CN8 / NC8 - 2023 63 CN8 / NC8 - 2023 - EL 65

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

64.01 Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους    
Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 6401 10 00 (NPR)
Άλλα υποδήματα    
Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο    
Με το πάνω μέρος από καουτσούκ 6401 92 10 (NPR)
Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη 6401 92 90 (NPR)
Άλλα 6401 99 00 (NPR)
64.02 Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη    
Υποδήματα αθλητισμού    
Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι    
Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) 6402 12 10 (NPR)
Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι 6402 12 90 (NPR)
Άλλα 6402 19 00 (NPR)
Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο πέλμα με θηλυκωτήρια 6402 20 00 (NPR)
Άλλα υποδήματα    
Που καλύπτουν τον αστράγαλο    
Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 6402 91 10 (NPR)
Άλλα 6402 91 90 (NPR)
Άλλα    
Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 6402 99 05 (NPR)
Άλλα    
Με το πάνω μέρος από καουτσούκ 6402 99 10 (NPR)
Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη    
Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές    
Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm 6402 99 31 (NPR)
Άλλα 6402 99 39 (NPR)
Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 6402 99 50 (NPR)
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6402 99 91 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 6402 99 93 (NPR)
Άλλα    
Ανδρικά 6402 99 96 (NPR)
Γυναικεία 6402 99 98 (NPR)
64.03 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό    
Υποδήματα αθλητισμού    
Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι 6403 12 00 (NPR)
Άλλα 6403 19 00 (NPR)
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του πoδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο 6403 20 00 (NPR)
Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο 6403 40 00 (NPR)
Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό    
Που καλύπτουν τον αστράγαλο    
Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 6403 51 05 (NPR)
Άλλα    
Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 51 11 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Ανδρικά 6403 51 15 (NPR)
Γυναικεία 6403 51 19 (NPR)
Άλλα με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 51 91 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Ανδρικά 6403 51 95 (NPR)
Γυναικεία 6403 51 99 (NPR)
Άλλα    
Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 6403 59 05 (NPR)
Άλλα    
Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές    
Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm 6403 59 11 (NPR)
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 59 31 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Ανδρικά 6403 59 35 (NPR)
Γυναικεία 6403 59 39 (NPR)
Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 6403 59 50 (NPR)
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 59 91 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Ανδρικά 6403 59 95 (NPR)
Γυναικεία 6403 59 99 (NPR)
Άλλα υποδήματα    
Που καλύπτουν τον αστράγαλο    
Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 6403 91 05 (NPR)
Άλλα    
Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 91 11 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 6403 91 13 (NPR)
Άλλα    
Ανδρικά 6403 91 16 (NPR)
Γυναικεία 6403 91 18 (NPR)
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 91 91 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 6403 91 93 (NPR)
Άλλα    
Ανδρικά 6403 91 96 (NPR)
Γυναικεία 6403 91 98 (NPR)
Άλλα    
Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα 6403 99 05 (NPR)
Άλλα    
Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές    
Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο των 3 cm 6403 99 11 (NPR)
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 99 31 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 6403 99 33 (NPR)
Άλλα    
Ανδρικά 6403 99 36 (NPR)
Γυναικεία 6403 99 38 (NPR)
Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 6403 99 50 (NPR)
Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους    
Κατώτερου των 24 cm 6403 99 91 (NPR)
Ίσου ή ανώτερου των 24 cm    
Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για γυναίκες 6403 99 93 (NPR)
Άλλα    
Ανδρικά 6403 99 96 (NPR)
Γυναικεία 6403 99 98 (NPR)
64.04 Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες    
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη    
Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα 6404 11 00 (NPR)
Άλλα    
Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 6404 19 10 (NPR)
Άλλα 6404 19 90 (NPR)
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο    
Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 6404 20 10 (NPR)
Άλλα 6404 20 90 (NPR)
64.05 Άλλα υποδήματα    
Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 6405 10 00 (NPR)
Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες    
Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό 6405 20 10 (NPR)
Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες    
Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου 6405 20 91 (NPR)
Άλλα 6405 20 99 (NPR)
Άλλα    
Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 6405 90 10 (NPR)
Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες 6405 90 90 (NPR)
64.06 Μέρη υποδημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προσαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους    
Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους και της μύτης των υποδημάτων    
Από δέρμα φυσικό 6406 10 10  
Από άλλες ύλες 6406 10 90  
Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη    
Από καουτσούκ 6406 20 10  
Από πλαστική ύλη 6406 20 90  
Άλλα    
Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα 6406 90 30 (NPR)
Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινηθούν 6406 90 50  
Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο 6406 90 60  
Άλλα 6406 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.