CN8 / NC8 - 2023 27 CN8 / NC8 - 2023 - MT 29

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 28
SUSTANZI KIMI─ŐI INORGANI─ŐI; KOMPOSTI ORGANI─ŐI JEW INORGANI─ŐI TAÔÇÖ METALLI PREZZJU┼╗I, TAÔÇÖ METALLI TAL-MATERJALI TAL-ART RARI, TAÔÇÖ ELEMENTI RADJUATTIVI JEW TAÔÇÖ ISOTOPI

I. ELEMENTI KIMI─ŐI    
28.01 Fluworu, kloru, bromu u jodju    
Kloru 2801 10 00  
Jodju 2801 20 00  
Fluworu; Bromu    
Fluworu 2801 30 10  
Bromu 2801 30 90  
28.02 Kubrit, sublimat jew pre─őipitat; kubrit kollojdali 2802 00 00  
28.03 Karbonju (iswed tal-karbonju u forom o─žra taÔÇÖ karbonju mhux spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra) 2803 00 00  
28.04 Idro─íenu, gassijiet rari u nonmetalli o─žrajn    
Idro─íenu 2804 10 00 (MTQ)
Gassijiet rari    
Argon 2804 21 00 (MTQ)
O─žrajn    
Elju 2804 29 10 (MTQ)
O─žrajn 2804 29 90 (MTQ)
Nitro─íenu 2804 30 00 (MTQ)
Ossi─íenu 2804 40 00 (MTQ)
Boron; tellurju    
Boron 2804 50 10  
Tellurju 2804 50 90  
Sili─őju    
Li fih skont il-pi┼╝ mhux inqas minn 99,99┬á% sili─őju 2804 61 00  
O─žrajn 2804 69 00  
Fosforu    
Fosforu A─žmar 2804 70 10  
O─žrajn 2804 70 90  
Arseniku 2804 80 00  
Selenju 2804 90 00  
28.05 Metalli tal-materjali tal-art alkali jew alkalini; metalli tal-materjali tal-art rari, skandju u ittriju, kemm jekk im─žalltin bejniethom jew illigati bejniethom u kemm jekk le; merkurju    
Metalli tal-materjali tal-art alkali jew alkalini    
Sodju 2805 11 00  
Kal─őju 2805 12 00  
O─žrajn    
Stronzju u barju 2805 19 10  
O─žrajn 2805 19 90  
Metalli tal-materjali tal-art rari, skandju u ittriju, kemm jekk im─žalltin bejniethom jew illigati bejniethom u kemm jekk le    
Ta─žlitiet im─žalltin bejniethom u ligi lligati bejniethom 2805 30 10  
O─žrajn    
BÔÇÖpurit├á taÔÇÖ 95┬á% skont il-pi┼╝ jew iktar    
─Őerju u lantanju 2805 30 21 New  
Praseodimju, neodimju u samarju 2805 30 29 New  
Gadolinju, terbju u dispro┼╝ju 2805 30 31 New  
Ewropju, olmju, erbju, tulju, itterbju, lutezju u ittriju 2805 30 39 New  
Skandju 2805 30 40  
O─žrajn 2805 30 80  
Merkurju    
Fi flasks bÔÇÖkontenut nett taÔÇÖ 34,5┬ákg (pi┼╝ standard), taÔÇÖ valur fob, g─žal kull flask, li ma jaqbi┼╝x il-ÔéČ┬á224 2805 40 10  
O─žrajn 2805 40 90  
II. A─ŐIDI INORGANI─ŐI U KOMPOSTI TAL-OSSI─áENU INORGANI─ŐI TAN-NONMETALLI    
28.06 Klorur tal-idro─íenu (a─őidu idrokloriku); a─őidu klorosulfuriku    
Klorur tal-idro─íenu (a─őidu idrokloriku) 2806 10 00  
A─őidu klorosulfuriku 2806 20 00  
28.07 A─őidu sulfuriku; oleum 2807 00 00  
28.08 A─őidu nitriku; a─őidi sulfonitri─ői 2808 00 00  
28.09 Pentaossidu tad-difosforu; a─őidu fosforiku; a─őidi polifosfori─ői, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Pentaossidu tad-difosforu 2809 10 00 (KPP)
A─őidi fosfori─ői u polifosfori─ői 2809 20 00 (KPP)
28.10 Ossidi tal-boron; a─őidi bori─ői    
Triossidu tad-diboron 2810 00 10  
O─žrajn 2810 00 90  
