CN8 / NC8 - 2023 26 CN8 / NC8 - 2023 - MT 28

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 27
KARBURANTI MINERALI, ŻJUT MINERALI U PRODOTTI TAD-DISTILLAZZJONI TAGĦHOM; SUSTANZI BITUMINUŻI; XEMGĦAT MINERALI

27.01 Faħam; briquettes, ovojdi u karburanti solidi simili manifatturati mill-faħam    
Faħam, kemm jekk pulverizzat u kemm jekk le, iżda mhux agglomerat    
Antraċite 2701 11 00  
Faħam bituminuż    
Faħam għall-ikkokkjar 2701 12 10  
Oħrajn 2701 12 90  
Faħam ieħor 2701 19 00  
Briquettes, ovojdi u karburanti solidi simili manifatturati mill-faħam 2701 20 00  
27.02 Linjite, kemm jekk agglomerat u kemm jekk le, ħlief il-ġett    
Linjite, kemm jekk pulverizzat u kemm jekk le, iżda mhux agglomerat 2702 10 00  
Linjite agglomerat 2702 20 00  
27.03 Peat (inkluż l-iskart tal-peat), kemm jekk agglomerat u kemm jekk le 2703 00 00  
27.04 Kokk u semikokk tal-faħam, tal-linjite u tal-peat, kemm jekk agglomerat u kemm jekk le; il-karbonju tal-istorta    
Kokk u semikokk tal-faħam 2704 00 10  
Kokk u semikokk tal-linjite 2704 00 30  
Oħrajn 2704 00 90  
27.05 Gass tal-faħam, gass tal-ilma, gass produttur u gassijiet simili, għajr gassijiet tal-petroleum u idrokarburi gassużi oħrajn 2705 00 00 (100)
27.06 Qatran distillat mill-faħam, mil-linjite jew mill-peat, u qatran minerali ieħor, kemm jekk deidrat jew parzjalment distillati u kemm jekk le, inkluż qatran rikostitwit 2706 00 00  
27.07 Żjut u prodotti oħrajn mid-distillazzjoni tal-qatran tal-faħam f’temperatura għolja; prodotti simili li fihom il-piż tal-kostitwenti aromatiċi jaqbeż dak tal-kostitwenti mhux aromatiċi    
Benżol (benżen) 2707 10 00  
Toluol (toluwen) 2707 20 00  
Ksilol (ksileni) 2707 30 00  
Naftalen 2707 40 00  
Taħlitiet aromatiċi oħrajn ta’ idrokarburi li minnhom inqas minn 65 % skont il-volum (inkluż it-telf) jiddistillaw f’temperatura ta’ 250 °C skont il-metodu ISO 3405 (ekwivalenti għall-metodu ASTM D 86) 2707 50 00  
Oħrajn    
Żjut tal-kreożot 2707 91 00  
Oħrajn    
Żjut grezzi    
Żjut ħfief grezzi li minnhom 90 % jew iktar skont il-volum jiddistilla f’temperaturi sa 200 °C 2707 99 11  
Oħrajn 2707 99 19  
Uċuħ bil-kubrit; antraċen 2707 99 20  
Prodotti bażiċi 2707 99 50  
Fenoli 2707 99 80  
Oħrajn    
Għall-manifattura tal-prodotti tal-intestatura 2803 2707 99 91  
Oħrajn 2707 99 99  
27.08 Żift u kokk taż-żift, miksub mill-qatran tal-faħam jew minn qatran minerali ieħor    
Żift 2708 10 00  
Kokk taż-żift 2708 20 00  
27.09 Żjut tal-petroleum u ż-żjut miksubin mill-minerali bituminużi, grezzi    
Kondensati tal-gass naturali 2709 00 10  
Oħrajn 2709 00 90  
27.10 Żjut tal-petroleum u ż-żjut miksubin mill-minerali bituminużi, għajr dawk grezz; preparati li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, li fihom skont il-piż 70 % jew iktar żjut tal-petroleum jew żjut miksubin mill-minerali bituminużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparati; iż-żjut skartati    
Żjut tal-petroleum u ż-żjut miksubin mill-minerali bituminużi (għajr dawk grezzi) u preparati li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, li fihom skont il-piż 70 % jew iktar żjut tal-petroleum jew żjut miksubin mill-minerali bituminużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparat, għajr dawk li jkun fihom il-bijodiżil u għajr iż-żjut skartati    
