CN8 / NC8 - 2023 28 CN8 / NC8 - 2023 - MT 30

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 29
SUSTANZI KIMIÄŠI ORGANIÄŠI

I. IDROKARBURI U DERIVATTIVI ALOÄ ENATI, SULFONATI, NITRATI JEW NITROÅ»ATI TAGĦHOM    
29.01 Idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i    
Saturati 2901 10 00  
Mhux saturati    
Etilen 2901 21 00  
Propen (propilen) 2901 22 00  
Buten (butilen) u l-isomeri tiegħu 2901 23 00  
Buta-1,3-dien u isopren 2901 24 00  
Oħrajn 2901 29 00  
29.02 Idrokarburi Ä‹ikliÄ‹i    
ÄŠiklani, Ä‹ikleni u Ä‹ikloterpeni    
ÄŠikloeżan 2902 11 00  
Oħrajn 2902 19 00  
Benżen 2902 20 00  
Toluwen 2902 30 00  
Ksileni    
o-Ksilen 2902 41 00  
m-Ksilen 2902 42 00  
p-Ksilen 2902 43 00  
Isomeri mħallta tal-ksilen 2902 44 00  
Stiren 2902 50 00  
Etilbenżen 2902 60 00  
Kumen 2902 70 00  
Oħrajn 2902 90 00  
29.03 Derivattivi aloÄ¡enati tal-idrokarburi    
Derivattivi saturati kklorinati tal-idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i    
Klorometan (klorur tal-metil) u kloroetan (klorur tal-etil) 2903 11 00  
Diklorometan (klorur tal-metilen) 2903 12 00  
Kloroform (triklorometan) 2903 13 00  
Tetraklorur tal-karbonju 2903 14 00  
Diklorur tal-etilen (ISO) (1,2-dikloroetan) 2903 15 00  
Oħrajn 2903 19 00  
Derivattivi mhux saturati kklorinati tal-idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i    
Klorur tal-vinil (kloroetilen) 2903 21 00  
Trikloroetilen 2903 22 00  
Tetrakloroetilen (perkloroetilen) 2903 23 00  
Oħrajn 2903 29 00  
Id-derivattivi saturati fluworinati tal-idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i    
Trifluworometan (HFC-23) 2903 41 00  
Difluworometan (HFC-32) 2903 42 00  
Fluworometan (HFC-41), 1,2-difluworoetan (HFC-152) u 1,1-difluworoetan (HFC-152a) 2903 43 00  
Pentafluworoetan (HFC-125), 1,1,1-trifluworoetan (HFC-143a) u 1,1,2-trifluworoetan (HFC-143) 2903 44 00  
1,1,1,2-Tetrafluworoetan (HFC-134a) u 1,1,2,2-tetrafluworoetan (HFC-134) 2903 45 00  
1,1,1,2,3,3,3-Ettafluworopropan (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-eżafluworopropan (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-eżafluworopropan (HFC-236ea) u 1,1,1,3,3,3-eżafluworopropan (HFC-236fa) 2903 46 00  
1,1,1,3,3-Pentafluworopropan (HFC-245fa) u 1,1,2,2,3-pentafluworopropan (HFC-245ca) 2903 47 00  
1,1,1,3,3-Pentafluworobutan (HFC-365mfc) u 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluworopentan (HFC-43-10mee) 2903 48 00  
Oħrajn    
Oħrajn pentafluworopropani, eżafluworopropani u ettafluworopropani 2903 49 10  
Id-derivattivi perfluworinati 2903 49 30  
Oħrajn 2903 49 90  
Id-derivattivi mhux saturati fluworinati tal-idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i    
2,3,3,3-Tetrafluworopropen (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluworopropen (HFO-1234ze) u (Z)-1,1,1,4,4,4-eżafluworo-2-buten (HFO-1336mzz) 2903 51 00  
Oħrajn 2903 59 00  
Id-derivattivi brominati jew jodinati tal-idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i    
Il-bromur tal-metil (bromometan) 2903 61 00  
Id-dibromur tal-etilen (ISO) (1,2-dibromoetan) 2903 62 00  
Oħrajn    
Bromuri    
Dibromometan 2903 69 11  
Oħrajn 2903 69 19  
Joduri 2903 69 80  
Derivattivi aloÄ¡enati tal-idrokarburi aÄ‹ikliÄ‹i li fihom żewÄ¡ aloÄ¡eni differenti jew iktar    
Klorodifluworometan (HCFC-22) 2903 71 00  
Diklorotetrafluworoetani (HCFC-123) 2903 72 00  
Diklorofluworoetani (HCFC-141, 141b) 2903 73 00  
Klorodifluworoetani (HCFC-142, 142b) 2903 74 00  
Dikloropentafluworopropani (HCFC-225, 225ca, 225cb) 2903 75 00  
Bromoklorodifluworometan (Halon-1211), bromotrifluworometan (Halon-1301) u bromotrifluworometan (Halon-1301)    
Bromoklorodifluworometan (Halon-1211) 2903 76 10  
Bromotrifluworometan (Halon-1301) 2903 76 20  
Bromotrifluworometan (Halon-1301) 2903 76 90  
Oħrajn, peraloÄ¡enati biss bil-fluworu u l-kloru    
Triklorofluworometan, diklorofluworometan, triklorotrifluworoetani, diklorotetrafluworoetani u kloropentafluworoetan 2903 77 60  
Oħrajn 2903 77 90  
Derivattivi peraloÄ¡enati oħrajn 2903 78 00  
Oħrajn    
AloÄ¡enati biss bil-bromu u kloru, fluworu u kloru jew bil-fluworu u bromu 2903 79 30  
Oħrajn 2903 79 80  
Derivattivi aloÄ¡enati tal-idrokarburi Ä‹iklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i    
1,2,3,4,5,6-eżakloroÄ‹ikloeżan (HCH (ISO)), inkluż lindane (ISO, INN) 2903 81 00  
Aldrin (ISO), chlordane (ISO) u heptachlor (ISO) 2903 82 00  
Mirex (ISO) 2903 83 00  
Oħrajn    
1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)Ä‹ikloeżan; tetrabromoÄ‹ikloottani 2903 89 10  
Oħrajn 2903 89 80  
Derivattivi aloÄ¡enati tal-idrokarburi aromatiÄ‹i    
Klorobenżen, o-diklorobenżen u p-diklorobenżen 2903 91 00  
Hexachlorobenzene (ISO) u DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan) 2903 92 00  
Pentachlorobenzene (ISO) 2903 93 00  
