CN8 / NC8 - 2023 24 CN8 / NC8 - 2023 - MT 26

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 25
MELĦ; KUBRIT; MATERJALI TAL-ART U L-ĠEBEL; MATERJALI TAT-TIKĦIL, ĠIR U SIMENT

25.01 Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ żnaturat) u klorur tas-sodju pur, kemm jekk f’soluzzjoni milwiema jew li jkollu miżjuda miegħu antiagglomeranti jew aÄ¡enti li jiżguraw fluwidità tajba u kemm jekk le; ilma baħar    
Ilma baħar u likuri tal-melħ 2501 00 10  
Melħ (inkluż melħ tal-mejda u melħ żnaturat) u klorur tas-sodju pur, kemm jekk f’soluzzjoni milwiema jew li jkollu miżjuda miegħu antiagglomeranti jew aÄ¡enti li jiżguraw fluwidità tajba u kemm jekk le    
Għat-trasformazzjoni kimika (separazzjoni ta’ Na minn Cl) għall-manifattura ta’ prodotti oħrajn 2501 00 31  
Oħrajn    
Å»naturati jew għall-użi industrijali (inkluż l-irfinar) għajr il-preservazzjoni jew il-preparazzjoni ta’ prodotti tal-ikel għall-konsum mill-bniedem jew mill-annimali 2501 00 51  
Oħrajn    
Melħ tajjeb għall-konsum mill-bniedem 2501 00 91  
Oħrajn 2501 00 99  
25.02 Piriti tal-ħadid mhux inkaljati 2502 00 00  
25.03 Kubrit ta’ kull tip, għajr kubrit sublimat, kubrit preÄ‹ipitat u kubrit kollojdali    
Kubrit grezz jew mhux raffinat 2503 00 10  
Oħrajn 2503 00 90  
25.04 Grafit naturali    
Fil-forma ta’ trab jew ta’ fjokki 2504 10 00  
Oħrajn 2504 90 00  
25.05 Ramel naturali ta’ kull xorta, kemm jekk ikkulurit u kemm jekk le, għajr ir-ramel li jkun fih metall tal-Kapitolu 26    
Ramel tas-silika u ramel kwarzuż 2505 10 00  
Oħrajn 2505 90 00  
25.06 Kwarz (għajr ir-ramel naturali); kwarzit, kemm jekk żmarrat jew sempliÄ‹iment maqtugħ, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) u kemm jekk le    
Kwarz 2506 10 00  
Kwarzit 2506 20 00  
25.07 Kawlina u tafal tal-kawlina ieħor, kemm jekk ikkalÄ‹inat u kemm jekk le    
Kawlina 2507 00 20  
Tafal tal-kawlina ieħor 2507 00 80  
25.08 Tafal ieħor (li ma jinkludix it-tafal espandut tal-intestatura 6806), andalusit, kjanit u sillimanit, kemm jekk ikkalÄ‹inati u kemm jekk le; mullit; materjali tal-art chamotte jew ta’ dinas    
Bentonit 2508 10 00  
Tafal refrattarju 2508 30 00  
Tafal ieħor 2508 40 00  
Andalusit, kjanit u sillimanit 2508 50 00  
Mullit 2508 60 00  
Materjali tal-art chamotte jew ta’ dinas 2508 70 00  
25.09 Ä ibs 2509 00 00  
25.10 Fosfati tal-kalÄ‹ju naturali, fosfati tal-kalÄ‹ju tal-aluminju naturali u Ä¡ibs fosfatiku    
Mhux mitħunin 2510 10 00  
Mitħunin 2510 20 00  
25.11 Sulfat tal-barju naturali (baritina); karbonat tal-barju naturali (witherite), kemm jekk ikkalÄ‹inat u kemm jekk le, għajr l-ossidu tal-barju tal-intestatura 2816    
Sulfat tal-barju naturali (baritina) 2511 10 00  
Karbonat tal-barju naturali (whiterite) 2511 20 00  
25.12 Frakass fossili siliÄ‹uż (eż. kieselguhr, tripolit u diatomit) u materjali tal-art siliÄ‹użi simili, kemm jekk ikkalÄ‹inati u kemm jekk le, ta’ gravità speÄ‹ifika fid-dieher ta’ 1 jew inqas 2512 00 00  
25.13 Ä ebla ħaffiefa; żmerill, kurundun naturali, granat naturali u sustanzi abrażivi naturali oħrajn, kemm jekk ittrattati bis-sħana u kemm jekk le    