28.11 A─őidi inorgani─ői o─žrajn u komposti tal-ossi─íenu inorgani─ői o─žrajn tan-nonmetalli    
A─őidi inorgani─ői o─žrajn    
Fluworur tal-idro─íenu (a─őidu idrofluworiku) 2811 11 00  
─Őjanur tal-idro─íenu (a─őidu ─őjanidriku) 2811 12 00  
O─žrajn    
Bromur tal-idro─íenu (a─őidu idrobromiku) 2811 19 10  
O─žrajn 2811 19 80  
Komposti tal-ossi─íenu inorgani─ői o─žrajn taÔÇÖ nonmetalli    
Diossidu tal-karbonju 2811 21 00  
Diossidu tas-sili─őju 2811 22 00  
O─žrajn    
Diossidu tal-kubrit 2811 29 05  
Triossidu tal-kubrit (anidride sulfurika); triossidu tad-diarseniku 2811 29 10  
Ossidi tan-nitro─íenu 2811 29 30  
O─žrajn 2811 29 90  
III. KOMPOSTI TAL-ALO─áENU JEW TAL-KUBRIT TAN NONMETALLI    
28.12 Alo─íenuri u ossidi tal-alo─íenur tan-nonmetalli    
Kloruri u ossidi tal-klorur    
Diklorur tal-karbonil (fos─íen) 2812 11 00  
Ossiklorur tal-fosforu 2812 12 00  
Triklorur tal-fosforu 2812 13 00  
Pentaklorur tal-fosforu 2812 14 00  
Monoklorur tal-kubrit 2812 15 00  
Diklorur tal-kubrit 2812 16 00  
Klorur tat-tijonil 2812 17 00  
O─žrajn    
Tal-fosforu 2812 19 10  
O─žrajn 2812 19 90  
O─žrajn 2812 90 00  
28.13 Sulfuri tan-nonmetalli; trisulfur tal-fosforu kummer─őjali    
Disulfur tal-karbonju 2813 10 00  
O─žrajn    
Sulfuri tal-fosforu, trisulfur tal-fosforu kummer─őjali 2813 90 10  
O─žrajn 2813 90 90  
IV. BA┼╗IJIET U OSSIDI INORGANI─ŐI, IDROSSIDI U PEROSSIDI TAL-ELEMENTI MHUX METALLI─ŐI    
28.14 Ammonijaka, anidra jew fÔÇÖsoluzzjoni milwiema    
Ammonijaka anidra 2814 10 00  
Ammonijaka fÔÇÖsoluzzjoni milwiema 2814 20 00  
28.15 Idrossidu tas-sodju (soder); idrossidu tal-potassju (potassa kawstika); perossidi tas-sodju jew tal-potassju    
Idrossidu tas-sodju (soder)    
Solidu 2815 11 00  
FÔÇÖsoluzzjoni milwiema (lissija tas-soda jew soda likwida) 2815 12 00 (KSH)
Idrossidu tal-potassju (potassa kawstika) 2815 20 00 (KPH)
Perossidi tas-sodju jew tal-potassju 2815 30 00  
28.16 Idrossidu u perossidu tal-manje┼╝ju; ossidi, idrossidi u perossidi, tal-istronzju jew tal-barju    
Idrossidu u perossidu tal-manje┼╝ju 2816 10 00  
Ossidi, idrossidi u perossidi, tal-istronzju jew tal-barju 2816 40 00  
28.17 Ossidu ta┼╝-┼╝ingu; perossidu ta┼╝-┼╝ingu 2817 00 00  
28.18 Kurindun artifi─őjali, kemm jekk definit kimikament u kemm jekk le; ossidu tal-aluminju; idrossidu tal-aluminju    
Kurindun artifi─őjali, kemm jekk definit kimikament u kemm jekk le    
BÔÇÖkontenut taÔÇÖ ossidu tal-aluminju taÔÇÖ 98,5┬á% skont il-pi┼╝ jew iktar    
BÔÇÖinqas minn 50┬á% tal-pi┼╝ totali li jkollu daqs tal-partikoli taÔÇÖ iktar minn 10┬ámm 2818 10 11  
BÔÇÖ50┬á% jew iktar tal-pi┼╝ totali li jkollu daqs tal-partikoli taÔÇÖ iktar minn 10┬ámm 2818 10 19  
BÔÇÖkontenut taÔÇÖ ossidu tal-aluminju taÔÇÖ inqas minn 98,5┬á% skont il-pi┼╝    
BÔÇÖinqas minn 50┬á% tal-pi┼╝ totali li jkollu daqs tal-partikoli taÔÇÖ iktar minn 10┬ámm 2818 10 91  
