CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - EL 89

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ

88.01 Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, αιωρόπτερα και άλλα οχήματα αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση    
Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα και αιωρόπτερα 8801 00 10 (PCE)
Άλλα 8801 00 90 (PCE)
88.02 Άλλα αεροσκάφη (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα), με εξαίρεση τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της κλάσης 8806. Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά    
Ελικόπτερα    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά    
Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)    
Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι 8802 60 11 (PCE)
Άλλα 8802 60 19 (PCE)
Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά 8802 60 90 (PCE)
88.04 Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος πτώσεως από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). Τα μέρη και εξαρτήματά τους 8804 00 00  
88.05 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις. Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη τους    
Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους. Συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση των οχημάτων αέρος και παρόμοιες συσκευές και διατάξεις, και τα μέρη τους    
Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους 8805 10 10  
Άλλα 8805 10 90  
Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους    
Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους 8805 21 00  
Άλλα 8805 29 00  
88.06 Μη επανδρωμένα αεροσκάφη    
Σχεδιασμένα για τη μεταφορά επιβατών    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Άλλα, για πτήση μόνο με τηλεκατεύθυνση    
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που δεν υπερβαίνει τα 250 g    
Με πολλαπλούς έλικες, που διαθέτουν μόνιμα ενσωματωμένες συσκευές της διάκρισης 852589 για τη λήψη και εγγραφή βίντεο και σταθερών εικόνων 8806 21 10 (PCE)
Άλλα 8806 21 90 (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 250 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7 kg    
Με πολλαπλούς έλικες, που διαθέτουν μόνιμα ενσωματωμένες συσκευές της διάκρισης 852589 για τη λήψη και εγγραφή βίντεο και σταθερών εικόνων 8806 22 10 (PCE)
Άλλα 8806 22 90 (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 7 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 25 kg 8806 23 00 (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 25 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Άλλα    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Άλλα    
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που δενυπερβαίνει τα 250 g 8806 91 00 (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 250 g αλλά που δεν υπερβαίνει τα 7 kg 8806 92 00 (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 7 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 25 kg 8806 93 00 (PCE)
Με μέγιστο βάρος απογείωσης που υπερβαίνει τα 25 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Άλλα    
Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801, 8802 ή 8806    
Έλικες και ρότορες (στροφεία) και τα μέρη τους 8807 10 00  
Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους 8807 20 00  
Άλλα μέρη αεροπλάνων, ελικοπτέρων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών 8807 30 00  
Άλλα    
Αετών, άλλων από τα παιχνίδια 8807 90 10  
Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)    
Τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων 8807 90 21  
Άλλα 8807 90 29  
Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων υπό τροχιά 8807 90 30  
Άλλα 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.