Ä ebla ħaffiefa 2513 10 00  
Å»merill, kurundun naturali, granat naturali u sustanzi abrażivi naturali oħrajn 2513 20 00  
25.14 Lavanja, kemm jekk żmarrata jew sempliÄ‹iment maqtugħa, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) u kemm jekk le 2514 00 00  
25.15 Irħam, travertina, ecaussine u Ä¡ebel kalkarju ieħor għall-monumenti jew għall-bini ta’ gravità speÄ‹ifika fid-dieher ta’ 2,5 jew iktar, u alabastru, kemm jekk żmarrati jew sempliÄ‹iment maqtugħin, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) u kemm jekk le    
Irħam u travertina    
Grezzi jew żmarrati 2515 11 00  
SempliÄ‹iment maqtugħin, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) 2515 12 00  
Ecaussine u Ä¡ebel kalkarju ieħor għall-monumenti jew għall-bini; alabastru 2515 20 00  
25.16 Granit, porfirju, bażalt, blat ramli u Ä¡ebel ieħor għall-monumenti jew għall-bini, kemm jekk żmarrati jew sempliÄ‹iment maqtugħin, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) u kemm jekk le    
Granit    
Grezzi jew żmarrati 2516 11 00  
SempliÄ‹iment maqtugħin, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) 2516 12 00  
Blat ramli 2516 20 00  
Ä ebel ieħor għall-monumenti jew għall-bini 2516 90 00  
25.17 ÄŠagħaq, żrar, Ä¡ebel imkisser jew imfarrak, li Ä¡eneralment jintuża għall-aggregati tal-konkos, għat-tiswijiet tat-toroq jew tal-ferroviji jew saborra, Ä‹agħaq żgħir u żnied, kemm jekk ittrattati bis-sħana u kemm jekk le; makadam tal-gagazza, ħmieÄ¡ tal-metall jew skart industrijali simili, kemm jekk ikollhom magħhom il-materjali msemmijin fl-ewwel parti tal-intestatura u kemm jekk le; makadam bil-qatran; granuli, laqx u trab, tal-Ä¡ebel tal-intestatura 2515 jew 2516, kemm jekk ittrattati bis-sħana u kemm jekk le    
ÄŠagħaq, żrar, Ä¡ebel imkisser jew imfarrak, li Ä¡eneralment jintuża għall-aggregati tal-konkos, għat-tiswijiet tat-toroq jew tal-ferroviji jew saborra, Ä‹agħaq żgħir u żnied, kemm jekk ittrattati bis-sħana u kemm jekk le    
ÄŠagħaq, żrar, Ä‹agħaq żgħir u ż-żnied 2517 10 10  
Ä ebla tal-franka, dolomit u Ä¡ebel ieħor kalkarju, imkisser jew imfarrak 2517 10 20  
Oħrajn 2517 10 80  
Makadam tal-gagazza, ħmieÄ¡ tal-metall jew skart industrijali simili, kemm jekk ikollhom magħhom il-materjali msemmijin fis-subintestatura 251710 u kemm jekk le 2517 20 00  
Makadam bil-qatran 2517 30 00  
Granuli, laqx u trab, tal-Ä¡ebel tal-intestatura 2515 jew 2516, kemm jekk ittrattati bis-sħana u kemm jekk le    
Tal-irħam 2517 41 00  
Oħrajn 2517 49 00  
25.18 Id-dolomit, kemm jekk ikkalÄ‹inat jew sinterizzat u kemm jekk le, inkluż id-dolomit żmarrat jew sempliÄ‹iment maqtugħ, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra)    
Dolomit, mhux ikkalÄ‹inat jew sinterizzat 2518 10 00  
Dolomit ikkalÄ‹inat jew sinterizzat 2518 20 00  
25.19 Karbonat tal-manjeżju naturali (manjeżit); manjeżja fuża; manjeżja maħruqa għalkollox (sinterizzata), kemm jekk fiha kwantitajiet żgħar ta’ ossidi oħrajn miżjuda qabel is-sinterizzazzjoni u kemm jekk le; ossidu tal-manjeżju ieħor, kemm jekk pur u kemm jekk le    
