CN8 / NC8 - 2023 21 CN8 / NC8 - 2023 - MT 23

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 22
XARBIET, SPIRTI U ĦALL

22.01 Ilmijiet, inkluż ilmijiet minerali naturali jew artifiċjali u l-ilmijiet aerati, mingħajr zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud u mhux aromatizzati; is-silġ u l-borra    
Ilmijiet minerali u ilmijiet aerati    
Ilmijiet minerali naturali    
Mhux karbonati 2201 10 11 (LTR)
Oħrajn 2201 10 19 (LTR)
Oħrajn 2201 10 90 (LTR)
Oħrajn 2201 90 00  
22.02 Ilmijiet, inkluż ilmijiet minerali u ilmijiet aerati, biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud jew aromatizzati, u xarbiet oħrajn mhux alkoħoliċi, eskluż il-meraq tal-frott jew tal-ħaxix tal-intestatura 2009    
Ilmijiet, inkluż ilmijiet minerali u ilmijiet aerati, biz-zokkor jew dolċifikant ieħor miżjud jew aromatizzati 2202 10 00 (LTR)
Oħrajn    
Birra mhux alkoħolika 2202 91 00 (LTR)
Oħrajn    
Li ma fihomx il-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404 jew xaħam miksub mill-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404    
Xarbiet ibbażati fuq is-sojja b’kontenut ta’ proteini ta’ 2,8 % jew iktar skont il-piż 2202 99 11 (LTR)
Xarbiet ibbażati fuq is-sojja b’kontenut ta’ proteini ta’ inqas minn 2,8 % skont il-piż; xarbiet ibbażati fuq il-ġewż tal-Kapitolu 08, iċ-ċereali tal-Kapitolu 10 jew iż-żerriegħa tal-Kapitolu 12 2202 99 15 (LTR)
Oħrajn 2202 99 19 (LTR)
Oħrajn, li fihom skont il-piż ta’ xaħam miksub mill-prodotti tal-intestaturi 0401 sa 0404    
Inqas minn 0,2 % 2202 99 91 (LTR)
0,2 % jew iktar iżda inqas minn 2 % 2202 99 95 (LTR)
2 % jew iktar 2202 99 99 (LTR)
22.03 Birra magħmula mill-malt    
F’kontenituri li jesgħu 10 litri jew inqas    
Fil-fliexken 2203 00 01 (LTR)
Oħrajn 2203 00 09 (LTR)
F’kontenituri li jesgħu iktar minn 10 litri 2203 00 10 (LTR)
22.04 Inbid tal-għeneb frisk, inkluż l-inbejjed imqawwija; most tal-għeneb għajr dak tal-intestatura 2009    
Inbid frizzanti    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)    
Champagne 2204 10 11 (LTR)
Cava 2204 10 13 (LTR)
Prosecco 2204 10 15 (LTR)
Asti Spumante 2204 10 91 (LTR)
Oħrajn 2204 10 93 (LTR)
Inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP) 2204 10 94 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra 2204 10 96 (LTR)
Oħrajn 2204 10 98 (LTR)
Inbid ieħor; il-most tal-għeneb bil-fermentazzjoni miżmuma jew immewta biż-żieda tal-alkoħol    
F’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas    
Inbid, għajr dak imsemmi fis-subintestatura 220410, fi fliexken bit-tappijiet forma ta’ faqqiegħ miżmumin f’posthom b’rabtiet u qafliet; inbid, ippreżentat mod ieħor; inbid, ippreżentat mod ieħor, bi pressjoni żejda minħabba d-diossidu tal-karbonju f’soluzzjoni ta’ mhux inqas minn 1 bar iżda inqas minn 3 bar, imkejla f’temperatura ta’ 20 °C    
B’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) 2204 21 06 (LTR)
B’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP) 2204 21 07 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra 2204 21 08 (LTR)
Oħrajn 2204 21 09 (LTR)
Oħrajn    
Prodotti fl-Unjoni Ewropea    
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li ma taqbiżx il-15 % vol    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)    
Bojod    
Alsace 2204 21 11 (LTR)
Bordeaux 2204 21 12 (LTR)
Bourgogne 2204 21 13 (LTR)
Val de Loire 2204 21 17 (LTR)
Mosel 2204 21 18 (LTR)
Pfalz 2204 21 19 (LTR)
Rheinhessen 2204 21 22 (LTR)
Tokaj 2204 21 23 (LTR)
Lazio (Latium) 2204 21 24 (LTR)
Toscana (Toskana) 2204 21 26 (LTR)
Trentino, Alto Adige u Friuli 2204 21 27 (LTR)
Veneto 2204 21 28 (LTR)
Sicilia 2204 21 31 (LTR)
Vinho Verde 2204 21 32 (LTR)
Penedés 2204 21 34 (LTR)
Rioja 2204 21 36 (LTR)
Valencia 2204 21 37 (LTR)
Oħrajn 2204 21 38 (LTR)
Oħrajn    
Bordeaux 2204 21 42 (LTR)
Bourgogne (Borgonja) 2204 21 43 (LTR)
Beaujolais 2204 21 44 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 21 46 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 21 47 (LTR)