Eżabromobifenili 2903 94 00  
Oħrajn    
2,3,4,5,6-pentabromoetilbenżen 2903 99 10  
Oħrajn 2903 99 80  
29.04 Derivattivi tal-idrokarburi sulfonati, nitrati jew nitrożati, kemm jekk aloÄ¡enati u kemm jekk le    
Derivattivi li fihom biss il-gruppi sulfo, imlieħ u esteri etiliÄ‹i tagħhom 2904 10 00  
Derivattivi li fihom il-gruppi nitro biss jew nitrożo biss 2904 20 00  
AÄ‹idu sulfoniku tal-perfluworoottan, imlieħ tiegħu u fluworur tas-sulfonil tal-perfluworoottan    
AÄ‹idu sulfoniku tal-perfluworoottan 2904 31 00  
Sulfonat tal-perfluworoottan tal-ammonju 2904 32 00  
Sulfonat tal-perfluworoottan tal-litju 2904 33 00  
Sulfonat tal-perfluworoottan tal-potassju 2904 34 00  
Imlieħ oħra tal-aÄ‹idu sulfoniku tal-perfluworoottan 2904 35 00  
Fluworur tas-sulfonil tal-perfluworoottan 2904 36 00  
Oħrajn    
Trikloronitrometan (chloropicrin) 2904 91 00  
Oħrajn 2904 99 00  
II. ALKOĦOLS U D-DERIVATTIVI ALOÄ ENATI, SULFONATI, NITRATI JEW NITROÅ»ATI TAGĦHOM    
29.05 Alkoħols aÄ‹ikliÄ‹i u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Alkoħols monoidriÄ‹i saturati    
Metanol (alkoħol metiliku) 2905 11 00  
Propan-1-ol (alkoħol propiliku) u propan-2-ol (alkoħol isopropiliku) 2905 12 00  
Butan-1-ol (alkoħol n-butiliku) 2905 13 00  
Butanoli oħrajn    
2-metilpropan-2-ol (alkoħol terz-butiliku) 2905 14 10  
Oħrajn 2905 14 90  
Ottanol (alkoħol ottiliku) u isomeri tiegħu    
Ottan-2-ol 2905 16 20  
Oħrajn 2905 16 85  
Dodekan-1-ol (alkoħol lawriku), eżadekan-1-ol (alkoħol Ä‹etiliku) u ottadekan-1-ol (alkoħol steariliku) 2905 17 00  
Oħrajn 2905 19 00  
Alkoħols monoidriÄ‹i mhux saturati    
Alkoħols tat-terpen aÄ‹ikliÄ‹u 2905 22 00  
Oħrajn    
Alkoħol alliliku 2905 29 10  
Oħrajn 2905 29 90  
Dioli    
Glikol etileniku (etandiol) 2905 31 00  
Propilen glikol (propan-1,2-diol) 2905 32 00  
Oħrajn    
Butan-1,3-diol 2905 39 20  
Butan-1,4-diol    
Butan-1,4-diol jew tetrametilen glikol (1,4-butandiol) b’kontenut ta’ karbonju b’bażi bijoloÄ¡ika ta’ 100 % skont il-massa 2905 39 26  
Oħrajn 2905 39 28  
2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol 2905 39 30  
Oħrajn 2905 39 95  
Alkoħols poliidriÄ‹i oħrajn    
2-etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan) 2905 41 00  
Pentaeritritol 2905 42 00  
Mannitol 2905 43 00  
D-gluÄ‹itol (sorbitol)    
F’soluzzjoni milwiema    
Li fih 2 % jew inqas skont il-piż D-mannitol, ikkalkolat fuq il-kontenut tad-D-gluÄ‹itol 2905 44 11  
Oħrajn 2905 44 19  
Oħrajn    
Li fih 2 % jew inqas skont il-piż D-mannitol, ikkalkolat fuq il-kontenut tad-D-gluÄ‹itol 2905 44 91  
Oħrajn 2905 44 99  
GliÄ‹erol 2905 45 00  
Oħrajn 2905 49 00  
Derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tal-alkoħols aÄ‹ikliÄ‹i    
Etklorvinol (INN) 2905 51 00  
Oħrajn    
2,2-bis(bromometil)propandiol 2905 59 91  
Oħrajn 2905 59 98  
29.06 Alkoħols Ä‹ikliÄ‹i u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
ÄŠiklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i    
Mentol 2906 11 00  
ÄŠikloeżanol, metilÄ‹ikloeżanoli u dimetilÄ‹ikloeżanoli 2906 12 00  
Steroli u inożitoli    
Steroli 2906 13 10  
Inożitoli 2906 13 90  
Oħrajn 2906 19 00  
AromatiÄ‹i    
Alkoħol benżiliku 2906 21 00  
Oħrajn 2906 29 00  
III. FENOLI, FENOLALKOĦOLS, U DERIVATTIVI ALOÄ ENATI, SULFONATI, NITRATI JEW NITROÅ»ATI TAGĦHOM    
29.07 Fenoli; fenolalkoħols    
Monofenoli    
Fenol (idrossibenżen) u l-imlieħ tiegħu 2907 11 00  
Kresoli u l-imlieħ tagħhom 2907 12 00  
Ottilfenol, nonilfenol u isomeri tagħhom; imlieħ tagħhom 2907 13 00  
Naftoli u l-imlieħ tagħhom    
1-naftol 2907 15 10  
Oħrajn 2907 15 90  
Oħrajn    
Ksilenoli u l-imlieħ tagħhom 2907 19 10  
Oħrajn 2907 19 90  
Polifenoli; fenolalkoħols    
ResorÄ‹inol u l-imlieħ tiegħu 2907 21 00  
Idrokinon (kinol) u l-imlieħ tiegħu 2907 22 00  
4,4′-isopropilidenedifenol (bisfenol A, difenilolpropan) u l-imlieħ tiegħu 2907 23 00  
Oħrajn 2907 29 00  
29.08 Derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tal-fenoli jew tal-fenolalkoħols    
Derivattivi li fihom biss sostitwenti tal-aloÄ¡enu u l-imlieħ tagħhom    
Pentachlorophenol (ISO) 2908 11 00  
Oħrajn 2908 19 00  
Oħrajn    
Dinoseb (ISO) u l-imlieħ tiegħu 2908 91 00  
4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) u l-imlieħ tiegħu 2908 92 00  
Oħrajn 2908 99 00  
IV. ETERI, PEROSSIDI TAL-ALKOĦOL, PEROSSIDI TAL-ETERE, PEROSSIDI AÄŠETALI U EMIAÄŠETALI, PEROSSIDI TAL-KETON, EPOSSIDI B’ĊIRKU BI TLIET MEMBRI, AÄŠETALI U EMIAÄŠETALI, U DERIVATTIVI ALOÄ ENATI, SULFONATI, NITRATI JEW NITROÅ»ATI TAGĦHOM    
29.09 Eteri, eter-alkoħols, eter-fenoli, eter-alkoħol-fenoli, perossidi tal-alkoħol, perossidi tal-etere, perossidi aÄ‹etali u emiaÄ‹etali, perossidi tal-keton (kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le), u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Eteri aÄ‹ikliÄ‹i u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Etere tad-dietil 2909 11 00  