Żjut u l-preparati ħfief    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2710 12 11  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27101211 2710 12 15  
Għal finijiet oħrajn    
Spirti speċjali    
Spirtu abjad 2710 12 21  
Oħrajn 2710 12 25  
Oħrajn    
Petrol tal-magni    
Petrol tal-avjazzjoni 2710 12 31  
Oħrajn, b’kontenut ta’ ċomb    
Li ma jaqbiżx iż-0,013 g kull litru    
B’indiċi tal-ottan (RON) ta’ inqas minn 95 2710 12 41 (MTQ)
B’indiċi tal-ottan (RON) ta’ 95 jew ogħla iżda inqas minn 98 2710 12 45 (MTQ)
B’indiċi tal-ottan (RON) ta’ 98 jew ogħla 2710 12 49 (MTQ)
Li jaqbeż iż-0,013 g kull litru 2710 12 50 (MTQ)
Fjuwil tal-ġettijiet tat-tip bħal spirtu 2710 12 70  
Żjut ħfief oħrajn 2710 12 90  
Oħrajn    
Żjut medji    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2710 19 11  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27101911 2710 19 15  
Għal finijiet oħrajn    
Kerosen    
Fjuwil tal-ġettijiet 2710 19 21  
Oħrajn 2710 19 25  
Oħrajn 2710 19 29  
Żjut tqal    
Żjut tal-gass    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2710 19 31  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27101931 2710 19 35  
Għal finijiet oħrajn    
B’kontenut ta’ kubrit li ma jaqbiżx iż-0,001 % skont il-piż 2710 19 43  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż iż-0,001 % skont il-piż iżda li ma jaqbiżx iż-0,002 % skont il-piż 2710 19 46  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż iż-0,002 % skont il-piż iżda li ma jaqbiżx iż-0,1 % skont il-piż 2710 19 47  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż iż-0,1 % skont il-piż 2710 19 48  
Żjut kombustibbli    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2710 19 51  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27101951 2710 19 55  
Għal finijiet oħrajn    
B’kontenut ta’ kubrit li ma jaqbiżx iż-0,1 % skont il-piż 2710 19 62  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż iż-0,1 % skont il-piż iżda ma jaqbiżx il-0,5 % skont il-piż 2710 19 66  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż il-0,5 % skont il-piż 2710 19 67  
Żjut lubrifikanti; żjut oħrajn    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2710 19 71  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27101971 2710 19 75  
Għal finijiet oħrajn    
Żjut tal-muturi, iż-żjut lubrifikanti għall-kompressuri, iż-żjut lubrifikanti għat-turbini 2710 19 81  
Żjut idrawliċi 2710 19 83  
Żjut bojod, il-parafina likwida 2710 19 85  
Żjut tal-gerijiet u ż-żjut tar-ridutturi 2710 19 87  
Komposti tax-xogħol tal-ħadid, iż-żjut għall-qligħ mill-forom, iż-żjut kontra l-korrużjoni 2710 19 91  
Żjut għall-iżolazzjoni elettrika 2710 19 93  
Żjut lubrikanti oħrajn u żjut oħrajn 2710 19 99  
Żjut tal-petroleum u żjut miksubin mill-minerali bituminużi (għajr dawk grezzi) u preparati li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, li fihom 70 % jew iktar skont il-piż żjut tal-petroleum jew żjut miksubin mill-minerali bituminużi, meta dawn iż-żjut ikunu l-kostitwenti bażiċi tal-preparat, li jkun fihom il-bijodiżil, għajr iż-żjut skartati    
Żjut tal-gass    
B’kontenut ta’ kubrit li ma jaqbiżx iż-0,001 % skont il-piż 2710 20 11  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż iż-0,001 % skont il-piż iżda ma jaqbiżx il-0,1 % skont il-piż 2710 20 16  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż il-0,1 % skont il-piż 2710 20 19  
