CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - HR 86

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 85
ELEKTRIČNI STROJEVI I OPREMA TE NJIHOVI DIJELOVI; APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU ZVUKA, APARATI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU TELEVIZIJSKE SLIKE I ZVUKA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

85.01 Električni motori i električni generatori (osim generatorskih agregata)    
motori izlazne snage ne veće od 37,5 W    
sinkroni motori izlazne snage ne veće od 18 W 8501 10 10 (PCE)
ostalo    
univerzalni izmjenični/istosmjerni motori 8501 10 91 (PCE)
izmjenični motori 8501 10 93 (PCE)
istosmjerni motori 8501 10 99 (PCE)
univerzalni izmjenični/istosmjerni motori izlazne snage veće od 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
ostali istosmjerni motori; istosmjerni generatori, osim fotonaponskih generatora    
izlazne snage ne veće od 750 W 8501 31 00 (PCE)
izlazne snage veće od 750 W, ali ne veće od 75 kW 8501 32 00 (PCE)
izlazne snage veće od 75 kW, ali ne veće od 375 kW 8501 33 00 (PCE)
izlazne snage veće od 375 kW 8501 34 00 (PCE)
ostali izmjenični motori, jednofazni    
izlazne snage ne veće od 750 W 8501 40 20 (PCE)
izlazne snage veće od 750 W 8501 40 80 (PCE)
ostali izmjenični motori, viÅ¡efazni    
izlazne snage ne veće od 750 W 8501 51 00 (PCE)
izlazne snage veće od 750 W, ali ne veće od 75 kW    
izlazne snage veće od 750 W, ali ne veće od 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
izlazne snage veće od 7,5 kW, ali ne veće od 37 kW 8501 52 30 (PCE)
izlazne snage veće od 37 kW, ali ne veće od 75 kW 8501 52 90 (PCE)
izlazne snage veće od 75 kW    
motori za vuču 8501 53 50 (PCE)
ostali, izlazne snage    
veće od 75 kW, ali ne veće od 375 kW 8501 53 81 (PCE)
veće od 375 kW, ali ne veće od 750 kW 8501 53 94 (PCE)
veće od 750 kW 8501 53 99 (PCE)
izmjenični generatori (alternatori), osim fotonaponskih generatora    
izlazne snage ne veće od 75 kVA    
izlazne snage ne veće od 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
izlazne snage veće od 7,5 kVA, ali ne veće od 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
izlazne snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
izlazne snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
izlazne snage veće od 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
fotonaponski istosmjerni generatori    
izlazne snage ne veće od 50 W 8501 71 00 (PCE)
izlazne snage veće od 50 W 8501 72 00 (PCE)
fotonaponski izmjenični generatori 8501 80 00 (PCE)
85.02 Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)    
generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim motorima)    
izlazne snage ne veće od 75 kVA    
izlazne snage ne veće od 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
izlazne snage veće od 7,5 kVA, ali ne veće od 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
izlazne snage veće od 75 kVA, ali ne veće od 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
izlazne snage veće od 375 kVA    
izlazne snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
izlazne snage veće od 750 kVA, ali ne veće od 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
izlazne snage veće od 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica    
izlazne snage ne veće od 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
izlazne snage veće od 7,5 kVA, ali ne veće od 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
izlazne snage veće od 375 kVA, ali ne veće od 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
izlazne snage veće od 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
ostali generatorski agregati    
pogonjeni vjetrom 8502 31 00 (PCE)
ostalo    
turbogeneratori 8502 39 20 (PCE)
ostalo 8502 39 80 (PCE)
električni rotacijski pretvarači (konvertori) 8502 40 00 (PCE)
85.03 Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom sa strojevima iz tarifnih brojeva 8501 ili 8502    
nemagnetni stezni prstenovi 8503 00 10  
ostalo    
iz lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8503 00 91  
ostalo 8503 00 99  
85.04 Električni transformatori, statički pretvarači (npr. ispravljači) i indukcijske zavojnice    
balasti za žarulje ili cijevi s izbijanjem    
prigušnice neovisno jesu li spojene s kondenzatorom ili ne 8504 10 20 (PCE)
ostalo 8504 10 80 (PCE)
transformatori s tekućim dielektrikom    
snage ne veće od 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
snage veće od 650 kVA, ali ne veće od 10000 kVA    
snage veće od 650 kVA, ali ne veće od 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
snage veće od 1600 kVA, ali ne veće od 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
snage veće od 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
ostali transformatori    
snage ne veće od 1 kVA    
mjerni transformatori    
za mjerenje napona 8504 31 21 (PCE)
ostalo 8504 31 29 (PCE)
ostalo 8504 31 80 (PCE)
snage veće od 1 kVA, ali ne veće od 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
snage veće od 16 kVA, ali ne veće od 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
snage veće od 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
statički pretvarači (konvertori)    
punjači akumulatora 8504 40 60 New (PCE)
ostalo    
ispravljači 8504 40 83 New  
invertori    
snage ne veće od 7,5 kVA 8504 40 85 New  
