CN8 / NC8 - 2023 82 CN8 / NC8 - 2023 - EL 84

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

83.01 Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα    
Λουκέτα 8301 10 00  
Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα 8301 20 00  
Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα 8301 30 00  
Άλλες κλειδαριές. Σύρτες    
Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων    
Κλειδαριές με κυλίνδρους 8301 40 11  
Άλλα 8301 40 19  
Άλλες κλειδαριές. Σύρτες 8301 40 90  
Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά 8301 50 00  
Μέρη 8301 60 00  
Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά 8301 70 00  
83.02 Προσαρτήματα, σιδερικά και άλλα παρόμοια είδη από κοινά μέταλλα για έπιπλα, πόρτες, σκάλες, παράθυρα, παντζούρια, αμαξώματα, είδη ιπποσκευής, μπαούλα, κασέλες, μικρά κιβώτια και άλλα τεχνουργήματα αυτού του είδους. Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα. Τροχίσκοι με σκελετό από κοινά μέταλλα. Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα    
Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσκουλα και οι ρεζέδες) 8302 10 00  
Τροχίσκοι 8302 20 00  
Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκίνητα οχήματα 8302 30 00  
Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη    
Για κτίρια    
Για πόρτες 8302 41 10  
Για παράθυρα και πορτοπαράθυρα 8302 41 50  
Άλλα 8302 41 90  
Άλλα, για έπιπλα 8302 42 00  
Άλλα 8302 49 00  
Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη 8302 50 00  
Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες 8302 60 00  
83.03 Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα    
Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια 8303 00 40  
Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη 8303 00 90  
83.04 Είδη για την ταξινόμηση των εγγράφων, καρτελοθήκες, κουτιά ταξινόμησης, θήκες για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθήκες, θήκες σφραγίδων και παρόμοιο υλικό και είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου της κλάσης 9403 8304 00 00  
83.05 Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης, συνδετήρες επιστολών, γωνίες σύνδεσης επιστολών, συνδετήρες συρμάτινοι, σελιδοδείκτες και παρόμοια είδη γραφείου, από κοινά μέταλλα. Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες (π.χ. για γραφεία, ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα    
Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης 8305 10 00  
Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες 8305 20 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 8305 90 00  
83.06 Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα (γκονγκ) και παρόμοια είδη, μη ηλεκτρικά, από κοινά μέταλλα. Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης, από κοινά μέταλλα. Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα    
Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη 8306 10 00  
Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης    
Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα 8306 21 00  
Άλλα 8306 29 00  
Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες 8306 30 00  
83.07 Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους    
Από σίδηρο ή χάλυβα 8307 10 00  
Από άλλα κοινά μέταλλα 8307 90 00  
83.08 Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα ή εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα, κοσμήματα, ρολόγια χειρός, βιβλία, καλύμματα, δερμάτινα είδη, είδη ταξιδίου και είδη σελοποιίας, ή άλλα έτοιμα είδη. Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα    
Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες 8308 10 00  
Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος 8308 20 00  
Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη 8308 90 00  
83.09 Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα    
Πώματα-στεφάνια 8309 10 00  
Άλλα    
Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μόλυβδο, για φιάλες. Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο, διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 mm, για φιάλες 8309 90 10  
Άλλα 8309 90 90  
83.10 Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9405 8310 00 00  
83.11 Σύρματα, βέργες, σωλήνες, πλάκες, ηλεκτρόδια και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα ή από μεταλλικά καρβίδια, επενδυμένα ή παραγεμισμένα με υλικά κατά της σκουριάς ή που διευκολύνουν το λιώσιμο, για συγκολλήσεις γενικά ή για την απόθεση του μετάλλου ή των μεταλλικών καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για επιμετάλλωση με ψεκασμό    
Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο, από κοινά μέταλλα 8311 10 00  
Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα 8311 20 00  
Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά μέταλλα 8311 30 00  
Άλλα 8311 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.