CN8 / NC8 - 2023 62 CN8 / NC8 - 2023 - EL 64

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63
ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ    
63.01 Κλινοσκεπάσματα    
Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό 6301 10 00 (PCE)
Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας    
Πλεκτά 6301 20 10 (PCE)
Άλλα 6301 20 90 (PCE)
Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι    
Πλεκτά 6301 30 10 (PCE)
Άλλα 6301 30 90 (PCE)
Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές ίνες    
Πλεκτά 6301 40 10 (PCE)
Άλλα 6301 40 90 (PCE)
Άλλα κλινοσκεπάσματα    
Πλεκτά 6301 90 10 (PCE)
Άλλα 6301 90 90 (PCE)
63.02 Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας    
Πανικά κρεβατιού πλεκτά 6302 10 00  
Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά    
Από βαμβάκι 6302 21 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Από μη υφασμένα υφάσματα 6302 22 10  
Άλλα 6302 22 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι ή ραμί 6302 29 10  
Άλλα 6302 29 90  
Άλλα πανικά κρεβατιού    
Από βαμβάκι 6302 31 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Από μη υφασμένα υφάσματα 6302 32 10  
Άλλα 6302 32 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι ή ραμί 6302 39 20  
Άλλα 6302 39 90  
Πανικά τραπεζιού πλεκτά 6302 40 00  
Άλλα πανικά τραπεζιού    
Από βαμβάκι 6302 51 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Από μη υφασμένα υφάσματα 6302 53 10  
Άλλα 6302 53 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι 6302 59 10  
Άλλα 6302 59 90  
Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι 6302 60 00  
Άλλα    
Από βαμβάκι 6302 91 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες    
Από μη υφασμένα υφάσματα 6302 93 10  
Άλλα 6302 93 90  
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από λινάρι 6302 99 10  
Άλλα 6302 99 90  
63.03 Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και γύροι κρεβατιών    
Πλεκτά    
Από συνθετικές ίνες 6303 12 00 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6303 19 00 (MTK)
Άλλα    
Από βαμβάκι 6303 91 00 (MTK)
Από συνθετικές ίνες    
Από μη υφασμένα υφάσματα 6303 92 10 (MTK)
Άλλα 6303 92 90 (MTK)
Από άλλες υφαντικές ύλες    
Από μη υφασμένα υφάσματα 6303 99 10 (MTK)
Άλλα 6303 99 90 (MTK)
63.04 Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404    
Καλύμματα κρεβατιού    
Πλεκτά 6304 11 00 (PCE)
Άλλα    
Από βαμβάκι 6304 19 10 (PCE)
Από λινάρι ή ραμί 6304 19 30 (PCE)
Από άλλες υφαντικές ύλες 6304 19 90 (PCE)
Κουνουπιέρες που ορίζονται στη σημείωση διακρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου 6304 20 00 (PCE)
Άλλα    
Πλεκτά 6304 91 00  
Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι 6304 92 00  
Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες 6304 93 00  
Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες 6304 99 00  
63.05 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας    
Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303    
Μεταχειρισμένα 6305 10 10  
Άλλα 6305 10 90  
Από βαμβάκι 6305 20 00  
Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες    
Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία    
Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο    
Πλεκτά 6305 32 11  
Άλλα 6305 32 19  
Άλλα 6305 32 90  
Άλλα, από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο    
Πλεκτά 6305 33 10  
Άλλα 6305 33 90  
Άλλα 6305 39 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6305 90 00  
63.06 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές (στις οποίες περιλαμβάνονται τα προσωρινά υπόστεγα και παρόμοια είδη). Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση    
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)    
Από συνθετικές ίνες 6306 12 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6306 19 00  
Σκηνές (στις οποίες περιλαμβάνονται τα προσωρινά υπόστεγα και παρόμοια είδη)    
Από συνθετικές ίνες 6306 22 00  
Από άλλες υφαντικές ύλες 6306 29 00  
Ιστία 6306 30 00  
Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα 6306 40 00 (PCE)
Άλλα 6306 90 00  
63.07 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)    
Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια είδη καθαρισμού    
Πλεκτά 6307 10 10  
Από υφάσματα μη υφασμένα 6307 10 30  
Άλλα 6307 10 90  
Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα 6307 20 00  
Άλλα    
Πλεκτά 6307 90 10  
Άλλα    
Από πίλημα 6307 90 91  
Άλλα    
Χειρουργικά σεντόνια (πετάσματα) μιας χρήσης από μη υφασμένα υφάσματα της κλάσης 5603, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων 6307 90 92  
Προστατευτικές προσωπίδες    
Διηθητικές προσωπίδες (FFP) σύμφωνες με το πρότυπο EN149· άλλες μάσκες που ανταποκρίνονται σε παρόμοιο πρότυπο για μάσκες ως μέσα προστασίας της αναπνοής για προστασία έναντι σωματιδίων 6307 90 93 (PCE)
Άλλες 6307 90 95 (PCE)
Άλλα 6307 90 98  
II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ    
63.08 Σύνολα που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση 6308 00 00  
III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ    
63.09 Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 6309 00 00  
63.10 Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή απορριμμάτων ή άχρηστων ειδών    
Διαλεγμένα 6310 10 00  
Άλλα 6310 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.