snage veće od 7,5 kVA 8504 40 86 New  
ostalo 8504 40 95 New  
ostale indukcijske zavojnice 8504 50 00  
dijelovi    
transformatora i indukcijskih zavojnica    
feritne jezgre 8504 90 11  
čelični limovi i jezgre, neovisno jesu li naslagani ili namotani ili ne 8504 90 13  
ostalo 8504 90 17  
statičkih pretvarača 8504 90 90  
85.05 Elektromagneti; trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja; stezne glave, stezne naprave i slični držači izradaka na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje    
trajni magneti i proizvodi predviđeni da postanu trajni magneti poslije magnetiziranja    
od kovina    
koji sadrže neodimij, praseodimij, disprozij ili samarij 8505 11 10 New  
ostalo 8505 11 90 New  
ostalo    
trajni magneti od aglomeriranog ferita 8505 19 10  
ostalo 8505 19 90  
elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice 8505 20 00  
ostalo, uključujući dijelove    
elektromagneti; stezne glave, stezne naprave i slični držači, na osnovi elektromagneta ili trajnih magneta    
elektromagneti vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom za aparate za magnetnu rezonanciju osim elektromagneta iz tarifnog broja 9018 8505 90 21  
ostalo 8505 90 29  
elektromagnetne glave za dizanje 8505 90 50  
dijelovi 8505 90 90  
85.06 Primarne ćelije i primarne baterije    
s manganovim dioksidom    
alkalne    
cilindrične 8506 10 11 (PCE)
ostalo 8506 10 18 (PCE)
ostalo    
cilindrične 8506 10 91 (PCE)
ostalo 8506 10 98 (PCE)
sa živinim oksidom 8506 30 00 (PCE)
sa srebrnim oksidom 8506 40 00 (PCE)
litijeve    
cilindrične 8506 50 10 (PCE)
dugmaste 8506 50 30 (PCE)
ostalo 8506 50 90 (PCE)
zrak-cinkove 8506 60 00 (PCE)
ostale primarne ćelije i primarne baterije    
suhe cink-ugljikove baterije napona 5,5 V ili većeg, ali ne većeg od 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
ostalo 8506 80 80 (PCE)
dijelovi 8506 90 00  
85.07 Električni akumulatori, uključujući njihove separatore, neovisno jesu li pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne    
olovni, za pokretanje klipnih motora    
s tekućim elektrolitom 8507 10 20 (PCE)
ostalo 8507 10 80 (PCE)
ostali olovni akumulatori    
s tekućim elektrolitom 8507 20 20 (NEL)
ostalo 8507 20 80 (NEL)
nikal-kadmijevi    
nepropusno zatvoreni 8507 30 20 (PCE)
ostalo 8507 30 80 (NEL)
nikal-metal hidridni 8507 50 00 (PCE)
litij-ionski 8507 60 00 (PCE)
ostali akumulatori 8507 80 00 (PCE)
dijelovi    
separatori 8507 90 30  
ostalo 8507 90 80  
85.08 Usisavači    
s ugrađenim elektromotorom    
snage ne veće od 1500 W i s vrećom za prašinu ili drugim spremnikom ne većim od 20 l 8508 11 00 (PCE)
ostalo 8508 19 00 (PCE)
ostali usisavači 8508 60 00 (PCE)
dijelovi 8508 70 00  
85.09 Elektromehanički kućanski aparati, s ugrađenim elektromotorom, osim usisavača iz tarifnog broja 8508    
aparati za mljevenje i mikseri; sokovnici za voće ili povrće 8509 40 00 (PCE)
ostali aparati 8509 80 00  
dijelovi 8509 90 00  
85.10 Aparati za brijanje, Å¡iÅ¡anje i depilaciju, s ugrađenim elektromotorom    
aparati za brijanje 8510 10 00 (PCE)
aparati za šišanje 8510 20 00 (PCE)
aparati za depilaciju 8510 30 00 (PCE)
dijelovi 8510 90 00  
85.11 Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima    
svjećice 8511 10 00  
magneti za paljenje; dinamo magneti; magnetni zamaÅ¡njaci za paljenje 8511 20 00  
razvodnici; svitci za paljenje 8511 30 00  
elektropokretači i elektropokretači-generatori dvostruke namjene 8511 40 00  
ostali generatori 8511 50 00  
ostala oprema 8511 80 00  
dijelovi 8511 90 00  
85.12 Električna rasvjetna i signalizacijska oprema (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, vrsta koje se rabi za bicikle ili motorna vozila    
oprema za rasvjetu ili vizualnu signalizaciju vrsta koje se rabi na biciklima 8512 10 00  
ostala oprema za rasvjetu ili vizualnu signalizaciju 8512 20 00  
oprema za zvučnu signalizaciju    
dojavnici krađe vrsta koje se rabi za motorna vozila 8512 30 10 (PCE)
ostalo 8512 30 90  
brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje 8512 40 00  
dijelovi    
aparata iz podbroja 85123010 8512 90 10  
ostalo 8512 90 90  
85.13 Prijenosne električne svjetiljke, konstruirane za rad s vlastitim izvorom energije (na primjer, s primarnim baterijama, akumulatorima, elektromagnetima), osim rasvjetne opreme iz tarifnog broja 8512    
svjetiljke 8513 10 00  
dijelovi 8513 90 00  
85.14 Industrijske ili laboratorijske električne peći (uključujući peći koje rade pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka    
elektrootporne peći    
vruće izostatske preše 8514 11 00 (PCE)
ostalo    
pekarske peći i peći za kekse 8514 19 10 (PCE)
ostalo 8514 19 80 (PCE)
peći koje rade pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka    
indukcijske peći 8514 20 10 (PCE)
dielektrične peći 8514 20 80 (PCE)
ostale peći    
peći s elektronskim snopom    
vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova ili sklopova tiskanih krugova 8514 31 10 (PCE)
ostalo 8514 31 90 (PCE)
lučne peći, s plazmom ili vakumske    
vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova ili sklopova tiskanih krugova 8514 32 10 (PCE)
ostalo 8514 32 90 (PCE)
ostalo    
vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova ili sklopova tiskanih krugova 8514 39 10 (PCE)
ostalo 8514 39 90 (PCE)
ostala oprema za toplinsku obradu materijala pomoću indukcije ili dielektričnih gubitaka 8514 40 00 (PCE)