BÔÇÖ50┬á% jew iktar tal-pi┼╝ totali li jkollu daqs tal-partikoli taÔÇÖ iktar minn 10┬ámm 2818 10 99  
Ossidu tal-aluminju, g─žajr kurindun artifi─őjali 2818 20 00  
Idrossidu tal-aluminju 2818 30 00  
28.19 Ossidi u idrossidi tal-kromu    
Triossidu tal-kromu 2819 10 00  
O─žrajn    
Diossidu tal-kromu 2819 90 10  
O─žrajn 2819 90 90  
28.20 Ossidi tal-mangani┼╝    
Diossidu tal-mangani┼╝ 2820 10 00  
O─žrajn    
Ossidu tal-mangani┼╝ li fih skont il-pi┼╝ 77┬á% jew iktar mangani┼╝ 2820 90 10  
O─žrajn 2820 90 90  
28.21 Ossidi u idrossidi tal-─žadid; kuluri tal-art li fihom 70┬á% jew iktar skont il-pi┼╝ taÔÇÖ ─žadid ikkombinat evalwat b─žala Fe2O3    
Ossidi u idrossidi tal-─žadid 2821 10 00  
Kuluri tal-art 2821 20 00  
28.22 Ossidi u idrossidi tal-kobalt; ossidi tal-kobalt kummer─őjali 2822 00 00  
28.23 Ossidi tat-titanju 2823 00 00  
28.24 Ossidi ta─ő-─őomb; ─őomb a─žmar u ─ő-─őomb oran─íjo    
Monossidu ta─ő-─őomb (litar─íirju, massikot) 2824 10 00  
O─žrajn 2824 90 00  
28.25 Idrazina u idrossilammina u mlie─ž inorgani─ői tag─žhom; ba┼╝ijiet inorgani─ői o─žrajn; ossidi, idrossidi u perossidi tal-metall o─žrajn    
Idrazina u idrossilammina u mlie─ž inorgani─ői tag─žhom 2825 10 00  
Ossidu u idrossidu tal-litju 2825 20 00  
Ossidi u idrossidi tal-vanadju 2825 30 00  
Ossidi u idrossidi tan-nikil 2825 40 00  
Ossidi u idrossidi tar-ram 2825 50 00  
Ossidi tal-─íermanju u diossidu ta┼╝-┼╝irkonju 2825 60 00  
Ossidi u idrossidi tal-molibdenu 2825 70 00  
Ossidi tal-antimonju 2825 80 00  
O─žrajn    
Ossidu, idrossidu u perossidu tal-kal─őju    
Idrossidu tal-kal─őju bÔÇÖpurit├á taÔÇÖ 98┬á% jew iktar ikkalkolata fuq il-pi┼╝ xott, fil-forma taÔÇÖ partikoli li minnhom: - mhux iktar minn 1┬á% skont il-pi┼╝ g─žandhom daqs tal-partikoli li jaqbe┼╝ il-75 mikrometru u - mhux iktar minn 4┬á% skont il-pi┼╝ g─žandhom daqs tal-partikoli taÔÇÖ inqas minn 1,3 mikrometru 2825 90 11  
O─žrajn 2825 90 19  
Ossidu u idrossidu tal-berillju 2825 90 20  
Ossidi u idrossidi tat-tungstenu 2825 90 40  
Ossidu tal-kadmju 2825 90 60  
O─žrajn 2825 90 85  
V. IMLIE─Ž U PEROSSIMLIE─Ž TAL-A─ŐIDI U TAL-METALLI INORGANI─ŐI    
28.26 Fluworuri; fluworusilikati, fluworualuminati u mlie─ž tal-fluworu kumplessi o─žrajn    
Fluworuri    
Tal-aluminju 2826 12 00  
O─žrajn    
Tal-ammonju jew tas-sodju 2826 19 10  
O─žrajn 2826 19 90  
E┼╝afluworoaluminat tas-sodju (krijolit sintetiku) 2826 30 00  
O─žrajn    
E┼╝afluworo┼╝irkonat tad-dipotassju 2826 90 10  
O─žrajn 2826 90 80  
28.27 Kloruri, ossidi tal-klorur u idrossidi tal-klorur; bromuri u ossidi tal-bromur; joduri u ossidi tal-jodur    
Klorur tal-ammonju 2827 10 00  
Klorur tal-kal─őju 2827 20 00  
Kloruri o─žrajn    
Tal-manje┼╝ju 2827 31 00  
Tal-aluminju 2827 32 00  
Tan-nikil 2827 35 00  
O─žrajn    
Tal-landa 2827 39 10  
Tal-─žadid 2827 39 20  