Val de Loire 2204 21 48 (LTR)
Sicilia 2204 21 61 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 21 62 (LTR)
Toscana 2204 21 66 (LTR)
Trentino, Alto Adige u Friuli 2204 21 67 (LTR)
Veneto 2204 21 68 (LTR)
Dão, Bairrada u Douro 2204 21 69 (LTR)
Navarra 2204 21 71 (LTR)
Penedés 2204 21 74 (LTR)
Rioja 2204 21 76 (LTR)
Valdepeñas 2204 21 77 (LTR)
Oħrajn 2204 21 78 (LTR)
Inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Bojod 2204 21 79 (LTR)
Oħrajn 2204 21 80 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra    
Bojod 2204 21 81 (LTR)
Oħrajn 2204 21 82 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 21 83 (LTR)
Oħrajn 2204 21 84 (LTR)
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li taqbeż il-15 % vol    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) jew inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Madeira u Setubal muscatel 2204 21 85 (LTR)
Sherry 2204 21 86 (LTR)
Marsala 2204 21 87 (LTR)
Samos u Muscat de Lemnos 2204 21 88 (LTR)
Port 2204 21 89 (LTR)
Oħrajn 2204 21 90 (LTR)
Oħrajn 2204 21 91 (LTR)
Oħrajn    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) jew inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Bojod 2204 21 93 (LTR)
Oħrajn 2204 21 94 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra    
Bojod 2204 21 95 (LTR)
Oħrajn 2204 21 96 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 21 97 (LTR)
Oħrajn 2204 21 98 (LTR)
F’kontenituri li jesgħu iktar minn 2 litri iżda mhux iktar minn 10 litri    
Inbid, għajr dak imsemmi fis-subintestatura 220410, fi fliexken bit-tappijiet forma ta’ faqqiegħ miżmumin f’posthom b’rabtiet u qafliet; l-inbid, ippreżentat mod ieħor, bi pressjoni żejda minħabba d-diossidu tal-karbonju f’soluzzjoni ta’ mhux inqas minn 1 bar iżda inqas minn 3 bar, imkejla f’temperatura ta’ 20 °C 2204 22 10 (LTR)
Oħrajn    
Prodotti fl-Unjoni Ewropea    
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li ma taqbiżx il-15 % vol    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)    
Bordeaux 2204 22 22 (LTR)
Bourgogne 2204 22 23 (LTR)
Beaujolais 2204 22 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 22 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 22 27 (LTR)
Val de Loire 2204 22 28 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 22 32 (LTR)
Tokaj 2204 22 33 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 22 38 (LTR)
Oħrajn 2204 22 78 (LTR)
Inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Bojod 2204 22 79 (LTR)
Oħrajn 2204 22 80 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra    
Bojod 2204 22 81 (LTR)
Oħrajn 2204 22 82 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 22 83 (LTR)
Oħrajn 2204 22 84 (LTR)
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li taqbeż il-15 % vol    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) jew inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Madeira u Setubal muscatel 2204 22 85 (LTR)
Sherry 2204 22 86 (LTR)
Samos u Muscat de Lemnos 2204 22 88 (LTR)
Oħrajn 2204 22 90 (LTR)
Oħrajn 2204 22 91 (LTR)
Oħrajn    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) jew inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Bojod 2204 22 93 (LTR)
Oħrajn 2204 22 94 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra    
Bojod 2204 22 95 (LTR)
Oħrajn 2204 22 96 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 22 97 (LTR)
Oħrajn 2204 22 98 (LTR)
Oħrajn    
Inbid, għajr dak imsemmi fis-subintestatura 220410, fi fliexken bit-tappijiet forma ta’ faqqiegħ miżmumin f’posthom b’rabtiet u qafliet; inbid, ippreżentat mod ieħor, bi pressjoni żejda minħabba d-diossidu tal-karbonju f’soluzzjoni ta’ mhux inqas minn 1 bar iżda inqas minn 3 bar, imkejla f’temperatura ta’ 20 °C 2204 29 10 (LTR)
Oħrajn    
Prodotti fl-Unjoni Ewropea    
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li ma taqbiżx il-15 % vol    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP)    
Bordeaux 2204 29 22 (LTR)