dijelovi    
ostalih peći iz podbroja 85143110, 85143210 ili 85143910 8514 90 30  
ostalo 8514 90 70  
85.15 Strojevi i aparati za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje, električni (uključujući pomoću električno grijanog plina), laserski ili pomoću drugog svjetlosnog ili fotonskog snopa, ultrazvuka, elektronskog snopa, magnetnih impulsa ili luka plazme, neovisno mogu li rezati ili ne; električni strojevi i aparati za vruće Å¡trcanje kovina ili kermeta    
strojevi i aparati za meko ili tvrdo lemljenje    
lemilice i piÅ¡tolji za meko lemljenje 8515 11 00  
ostalo    
strojevi za valno lemljenje, vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u proizvodnji sklopova tiskanih krugova 8515 19 10  
ostalo 8515 19 90  
strojevi i aparati za elektrootporno zavarivanje kovina    
automatski ili poluautomatski 8515 21 00  
ostalo 8515 29 00  
strojevi i aparati za lučno zavarivanje kovina (uključujući luk plazme)    
automatski ili poluautomatski 8515 31 00  
ostalo    
za ručno zavarivanje obloženim elektrodama, koji se sastoje od glave klijeÅ¡ta za zavarivanje i podneseni sa    
transformatorom 8515 39 13  
generatorom ili rotacijskim ili statičkim pretvaračem, ispravljačem ili ispravljačkim aparatom 8515 39 18  
ostalo 8515 39 90  
ostali strojevi i aparati    
za obradu kovina 8515 80 10 (PCE)
ostalo 8515 80 90 (PCE)
dijelovi    
strojeva za valno lemljenje iz podbroja 85151910 8515 90 20  
ostalo 8515 90 80  
85.16 Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala; električni aparati za grijanje prostora i električni uređaji za grijanje tla; elektrotoplinski aparati za uređivanje kose (na primjer, aparati za suÅ¡enje kose, aparati za kovrčanje kose) i aparati za suÅ¡enje ruku; električna glačala; ostali elektrotoplinski uređaji vrsta koje se rabi u kućanstvu; električni grijaći otpornici, osim onih iz tarifnog broja 8545    
električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala    
protočna 8516 10 11 (PCE)
ostalo 8516 10 80 (PCE)
električni aparati za grijanje prostora i električni aparati za grijanje tla    
akumulacijska grijala 8516 21 00 (PCE)
ostalo    
radijatori punjeni tekućinom 8516 29 10 (PCE)
konvekcijska grijala 8516 29 50 (PCE)
ostalo    
s ugrađenim ventilatorom 8516 29 91 (PCE)
ostalo 8516 29 99 (PCE)
elektrotoplinski aparati za uređivanje kose i suÅ¡enje ruku    
aparati za sušenje kose 8516 31 00 (PCE)
ostali aparati za uređivanje kose 8516 32 00  
aparati za sušenje ruku 8516 33 00 (PCE)
električna glačala 8516 40 00 (PCE)
mikrovalne pećnice 8516 50 00 (PCE)
ostale pećnice; Å¡tednjaci, ploče za kuhanje, kuhala; grilovi i roÅ¡tilji    
štednjaci (koji imaju barem pećnicu i jednu ploču) 8516 60 10 (PCE)
ploče za kuhanje i kuhala 8516 60 50 (PCE)
grilovi i roštilji 8516 60 70 (PCE)
ugradbene pećnice 8516 60 80 (PCE)
ostalo 8516 60 90 (PCE)
ostali elektrotoplinski uređaji    
aparati za pripravu kave ili čaja 8516 71 00 (PCE)
uređaji za prženje kruha (tosteri) 8516 72 00 (PCE)
ostalo    
uređaji za prženje u dubokom ulju (friteze) 8516 79 20 (PCE)
ostalo 8516 79 70 (PCE)
električni otpornici za grijanje    
ugrađeni u izolirano kućiÅ¡te 8516 80 20  
ostalo 8516 80 80  
dijelovi 8516 90 00  
85.17 Telefonski aparati, uključujući pametne telefone i ostale telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže; ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao Å¡to je lokalna mreža ili mreža Å¡irokog dosega), osim predajnika ili prijamnika iz tarifnog broja 8443, 8525, 8527 ili 8528    
telefonski aparati, uključujući pametne telefone i ostale telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže    
žični telefoni s bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom 8517 11 00 (PCE)
pametni telefoni 8517 13 00 (PCE)
ostali telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže 8517 14 00 (PCE)
ostalo 8517 18 00  
ostali aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao Å¡to je lokalna mreža ili mreža Å¡irokog dosega)    
bazne stanice 8517 61 00 (PCE)
strojevi za prijam, konverziju i slanje ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za prespajanje i aparate za usmjeravanje 8517 62 00  
ostalo    
videofoni 8517 69 10 (PCE)
telefonski sustavi na ulazu u zgrade 8517 69 20  
prijamni aparati za radiotelefoniju ili radiotelegrafiju 8517 69 30 (PCE)
ostalo 8517 69 90  
dijelovi    
antene i antenski reflektori svih vrsta; dijelovi pogodni za uporabu s njima 8517 71 00  
ostalo 8517 79 00  
85.18 Mikrofoni i stalci za njih; zvučnici, neovisno jesu li ugrađeni u zvučničkim kutijama ili ne; naglavne sluÅ¡alice i sluÅ¡alice, neovisno jesu li kombinirane s mikrofonom ili ne te setovi koji se sastoje od mikrofona i jednog ili viÅ¡e zvučnika; audiofrekventna električna pojačala; setovi za električno pojačanje zvuka    
mikrofoni i stalci za njih 8518 10 00  
zvučnici, neovisno jesu li ugrađeni u zvučničkim kutijama ili ne    
pojedinačni zvučnici, ugrađeni u zvučničkim kutijama 8518 21 00 (PCE)
višestruki zvučnici, ugrađeni u zvučničkim kutijama 8518 22 00 (PCE)
ostalo 8518 29 00 (PCE)
naglavne sluÅ¡alice i sluÅ¡alice, neovisno jesu li kombinirane s mikrofonom ili ne, te setovi koji se sastoje od mikrofona i jednog ili viÅ¡e zvučnika 8518 30 00  
audiofrekventna električna pojačala 8518 40 00 (PCE)
setovi za električno pojačanje zvuka 8518 50 00 (PCE)
dijelovi 8518 90 00  
