CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - HR 87

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 86
ŽELJEZNIČKE ILI TRAMVAJSKE LOKOMOTIVE, VAGONI I NJIHOVI DIJELOVI; ŽELJEZNIČKI ILI TRAMVAJSKI KOLOSIJEČNI SKLOPOVI I PRIBOR TE NJIHOVI DIJELOVI; MEHANIČKA (UKLJUČUJUĆI ELEKTROMEHANIČKA) PROMETNA SIGNALNA OPREMA SVIH VRSTA

86.01 Željezničke lokomotive napajane iz električne mreže ili električnih akumulatora    
napajane iz električne mreže 8601 10 00 (PCE)
napajane iz električnih akumulatora 8601 20 00 (PCE)
86.02 Ostale željezničke lokomotive; tenderi lokomotiva    
dizel električne lokomotive 8602 10 00  
ostalo 8602 90 00  
86.03 Samokretna željeznička ili tramvajska putnička i teretna kola, osim onih iz tarifnog broja 8604    
napajana iz električne mreže 8603 10 00 (PCE)
ostalo 8603 90 00 (PCE)
86.04 Željeznička ili tramvajska vozila za održavanje ili servisiranje, neovisno jesu li samokretna ili ne (na primjer, vozila-radionice, dizalična vozila, vozila za nabijanje šljunka ili tucanika, ravnanje tračnica i testiranje te pružna nadzorna vozila) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Željeznički ili tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i drugi željeznički ili tramvajski vagoni za posebne namjene, nesamokretni (osim onih iz tarifnog broja 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Željeznički ili tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamokretni    
vagoni cisterne i slični 8606 10 00 (PCE)
samoistovarni vagoni, osim onih iz podbroja 860610 8606 30 00 (PCE)
ostalo    
s krovom i zatvoreni    
posebno konstruirani za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
ostalo 8606 91 80 (PCE)
otvoreni, s čvrstim stranicama visine veće od 60 cm 8606 92 00 (PCE)
ostalo 8606 99 00 (PCE)
86.07 Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagona    
okretna postolja, slobodna postolja, osovinski sklopovi i njihovi dijelovi    
pogonska okretna i slobodna postolja 8607 11 00  
ostala okretna i slobodna postolja 8607 12 00  
ostalo, uključujući dijelove    
osovine, u sklopovima ili ne; kotači i dijelovi kotača 8607 19 10  
dijelovi okretnih postolja 8607 19 90  
kočnice i njihovi dijelovi    
zračne kočnice i njihovi dijelovi    
od lijevanog željeza ili lijevanog čelika 8607 21 10  
ostalo 8607 21 90  
ostalo 8607 29 00  
kuke i ostale spojne naprave, odbojnici i njihovi dijelovi 8607 30 00  
ostalo    
za lokomotive    
ležajevi osovina i njihovi dijelovi 8607 91 10  
ostalo 8607 91 90  
ostalo    
ležajevi osovina i njihovi dijelovi 8607 99 10  
ostalo 8607 99 80  
86.08 Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiraliÅ¡tima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi 8608 00 00  
86.09 Kontejneri (uključujući kontejnere za prijevoz tekućina), posebno konstruirani i opremljeni za jednu ili viÅ¡e vrsta transporta    
opremljeni olovnim plaštem za zaštitu od zračenja, za prijevoz radioaktivnih materijala (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
ostalo 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.