Karbonat tal-manjeżju naturali (manjeżit) 2519 10 00  
Oħrajn    
Ossidu tal-manjeżju, għajr karbonat tal-manjeżju naturali kkalÄ‹inat 2519 90 10  
Manjeżja maħruqa għalkollox (sinterizzata) 2519 90 30  
Oħrajn 2519 90 90  
25.20 Ä ipsum; Anidrite; Ä¡ibs għall-kisi (li jikkonsisti f’ġipsum ikkalÄ‹inat jew sulfat tal-kalÄ‹ju) kemm jekk ikkulurit u kemm jekk le, bi kwantitajiet żgħar ta’ aÄ‹Ä‹elleraturi jew ritardaturi jew mingħajrhom    
Ä ipsum; anidrite 2520 10 00  
Ä ibs għall-kisi 2520 20 00  
25.21 Fluss tal-Ä¡ebla tal-franka; Ä¡ebla tal-franka u Ä¡ebel kalkarju ieħor, li jintuża fil-manifattura tal-Ä¡ir jew tas-siment 2521 00 00  
25.22 Ä ibs verÄ¡ni, Ä¡ir imħallat bl-ilma u Ä¡ir idrawliku, għajr ossidu u idrossidu tal-kalÄ‹ju tal-intestatura 2825    
Ä ibs verÄ¡ni 2522 10 00  
Ä ir imħallat bl-ilma 2522 20 00  
Ä ir idrawliku 2522 30 00  
25.23 Siment ta’ Portland, siment bl-alumina, siment li għandu mill-gagazza, siment supersulfat u siment idrawliku simili, kemm jekk ikkulurit jew fil-forma ta’ klinkers u kemm jekk le    
Klinkers tas-siment 2523 10 00  
Siment ta’ Portland    
Siment abjad, kemm jekk ikkulurit b’mod artifiÄ‹jali u kemm jekk le 2523 21 00  
Oħrajn 2523 29 00  
Siment tal-alumina 2523 30 00  
Siment idrawliku ieħor 2523 90 00  
25.24 Asbestos    
KroÄ‹idolit 2524 10 00  
Oħrajn 2524 90 00  
25.25 Majka, inkluż biÄ‹Ä‹iet; skart tal-majka    
Majka grezza u majka maqsuma f’folji jew f’biÄ‹Ä‹iet 2525 10 00  
Trab tal-majka 2525 20 00  
Skart tal-majka 2525 30 00  
25.26 Steatit naturali, kemm jekk żmarrat jew sempliÄ‹iment maqtugħ, permezz ta’ ssegar jew mod ieħor, fi blokok jew f’ċangaturi ta’ forma rettangolari (inkluż kwadra) u kemm jekk le; terra    
Mhux imfarrak, mhux magħmul trab 2526 10 00  
Imfarrak jew magħmul trab 2526 20 00  
25.28 Borati naturali u konÄ‹entrati tagħhom (kemm jekk ikkalÄ‹inati u kemm jekk le), iżda li ma jinkludux borati sseparati mis-salmura naturali; aÄ‹idu boriku naturali b’kontenut ta’ mhux iktar minn 85 % ta’ H3BO3 kkalkulat fuq il-piż xott 2528 00 00  
25.29 Feldspar; lewÄ‹it; nefelina u sijenit tan-nefelina; fluworspar    
Feldspar 2529 10 00  
Fluworspar    
B’kontenut skont il-piż ta’ 97 % jew inqas ta’ fluworur tal-kalÄ‹ju 2529 21 00  
B’kontenut skont il-piż ta’ iktar minn 97 % ta’ fluworur tal-kalÄ‹ju 2529 22 00  
LewÄ‹it; nefelina u sijenit tan-nefelina 2529 30 00  
25.30 Sustanzi minerali mhux speÄ‹ifikati jew inklużi banda oħra    
Vermikulit, perlit u kloriti, mhux espanduti 2530 10 00  
Kjeserit, epsomit (sulfati tal-manjeżju naturali) 2530 20 00  
Oħrajn    
ÄŠelestin u strontjanit 2530 90 30 New  
Spodumen, petalit, lepidolit, ambligonit, ettorit, jadarit u minerali simili, adattati għall-estrazzjoni tal-litju 2530 90 40 New  
Bastnaeżit, ksenotim u minerali simili, adattati għall-estrazzjoni ta’ metalliÄ‹i rari (rare-earth metals), tal-iskandju u tal-ittriju 2530 90 50 New  
Oħrajn 2530 90 70 New  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.