Oħrajn    
Etere tal-etil tat-terz-butil (etil-terz-butil-etere, ETBE) 2909 19 10  
Oħrajn 2909 19 90  
Eteri Ä‹iklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom 2909 20 00  
Eteri aromatiÄ‹i u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Etere tad-difenil 2909 30 10  
Derivattivi aloÄ¡enati biss bil-bromu    
Etere tal-pentabromodifenil; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benżen 2909 30 31  
1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etan, għall-manifattura tal-akrilonitril-butadien-stiren (ABS) 2909 30 35  
Oħrajn 2909 30 38  
Oħrajn 2909 30 90  
Eterealkoħols u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
2,2′-ossidietanol (glikol tad-dietilen, digol) 2909 41 00  
Eteri tal-monobutil tal-glikol tal-etilen jew tal-glikol tad-dietilen 2909 43 00  
Monoalkileteri oħrajn tal-glikol tal-etilen jew tal-glikol tad-dietilen 2909 44 00  
Oħrajn    
2-(2-kloroetossi)etanol 2909 49 11  
Oħrajn 2909 49 80  
Eterefenoli, eterealkoħolfenoli u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom 2909 50 00  
Perossidi tal-alkoħol, perossidi tal-etere, perossidi aÄ‹etali u emiaÄ‹etali, perossidi tal-keton u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Perossidi aÄ‹etali u emiaÄ‹etali 2909 60 10  
Oħrajn 2909 60 90  
29.10 Epossidi, epossialkoħols epossifenoli u epossieteri, b’ċirku bi tliet membri, u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Ossiran (ossidu tal-etilen) 2910 10 00  
Metilossiran (ossidu tal-propilen) 2910 20 00  
1-kloro-2,3-epossipropan (epikloroidrin) 2910 30 00  
Dieldrin (ISO, INN) 2910 40 00  
Endrin (ISO) 2910 50 00  
Oħrajn 2910 90 00  
29.11 AÄ‹etali u emiaÄ‹etali, kemm jekk b’funzjoni ta’ ossiÄ¡enu u kemm jekk le, u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom 2911 00 00  
V. KOMPOSTI B’FUNZJONI TA’ ALDEID    
29.12 Aldeidi, kemm jekk b’funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu u kemm jekk le; polimeri Ä‹ikliÄ‹i tal-aldeidi; paraformaldeid    
Aldeidi aÄ‹ikliÄ‹i mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu    
Metanal (formaldeid) 2912 11 00  
Etanal (aÄ‹etaldeid) 2912 12 00  
Oħrajn 2912 19 00  
Aldeidi Ä‹ikliÄ‹i mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu    
Benżaldeid 2912 21 00  
Oħrajn 2912 29 00  
Alkoħolsaldeidi, eterialdeidi, fenolialdeidi u aldeidi b’funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu    
Vanillin (4-idrossi-3-metossibenżaldeid) 2912 41 00  
Etilvanillin (3-idrossi-4-metossibenżaldeid) 2912 42 00  
Oħrajn 2912 49 00  
Polimeri Ä‹ikliÄ‹i tal-aldeidi 2912 50 00  
Paraformaldeid 2912 60 00  
29.13 Derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tal-prodotti tal-intestatura 2912 2913 00 00  
VI. KOMPOSTI B’FUNZJONI TA’ KETON U KOMPOSTI B’FUNZJONI TA’ KINON    
29.14 Ketoni u kinoni, kemm jekk b’funzjoni ossiÄ¡enu u kemm jekk le, u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Ketoni aÄ‹ikliÄ‹i mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu    
AÄ‹eton 2914 11 00  
Butanon (metil etil keton) 2914 12 00  
4-metilpentan-2-on (metil isobutil keton) 2914 13 00  
Oħrajn    
5-metileżan-2-on 2914 19 10  
Oħrajn 2914 19 90  
Ketoni Ä‹iklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu    
ÄŠikloeżanon u metilÄ‹ikloeżanoni 2914 22 00  
Jononi u metiljononi 2914 23 00  
Oħrajn 2914 29 00  
Ketoni aromatiÄ‹i mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu    
FenilaÄ‹eton (fenilpropan-2-on) 2914 31 00  
Oħrajn 2914 39 00  
Alkoħols keton u aldeidi keton    
4-idrossi-4-metilpentan-2-on (alkoħol tad-diaÄ‹eton) 2914 40 10  
Oħrajn 2914 40 90  
Ketoni fenoli u l-ketoni b’funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu 2914 50 00  
Kinoni    
Antrakinon 2914 61 00  
Koenżima Q10 (ubidekarenon (INN)) 2914 62 00  
Oħrajn    
1,4-naftokinon 2914 69 10  
Oħrajn 2914 69 80  
Derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati    
Chlordecone (ISO) 2914 71 00  
Oħrajn 2914 79 00  
VII. AÄŠIDI KARBOSSILIÄŠI U L-ANIDRIDI, L-ALOÄ ENURI, IL-PEROSSIDI U IL-PEROSSIAÄŠIDI TAGĦHOM U DERIVATTIVI ALOÄ ENATI, SULFONATI, NITRATI JEW NITROÅ»ATI TAGĦHOM    
29.15 AÄ‹idi monokarbossiliÄ‹i aÄ‹ikliÄ‹i saturati u anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi u perossiaÄ‹idi tagħhom; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
AÄ‹idu formiku, imlieħ u esteri tiegħu    
AÄ‹idu formiku 2915 11 00  
Imlieħ tal-aÄ‹idu formiku 2915 12 00  
Esteri tal-aÄ‹idu formiku 2915 13 00  
AÄ‹idu aÄ‹etiku u l-imlieħ tiegħu; anidride aÄ‹etika    
AÄ‹idu aÄ‹etiku 2915 21 00  
Anidride aÄ‹etika 2915 24 00  
Oħrajn 2915 29 00  
Esteri tal-aÄ‹idu aÄ‹etiku    
AÄ‹etat etiliku 2915 31 00  
AÄ‹etat tal-vinil 2915 32 00  
AÄ‹etat n-butiliku 2915 33 00  
AÄ‹etat tad-dinoseb (ISO) 2915 36 00  
