CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - EL 90

CN8 / NC8 - 2023 - EL

I-Way To Customs

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

89.01 Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων    
Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8901 10 10 (PCE)
Άλλα 8901 10 90 (PCE)
Δεξαμενόπλοια    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8901 20 10 (PCE)
Άλλα 8901 20 90 (CCT)
Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 890120    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8901 30 10 (PCE)
Άλλα 8901 30 90 (CCT)
Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8901 90 10 (PCE)
Άλλα 8901 90 90 (CCT)
89.02 Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8902 00 10 (PCE)
Άλλα 8902 00 90 (PCE)
89.03 Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό    
Πλοία φουσκωτά (περιλαμβανομένων των φουσκωτών με άκαμπτη καρίνα)    
Εξοπλισμένα ή σχεδιασμένα για εξοπλισμό με κινητήρα, καθαρού βάρους (δίχως τον κινητήρα) που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 8903 11 00 (PCE)
Μη σχεδιασμένα για χρήση με κινητήρα και καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 8903 12 00 (PCE)
Άλλα 8903 19 00 (PCE)
Ιστιοφόρα πλοία, άλλα από τα φουσκωτά, έστω και με βοηθητικό κινητήρα    
Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 m    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8903 22 10 (PCE)
Άλλα 8903 22 90 (PCE)
Με μήκος που υπερβαίνει τα 24 m    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8903 23 10 (PCE)
Άλλα 8903 23 90 (PCE)
Πλοία με κινητήρα, άλλα από τα φουσκωτά, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή    
Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 m    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8903 32 10 (PCE)
Άλλα 8903 32 90 (PCE)
Με μήκος που υπερβαίνει τα 24 m    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8903 33 10 (PCE)
Άλλα 8903 33 90 (PCE)
Άλλα    
Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m    
Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 8903 93 10 (PCE)
Άλλα 8903 93 90 (PCE)
Άλλα    
Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Άλλα 8903 99 99 (PCE)
89.04 Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά    
Πλοία ρυμουλκά 8904 00 10 (PCE)
Πλοία προωθητικά    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8904 00 91 (PCE)
Άλλα 8904 00 99  
89.05 Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές. Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες    
Πλοία βυθοκόροι    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8905 10 10 (PCE)
Άλλα 8905 10 90 (PCE)
Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες 8905 20 00 (PCE)
Άλλα    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8905 90 10 (PCE)
Άλλα 8905 90 90 (PCE)
89.06 Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά    
Πολεμικά πλοία 8906 10 00 (PCE)
Άλλα    
Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα 8906 90 10 (PCE)
Άλλα    
Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Άλλα 8906 90 99 (PCE)
89.07 Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων, σημαντήρες και υφαλοδείκτες)    
Σχεδίες φουσκωτές 8907 10 00 (PCE)
Άλλα 8907 90 00 (PCE)
89.08 Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.