CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - HR 88

CN8 / NC8 - 2023 - HR

I-Way To Customs

POGLAVLJE 87
VOZILA, OSIM ŽELJEZNIČKIH ILI TRAMVAJSKIH VOZILA, NJIHOVI DIJELOVI I PRIBOR

87.01 Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709)    
traktori, jednoosovinski 8701 10 00 (PCE)
cestovni tegljači za poluprikolice    
samo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)    
novi 8701 21 10 (PCE)
rabljeni 8701 21 90 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) i s električnim motorom kao pogonskim motorima    
novi 8701 22 10 (PCE)
rabljeni 8701 22 90 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice i s električnim motorom kao pogonskim motorima    
novi 8701 23 10 (PCE)
rabljeni 8701 23 90 (PCE)
samo s električnim pogonskim motorom    
novi 8701 24 10 (PCE)
rabljeni 8701 24 90 (PCE)
ostalo 8701 29 00 (PCE)
vučna vozila, gusjeničari 8701 30 00 (PCE)
ostala, snage motora    
ne veće od 18 kW    
poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima 8701 91 10 (PCE)
ostalo 8701 91 90 (PCE)
veće od 18 kW, ali ne veće od 37 kW    
poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima 8701 92 10 (PCE)
ostalo 8701 92 90 (PCE)
veće od 37 kW, ali ne veće od 75 kW    
poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima 8701 93 10 (PCE)
ostalo 8701 93 90 (PCE)
veće od 75 kW, ali ne veće od 130 kW    
poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima 8701 94 10 (PCE)
ostalo 8701 94 90 (PCE)
veće od 130 kW    
poljoprivredni traktori i traktori za šumarstvo, na kotačima 8701 95 10 (PCE)
ostalo 8701 95 90 (PCE)
87.02 Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača    
samo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)    
obujma cilindara većeg od 2500 cm³    
nova 8702 10 11 (PCE)
rabljena 8702 10 19 (PCE)
obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³    
nova 8702 10 91 (PCE)
rabljena 8702 10 99 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) i s električnim motorom kao pogonskim motorima    
obujma cilindara većeg od 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice s pravocrtnim gibanjem klipa i s električnim motorom kao pogonskim motorima    
obujma cilindara većeg od 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
samo s električnim pogonskim motorom 8702 40 00 (PCE)
ostalo    
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica    
obujma cilindara većeg od 2800 cm³    
nova 8702 90 11 (PCE)
rabljena 8702 90 19 (PCE)
obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³    
nova 8702 90 31 (PCE)
rabljena 8702 90 39 (PCE)
s ostalim motorima 8702 90 90 (PCE)
87.03 Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile    
vozila posebno konstruirana za vožnju po snijegu; vozila za golf terene i slična vozila    
vozila posebno konstruirana za vožnju po snijegu, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice 8703 10 11 (PCE)
ostalo 8703 10 18 (PCE)
ostala vozila, samo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice    
obujma cilindara ne većeg od 1000 cm³    
nova 8703 21 10 (PCE)
rabljena 8703 21 90 (PCE)
obujma cilindara većeg od 1000 cm³, ali ne većeg od 1500 cm³    
nova 8703 22 10 (PCE)
rabljena 8703 22 90 (PCE)
obujma cilindara većeg od 1500 cm³, ali ne većeg od 3000 cm³    
nova    
vozila za stanovanje ili kampiranje 8703 23 11 (PCE)
ostalo 8703 23 19 (PCE)
rabljena 8703 23 90 (PCE)
obujma cilindara većeg od 3000 cm³    
nova 8703 24 10 (PCE)
rabljena 8703 24 90 (PCE)
ostala vozila, samo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)    
obujma cilindara ne većeg od 1500 cm³    
nova 8703 31 10 (PCE)
rabljena 8703 31 90 (PCE)
obujma cilindara većeg od 1500 cm³, ali ne većeg od 2500 cm³    
nova    
vozila za stanovanje ili kampiranje 8703 32 11 (PCE)
ostalo 8703 32 19 (PCE)
rabljena 8703 32 90 (PCE)
obujma cilindara većeg od 2500 cm³    
nova    
vozila za stanovanje ili kampiranje 8703 33 11 (PCE)
ostalo 8703 33 19 (PCE)
rabljena 8703 33 90 (PCE)
ostala vozila, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice i s električnim motorom kao pogonskim motorima, osim onih koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije    
nova 8703 40 10 (PCE)
rabljena 8703 40 90 (PCE)
ostala vozila, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) i s električnim motorom kao pogonskim motorima, osim onih koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije 8703 50 00 (PCE)