Oħrajn 2915 39 00  
AÄ‹idi mono-, di- jew trikloroaÄ‹etiÄ‹i, imlieħ u esteri tagħhom 2915 40 00  
AÄ‹idi propjoniÄ‹i, imlieħ u esteri tagħhom 2915 50 00  
AÄ‹idi butanojÄ‹i, aÄ‹idi pentanojÄ‹i, imlieħ u esteri tagħhom    
AÄ‹idi butanojÄ‹i u mlieħ u esteri tagħhom    
Diisobutirat tal-1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilen 2915 60 11  
Oħrajn 2915 60 19  
AÄ‹idi pentanojÄ‹i u mlieħ u esteri tagħhom 2915 60 90  
AÄ‹idu palmitiku, aÄ‹idu steariku, imlieħ u esteri tagħhom    
AÄ‹idu palmitiku u mlieħ u esteri tiegħu 2915 70 40  
AÄ‹idu steariku u mlieħ u esteri tiegħu 2915 70 50  
Oħrajn    
AÄ‹idu lawriku u mlieħ u esteri tiegħu 2915 90 30  
Oħrajn 2915 90 70  
29.16 AÄ‹idi monokarbossiliÄ‹i aÄ‹ikliÄ‹i mhux saturati, aÄ‹idi monokarbossiliÄ‹i Ä‹ikliÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi u perossiaÄ‹idi tagħhom; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
AÄ‹idi monokarbossiliÄ‹i aÄ‹ikliÄ‹i mhux saturati, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom    
AÄ‹idu akriliku u mlieħ tiegħu 2916 11 00  
Esteri tal-aÄ‹idu akriliku 2916 12 00  
AÄ‹idu metakriliku u mlieħ tiegħu 2916 13 00  
Esteri tal-aÄ‹idu metakriliku 2916 14 00  
AÄ‹idi oleiÄ‹i, linoleiÄ‹i jew linoleniÄ‹i, imlieħ u esteri tagħhom 2916 15 00  
Binapacryl (ISO) 2916 16 00  
Oħrajn    
AÄ‹idi undeÄ‹enojÄ‹i u mlieħ u esteri tagħhom 2916 19 10  
AÄ‹idu krotoniku 2916 19 40  
Oħrajn 2916 19 95  
AÄ‹idi monokarbossiliÄ‹i Ä‹iklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom 2916 20 00  
AÄ‹idi monokarbossiliÄ‹i aromatiÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom    
AÄ‹idu benżojku, imlieħ u esteri tiegħu 2916 31 00  
Perossidu benżojliku u klorur benżojliku 2916 32 00  
AÄ‹idu fenilaÄ‹etiku u l-imlieħ tiegħu 2916 34 00  
Oħrajn    
Esteri tal-aÄ‹idu fenilaÄ‹etiku 2916 39 10  
Oħrajn 2916 39 90  
29.17 AÄ‹idi polikarbossiliÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi u perossiaÄ‹idi tagħhom; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
AÄ‹idi polikarbossiliÄ‹i aÄ‹ikliÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom    
AÄ‹idu ossaliku, imlieħ u esteri tiegħu 2917 11 00  
AÄ‹idu adipiku, imlieħ u esteri tiegħu 2917 12 00  
AÄ‹idu ażelajku, aÄ‹idu sebaÄ‹iku.imlieħ u esteri tagħhom    
AÄ‹idu sebaÄ‹iku 2917 13 10  
Oħrajn 2917 13 90  
Anidride malejka 2917 14 00  
Oħrajn    
AÄ‹idu maloniku, imlieħ u esteri tiegħu 2917 19 10  
AÄ‹idu etan-1,2-dikarbossiliku jew aÄ‹idu butandiojku (aÄ‹idu suÄ‹Ä‹iniku) b’kontenut ta’ karbonju b’bażi bijoloÄ¡ika ta’ 100 % skont il-massa 2917 19 20  
Oħrajn 2917 19 80  
AÄ‹idi polikarbossiliÄ‹i Ä‹iklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom 2917 20 00  
AÄ‹idi polikarbossiliÄ‹i aromatiÄ‹i, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom    
Ortoftalati tad-diottil 2917 32 00  
Ortoftalati tad-dinonil jew tad-dideÄ‹il 2917 33 00  
Esteri oħrajn tal-aÄ‹idu ortoftaliku 2917 34 00  
Anidride ftalika 2917 35 00  
AÄ‹idu tereftaliku u l-imlieħ tiegħu 2917 36 00  
Tereftalat tad-dimetil 2917 37 00  
Oħrajn    
Ester jew anidride tal-aÄ‹idu tetrabromoftaliku; aÄ‹idu benżen-1,2,4-trikarbossiliku; diklorur tal-isoftalojl, li fih 0,8 % skont il-piż jew inqas diklorur tat-tereftalojl; aÄ‹idu naftalen-1,4,5,8-tetrakarbossiliku; anidride tetrakloroftalika; 3,5-bis(metossikarbonil)benżensulfonat tas-sodju 2917 39 20  
Bis(2-etileżil) benżen-1,4-dikarbossilat (DOTP) 2917 39 35 New  
Oħrajn 2917 39 85 New  
29.18 AÄ‹idi karbossiliÄ‹i b’funzjoni addizzjonali ta’ ossiÄ¡enu u anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi u perossiaÄ‹idi tagħhom; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
AÄ‹idi karbossiliÄ‹i b’funzjoni ta’ alkoħol iżda mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom    
AÄ‹idu lattiku, imlieħ u esteri tiegħu 2918 11 00  
AÄ‹idu tartariku 2918 12 00  
Imlieħ u esteri tal-aÄ‹idu tartariku 2918 13 00  
AÄ‹idu Ä‹itriku 2918 14 00  
Imlieħ u esteri tal-aÄ‹idu Ä‹itriku 2918 15 00  
AÄ‹idu glukoniku, imlieħ u esteri tiegħu 2918 16 00  
AÄ‹idu 2,2-difenil-2-idrossiaÄ‹etiku (aÄ‹idu benżiliku) 2918 17 00  
Chlorobenzilate (ISO) 2918 18 00  
Oħrajn    
AÄ‹idu koliku, aÄ‹idu 3-α,12-α-diidrossi-5-β-kolan-24-ojku (aÄ‹idu deossikoliku), imlieħ u esteri tagħhom 2918 19 30  
AÄ‹idu 2,2-bis(idrossimetil)propjoniku 2918 19 40  
Oħrajn 2918 19 98  
AÄ‹idi karbossiliÄ‹i b’funzjoni ta’ fenol mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom    
AÄ‹idu saliÄ‹iliku u l-imlieħ tiegħu 2918 21 00  
AÄ‹idu o-aÄ‹etisaliÄ‹iliku, imlieħ u esteri tiegħu 2918 22 00  
Esteri oħrajn tal-aÄ‹idu saliÄ‹iliku u l-imlieħ tagħhom 2918 23 00  
Oħrajn 2918 29 00  
AÄ‹idi karbossiliÄ‹i b’funzjoni ta’ aldeid jew keton iżda mingħajr funzjoni oħra ta’ ossiÄ¡enu, anidridi, aloÄ¡enuri, perossidi, perossiaÄ‹idi tagħhom u derivattivi tagħhom 2918 30 00  
Oħrajn    