Żjut kombustibbli    
B’kontenut ta’ kubrit li ma jaqbiżx iż-0,5 % skont il-piż 2710 20 32  
B’kontenut ta’ kubrit li jaqbeż il-0,5 % skont il-piż 2710 20 38  
Żjut oħrajn 2710 20 90  
Żjut skartati    
Li fihom il-bifenili policlorinati (PCBs), it-terfenili policlorinati (PCTs) jew il-bifenili polibrominati (PBBs) 2710 91 00  
Oħrajn 2710 99 00  
27.11 Gassijiet tal-petroleum u idrokarburi gassużi oħrajn    
Likwifikati    
Gass naturali 2711 11 00 (TJO)
Propan    
Propan b’purità ta’ mhux inqas minn 99 %    
Għall-użu bħala fjuwil għall-enerġija jew għat-tisħin 2711 12 11  
Għal finijiet oħrajn 2711 12 19  
Oħrajn    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2711 12 91  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27111291 2711 12 93  
Għal finijiet oħrajn    
Ta’ purità li taqbeż id-90 % iżda inqas minn 99 % 2711 12 94  
Oħrajn 2711 12 97  
Butani    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2711 13 10  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27111310 2711 13 30  
Għal finijiet oħrajn    
Ta’ purità li taqbeż id-90 % iżda inqas minn 95 % 2711 13 91  
Oħrajn 2711 13 97  
Etilen, propilen, butilen u butadien 2711 14 00  
Oħrajn 2711 19 00  
Fl-istat ta’ gass    
Gass naturali 2711 21 00 (TJO)
Oħrajn 2711 29 00  
27.12 Jelly tal-petroleum; xema’ bajda, xema’ tal-petroleum mikrokristallina, slack wax, ożoċerit, xema’ tal-linjite, xema’ tal-peat, xemgħat oħrajn minerali, u prodotti simili miksubin b’sinteżi jew bi proċessi oħrajn, kemm jekk ikkuluriti u kemm jekk le    
Jelly tal-petroleum    
Grezz 2712 10 10  
Oħrajn 2712 10 90  
Xema’ bajda li fiha inqas minn 0,75 % żejt skont il-piż    
Xema’ bajda sintetika b’piż molekulari ta’ 460 jew iktar iżda li ma jaqbiżx l-1560 2712 20 10  
Oħrajn 2712 20 90  
Oħrajn    
Ożoċerit, xema’ tal-linjite jew xema’ tal-peat (prodotti naturali)    
Grezzi 2712 90 11  
Oħrajn 2712 90 19  
Oħrajn    
Grezzi    
Biex jgħaddu minn proċess speċifiku 2712 90 31  
Biex jgħaddu minn trasformazzjoni kimika bi proċess għajr dawk speċifikati fir-rigward tas-subintestatura 27129031 2712 90 33  
Għal finijiet oħrajn 2712 90 39  
Oħrajn    
Amalgamu ta1-alkeni li fih skont il-piż 80 % jew iktar 1-alkeni b’tul tal-katina ta’ 24 atomu tal-karbonju jew iktar iżda li ma jaqbżux it-28 atomu tal-karbonju 2712 90 91  
Oħrajn 2712 90 99  
27.13 Kokk tal-petroleum, bitum tal-petroleum u residwi oħrajn taż-żjut tal-petroleum jew taż-żjut miksubin mill-minerali bituminużi    
Kokk tal-petroleum    
Mhux ikkalċinat 2713 11 00  
Ikkalċinat 2713 12 00  
Bitum tal-petroleum 2713 20 00  
Residwi oħrajn taż-żjut tal-petroleum jew taż-żjut miksuba mill-minerali bituminużi    
Għall-manifattura tal-prodotti tal-intestatura 2803 2713 90 10  
Oħrajn 2713 90 90  
27.14 Bitum u asfalt, naturali; shale bituminuż jew taż-żejt u ramel tal-qatran asfaltiti u blat asfaltiku    
Shale bituminuż jew taż-żejt u ramel tal-qatran 2714 10 00  
Oħrajn 2714 90 00  
27.15 Taħlitiet bituminużi bbażati fuq l-asfalt naturali, fuq il-bitum naturali, fuq il-bitum tal-petroleum, fuq il-qatran minerali jew fuq iż-żift tal-qatran minerali (eż. il-mastiċi bituminużi, il-cut-backs) 2715 00 00  
27.16 Enerġija elettrika 2716 00 00 (100)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.