ostala vozila, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice i s električnim motorom kao pogonskim motorima, koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije    
nova 8703 60 10 (PCE)
rabljena 8703 60 90 (PCE)
ostala vozila, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) i s električnim motorom kao pogonskim motorima, koja se mogu napajati priključivanjem na vanjski izvor električne energije 8703 70 00 (PCE)
ostala vozila, s električnim motorom za pogon    
nova 8703 80 10 (PCE)
rabljena 8703 80 90 (PCE)
ostalo 8703 90 00 (PCE)
87.04 Motorna vozila za prijevoz robe    
samoistovarna vozila (damperi), konstruirana za rad izvan cestovne mreže    
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica 8704 10 10 (PCE)
ostalo 8704 10 90 (PCE)
ostalo, samo s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim)    
bruto mase vozila ne veće od 5 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 21 10 (PCE)
ostalo    
s motorom obujma cilindara većeg od 2500 cm³    
nova 8704 21 31 (PCE)
rabljena 8704 21 39 (PCE)
s motorom obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³    
nova 8704 21 91 (PCE)
rabljena 8704 21 99 (PCE)
bruto mase vozila veće od 5 tona, ali ne veće od 20 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 22 10 (PCE)
ostalo    
nova 8704 22 91 (PCE)
rabljena 8704 22 99 (PCE)
bruto mase vozila veće od 20 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 23 10 (PCE)
ostalo    
nova 8704 23 91 (PCE)
rabljena 8704 23 99 (PCE)
ostalo, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje samo pomoću svjećice    
bruto mase vozila ne veće od 5 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 31 10 (PCE)
ostalo    
s motorom obujma cilindara većeg od 2800 cm³    
nova 8704 31 31 (PCE)
rabljena 8704 31 39 (PCE)
s motorom obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³    
nova 8704 31 91 (PCE)
rabljena 8704 31 99 (PCE)
bruto mase vozila veće od 5 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 32 10 (PCE)
ostalo    
nova 8704 32 91 (PCE)
rabljena 8704 32 99 (PCE)
ostalo, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim) i s električnim motorom kao pogonskim motorima    
bruto mase vozila ne veće od 5 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 41 10 (PCE)
ostalo    
s motorom obujma cilindara većeg od 2500 cm³    
nova 8704 41 31 (PCE)
rabljena 8704 41 39 (PCE)
s motorom obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³    
nova 8704 41 91 (PCE)
rabljena 8704 41 99 (PCE)
bruto mase vozila veće od 5 tona, ali ne veće od 20 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 42 10 (PCE)
ostalo    
nova 8704 42 91 (PCE)
rabljena 8704 42 99 (PCE)
bruto mase vozila veće od 20 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 43 10 (PCE)
ostalo    
nova 8704 43 91 (PCE)
rabljena 8704 43 99 (PCE)
ostalo, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice i s električnim motorom kao pogonskim motorima    
bruto mase vozila ne veće od 5 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 51 10 (PCE)
ostalo    
s motorom obujma cilindara većeg od 2800 cm³    
nova 8704 51 31 (PCE)
rabljena 8704 51 39 (PCE)
s motorom obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³    
nova 8704 51 91 (PCE)
rabljena 8704 51 99 (PCE)
bruto mase vozila veće od 5 tona    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8704 52 10 (PCE)
ostalo    
nova 8704 52 91 (PCE)
rabljena 8704 52 99 (PCE)
ostalo, samo s električnim pogonskim motorom 8704 60 00 (PCE)
ostalo 8704 90 00 (PCE)
87.05 Motorna vozila za posebne namjene, osim onih konstruiranih prvenstveno za prijevoz osoba ili robe (na primjer, vozila za prijevoz neispravnih ili oštećenih vozila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugrađenom miješalicom za beton, vozila za čišćenje cesta, vozila za štrcanje ili posipanje, pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice)    
dizalična vozila 8705 10 00 (PCE)
pokretni bušaći tornjevi 8705 20 00 (PCE)
vatrogasna vozila 8705 30 00 (PCE)
vozila s ugrađenom miješalicom za beton 8705 40 00 (PCE)
ostalo    
vozila sa sisaljkom za beton 8705 90 30 (PCE)
ostalo 8705 90 80 (PCE)
87.06 Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705    