2,4,5-T (ISO) (2,4,5 aÄ‹idu triklorofenossiaÄ‹etiku), imlieħ u esteri tiegħu 2918 91 00  
Oħrajn    
AÄ‹idu 2,6-dimetossibenżojku; dicamba (ISO); fenossiaÄ‹etat tas-sodju 2918 99 40  
Oħrajn 2918 99 90  
VIII. ESTERI TAL-AÄŠIDI INORGANIÄŠI TAN-NONMETALLI U L-IMLIEĦ TAGĦHOM, U DERIVATTIVI ALOÄ ENATI, SULFONATI, NITRATI JEW NITROÅ»ATI TAGĦHOM    
29.19 Esteri fosforiÄ‹i u l-imlieħ tagħhom, inkluż lattofosfati; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Fosfat tat-tris(2,3-dibromopropil) 2919 10 00  
Oħrajn 2919 90 00  
29.20 Esteri ta’ aÄ‹idi inorganiÄ‹i oħrajn ta’ nonmetalli (ħlief esteri tal-aloÄ¡enuri tal-idroÄ¡enu) u l-imlieħ tagħhom, derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom hom    
Esteri tijofosforiÄ‹i (fosforotijoati) u l-imlieħ tagħhom; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Parathion (ISO) u parathion-methyl (ISO) (metil-paratijon) 2920 11 00  
Oħrajn 2920 19 00  
Esteri tal-fosfit u l-imlieħ tagħhom; derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom    
Fosfit tad-dimetil 2920 21 00  
Fosfit tad-dietil 2920 22 00  
Fosfit tat-trimetil 2920 23 00  
Fosfit tat-trietil 2920 24 00  
Oħrajn 2920 29 00  
Endosulfan (ISO) 2920 30 00  
Oħrajn    
Esteri sulfuriÄ‹i u esteri karboniÄ‹i u l-imlieħ tagħhom, u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati jew nitrożati tagħhom 2920 90 10  
Oħrajn 2920 90 70  
IX. KOMPOSTI B’FUNZJONI TA’ NITROÄ ENU    
29.21 Komposti b’funzjoni ta’ ammina    
Moneammini aÄ‹ikliÄ‹i u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Metilammina, di- jew trimetilammina u l-imlieħ tagħhom 2921 11 00 (KMA)
Idroklorur tat-2-(N,N-dimetilammino)etilklorur 2921 12 00  
Idroklurur tat-2-(N,N-dietilammino)etilklorur 2921 13 00  
Idroklorur tat-2-(N,N-diisopropilammino)etilklorur 2921 14 00  
Oħrajn    
1,1,3,3-tetrametilbutilammina 2921 19 40  
Dietilammina u l-imlieħ tagħha 2921 19 50  
Oħrajn 2921 19 99  
Poliammini aÄ‹ikliÄ‹i u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Etilendiammina u l-imlieħ tagħha 2921 21 00  
Eżametilendiammina u l-imlieħ tagħha 2921 22 00  
Oħrajn 2921 29 00  
Mono- jew poliammini Ä‹iklaniÄ‹i, Ä‹ikleniÄ‹i jew Ä‹ikloterpeniÄ‹i, u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
ÄŠikloeżilammina u Ä‹iÄ‹ikloeżildimetilammina, u l-imlieħ tagħhom 2921 30 10  
ÄŠikloeż-1,3-ilendiammina (1,3-diamminoÄ‹ikloeżan) 2921 30 91  
Oħrajn 2921 30 99  
Moneammini aromatiÄ‹i u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Anilina u l-imlieħ tagħha 2921 41 00  
Derivattivi tal-anilina u l-imlieħ tagħhom 2921 42 00  
Toluwidini u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom 2921 43 00  
Difenilammina u derivattivi tagħha; imlieħ tagħhom 2921 44 00  
1-naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom 2921 45 00  
Amfetammina (INN), benżfetammina (INN), deżamfetammina (INN), etilamfetammina (INN), fenkamfamin (INN), lefetammina (INN), levamfetammina (INN), mefenoreks (INN) u fentermina (INN); imlieħ tagħhom 2921 46 00  
Oħrajn 2921 49 00  
Poliammini aromatiÄ‹i u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotoluweni, u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotoluweni u derivattivi aloÄ¡enati, sulfonati, nitrati u nitrożati tagħhom; imlieħ tagħhom    
m-Fenilendiammina, b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew iktar u li fiha: - 1 % jew inqas skont il-piż tal-ilma, - 200 mg/kg jew inqas o-fenilendiammina u - 450 mg/kg jew inqas p-fenilendiammina 2921 51 11  
Oħrajn 2921 51 19  
Oħrajn 2921 51 90  
Oħrajn    
m-Fenilenbis(metilammina); 2,2′-dikloro-4,4′-metilendianilina; 4,4′-bi-o-toluwidina; 1,8-naftilendiammina 2921 59 50  
Oħrajn 2921 59 90  
29.22 Komposti tal-ammino b’funzjoni ta’ ossiÄ¡enu    
Ammino-alkoħols, għajr dawk li fihom iktar minn tip wieħed ta’ funzjoni ta’ ossiÄ¡enu, eteri u esteri tagħhom; imlieħ tagħhom    
Monoetanolammina u l-imlieħ tagħha 2922 11 00  
Dietanolammina u l-imlieħ tagħha 2922 12 00  
Dekstropropossifen (INN) u l-imlieħ tiegħu 2922 14 00  
Trietanolammina 2922 15 00  
Sulfonat tal-dietanolammonju tal-perfluworoottan 2922 16 00  
Metildietanolammina u etildietanolammina 2922 17 00  
2-(N,N-diisopropilammino)etanol 2922 18 00  
Oħrajn 2922 19 00  
Ammino-naftoli u ammino-fenoli oħrajn, għajr dawk li fihom iktar minn tip wieħed ta’ funzjoni ta’ ossiÄ¡enu, eteri u esteri tagħhom; imlieħ tagħhom    
AÄ‹idi amminoidrossinaftalensulfoniÄ‹i u l-imlieħ tagħhom 2922 21 00  
Oħrajn 2922 29 00  
Ammino-aldeidi, ammino-ketoni u amino-kinoni, għajr dawk li fihom iktar minn tip wieħed ta’ funzjoni ta’ ossiÄ¡enu; imlieħ tagħhom    
Amfepramon (INN), metadon (INN) u normetadon (INN); imlieħ tagħhom 2922 31 00  
Oħrajn 2922 39 00  
Ammino-aÄ‹idi, għajr dawk li fihom iktar minn tip wieħed ta’ funzjoni ta’ ossiÄ¡enu, u esteri tagħhom; imlieħ tagħhom    
