CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - MT 27

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 26
MINERALI MHUX MAĦDUMA, GAGAZZA U RMIED

26.01 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-ħadid, inkluż piriti tal-ħadid inkaljati    
Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-ħadid, għajr piriti tal-ħadid inkaljati    
Mhux agglomerati 2601 11 00  
Agglomerati 2601 12 00  
Piriti tal-ħadid inkaljati 2601 20 00  
26.02 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-manganiż, inkluż minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-manganiż ferruÄ¡inuż, b’kontenut ta’ manganiż ta’ 20 % jew iktar, ikkalkulat fuq il-piż xott 2602 00 00  
26.03 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tar-ram 2603 00 00  
26.04 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tan-nikil 2604 00 00  
26.05 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-kobalt 2605 00 00  
26.06 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-aluminju 2606 00 00  
26.07 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati taÄ‹-Ä‹omb 2607 00 00  
26.08 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati taż-żingu 2608 00 00  
26.09 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-landa 2609 00 00  
26.10 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-kromu 2610 00 00  
26.11 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tat-tungstenu 2611 00 00  
26.12 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-uranju u tat-torju    
Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-uranju    
Minerali mhux maħduma u piÄ‹blend tal-uranju, u konÄ‹entrati tagħhom, b’kontenut ta’ uranju ta’ iktar minn 5 % skont il-piż (Euratom) 2612 10 10  
Oħrajn 2612 10 90  
Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tat-torju    
Monażit; urano-torjanit u minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati oħrajn tat-torju, b’kontenut ta’ torju ta’ iktar minn 20 % skont il-piż (Euratom) 2612 20 10  
Oħrajn 2612 20 90  
26.13 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-molibdenu    
Inkaljati 2613 10 00  
Oħrajn 2613 90 00  
26.14 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tat-titanju 2614 00 00  
26.15 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tan-nijobju, tat-tantalju, tal-vanadju jew taż-żirkonju    
Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati taż-żirkonju 2615 10 00  
Oħrajn 2615 90 00  
26.16 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-metalli prezzjużi    
Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-fidda 2616 10 00  
Oħrajn 2616 90 00  
26.17 Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati oħrajn    
Minerali mhux maħduma u konÄ‹entrati tal-antimonju 2617 10 00  
Oħrajn 2617 90 00  
26.18 Gagazza granulata (ramel tal-gagazza) mill-manifattura tal-ħadid jew l-azzar 2618 00 00  
26.19 Gagazza, ħmieÄ¡ tal-metalli (għajr gagazza granulata), qxur u skart ieħor mill-manifattura tal-ħadid jew tal-azzar    
Skart tajjeb għall-irkupru tal-ħadid jew tal-manganiż 2619 00 20  
Skart tajjeb għall-irkupru tal-vanadju 2619 00 95 New  
Oħrajn 2619 00 97 New  
26.20 Gagazza, irmied u residwi (għajr mill-manifattura tal-ħadid jew tal-azzar), li fihom il-metalli, l-arseniku jew komposti tagħhom    
Li fihom prinÄ‹ipalment iż-żingu    
Spelter taż-żingu iebes 2620 11 00  
Oħrajn 2620 19 00  
Li fih prinÄ‹ipalment iÄ‹-Ä‹omb    
Ħama tal-gażolina biÄ‹-Ä‹omb u ħama komposta antidetonanti biÄ‹-Ä‹omb 2620 21 00  
Oħrajn 2620 29 00  
Li fihom prinÄ‹ipalment ir-ram 2620 30 00  
Li fihom prinÄ‹ipalment l-aluminju 2620 40 00  
Li fihom l-arseniku, il-merkurju, it-tallju jew taħlitiet tagħhom, li jintużaw għall-estrazzjoni tal-arseniku jew dawk il-metalli jew għall-manifattura tal-komposti kimiÄ‹i tagħhom 2620 60 00  
Oħrajn    
Li fihom l-antimonju, il-berillju, il-kadmju, il-kromu jew taħlitiet tagħhom 2620 91 00  
Oħrajn    
Li fihom prinÄ‹ipalment in-nikil 2620 99 10  
Li fihom prinÄ‹ipalment in-nijobju u t-tantalju 2620 99 20  
Li fihom prinÄ‹ipalment il-landa 2620 99 40  
Li fihom prinÄ‹ipalment it-titanju 2620 99 60  
Oħrajn 2620 99 95  
26.21 Gagazza u rmied oħrajn, inkluż irmied tal-alka (kelp); irmied u residwi mill-inÄ‹inerazzjoni tal-iskart muniÄ‹ipali    
Irmied u residwi mill-inÄ‹inerazzjoni tal-iskart muniÄ‹ipali 2621 10 00  
Oħrajn 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.