šasije vučnih vozila iz tarifnog broja 8701; šasije motornih vozila iz tarifnih brojeva 8702, 8703 ili 8704, s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara većeg od 2500 cm³ ili paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara većeg od 2800 cm³    
za vozila iz tarifnih brojeva 8702 ili 8704 8706 00 11 (PCE)
ostalo 8706 00 19 (PCE)
ostalo    
za vozila iz tarifnog broja 8703 8706 00 91 (PCE)
ostalo 8706 00 99 (PCE)
87.07 Karoserije (uključujući i kabine), za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705    
za motorna vozila iz tarifnog broja 8703    
za industrijsko sklapanje 8707 10 10 (PCE)
ostalo 8707 10 90 (PCE)
ostalo    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;motornih vozila za posebne namjene iz tarifnog broja 8705 8707 90 10 (PCE)
ostalo 8707 90 90 (PCE)
87.08 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705    
branici i njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 10 10  
ostalo 8708 10 90  
ostali dijelovi i pribor karoserija (uključujući kabina)    
sigurnosni pojasi    
za industrijsko sklapanje:vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 21 10 (PCE)
ostalo 8708 21 90 (PCE)
prednji vjetrobrani (vjetrobranska stakla), stražnji prozori i drugi prozori navedeni u napomeni 1. za podbrojeve uz ovo poglavlje    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 22 10  
ostalo 8708 22 90  
ostalo    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 29 10  
ostalo 8708 29 90  
kočnice i servokočnice; njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 30 10  
ostalo    
za disk kočnice 8708 30 91  
ostalo 8708 30 99  
mjenjači i njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 40 20  
ostalo    
mjenjači 8708 40 50  
dijelovi    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 40 91  
ostalo 8708 40 99  
pogonske osovine s diferencijalom, neovisno jesu li opremljene drugim dijelovima prijenosa ili ne, i nepogonske osovine; njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 50 20  
ostalo    
pogonske osovine s diferencijalom, neovisno jesu li opremljene drugim dijelovima prijenosa ili ne, i nepogonske osovine 8708 50 35  
dijelovi    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 50 55  
ostalo    
za nepogonske osovine 8708 50 91  
ostalo 8708 50 99  
kotači te njihovi dijelovi i pribor    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 70 10  
ostalo    
aluminijski kotači, dijelovi i pribor kotača od aluminija 8708 70 50  
dijelovi kotača u obliku zvijezde, lijevani od željeza ili čelika u jednom komadu 8708 70 91  
ostalo 8708 70 99  
ovjesni sustavi i njihovi dijelovi (uključujući amortizere)    
za industrijsko sklapanje:vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 80 20  
ostalo    
ovjesni amortizeri 8708 80 35  
stabilizatori; ostale torzijske poluge 8708 80 55  
ostalo    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 80 91  
ostalo 8708 80 99  
ostali dijelovi i pribor    
hladnjaci i njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 91 20  
ostalo    
hladnjaci 8708 91 35  
dijelovi    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 91 91  
ostalo 8708 91 99  
prigušni lonci i ispušne cijevi; njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 92 20  
ostalo    
prigušni lonci i ispušne cijevi 8708 92 35  
dijelovi    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 92 91  
ostalo 8708 92 99  
spojke i njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 93 10  
ostalo 8708 93 90  
volani, upravljački stupovi i upravljačke kutije; njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 94 20  
ostalo    
volani, upravljački stupovi i upravljačke kutije 8708 94 35  
dijelovi    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 94 91  
ostalo 8708 94 99  
sigurnosni zračni jastuci s uređajem za napuhavanje; njihovi dijelovi    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroja 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 95 10 (PCE)
ostalo    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 95 91  
ostalo 8708 95 99  
ostalo    
za industrijsko sklapanje:jednoosovinskih traktora iz podbroj 870110;vozila iz tarifnog broja 8703;vozila iz tarifnog broja 8704 ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelskim ili poludizelskim), obujma cilindara ne većeg od 2500 cm³ ili s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, obujma cilindara ne većeg od 2800 cm³;vozila iz tarifnog broja 8705 8708 99 10  
ostalo    