Lisina u esteri tagħha; imlieħ tagħhom 2922 41 00  
AÄ‹idu glutamiku u l-imlieħ tiegħu 2922 42 00  
AÄ‹idu antraniliku u l-imlieħ tiegħu 2922 43 00  
Tilidina (INN) u l-imlieħ tagħha 2922 44 00  
Oħrajn    
β-Alanina 2922 49 20  
Oħrajn 2922 49 85  
Ammino-alkoħol-fenoli, ammino-aÄ‹idu-fenoli u komposti-ammino oħrajn b’funzjoni ta’ ossiÄ¡enu 2922 50 00  
29.23 Imlieħ u idrossidi ta’ ammonju kwaternarju; leÄ‹itini u fosfoamminolipidi oħrajn, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Kolina u l-imlieħ tagħha 2923 10 00  
LeÄ‹itini u fosfoamminolipidi oħrajn 2923 20 00  
Sulfonat tal-perfluworoottan tat-tetraetilammonju 2923 30 00  
Sulfonat tal-perfluworoottan tad-dideÄ‹ildimetilammonju 2923 40 00  
Oħrajn 2923 90 00  
29.24 Komposti b’funzjoni ta’ karbossiammid; komposti b’funzjoni ta’ ammid tal-aÄ‹idu karboniku    
Ammidi aÄ‹ikliÄ‹i (inkluż karbamati aÄ‹ikliÄ‹i) u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Meprobamat (INN) 2924 11 00  
Fluoroacetamide (ISO), monocrotophos (ISO) u phosphamidon (ISO) 2924 12 00  
Oħrajn 2924 19 00  
Ammidi Ä‹ikliÄ‹i (inkluż karbamati Ä‹ikliÄ‹i) u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Ureini u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom 2924 21 00  
AÄ‹idu 2-aÄ‹etammidobenżojku (aÄ‹idu N-aÄ‹etilantraniliku) u l-imlieħ tiegħu 2924 23 00  
Etinamat (INN) 2924 24 00  
Alachlor (ISO) 2924 25 00  
Oħrajn    
Lidokaina (INN) 2924 29 10  
Oħrajn 2924 29 70  
29.25 Komposti b’funzjoni ta’ karbossimmida (inkluż sakkarina u l-imlieħ tagħha) u komposti b’funzjoni ta’ immina    
Immidi u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Sakkarina u l-imlieħ tagħha 2925 11 00  
Glutetimmid (INN) 2925 12 00  
Oħrajn    
3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-Ottabromo-N,N′-etilendiftalimmid; N,N′-etilenbis(4,5-dibromoeżaidro-3,6-metanoftalimmid) 2925 19 20  
Oħrajn 2925 19 95  
Immini u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Chlordimeform (ISO) 2925 21 00  
Oħrajn 2925 29 00  
29.26 Komposti b’funzjoni ta’ nitril    
Akrilonitril 2926 10 00  
1-ÄŠjanogwanidina (diÄ‹jandiammid) 2926 20 00  
Fenproporeks (INN) u l-imlieħ tiegħu; metadon (INN) intermedju (4-Ä‹jano-2-dimetilammino-4,4-difenilbutan) 2926 30 00  
alfa-FenilaÄ‹etoaÄ‹etonitril 2926 40 00  
Oħrajn    
Isoftalonitril 2926 90 20  
Oħrajn 2926 90 70  
29.27 Komposti diażo, ażo jew ażossi 2927 00 00  
29.28 Derivattivi organiÄ‹i tal-idrażin jew tal-idrossilammina    
N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina 2928 00 10  
Oħrajn 2928 00 90  
29.29 Komposti b’funzjoni oħra ta’ nitroÄ¡enu    
IsoÄ‹janati 2929 10 00  
Oħrajn 2929 90 00  
X. KOMPOSTI ORGANO-INORGANIÄŠI, KOMPOSTI ETEROÄŠIKLIÄŠI, AÄŠIDI NUKLEJÄŠI U MLIEĦ TAGĦHOM, U SULFONAMMIDI    
29.30 Komposti organiÄ‹i tal-kubrit    
2-(N,N-Dimetilammino) etantijol 2930 10 00  
Tijokarbamati u ditijokarbamati 2930 20 00  
Mono-, di- jew tetrasulfidi tal-tijuram 2930 30 00  
Metijonina    
Metijonina (INN) 2930 40 10  
Oħrajn 2930 40 90  
2-(N,N-Dietilammino)etantijol 2930 60 00  
Bis(2-idrossietill)sulfid (tijodiglikol (INN)) 2930 70 00  
Aldicarb (ISO), captafol (ISO) u methamidophos (ISO) 2930 80 00  
Oħrajn    
ÄŠisteina u Ä‹istin 2930 90 13  
Derivattivi taÄ‹-Ä‹isteina jew taÄ‹-Ä‹istin 2930 90 16  
AÄ‹idu DL-2-idrossi-4-(metiltijo)butiriku 2930 90 30  
2,2′-Tijodietilbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionat] 2930 90 40  
Taħlita tal-isomeri magħmulin mill-4-metil-2,6-bis(metiltijo)-m-fenilendiammins u 2-metil-4,6-bis(metiltijo)-m-fenilendiammina 2930 90 50  
Oħrajn 2930 90 98  
29.31 Komposti organo-inorganiÄ‹i oħrajn    
ÄŠomb tat-tetrametil u Ä‹omb tat-tetraetil 2931 10 00  
Komposti tat-tributiltin 2931 20 00  
Derivattivi organo-fosfori mhux aloÄ¡enati    
Metilfosfonat tad-dimetil 2931 41 00  
Propilfosfonat tad-dimetil 2931 42 00  
Etilfosfonat tad-dietil 2931 43 00  
AÄ‹idu metilfosfoniku 2931 44 00  
Melħ tal-aÄ‹idu metilfosfoniku u l-(amminoimminometil)urea (1: 1) 2931 45 00  
2,4,6-triossidu tat-2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2931 46 00  
Metilfosfonat tal-metil tal-(5-etil-2-metil-2-ossidu-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil 2931 47 00  
3,9-diossidu tat-3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraossa-3,9-difosfaspiro[5.5] undekan 2931 48 00  
Oħrajn    
Metilfosfonat tas-sodju 3-(triidrossisilil)propil 2931 49 10  
Metilfosfonat tal-bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] 2931 49 20  
AÄ‹idu etidroniku (INN) (aÄ‹idu 1-idrossietan-1,1-difosfoniku) u l-imlieħ tiegħu 2931 49 30  
(Nitrilotrimetandiil)tris(aÄ‹idu fosfoniku), {etan-1,2-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(aÄ‹idu fosfoniku), [(bis{2-[bis(fosfonometil)ammino]etil}ammino)metil]aÄ‹idu fosfoniku, {eżan-1,6-diilbis[nitrilobis(metilen)]}tetrakis(aÄ‹idu fosfoniku), {[(2-idrossietil)immino]bis(metilen)}bis(aÄ‹idu fosfoniku), u [(bis{6-[bis(fosfonometil)ammino]eżil}ammino)metil]aÄ‹idu fosfoniku; imlieħ tagħhom 2931 49 40  