Bourgogne 2204 29 23 (LTR)
Beaujolais 2204 29 24 (LTR)
Vallée du Rhône 2204 29 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 29 27 (LTR)
Val de Loire 2204 29 28 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 29 32 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 29 38 (LTR)
Oħrajn 2204 29 78 (LTR)
Inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Bojod 2204 29 79 (LTR)
Oħrajn 2204 29 80 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra    
Bojod 2204 29 81 (LTR)
Oħrajn 2204 29 82 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 29 83 (LTR)
Oħrajn 2204 29 84 (LTR)
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li taqbeż il-15 % vol    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) jew inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Madeira u Setubal muscatel 2204 29 85 (LTR)
Sherry 2204 29 86 (LTR)
Samos u Muscat de Lemnos 2204 29 88 (LTR)
Oħrajn 2204 29 90 (LTR)
Oħrajn 2204 29 91 (LTR)
Oħrajn    
Inbejjed b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP) jew inbejjed b’indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP)    
Bojod 2204 29 93 (LTR)
Oħrajn 2204 29 94 (LTR)
Inbejjed varjetali oħra    
Bojod 2204 29 95 (LTR)
Oħrajn 2204 29 96 (LTR)
Oħrajn    
Bojod 2204 29 97 (LTR)
Oħrajn 2204 29 98 (LTR)
Most tal-għeneb ieħor    
Fil-fermentazzjoni jew bil-fermentazzjoni mmewta b’mod ieħor li mhuwiex biż-żieda tal-alkoħol 2204 30 10 (LTR)
Oħrajn    
Ta’ densità ta’ 1,33 g/cm³ jew inqas f’temperatura ta’ 20 °C u b’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li ma taqbiżx il-1 % vol    
Ikkonċentrati 2204 30 92 (LTR)
Oħrajn 2204 30 94 (LTR)
Oħrajn    
Ikkonċentrati 2204 30 96 (LTR)
Oħrajn 2204 30 98 (LTR)
22.05 Vermut u nbid ieħor tal-għeneb frisk aromatizzati bil-pjanti jew b’sustanzi aromatiċi    
F’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas    
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum ta’ 18 % vol jew inqas 2205 10 10 (LTR)
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li taqbeż it-18 % vol 2205 10 90 (LTR)
Oħrajn    
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum ta’ 18 % vol jew inqas 2205 90 10 (LTR)
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li taqbeż it-18 % vol 2205 90 90 (LTR)
22.06 Xarbiet oħra ffermentati (eż. sidru, perry, mead, saké); taħlitiet ta' xarbiet iffermentati u taħlitiet ta' xarbiet iffermentati u tax-xarbiet mhux alkoħoliċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Piquette 2206 00 10 (LTR)
Oħrajn    
Frizzanti    
Sidru u perry 2206 00 31 (LTR)
Oħrajn 2206 00 39 (LTR)
Bla gass, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas    
Sidru u perry 2206 00 51 (LTR)
Oħrajn 2206 00 59 (LTR)
Iktar minn 2 litri    
Sidru u perry 2206 00 81 (LTR)
Oħrajn 2206 00 89 (LTR)
22.07 Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’qawwa alkoħolika skont il-volum ta’ 80 % vol jew iktar; alkoħol etiliku u spirti oħrajn, żnaturati, ta’ kwalunkwe qawwa    
Alkoħol etiliku mhux żnaturat ta’ qawwa alkoħolika skont il-volum ta’ 80 % vol jew iktar 2207 10 00 (LTR)
Alkoħol etiliku u spirti oħrajn, żnaturati, ta’ kwalunkwe qawwa 2207 20 00 (LTR)
22.08 Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’qawwa alkoħolika skont il-volum ta’ inqas minn 80 % vol; spirti, likuri u xarbiet oħra spiritużi    
Spirti miksubin mid-distillar tal-inbid tal-għeneb jew tal-karfa tal-għeneb    
F’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas    
Miksubin mid-distillar tal-inbid tal-għeneb    
Cognac 2208 20 12 (l a)
Armagnac 2208 20 14 (l a)
Brandy jew Weinbrand    
Brandy de Jerez 2208 20 16 (l a)
Oħrajn 2208 20 18 (l a)
Oħrajn 2208 20 19 (l a)
Miksubin mid-distillar tal-karfa tal-għeneb    
Grappa 2208 20 26 (l a)
Oħrajn 2208 20 28 (l a)
F’kontenituri li jesgħu iktar minn 2 litri    
Miksubin mid-distillar tal-inbid tal-għeneb    
Cognac 2208 20 62 (l a)
Brandy jew Weinbrand 2208 20 66 (l a)
Oħrajn 2208 20 69 (l a)