od čelika kovanog u ukovnju 8708 99 93  
ostalo 8708 99 97  
87.09 Radna kolica, samokretna, neopremljena uređajem za dizanje ili rukovanje, koje se rabi u tvornicama, skladištima, lukama i zračnim lukama za prijevoz robe na kratkim udaljenostima; vučna vozila vrsta koje se rabi na peronima željezničkih kolodvora; dijelovi prethodno navedenih vozila    
vozila    
električna    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8709 11 10 (PCE)
ostalo 8709 11 90 (PCE)
ostalo    
posebno konstruirana za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8709 19 10 (PCE)
ostalo 8709 19 90 (PCE)
dijelovi 8709 90 00  
87.10 Tenkovi i ostala oklopna borbena motorna vozila, neovisno jesu li opremljena naoružanjem ili ne, i njihovi dijelovi 8710 00 00  
87.11 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice    
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindara ne većeg od 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindara većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 250 cm³    
skuteri 8711 20 10 (PCE)
ostali, obujma cilindara    
većeg od 50 cm³, ali ne većeg od 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
većeg od 125 cm³, ali ne većeg od 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindara većeg od 250 cm³, ali ne većeg od 500 cm³    
obujma cilindara većeg od 250 cm³, ali ne većeg od 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
obujma cilindara većeg od 380 cm³, ali ne većeg od 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindara većeg od 500 cm³, ali ne većeg od 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindara većeg od 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
s električnim pogonskim motorom    
bicikli, tricikli i kvadricikli, s pedalama potpomognutim pomoćnim električnim motorom kontinuirane nazivne snage ne veće od 250 W 8711 60 10 (PCE)
ostalo 8711 60 90 (PCE)
ostalo 8711 90 00 (PCE)
87.12 Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona    
bicikli s kugličnim ležajevima 8712 00 30 (PCE)
ostalo 8712 00 70 (PCE)
87.13 Kolica za invalidne osobe, neovisno imaju li motorni ili drukčiji mehanički pogon ili ne    
bez mehaničkog pogona 8713 10 00 (PCE)
ostalo 8713 90 00 (PCE)
87.14 Dijelovi i pribor vozila iz tarifnih brojeva 8711 do 8713    
za motocikle (uključujući i mopede)    
kočnice i njihovi dijelovi 8714 10 10  
mjenjači i njihovi dijelovi 8714 10 20  
kotači te njihovi dijelovi i pribor 8714 10 30  
prigušni lonci i ispušne cijevi; njihovi dijelovi 8714 10 40  
spojke i njihovi dijelovi 8714 10 50  
ostalo 8714 10 90  
za kolica za invalidne osobe 8714 20 00  
ostalo    
okviri i vilice te njihovi dijelovi    
okviri 8714 91 10 (PCE)
prednje vilice 8714 91 30 (PCE)
dijelovi 8714 91 90  
naplatci i žbice kotača    
naplatci 8714 92 10 (PCE)
žbice 8714 92 90  
glavčine, osim glavčina s nožnom (torpedo) kočnicom i kočnica za glavčinu te sklopovi stražnjih lančanika (kasete) 8714 93 00  
kočnice, uključujući glavčine s nožnom (torpedo) kočnicom i kočnice za glavčinu te njihovi dijelovi    
sustav kočenja 8714 94 20  
dijelovi 8714 94 90  
sjedala 8714 95 00  
pedale i sklopovi pogonskog lančanika te njihovi dijelovi    
pedale 8714 96 10 (NPR)
sklopovi pogonskog lančanika 8714 96 30  
dijelovi 8714 96 90  
ostalo    
volani 8714 99 10 (PCE)
prtljažnici 8714 99 30 (PCE)
lančani mjenjači brzina 8714 99 50  
ostalo; dijelovi 8714 99 90  
87.15 Dječja kolica i njihovi dijelovi    
dječja kolica 8715 00 10 (PCE)
dijelovi 8715 00 90  
87.16 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, bez vlastitog pogona; njihovi dijelovi    
prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampiranje    
mase ne veće od 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
mase veće od 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne namjene 8716 20 00 (PCE)
ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe    
prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne 8716 31 00 (PCE)
ostalo    
posebno konstruirane za prijevoz visokoradioaktivnih materijala (Euratom) 8716 39 10 (PCE)
ostalo    
nove    
poluprikolice 8716 39 30 (PCE)
ostalo 8716 39 50 (PCE)
rabljene 8716 39 80 (PCE)
ostale prikolice i poluprikolice 8716 40 00  
ostala vozila 8716 80 00  
dijelovi    
šasije 8716 90 10  
karoserije 8716 90 30  
osovine 8716 90 50  
ostali dijelovi 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.