Oħrajn 2931 49 90  
Derivattivi organo-fosfori aloÄ¡enati    
Diklorur metilfosfoniku 2931 51 00  
Diklorur propilfosfoniku 2931 52 00  
Metilfosfonotijonat tal-O-(3-kloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluworometil)fenil] 2931 53 00  
Trichlorfon (ISO) 2931 54 00  
Oħrajn    
Difluworur tal-metilfosfonojl (difluworur metilfosfoniku) 2931 59 10  
Oħrajn 2931 59 90  
Oħrajn 2931 90 00  
29.32 Komposti eteroÄ‹ikliÄ‹i b’eteroatomu(i) tal-ossiÄ¡enu biss    
Komposti li fihom Ä‹irku tal-furan mhux fuż (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) fl-istruttura    
Tetraidrofuran 2932 11 00  
2-furaldeid (furfuraldeid) 2932 12 00  
Alkoħol furfuriliku u alkoħol tetraidrofurfuriliku 2932 13 00  
Sukralożju 2932 14 00  
Oħrajn 2932 19 00  
Lattoni    
Fenolftaleina; aÄ‹idu 1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossikarbonil-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benżo[de]isokromen-1-il]-6-ottadeÄ‹ilossi-2-naftojku; 3′-kloro-6′-Ä‹ikloeżilamminospiro[isobenżofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on; 6′-(N-etil-p-toluwidino)-2′-metilspiro[isobenżofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-on; metil-6-dokosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalen-2-karbossilat 2932 20 10  
Gammabutirolakton 2932 20 20  
Oħrajn 2932 20 90  
Oħrajn    
Isosafrol 2932 91 00  
1-(1,3-benżodiossol-5-il)propan-2-on 2932 92 00  
Piperonal 2932 93 00  
Safrol 2932 94 00  
Tetraidrokannabinoli (isomeri kollha) 2932 95 00  
Il-Carbofuran (ISO) 2932 96 00  
Oħrajn 2932 99 00  
29.33 Komposti eteroÄ‹ikliÄ‹i b’eteroatomu/i tan-nitroÄ¡enu biss    
Komposti li fihom Ä‹irku tal-pirażol mhux fuż (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) fl-istruttura    
Fenażon (antipirin) u derivattivi tiegħu    
Propifenażon (INN) 2933 11 10  
Oħrajn 2933 11 90  
Oħrajn    
Fenilbutażon (INN) 2933 19 10  
Oħrajn 2933 19 90  
Komposti li fihom Ä‹irku tal-imidażol mhux fuż (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) fl-istruttura    
Idantoina u derivattivi tagħha 2933 21 00  
Oħrajn    
Idroklorur tan-nafażolina (INNM) u nitrat tan-nafażolina (INNM); fentolammina (INN); idroklorur tat-tolażolina (INNM) 2933 29 10  
Oħrajn 2933 29 90  
Komposti li fihom Ä‹irku tal-piridina mhux fuż (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) fl-istruttura    
Piridina u l-imlieħ tagħha 2933 31 00  
Piperidina u l-imlieħ tagħha 2933 32 00  
L-alfentanil (INN), l-anileridina (INN), il-beżitrammid (INN), il-bromażepam (INN), il-karfentanil (INN), id-difenoksin (INN), id-difenossilat (INN), id-dipipanon (INN), il-fentanil (INN), il-ketobemidon (INN), il-metilfenidat (INN), il-pentażoÄ‹ina (INN), il-petidina (INN), il-petidina (INN) intermedja A, il-fenÄ‹iklidina (INN) (PCP), il-fenoperidina (INN), il-pipradrol (INN), il-piritrammid (INN), il-propiram (INN), ir-remifentanil (INN) u t-trimeperidina (INN); l-imlieħ tagħhom 2933 33 00  
Fentanili oħrajn u d-derivattivi tagħhom 2933 34 00  
3-Kwinuklidinol 2933 35 00  
4-Anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) 2933 36 00  
N-Fenetil-4-piperidon (NPP) 2933 37 00  
Oħrajn    
Iproniażid (INN); idroklorur tal-ketobemidon (INNM); bromur tal-piridostigmina (INN) 2933 39 10  
2,3,5,6-tetrakloropiridina 2933 39 20  
AÄ‹idu 3,6-dikloropiridina-2-karbossiliku 2933 39 25  
2-idrossietilammonju-3,6-dikloropiridina-2-karboksilat 2933 39 35  
2-butossietil(3,5,6-trikloro-2-piridilossi)aÄ‹etat 2933 39 40  
3,5-dikloro-2,4,6-trifluworopiridina 2933 39 45  
Fluroxypyr (ISO), ester tal-metil 2933 39 50  
4-metilpiridina 2933 39 55  
Oħrajn 2933 39 99  
Komposti li fihom fl-istruttura sistema ta’ Ä‹rieki tal-kinolina jew tal-isokinolina (kemm jekk idroÄ¡enata u kemm jekk le), mhux fużi ulterjorment    
Levorfanol (INN) u l-imlieħ tiegħu 2933 41 00  
Oħrajn    
Derivattivi aloÄ¡eniÄ‹i tal-kinolina; derivattivi tal-aÄ‹idu kinolinkarbossiliku 2933 49 10  
Dekstrometorfan (INN) u l-imlieħ tiegħu 2933 49 30  
Oħrajn 2933 49 90  
Komposti li fihom Ä‹irku tal-pirimidina (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) jew Ä‹irku tal-piperażina fl-istruttura    
Malonilurea (aÄ‹idu barbituriku) u l-imlieħ tiegħu 2933 52 00  
Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, Ä‹iklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) u vinilbital (INN); imlieħ tagħhom    
Fenobarbital (INN), barbital (INN), u l-imlieħ tagħhom 2933 53 10  
Oħrajn 2933 53 90  
Derivattivi oħrajn tal-malonilurea (aÄ‹idu barbituriku); imlieħ tagħhom 2933 54 00  
Loprażolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) u żipeprol (INN); imlieħ tagħhom 2933 55 00  
Oħrajn    
Diazinon (ISO) 2933 59 10  