Tal-kobalt 2827 39 30  
O─žrajn 2827 39 85  
Ossidi tal-klorur u idrossidi tal-klorur    
Tar-ram 2827 41 00  
O─žrajn    
Ta─ő-─őomb 2827 49 10  
O─žrajn 2827 49 90  
Bromuri u ossidi tal-bromur    
Bromuri tas-sodju jew tal-potassju 2827 51 00  
O─žrajn 2827 59 00  
Joduri u ossidi tal-jodur 2827 60 00  
28.28 Ipokloriti; ipoklorit tal-kal─őju kummer─őjali; kloriti; ipobromati    
Ipoklorit tal-kal─őju kummer─őjali u ipokloriti tal-kal─őju o─žrajn 2828 10 00  
O─žrajn 2828 90 00  
28.29 Klorati u oerklorati; bromati u oerbromati; jodati u oerjodati    
Klorati    
Tas-sodju 2829 11 00  
O─žrajn 2829 19 00  
O─žrajn    
Perklorati 2829 90 10  
Bromati tal-potassju jew tas-sodju 2829 90 40  
O─žrajn 2829 90 80  
28.30 Sulfuri; polisulfuri, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Sulfuri tas-sodju 2830 10 00  
O─žrajn    
Sulfuri tal-kal─őju, tal-antimonju jew tal-─žadid 2830 90 11  
O─žrajn 2830 90 85  
28.31 Ditijoniti u sulfossilati    
Tas-sodju 2831 10 00  
O─žrajn 2831 90 00  
28.32 Sulfiti; tijosulfati    
Sulfiti tas-sodju 2832 10 00  
Sulfiti o─žrajn 2832 20 00  
Tijosulfati 2832 30 00  
28.33 Sulfati; alumi; perossisulfati (persulfati)    
Sulfati tas-sodju    
Sulfat tad-disodju 2833 11 00  
O─žrajn 2833 19 00  
Sulfati o─žrajn    
Tal-manje┼╝ju 2833 21 00  
Tal-aluminju 2833 22 00  
Tan-nikil 2833 24 00  
Tar-ram 2833 25 00  
Tal-barju 2833 27 00  
O─žrajn    
Tal-kadmju; tal-kromu; ta┼╝-┼╝ingu 2833 29 20  
Tal-kobalt; tat-titanju 2833 29 30  
Ta─ő-─őomb 2833 29 60  
O─žrajn 2833 29 80  
Alumi 2833 30 00  
Perossisulfati (persulfati) 2833 40 00  
28.34 Nitriti; nitrati    
Nitriti 2834 10 00  
Nitrati    
Tal-potassju 2834 21 00  
O─žrajn    
Tal-barju; tal-berillju; tal-kadmju; tal-kobalt; tan-nikil; ta─ő-─őomb 2834 29 20  
Tar-ram 2834 29 40  
O─žrajn 2834 29 80  
28.35 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) u fosfati; polifosfati, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Fosfinati (ipofosfiti) u fosfonati (fosfiti) 2835 10 00  
Fosfati    
Tal-monosodju jew tad-disodju 2835 22 00  
Tal-potassju 2835 24 00  
Idro─íenortofosfat tal-kal─őju (ÔÇťfosfat tad-dikal─őjuÔÇŁ) 2835 25 00  
Fosfati tal-kal─őju o─žrajn 2835 26 00  
O─žrajn    
Tat-triammonju 2835 29 10  
Tat-trisodju 2835 29 30  
O─žrajn 2835 29 90  
Polifosfati    
Trifosfati tas-sodju (tripolifosfate tas-sodju) 2835 31 00  
O─žrajn 2835 39 00  
28.36 Karbonati; perossikarbonati (perkarbonati); karbonat tal-ammonju kummer─őjali li jkun fih il-karbamat tal-ammonju    
Karbonat tad-disodju 2836 20 00  
Idro─íenkarbonat tas-sodju (bikarbonat tas-sodju) 2836 30 00  
Karbonati tal-potassju 2836 40 00  
Karbonat tal-kal─őju 2836 50 00  
Karbonat tal-barju 2836 60 00  
O─žrajn    
Karbonati tal-litju 2836 91 00  
Karbonat tal-istronzju 2836 92 00  
O─žrajn    
Karbonati    
Tal-manje┼╝ju; tar-ram 2836 99 11  