85.19 Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka    
aparati koji rade na kovanice, novčanice, bankovne kartice, tokene ili druge načine plaćanja    
gramofoni koji rade na kovanice ili žetone 8519 20 10 (PCE)
ostalo    
s laserskim sustavom čitanja 8519 20 91 (PCE)
ostalo 8519 20 99 (PCE)
gramofoni bez ugrađenog pojačala 8519 30 00 (PCE)
ostali aparati    
za uporabu magnetnih, optičkih ili poluvodičkih medija 8519 81 00 (PCE)
ostalo 8519 89 00 (PCE)
85.21 Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li videoprijamnik ili ne    
s magnetnom vrpcom    
s magnetnom vrpcom širine ne veće od 1,3 mm i mogućnošću snimanja ili reprodukcije pri brzini vrpce ne većoj od 50 mm po sekundi 8521 10 20 (PCE)
ostalo 8521 10 95 (PCE)
ostalo 8521 90 00 (PCE)
85.22 Dijelovi i pribor prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8519 ili 8521    
gramofonske zvučnice 8522 10 00  
ostalo 8522 90 00  
85.23 Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka, „pametne kartice” i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37    
magnetni mediji    
kartice s magnetnom trakom 8523 21 00 (PCE)
ostalo    
magnetne vrpce; magnetni diskovi    
nesnimljeni 8523 29 15 (PCE)
ostalo 8523 29 19 (PCE)
ostalo 8523 29 90  
optički mediji    
nesnimljeni    
diskovi za laserski sustav čitanja kapaciteta ne većeg od 900 MB, osim onih koje se može brisati 8523 41 10 (PCE)
diskovi za laserski sustav čitanja kapaciteta većeg od 900 MB, ali ne većeg od 18 GB, osim onih koje se može brisati 8523 41 30 (PCE)
ostalo 8523 41 90  
ostalo    
diskovi za laserski sustav čitanja    
DVD diskovi 8523 49 10 (PCE)
ostalo 8523 49 20 (PCE)
ostalo 8523 49 90 (PCE)
poluvodički mediji    
poluvodički uređaji za pohranu podataka    
nesnimljeni 8523 51 10 (PCE)
ostalo 8523 51 90 (PCE)
„pametne kartice” 8523 52 00 (PCE)
ostalo    
nesnimljeni 8523 59 10 (PCE)
ostalo 8523 59 90 (PCE)
ostalo    
nesnimljeni 8523 80 10  
ostalo 8523 80 90  
85.24 Moduli ravnih pokaznika, neovisno o tome sadrže li zaslone osjetljive na dodir ili ne    
bez upravljačkih programa ili krugova    
od tekućih kristala 8524 11 00 (PCE)
od organskih svjetlećih dioda (OLED) 8524 12 00 (PCE)
ostalo 8524 19 00 (PCE)
ostalo    
od tekućih kristala 8524 91 00 (PCE)
od organskih svjetlećih dioda (OLED) 8524 92 00 (PCE)
ostalo 8524 99 00 (PCE)
85.25 Radijski ili televizijski odaÅ¡iljači, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)    
odašiljači 8525 50 00 (PCE)
odašiljači s ugrađenim prijamnikom 8525 60 00 (PCE)
televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)    
visokobrzinski proizvodi navedeni u napomeni 1 za podbrojeve uz ovo poglavlje 8525 81 00 (PCE)
proizvodi otporni na zračenje ili ojačani protiv zračenja navedeni u napomeni 2 za podbrojeve uz ovo poglavlje 8525 82 00 (PCE)
ostali proizvodi za noćno snimanje navedeni u napomeni 3 za podbrojeve uz ovo poglavlje 8525 83 00 (PCE)
ostalo 8525 89 00 (PCE)
85.26 Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje    
radari 8526 10 00  
ostalo    
radionavigacijski uređaji    
radionavigacijski prijamnici 8526 91 20 (PCE)
ostalo 8526 91 80  
uređaji za radio-daljinsko upravljanje 8526 92 00  
85.27 Radijski prijamnici, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućiÅ¡tu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne    
radijski prijamnici, sposobni raditi bez vanjskog izvora energije    
džepni radio-kasetofoni 8527 12 00 (PCE)
ostali aparati kombinirani s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka 8527 13 00 (PCE)
ostalo 8527 19 00 (PCE)
radijski prijamnici koji ne mogu raditi bez vanjskog izvora energije, vrsta koje se rabi u motornim vozilima    
kombinirani s uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka    
koji mogu primati i dekodirati digitalne RDS (Radio Data System) signale    
s laserskim sustavom čitanja 8527 21 20 (PCE)
ostalo    
kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja 8527 21 52 (PCE)
ostalo 8527 21 59 (PCE)
ostalo    
s laserskim sustavom čitanja 8527 21 70 (PCE)
ostalo    
kasetofoni s analognim i digitalnim sustavom čitanja 8527 21 92 (PCE)
ostalo 8527 21 98 (PCE)
ostalo 8527 29 00 (PCE)
ostalo    
kombinirani s uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka 8527 91 00 (PCE)
nekombinirani s uređajem za snimanje ili reprodukciju zvuka, ali kombinirani sa satom 8527 92 00 (PCE)
ostalo 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni radijski prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne    
monitori s katodnom cijevi    
koji se mogu izravno povezati ili su konstruirani za uporabu sa strojem za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 8528 42 00 (PCE)
ostalo 8528 49 00 (PCE)
ostali monitori    
koji se mogu izravno povezati ili su konstruirani za uporabu sa strojem za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471    
vrsta koje se rabi isključivo ili uglavnom u sustavima za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 8528 52 10 (PCE)
ostalo    
sa zaslonom u tehnologiji tekućeg kristala (LCD) 8528 52 91 (PCE)
ostalo 8528 52 99 (PCE)
ostalo 8528 59 00 (PCE)
projektori    
koji se mogu izravno povezati ili su konstruirani za uporabu sa strojem za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 8471 8528 62 00 (PCE)
ostalo    
monokromatski 8528 69 20 (PCE)
ostalo 8528 69 80 (PCE)
televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne    
koji nisu konstruirani za ugradnju videopokaznika ili zaslona    
videoprijamnici (tjuneri)    
elektronički sklopovi za ugradnju u strojeve za automatsku obradu podataka 8528 71 11 (PCE)
aparati s uređajem na osnovi mikroprocesora koji sadrže modem za omogućavanje pristupa internetu, a koji imaju funkciju interaktivne razmjene podataka te su sposobni primati televizijske signale („set-top” kutije s komunikacijskom funkcijom, uključujući one s ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju, pod uvjetom da zadržavaju bitnu značajku „set-top” kutije s komunikacijskom funkcijom) 8528 71 15 (PCE)
ostalo 8528 71 19 (PCE)
ostalo    
aparati s uređajem na osnovi mikroprocesora koji sadrže modem za omogućavanje pristupa internetu, a koji imaju funkciju interaktivne razmjene podataka te su sposobni primati televizijske signale („set-top” kutije s komunikacijskom funkcijom, uključujući one s ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju, pod uvjetom da zadržavaju bitnu značajku „set-top” kutije s komunikacijskom funkcijom) 8528 71 91 (PCE)
ostalo 8528 71 99 (PCE)
ostali, u boji    
televizijska oprema za projiciranje 8528 72 10 (PCE)
aparati s ugrađenim videouređajem za snimanje ili reprodukciju 8528 72 20 (PCE)
ostalo    
s ugrađenom katodnom cijevi 8528 72 30 (PCE)
sa zaslonom u tehnologiji tekućeg kristala (LCD) 8528 72 40 (PCE)
sa zaslonom u plazma-tehnologiji (PDP) 8528 72 60 (PCE)
ostalo 8528 72 80 (PCE)
ostali, monokromatski 8528 73 00 (PCE)
85.29 Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom za aparate iz tarifnih brojeva 8524 do 8528    
antene svih vrsta; dijelovi pogodni za uporabu s njima    
antene    
teleskopske i Å¡tapne antene za prijenosne aparate ili za aparate za ugradnju u motorna vozila 8529 10 11  
vanjske antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike 8529 10 30  
unutraÅ¡nje antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike, uključivÅ¡i vrste koje se ugrađuje 8529 10 65  
ostalo 8529 10 69  
antenski filtri i skretnice 8529 10 80  
ostalo 8529 10 95  
ostalo    
moduli s organskim svjetlećim diodama i zasloni s organskim svjetlećim diodama za aparate iz podbroja 852872 ili 852873 8529 90 15  
ostalo    
proizvoda iz tarifnih brojeva 85241100 i 85249100 8529 90 18  
digitalnih fotoaparata iz podbrojeva 85258100, 85258200, 85258300 i 85258900; aparata iz podbrojeva 85256000, 85284200, 85285210 i 85286200 8529 90 20  
ostalo    
ormarići i kućiÅ¡ta 8529 90 40  
elektronički sklopovi 8529 90 65  
ostalo    
moduli svjetlećih dioda (LED) za pozadinsko osvjetljenje, koji su izvori svjetla koji se sastoje od jedne ili viÅ¡e svjetlećih dioda i jednog ili viÅ¡e konektora koji su postavljeni na tiskani krug ili drugi sličan supstrat te drugi pasivni sastavni dijelovi, neovisno o tome jesu li kombinirani s optičkim sastavnim dijelovima ili zaÅ¡titnim diodama ili ne, koji se upotrebljavaju za pozadinsko osvjetljenje pokaznika s tekućim kristalima (LCD) 8529 90 91  
ostalo    
za televizijske kamere iz podbrojeva 852581, 852582, 852583 i 852589 te aparate iz tarifnih brojeva 8527 i 8528 8529 90 92  
ostalo 8529 90 97  
85.30 Električna oprema za signalizaciju, sigurnost ili upravljanje i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiraliÅ¡tima, lučkim postrojenjima ili zračnim lukama (osim one iz tarifnog broja 8608)    
oprema za željezničke i tramvajske pruge 8530 10 00  
ostala oprema 8530 80 00  
dijelovi 8530 90 00  
85.31 Električni aparati za zvučnu ili vizualnu signalizaciju (na primjer, zvona, sirene, indikacijske ploče, dojavnici krađe ili požara), osim onih iz tarifnog broja 8512 ili 8530    
dojavnici krađe ili požara i slični aparati    
vrsta koje se rabi u zgradama 8531 10 30 (PCE)
ostalo 8531 10 95 (PCE)
indikatorske ploče s ugrađenim uređajima s tekućim kristalima (LCD) ili svjetlećim diodama (LED)    
s ugrađenim svjetlećim diodama (LED) 8531 20 20  
s ugrađenim uređajima s tekućim kristalima (LCD)    
s ugrađenim aktivnim matričnim uređajima s tekućim kristalima (LCD) 8531 20 40  
ostalo 8531 20 95  
ostali aparati    
zvona, zujala, zvona za vrata i slično 8531 80 40  
ostalo 8531 80 70  
dijelovi 8531 90 00  
85.32 Električni kondenzatori, stalni, promjenjivi ili podesivi (unaprijed podesivi)    
stalni kondenzatori konstruirani za uporabu u strujnim krugovima frekvencije 50/60 Hz i s jalovom snagom ne manjom od 0,5 kVAr (kondenzatori snage) 8532 10 00  
ostali stalni kondenzatori    
tantalski 8532 21 00  
aluminijski elektrolitski 8532 22 00  
dielektrični keramički, jednoslojni 8532 23 00  
dielektrični keramički, viÅ¡eslojni 8532 24 00  
dielektrični, od papira ili plastične mase 8532 25 00  
ostalo 8532 29 00  
promjenjivi ili podesivi (unaprijed podesivi) kondenzatori 8532 30 00  
dijelovi 8532 90 00  
85.33 Električni otpornici (uključujući reostate i potenciometre), osim grijaćih otpornika    
stalni ugljeni otpornici, kompozitni ili slojni 8533 10 00  
ostali stalni otpornici    
snage ne veće od 20 W 8533 21 00  
ostalo 8533 29 00  
promjenljivi žičani otpornici, uključujući reostate i potenciometre    
snage ne veće od 20 W 8533 31 00  
ostalo 8533 39 00  
ostali promjenljivi otpornici, uključujući reostate i potenciometre    
snage ne veće od 20 W 8533 40 10  
ostalo 8533 40 90  
dijelovi 8533 90 00  
85.34 Tiskani krugovi    
