CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - MT 25

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 24
TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK; PRODOTTI, KEMM JEKK IKUN FIHOM IN-NIKOTINA U KEMM JEKK LE, MAĦSUBA GĦALL-INALAZZJONI MINGĦAJR KOMBUSTJONI; PRODOTTI OĦRA LI FIHOM IN-NIKOTINA MAĦSUBA GĦAT-TEĦID TAN-NIKOTINA MINN ĠISEM IL-BNIEDEM

24.01 Tabakk mhux manifatturat; skart tat-tabakk    
Tabakk, biz-zkuk mhux maqtugħin    
Tabakk ċar imnixxef bl-arja 2401 10 35  
Tabakk tat-tip Orjentali mnixxef bix-xemx 2401 10 60  
Tabakk skur imnixxef bl-arja 2401 10 70  
Tabakk imnixxef bl-arja sħuna 2401 10 85  
Oħrajn 2401 10 95  
Tabakk, biz-zkuk maqtugħin kompletament jew parzjalment    
Tabakk ċar imnixxef bl-arja 2401 20 35  
Tabakk tat-tip Orjentali mnixxef bix-xemx 2401 20 60  
Tabakk skur imnixxef bl-arja 2401 20 70  
Tabakk imnixxef bl-arja sħuna 2401 20 85  
Oħrajn 2401 20 95  
Skart tat-tabakk 2401 30 00  
24.02 Sigarri, cheroots, cigarillos u sigaretti, tat-tabakk jew tas-sostituti tat-tabakk    
Sigarri, cheroots u cigarillos, li fihom it-tabakk 2402 10 00 (100)
Sigaretti li fihom it-tabakk    
Li fihom l-imsiemer tal-qronfol 2402 20 10 (100)
Oħrajn 2402 20 90 (100)
Oħrajn 2402 90 00  
24.03 Tabakk manifatturat u sostituti ta’ tabakk manifatturat oħrajn; tabakk “omoġenizzat” jew “rikostitwit”; estratti u essenzi tat-tabakk    
Tabakk tat-tipjip, kemm jekk ikun fih sostituti ta’ tabakk fi kwalunkwe proporzjon u kemm jekk le    
Tabakk tal-pipa tal-ilma speċifikat fin-nota 1 tas-subintestatura ta’ dan il-kapitolu 2403 11 00  
Oħrajn    
F’pakki immedjati ta’ kontenut nett li ma jaqbiżx il-500 g 2403 19 10  
Oħrajn 2403 19 90  
Oħrajn    
Tabakk “omoġenizzat” jew “rikostitwit” 2403 91 00  
Oħrajn    
It-tabakk li jintmagħad u t-tabakk nażali (snuff) 2403 99 10  
Oħrajn 2403 99 90  
24.04 Il-prodotti li fihom it-tabakk, it-tabakk rikostitwit, in-nikotina jew it-tabakk jew is-sostituti tat-tabakk, maħsubin għall-inalazzjoni mingħajr kombustjoni; prodotti oħra li fihom in-nikotina maħsuba għat-teħid tan-nikotina minn ġisem il-bniedem    
Il-prodotti maħsubin għall-inalazzjoni mingħajr kombustjoni    
Li fihom it-tabakk jew it-tabakk rikostitwit 2404 11 00  
Oħrajn, li fihom in-nikotina 2404 12 00  
Oħrajn    
Li fihom sostituti tat-tabakk 2404 19 10  
Oħrajn 2404 19 90  
Oħrajn    
Għall-applikazzjoni orali    
Prodotti li fihom in-nikotina maħsuba biex jgħinu l-waqfien mill-użu tat-tabakk 2404 91 10  
Oħrajn 2404 91 90  
Għall-applikazzjoni transdermali 2404 92 00  
Oħrajn 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.