O─žrajn 2836 99 17  
Perossikarbonati (perkarbonati) 2836 99 90  
28.37 ─Őjanuri, ossidi ta─ő-─őjanur u ─őjanuri kumplessi    
─Őjanuri u ossidi ta─ő-─őjanur    
Tas-sodju 2837 11 00  
O─žrajn 2837 19 00  
─Őjanuri kumplessi 2837 20 00  
28.39 Silikati; silikati tal-metall alkali kummer─őjali    
Tas-sodju    
Metasilikati tas-sodju 2839 11 00  
O─žrajn 2839 19 00  
O─žrajn 2839 90 00  
28.40 Borati; perossoborati (perborati)    
Tetraborat tad-disodju (burax raffinat)    
Anidru 2840 11 00  
O─žrajn    
Pentaidrat tat-tetraborat tad-disodju 2840 19 10  
O─žrajn 2840 19 90  
Borati o─žrajn    
Borati tas-sodju, anidru 2840 20 10  
O─žrajn 2840 20 90  
perossoborati (perborati) 2840 30 00  
28.41 Imlie─ž tal-a─őidi ossometalli─ői jew perossometalli─ői    
Dikromat tas-sodju 2841 30 00  
Kromati u dikromati o─žrajn; perossokromati 2841 50 00  
Manganiti, manganati u oermanganati    
Permanganat tal-potassju 2841 61 00  
O─žrajn 2841 69 00  
Molibdati 2841 70 00  
Tungstati (wolframati) 2841 80 00  
O─žrajn    
┼╗ingati u vanadati 2841 90 30  
O─žrajn 2841 90 85  
28.42 Imlie─ž o─žrajn tal-a─őidi jew tal-perossoa─őidi inorgani─ői (inklu┼╝ aluminosilikati kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le), g─žajr l-a┼╝idi    
Silikati doppji jew kumplessi, inklu┼╝ aluminosilikati kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le 2842 10 00  
O─žrajn    
Imlie─ž, imlie─ž doppji jew imlie─ž kumplessi tal-a─őidi tas-selenju jew tat-tellurju 2842 90 10  
O─žrajn 2842 90 80  
VI. MIXXELLANJI    
28.43 Metalli prezzju┼╝i kollojdali; komposti inorgani─ői jew organi─ői tal-metalli prezzju┼╝i, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le; amalgami tal-metalli prezzju┼╝i    
Metalli prezzju┼╝i kollojdali    
Fidda 2843 10 10  
O─žrajn 2843 10 90  
Komposti tal-fidda    
Nitrat tal-fidda 2843 21 00  
O─žrajn 2843 29 00  
Komposti tad-deheb 2843 30 00 (GRM)
Komposti o─žrajn; amalgami    
Amalgami 2843 90 10  
O─žrajn 2843 90 90 (GRM)
28.44 Elementi kimi─ői radjuattivi u isotopi radjuattivi (inklu┼╝ elementi kimi─ői u isotopi fissili jew fertili) u komposti tag─žhom; ta─žlitiet u residwi li fihom dawn il-prodotti    
Uranju naturali u komposti tieg─žu; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom l-uranju naturali jew komposti tal-uranju naturali    
Uranju naturali    
Grezz; skart u skrapp (Euratom) 2844 10 10 (KUR)
Ma─ždum (Euratom) 2844 10 30 (KUR)
Ferrouranju 2844 10 50 (KUR)
O─žrajn (Euratom) 2844 10 90 (KUR)
Uranju bl-U┬á235 arrikkit u komposti tieg─žu; plutonju u komposti tieg─žu; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom l-uranju bl-U┬á235 arrikkit, plutonju jew komposti taÔÇÖ dawn il-prodotti    
Uranju bl-U┬á235 arrikkit u komposti tieg─žu; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom l-uranju bl-U┬á235 arrikkit, jew komposti taÔÇÖ dawn il-prodotti    