samo s elementima vodiča i kontaktima    
viÅ¡eslojni tiskani krugovi 8534 00 11  
ostalo 8534 00 19  
s drugim pasivnim elementima 8534 00 90  
85.35 Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaÅ¡titu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, priguÅ¡ivači putujućih valova, utikači i ostale utične naprave, spojne kutije), za napone veće od 1000 V    
osigurači 8535 10 00  
automatske učinske sklopke    
za napone manje od 72,5 kV 8535 21 00  
ostalo 8535 29 00  
rastavljači te sklopke za uklapanje i isklapanje    
za napone manje od 72,5 kV 8535 30 10  
ostalo 8535 30 90  
odvodnici prenapona, ograničivači napona i priguÅ¡ivači putujućih valova 8535 40 00  
ostalo 8535 90 00  
85.36 Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaÅ¡titu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima (na primjer, sklopke, releji, osigurači, priguÅ¡nice, utikači, utičnice, grla za žarulje i ostale utične naprave, spojni ormarići), za napone ne veće od 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele    
osigurači    
za struje ne veće od 10 A 8536 10 10  
za struje veće od 10 A, ali ne veće od 63 A 8536 10 50  
za struje veće od 63 A 8536 10 90  
automatske sklopke    
za struje ne veće od 63 A 8536 20 10  
za struje veće od 63 A 8536 20 90  
ostali aparati za zaÅ¡titu električnih strujnih krugova    
za struje ne veće od 16 A 8536 30 10  
za struje veće 16 A, ali ne veće od 125 A 8536 30 30  
za struje veće od 125 A 8536 30 90  
releji    
za napone ne veće od 60 V    
za struje ne veće od 2 A 8536 41 10  
za struje veće od 2 A 8536 41 90  
ostalo 8536 49 00  
ostale sklopke    
elektroničke izmjenične sklopke koje se sastoje od optički spojenog ulaznog i izlaznoga kruga (izmjenične sklopke s izoliranim tiristorom) 8536 50 03  
elektroničke sklopke, uključujući temperaturno zaÅ¡tićene elektroničke sklopke, koje se sastoje s tranzistora i logičkog čipa („chip on chip” tehnologija) 8536 50 05  
elektromehaničke „snap-action” sklopke za struju ne veću od 11 A 8536 50 07  
ostalo    
za napone ne veće od 60 V    
tipkala 8536 50 11  
okretne sklopke 8536 50 15  
ostalo 8536 50 19  
ostalo 8536 50 80  
grla za žarulje, utikači i utičnice    
grla za žarulje    
s Edisonovim navojem 8536 61 10  
ostalo 8536 61 90  
ostalo    
za koaksijalne kabele 8536 69 10  
za tiskane krugove 8536 69 30  
ostalo 8536 69 90  
konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele 8536 70 00  
ostali aparati    
tvornički pripremljeni elementi za električne krugove 8536 90 01  
spojni i kontaktni elementi za žice i kabele 8536 90 10  
stezaljke za baterije vrste koja se upotrebljava za motorna vozila iz tarifnog broja 8702, 8703, 8704, ili 8711 8536 90 40  
ostalo 8536 90 95  
85.37 Ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, opremljeni s dva ili viÅ¡e aparata iz tarifnog broja 8535 ili 8536, za električno upravljanje ili distribuciju električne energije, uključujući one s ugrađenim instrumentima ili aparatima iz poglavlja 90, te aparati za numeričko upravljanje, osim komutacijskih aparata iz tarifnog broja 8517    
za napone ne veće od 1000 V    
ormari za numeričko upravljanje s ugrađenim strojem za automatsku obradu podataka 8537 10 10  
ostalo    
upravljački uređaji (kontroleri) s programabilnom memorijom 8537 10 91  
uređaji za unos podataka dodirom (takozvani ekrani osjetljivi na dodir) bez mogućnosti prikaza, za ugrađivanje u uređaje s pokaznikom, koji funkcioniraju prepoznavanjem postojanja i mjesta dodira na povrÅ¡ini pokaznika 8537 10 95  
ostalo 8537 10 98  
za napone veće od 1000 V    
za napon veći od 1000 V, ali ne veći od 72,5 kV 8537 20 91  
za napon veći od 72,5 kV 8537 20 99  
85.38 Dijelovi prikladni za uporabu isključivo ili uglavnom s aparatima iz tarifnog broja 8535, 8536 ili 8537    
ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači za proizvode iz tarifnog broja 8537, neopremljeni aparatima 8538 10 00  
ostalo    
za sonde za ispitivanje poluvodičkih pločica (wafera)    
elektronički sklopovi 8538 90 11  
ostalo 8538 90 19  
ostalo    
elektronički sklopovi 8538 90 91  
ostalo 8538 90 99  
85.39 Električne žarulje s nitima ili izbijanjem, uključujući zatvorene reflektorske uloÅ¡ke i ultraljubičaste ili infracrvene žarulje; lučnice; izvori svjetlosti sa svjetlećim diodama (LED)    
zatvoreni reflektorski ulošci 8539 10 00 (PCE)
ostale žarulje s nitima, isključujući ultraljubičaste ili infracrvene žarulje    
volfram-halogene    
vrsta koje se rabi za motocikle ili druga motorna vozila 8539 21 30 (PCE)
ostale, za napone    
veće od 100 V 8539 21 92 (PCE)
ne veće od 100 V 8539 21 98 (PCE)
ostale, snage ne veće od 200 W i za napone veće od 100 V    
reflektorske žarulje 8539 22 10 (PCE)
ostalo 8539 22 90 (PCE)
ostalo    
vrsta koje se rabi za motocikle ili druga motorna vozila 8539 29 30 (PCE)
ostale, za napone    
veće od 100 V 8539 29 92 (PCE)
ne veće od 100 V 8539 29 98 (PCE)
žarulje s izbijanjem, osim ultraljubičastih žarulja    
fluorescentne, s užarenom katodom    
s dvostrukim podnožjem 8539 31 10 (PCE)
ostalo 8539 31 90 (PCE)
žarulje sa živinom ili natrijevom parom; žarulje s metalnim halidom    
sa živinom ili natrijevom parom 8539 32 20 (PCE)
s metalnim halidom 8539 32 90 (PCE)
ostalo    
fluorescentne žarulje s hladnom katodom (CCFL) za pozadinsko osvjetljenje ravnih pokaznika 8539 39 20 (PCE)
ostalo 8539 39 80 (PCE)
ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučnice    
lučnice 8539 41 00 (PCE)
ostalo 8539 49 00 (PCE)
izvori svjetlosti sa svjetlećim diodama (LED)    
moduli sa svjetlećim diodama (LED) 8539 51 00 (PCE)
žarulje sa svjetlećim diodama (LED) 8539 52 00 (PCE)
dijelovi    
podnožja žarulja 8539 90 10  
ostalo 8539 90 90  
85.40 Termionske, hladnokatodne ili fotokatodne elektronske cijevi (na primjer, vakuumske cijevi, cijevi punjene parom ili plinom, ispravljačke cijevi sa živinim lukom, katodne cijevi, cijevi za televizijske kamere)    
katodne cijevi za televizijske prijamnike, uključujući katodne cijevi za videomonitore    
u boji 8540 11 00 (PCE)
monokromatske 8540 12 00 (PCE)
cijevi za televizijske kamere; pretvarači i pojačala slike; ostale fotokatodne cijevi    
cijevi za televizijske kamere 8540 20 10 (PCE)
ostalo 8540 20 80 (PCE)
cijevi za prikazivanje podataka/grafike, monokromatske; cijevi za prikazivanje podataka/grafike, u boji, s fosfornim zaslonom s razmakom točaka manjim od 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
ostale katodne cijevi 8540 60 00 (PCE)
mikrovalne cijevi (na primjer, magnetroni, klistroni, cijevi s putujućim valom, karcinotroni), osim cijevi s upravljačkom reÅ¡etkom    
magnetroni 8540 71 00 (PCE)
ostalo 8540 79 00 (PCE)
ostale cijevi    
prijamne ili pojačivačke cijevi 8540 81 00 (PCE)
ostalo 8540 89 00 (PCE)
dijelovi    
katodnih cijevi 8540 91 00  
ostalo 8540 99 00  
85.41 Poluvodički elementi (na primjer, diode, tranzistori, poluvodički pretvornici); fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije, neovisno jesu li sastavljeni u module ili panele ili ne; svjetleće diode (LED), neovisno jesu li sastavljene s drugim svjetlećim diodama (LED) ili ne; montirani piezoelektrični kristali    
diode, osim fotoosjetljivih i svjetlećih dioda (LED) 8541 10 00  
tranzistori, osim fotoosjetljivih    
snage gubitaka (disipacije) manje od 1 W 8541 21 00  
ostalo 8541 29 00  
tiristori, diaci i triaci, osim fotoosjetljivih elemenata 8541 30 00  
fotoosjetljivi poluvodički elementi, uključujući fotonaponske ćelije, neovisno jesu li sastavljene u module ili panele ili ne; svjetleće diode (LED)    
svjetleće diode (LED) 8541 41 00  
fotonaponske ćelije koje nisu sastavljene u module ni u panele 8541 42 00  
fotonaponske ćelije sastavljene u module ili panele 8541 43 00  
ostalo 8541 49 00  
ostali poluvodički elementi    
poluvodički pretvornici 8541 51 00  
ostalo 8541 59 00  
montirani piezoelektrični kristali 8541 60 00  
dijelovi 8541 90 00  
85.42 Elektronički integrirani krugovi    
elektronički integrirani krugovi    
procesori i kontroleri, neovisno jesu li kombinirani s memorijama, konvertorima, logičkim krugovima, pojačalima, vremenskim krugovima ili drugim krugovima ili ne    
roba navedena u napomeni 12 (b) (3 i 4) uz ovo poglavlje    
viÅ¡ekomponentni integrirani krugovi (MCO)  8542 31 11  
ostalo 8542 31 19  
ostalo 8542 31 90  
memorije    
roba navedena u napomeni 12 (b) (3 i 4) uz ovo poglavlje    
viÅ¡ekomponentni integrirani krugovi (MCO)  8542 32 11  
ostalo 8542 32 19  
ostalo    
dinamične RAM memorije (D-RAM)    
s mogućnošću pohrane ne većom od 512 Mbit-a 8542 32 31 (PCE)
s mogućnošću pohrane većom od 512 Mbit-a 8542 32 39 (PCE)
statične RAM memorije (S-RAM), uključujući „cache random-access” memorije (cache-RAM) 8542 32 45 (PCE)
ROM memorije, programabilne, koje je moguće brisati UV zrakama (EPROM) 8542 32 55 (PCE)
ROM memorije, programabilne, koje je moguće brisati električno (E²PROM), uključujući FLASH²PROM    
FLASH E²PROM    
s mogućnošću pohrane ne većom od 512 Mbit-a 8542 32 61 (PCE)
s mogućnošću pohrane većom od 512 Mbit-a 8542 32 69 (PCE)
ostalo 8542 32 75 (PCE)
ostale memorije 8542 32 90  
pojačala    
viÅ¡ekomponentni integrirani krugovi (MCO)  8542 33 10  
ostalo 8542 33 90  
ostalo    
roba navedena u napomeni 12 (b) (3 i 4) uz ovo poglavlje    
viÅ¡ekomponentni integrirani krugovi (MCO)  8542 39 11  
ostalo 8542 39 19  
ostalo 8542 39 90  
dijelovi 8542 90 00  
85.43 Električni strojevi i aparati, s posebnim funkcijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
akceleratori čestica 8543 10 00  
generatori signala 8543 20 00  
strojevi i aparati za galvanizaciju, elektrolizu ili elektroforezu    
strojevi za galvanizaciju i elektrolizu, vrste koja se rabi isključivo ili uglavnom u proizvodnji tiskanih krugova 8543 30 40  
ostalo 8543 30 70  
elektroničke cigarete i sličnie osobnie električni uređaji za proizvodnju pare 8543 40 00  
ostali strojevi i aparati    
proizvodi posebno projektirani za spajanje s telegrafskim ili telefonskim uređajima ili instrumentima ili s telegrafskim ili telefonskim mrežama 8543 70 01  
mikrovalna pojačala 8543 70 02  
uređaji za bežično infracrveno daljinsko upravljanje za videoigraće konzole 8543 70 03  
digitalni uređaj za snimanje podataka o letu 8543 70 04  
prijenosni elektronički čitač s baterijskim napajanjem, za snimanje i reprodukciju teksta, nepomičnih slika i audio datoteka 8543 70 05  
uređaji za digitalnu obradu signala, koji se mogu spajati na žičane i bežične mreže, namijenjeni mijeÅ¡anju zvuka 8543 70 06  
prijenosni interaktivni elektronički obrazovni uređaji ponajprije namijenjeni djeci 8543 70 07  
strojevi za čišćenje plazmom kojima se uklanjaju organske nečistoće s uzoraka i držača uzoraka za elektronsku mikroskopiju 8543 70 08  