Miksubin mid-distillar tal-karfa tal-għeneb    
Grappa 2208 20 86 (l a)
Oħrajn 2208 20 88 (l a)
Whiskies    
Bourbon whiskey, f’kontenituri jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 30 11 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 30 19 (l a)
Scotch whisky    
Single malt whisky 2208 30 30 (l a)
Blended malt whisky, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 30 41 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 30 49 (l a)
Single grain whisky u blended grain whisky, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 30 61 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 30 69 (l a)
Blended whisky ieħor, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 30 71 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 30 79 (l a)
Oħrajn, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 30 82 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 30 88 (l a)
Rum u spirti oħra miksuba mid-distillar tal-prodotti miz-zokkor tal-kannamiela ffermentati    
F’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas    
Rum b’kontenut ta’ sustanzi volatili għajr alkoħol etiliku u alkoħol metiliku ta’ 225 gramma jew iktar kull ettolitru ta’ alkoħol pur (b’tolleranza ta’ 10 %) 2208 40 11 (l a)
Oħrajn    
Ta’ valur li jaqbeż is-€ 7,9 kull litru ta’ alkoħol pur 2208 40 31 (l a)
Oħrajn 2208 40 39 (l a)
F’kontenituri li jesgħu iktar minn 2 litri    
Rum b’kontenut ta’ sustanzi volatili għajr alkoħol etiliku u alkoħol metiliku ta’ 225 gramma jew iktar kull ettolitru ta’ alkoħol pur (b’tolleranza ta’ 10 %) 2208 40 51 (l a)
Oħrajn    
Ta’ valur li jaqbeż iż-€ 2 kull litru ta’ alkoħol pur 2208 40 91 (l a)
Oħrajn 2208 40 99 (l a)
Ġin u geneva (genièvre)    
Ġin, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 50 11 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 50 19 (l a)
Geneva (genièvre), f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 50 91 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 50 99 (l a)
Vodka    
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li tkun ta’ 45,4 % vol jew inqas f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 60 11 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 60 19 (l a)
B’qawwa alkoħolika effettiva skont il-volum li tkun aktar minn 45,4 % vol f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 60 91 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 60 99 (l a)
Likuri u kordjali    
F’kontenituri li jesgħu 2 litri jew inqas 2208 70 10 (l a)
F’kontenituri li jesgħu iktar minn 2 litri 2208 70 90 (l a)
Oħrajn    
Arrack, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 90 11 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 90 19 (l a)
Spirtu tal-għanbaqar, tal-lanġas jew taċ-ċirasa (ħlief il-likuri), f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 90 33 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 90 38 (l a)
Spirti oħrajn u xarbiet spiritużi oħrajn, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas    
Ouzo 2208 90 41 (l a)
Oħrajn    
Spirti (ħlief il-likuri)    
Distillati mill-frott    
Calvados 2208 90 45 (l a)
Oħrajn 2208 90 48 (l a)
Oħrajn    
Tequila 2208 90 54 (l a)
Oħrajn 2208 90 56 (l a)
Xarbiet spiritużi oħrajn 2208 90 69 (l a)
Iktar minn 2 litri    
Spirti (ħlief il-likuri)    
Distillati mill-frott 2208 90 71 (l a)
Tequila 2208 90 75 (l a)
Oħrajn 2208 90 77 (l a)
Xarbiet spiritużi oħrajn 2208 90 78 (l a)
Alkoħol etiliku mhux żnaturat b’qawwa alkoħolika skont il-volum ta’ inqas minn 80 % vol, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2208 90 91 (l a)
Iktar minn 2 litri 2208 90 99 (l a)
22.09 Ħall u sostituti tal-ħall miksuba mill-aċidu aċetiku    
Ħall tal-inbid, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2209 00 11 (LTR)
Iktar minn 2 litri 2209 00 19 (LTR)
Oħrajn, f’kontenituri li jesgħu    
2 litri jew inqas 2209 00 91 (LTR)
Iktar minn 2 litri 2209 00 99 (LTR)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.