CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - EL 68

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67
ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

67.01 Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά, πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και τους κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών 6701 00 00  
67.02 Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά, και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή καρπούς τεχνητούς    
Από πλαστικές ύλες 6702 10 00  
Από άλλες ύλες 6702 90 00  
67.03 Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών 6703 00 00  
67.04 Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφάλης ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού    
Από συνθετικές υφαντικές ύλες    
Περούκες πλήρεις 6704 11 00  
Άλλα 6704 19 00  
Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 6704 20 00  
Από άλλες ύλες 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.