uređaji za unos podataka dodirom (takozvani ekrani osjetljivi na dodir) bez mogućnosti prikaza, za ugrađivanje u uređaje s pokaznikom, koji funkcioniraju prepoznavanjem postojanja i mjesta dodira na povrÅ¡ini pokaznika 8543 70 09  
električni strojevi s funkcijom prevođenja ili rječnika 8543 70 10  
antenska pojačala 8543 70 30  
solariji, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje 8543 70 50 (PCE)
uređaji za stavljanje ograda pod električni napon 8543 70 60  
ostalo 8543 70 90  
dijelovi 8543 90 00  
85.44 Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni s konektorima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaÅ¡tenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni s konektorima ili ne    
žica za namote    
od bakra    
lakirana ili emajlirana 8544 11 10  
ostalo 8544 11 90  
ostalo 8544 19 00  
koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči 8544 20 00  
setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča, vrsta koje se rabi u vozilima, zrakoplovima ili brodovima 8544 30 00  
ostali električni vodiči, za napone ne veće od 1000 V    
s konektorima    
vrsta koje se rabi u telekomunikacijama 8544 42 10  
ostalo 8544 42 90  
ostalo    
vrsta koje se rabi u telekomunikacijama, za napone ne veće od 80 V 8544 49 20  
ostalo    
žica i kabeli, s promjerom pojedinog žičnog vodiča većim od 0,51 mm 8544 49 91  
ostalo    
za napone ne veće od 80 V 8544 49 93  
za napone veće od 80 V, ali manje od 1000 V 8544 49 95  
za napon od 1000 V 8544 49 99  
ostali električni vodiči, za napone veće od 1000 V    
s bakrenim vodičima 8544 60 10  
s vodičima od drugih materijala 8544 60 90  
kabeli od optičkih vlakana 8544 70 00  
85.45 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i ostali proizvodi od grafita ili od drugih vrsta ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene    
elektrode    
vrsta koje se rabi za peći 8545 11 00  
ostalo 8545 19 00  
četkice 8545 20 00  
ostalo    
grijaći otpornici 8545 90 10  
ostalo 8545 90 90  
85.46 Električni izolatori od bilo kojeg materijala    
od stakla 8546 10 00  
od keramike 8546 20 00  
ostalo    
od plastičnih masa 8546 90 10  
ostalo 8546 90 90  
85.47 Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer, čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo radi montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom    
izolacijski dijelovi od keramike 8547 10 00  
izolacijski dijelovi od plastičnih masa 8547 20 00  
ostalo 8547 90 00  
85.48 električni dijelovi strojeva ili uređaja nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju    
memorije, u multikombinacijskim oblicima, kao Å¡to su „stack D-RAM”-ovi i moduli 8548 00 20  
moduli svjetlećih dioda (LED) za pozadinsko osvjetljenje, koji su izvori svjetla koji se sastoje od jedne ili viÅ¡e svjetlećih dioda i jednog ili viÅ¡e konektora koji su postavljeni na tiskani krug ili drugi sličan supstrat te drugi pasivni sastavni dijelovi, neovisno o tome jesu li kombinirani s optičkim sastavnim dijelovima ili zaÅ¡titnim diodama ili ne, koji se upotrebljavaju za pozadinsko osvjetljenje pokaznika s tekućim kristalima (LCD) 8548 00 30  
ostalo 8548 00 90  
85.49 Električni i elektronički otpaci i ostaci    
Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istroÅ¡ene primarne ćelije, istroÅ¡ene primarne baterije i istroÅ¡eni električni akumulatori    
otpaci i ostaci od olovnih akumulatora; istroÅ¡eni olovni akumulatori    
istroÅ¡eni olovni akumulatori 8549 11 10  
otpaci i ostaci od olovnih akumulatora 8549 11 90  
ostalo Å¡to sadrži olovo, kadmij ili živu    
istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije 8549 12 10 (PCE)
istroÅ¡eni električni akumulatori 8549 12 20  
ostalo 8549 12 90  
razvrstano po kemijskom tipu i ne sadrži olovo, kadmij ili živu    
istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije 8549 13 10 (PCE)
istroÅ¡eni električni akumulatori 8549 13 20  
ostalo 8549 13 90  
nerazvrstano i ne sadrži olovo, kadmij ili živu    
istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije 8549 14 10 (PCE)
istroÅ¡eni električni akumulatori 8549 14 20  
ostalo 8549 14 90  
ostalo    
istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije 8549 19 10 (PCE)
istroÅ¡eni električni akumulatori 8549 19 20  
ostalo 8549 19 90  
vrste koja se rabi prvenstveno za ponovno dobivanje plemenitih kovina    
koji sadrže primarne ćelije, primarne baterije, električne akumulatore, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi ili drugo aktivirano staklo ili električne ili elektroničke komponente koje sadrže kadmij, živu, olovo ili poliklorirane bifenile (PCB) 8549 21 00  
ostalo 8549 29 00  
ostali električni i elektronički sklopovi i tiskane pločice    
koji sadrže primarne ćelije, primarne baterije, električne akumulatore, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi ili drugo aktivirano staklo ili električne ili elektroničke komponente koje sadrže kadmij, živu, olovo ili poliklorirane bifenile (PCB) 8549 31 00  
ostalo 8549 39 00  
ostalo    
koji sadrže primarne ćelije, primarne baterije, električne akumulatore, živine sklopke, staklo iz katodnih cijevi ili drugo aktivirano staklo ili električne ili elektroničke komponente koje sadrže kadmij, živu, olovo ili poliklorirane bifenile (PCB) 8549 91 00  
ostalo 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.