Ferrouranju 2844 20 25 (gi)
O─žrajn (Euratom) 2844 20 35 (gi)
Plutonju u komposti tieg─žu; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom il-plutonju jew komposti taÔÇÖ dawn il-prodotti    
Ta─žlitiet tal-uranju u tal-plutonju    
Ferrouranju 2844 20 51 (gi)
O─žrajn (Euratom) 2844 20 59 (gi)
O─žrajn 2844 20 99 (gi)
Uranju bl-U┬á235 imfaqqar u komposti tieg─žu; torju u komposti tieg─žu; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom l-uranju bl-U┬á235 imfaqqar, it-torju jew komposti taÔÇÖ dawn il-prodotti    
Uranju bl-U┬á235 imfaqqar; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom l-uranju bl-U┬á235 imfaqqar jew komposti taÔÇÖ dan il-prodott    
─Őermiti 2844 30 11  
O─žrajn 2844 30 19  
Torju; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom it-torju jew komposti taÔÇÖ dan il-prodott    
─Őermiti 2844 30 51  
O─žrajn    
Grezz, skart u laqx (Euratom) 2844 30 55  
Ma─ždum    
┼╗barri, vireg, angoli, forom u sezzjonijiet, folji u strixxi (Euratom) 2844 30 61  
O─žrajn (Euratom) 2844 30 69  
Komposti tal-Uranju bl-U┬á235 imfaqqar jew tat-torju, kemm jekk im─žalltin flimkien u kemm jekk le    
Tat-torju jew tal-uranju bl-U┬á235 imfaqqar, kemm jekk im─žalltin flimkien u kemm jekk le (Euratom), g─žajr imlie─ž tat-torju 2844 30 91  
O─žrajn 2844 30 99  
Elementi u isotopi u komposti radjuattivi g─žajr dawk tas-subintestatura┬á284410, 284420 jew 284430; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom dawn l-elementi, l-isotopi jew komposti; ir-residwi radjuattivi    
It-tritju u l-komposti tieg─žu; il-ligi, id-dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), il-prodotti u t-ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom it-tritju jew il-komposti tieg─žu    
Isotopi radjuattivi artifi─őjali (Euratom); komposti tal-isotopi radjuattivi artifi─őjali (Euratom) 2844 41 10  
O─žrajn 2844 41 90  
Attinju-225, attinju-227, kalifornju-253, kurju-240, kurju-241, kurju-242, kurju-243, kurju-244, einsteinju-253, einsteinju-254, gadolinju-148, polonju-208, polonju-209, polonju-210, radju-223, uranju-230 jew uranju-232, u l-komposti tag─žhom; il-ligi, id-dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), il-prodotti u t-ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom dawn l-elementi jew il-komposti    
Isotopi radjuattivi artifi─őjali (Euratom); komposti tal-isotopi radjuattivi artifi─őjali (Euratom) 2844 42 10  
O─žrajn 2844 42 90  
Elementi u isotopi u komposti radjuattivi o─žrajn; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika o─žrajn li jkun fihom dawn l-elementi, l-isotopi jew il-komposti    
Uranju-233 u l-komposti tieg─žu; ligi, dispersjonijiet (inklu┼╝ ─őermiti), prodotti u ta─žlitiet ta─ő-─őeramika li jkun fihom l-uranju-233 jew l-komposti tieg─žu 2844 43 10  
Isotopi radjuattivi artifi─őjali (Euratom); komposti tal-isotopi radjuattivi artifi─őjali (Euratom) 2844 43 20  
