CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - EL 67

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ), ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

66.01 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη)    
Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη 6601 10 00 (PCE)
Άλλα    
Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή 6601 91 00 (PCE)
Άλλα    
Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες 6601 99 20 (PCE)
Άλλα 6601 99 90 (PCE)
66.02 Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη 6602 00 00  
66.03 Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602    
Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο 6603 20 00  
Άλλα    
Λαβές κοινές και σφαιρικές 6603 90 10  
Άλλα 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.