O─žrajn 2844 43 80  
Residwi radjuattivi 2844 44 00  
Elementi tal-fjuwil (skrata─ő) e┼╝awriti (irradjati) tar-reatturi nukleari (Euratom) 2844 50 00 (gi)
28.45 Isotopi g─žajr dawk tal-intestatura┬á2844; komposti, inorgani─ői jew organi─ői, taÔÇÖ dawn l-isotopi, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Ilma tqil (ossidu tad-dewterju) (Euratom) 2845 10 00  
Il-boron arrikkit bil-boron-10 u l-komposti tieg─žu 2845 20 00  
Il-litju arrikkit bil-litju-6 u l-komposti tieg─žu 2845 30 00  
L-elju-3 2845 40 00  
O─žrajn    
Dewterju u komposti tieg─žu; idro─íenu u komposti tieg─žu, arrikkit bit-dewterju; ta─žlitiet u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti (Euratom) 2845 90 10  
O─žrajn 2845 90 90  
28.46 Komposti, inorgani─ői jew organi─ői, tal-metalli tal-materjali tal-art rari, tal-ittriju jew tal-iskandju jew tat-ta─žlitiet taÔÇÖ dawn il-metalli    
Komposti ta─ő-─őerju 2846 10 00  
O─žrajn    
Komposti tal-iskandju 2846 90 30  
Komposti tal-lantanju 2846 90 40 New  
Komposti tal-praseodimju, tan-neodimju jew tas-samarju 2846 90 50 New  
Komposti tal-gadolinju, tat-terbju jew tad-dispro┼╝ju 2846 90 60 New  
Komposti tal-ewropju, tal-olmju, tal-erbju, tat-tulju, tal-itterbju, tal-lutezju jew tal-ittriju 2846 90 70 New  
Komposti tat-ta─žlitiet tal-metalli 2846 90 90  
28.47 Perossidu tal-idro─íenu, kemm jekk issolidifikat bl-urea u kemm jekk le 2847 00 00 (KHO)
28.49 Karburi, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Tal-kal─őju 2849 10 00  
Tas-sili─őju 2849 20 00  
O─žrajn    
Tal-boron 2849 90 10  
Tat-tungstenu 2849 90 30  
Tal-aluminju; tal-kromu; tal-molibdenu; tal-vanadju; tat-tantalju; tat-titanju 2849 90 50  
O─žrajn 2849 90 90  
28.50 Idruri, nitruri, a┼╝idi, sili─őuri u boruri, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le, g─žajr komposti li huma wkoll karburi tal-intestatura┬á2849    
Idruri; nitruri 2850 00 20  
A┼╝idi; sili─őuri 2850 00 60  
Boruri 2850 00 90  
28.52 Komposti inorgani─ői jew organi─ői tal-merkurju, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le, esklu┼╝ amalgami    
Definiti kimikament 2852 10 00  
O─žrajn 2852 90 00  
28.53 Fosfidi, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le, esklu┼╝ il-ferrofosforu; komposti inorgani─ői o─žrajn (inklu┼╝ ilma distillat jew ilma taÔÇÖ konduttivit├á u l-ilma taÔÇÖ purit├á simili); arja likwida (kemm jekk ikunu tne─ž─žew il-gassijiet rari u kemm jekk le); arja kompressata; amalgami, g─žajr amalgami tal-metalli prezzju┼╝i    
Klorur ta─ő-─őjano─íenu (klor─őjan) 2853 10 00  
O─žrajn    
Ilma distillat jew ilma tal-konduttivit├á u ilma taÔÇÖ purit├á simili 2853 90 10  
Arja likwida (kemm jekk ikunu tne─ž─žew il-gassijiet rari u kemm jekk le); arja kompressata 2853 90 30  
O─žrajn 2853 90 90  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.