1,4-diażabiÄ‹iklo[2.2.2]ottan (trietilendiammina) 2933 59 20  
Oħrajn 2933 59 95  
Komposti li fihom Ä‹irku tat-triażina mhux fuż (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) fl-istruttura    
Melammina 2933 61 00  
Oħrajn    
Atrazine (ISO); propazine (ISO); simazine (ISO); eżaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triażina (eżoÄ¡enu, trimetilentrinitrammina) 2933 69 10  
Metenammina (INN) (eżametilentetrammina); 2,6-di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltijo)-1,3,5-triażina-2-ilammino]fenol 2933 69 40  
Oħrajn 2933 69 80  
Lattami    
6-eżanlattam (epsilon-kaprolattam) 2933 71 00  
Klobażam (INN) u metiprilon (INN) 2933 72 00  
Lattami oħrajn 2933 79 00  
Oħrajn    
Alprażolam (INN), kamażepam (INN), klordiażepossidu (INN), klonażepam (INN), klorażepat, delorażepam (INN), diażepam (INN), estażolam (INN), loflażepat tal-etil (INN), fludiażepam (INN), flunitrażepam (INN), flurażepam (INN), alażepam (INN), lorażepam (INN), lormetażepam (INN), mażindol (INN), medażepam (INN), midażolam (INN), nimetażepam (INN), nitrażepam (INN), nordażepam (INN), oksażepam (INN), pinażepam (INN), prażepam (INN), pirovaleron (INN), temażepam (INN), tetrażepam (INN) u triażolam (INN); imlieħ tagħhom    
Klordiażepossidu (INN) 2933 91 10  
Oħrajn 2933 91 90  
Azinphos-methyl (ISO) 2933 92 00  
Oħrajn    
Indol, 3-metilindol (skatol), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenż[c,e]ażepina (ażapetina), fenindammina (INN) u l-imlieħ tagħhom; idroklorur tal-imiprammina (INNM) 2933 99 20  
2,4-di-terz-butil-6-(5-klorobenżotriażol-2-il)fenol 2933 99 50  
Oħrajn 2933 99 80  
29.34 AÄ‹idi nuklejÄ‹i u l-imlieħ tagħhom, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le; komposti eteroÄ‹ikliÄ‹i oħrajn    
Komposti li fihom Ä‹irku tat-tiażol mhux fuż (kemm jekk idroÄ¡enat u kemm jekk le) fl-istruttura 2934 10 00  
Komposti li fihom fl-istruttura sistema ta’ Ä‹rieki tal-benżotijażol (kemm jekk idroÄ¡enata u kemm jekk le), mhux fużi ulterjorment    
Di(benżotijażol-2-il)disulfid; benżotijażol-2-tijol (merkaptobenżotijażol) u l-imlieħ tiegħu 2934 20 20  
Oħrajn 2934 20 80  
Komposti li fihom fl-istruttura sistema ta’ Ä‹rieki tal-fenotijażina (kemm jekk idroÄ¡enata u kemm jekk le), mhux fużi ulterjorment    
Tijetilperażina (INN); tijoridażina (INN) u l-imlieħ tagħha 2934 30 10  
Oħrajn 2934 30 90  
Oħrajn    
Amminoreks (INN), brotiżolam (INN), klotiażepam (INN), kloksażolam (INN), dekstromorammid (INN), alossażolam (INN), ketażolam (INN), mesokarb (INN), oksażolam (INN), pemolina (INN), fendimetrażina (INN), fenmetrażina (INN) u sufentanil (INN); imlieħ tagħhom 2934 91 00  
Fentanili oħrajn u d-derivattivi tagħhom 2934 92 00  
Oħrajn    
Klorprotiksen (INN); tenalidina (INN) u tartrati u maleati tagħha; furażolidon (INN); aÄ‹idu 7-amminoÄ‹efalosporaniku; imlieħ u esteri tal-aÄ‹idu (6R,7R)-3-aÄ‹etossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilaÄ‹etammido]-8-osso-5-tija-1-ażabiÄ‹iklo[4.2.0]ott-2-en-2-karbossiliku; bromur tal-1-[2-(1,3-diossan-2-il)etil]-2-metilpiridinju 2934 99 60  
Oħrajn 2934 99 90  
29.35 Sulfonammidi    
Sulfonammid tan-N-metilperfluworoottan 2935 10 00  
Sulfonammid tan-N-etilperfluworoottan 2935 20 00  
Sulfonammid tan-N-etil-N-(2-idrossietil) perfluworoottan 2935 30 00  
Sulfonammid tan-N-(2-idrossietil)-N-metilperfluworoottan 2935 40 00  
Sulfonammidi tal-perfluworoottan oħrajn 2935 50 00  
Oħrajn    
3-{1-[7-(eżadeÄ‹ilsulfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonammid; metosulam (ISO) 2935 90 30  
Oħrajn 2935 90 90  
XI. PROVITAMINI, VITAMINI U ORMONI    
29.36 Provitamini u vitamini, naturali jew riprodotti b’sinteżi (inkluż konÄ‹entrati naturali), derivattivi tagħhom użati primarjament bħala vitamini, u taħlitiet imħalltin bejn dawn ta’ hawn fuq, kemm jekk fi kwalunkwe solvent u kemm jekk le    
Vitamini u derivattivi tagħhom, mhux imħalltin    
Vitamini A u derivattivi tagħhom 2936 21 00  
Vitamina B1 u derivattivi tagħha 2936 22 00  
Vitamina B2 u derivattivi tagħha 2936 23 00  
AÄ‹idu D- jew DL-Pantoteniku (il-vitamina B5) u d-derivattivi tiegħu 2936 24 00  
Vitamina B6 u derivattivi tagħha 2936 25 00  
Vitamina B12 u derivattivi tagħha 2936 26 00  
Vitamina C u derivattivi tagħha 2936 27 00  
Vitamina E u derivattivi tagħha 2936 28 00  
Vitamini oħrajn u derivattivi tagħhom 2936 29 00  
Oħrajn, inkluż konÄ‹entrati naturali 2936 90 00  
29.37 Ormoni, prostaglandini, trombossani u lewkotrieni, naturali jew riprodotti b’sinteżi; derivattivi u analogi strutturali tagħhom, inkluż polipeptidi bil-katina modifikata, użati primarjament bħala ormoni    
Ormoni polipeptidi, ormoni proteini u ormoni glikoproteini, derivattivi u analogi strutturali tagħhom    
Somatotropin, derivattivi u analogi strutturali tiegħu 2937 11 00 (GRM)
Insulina u l-imlieħ tagħha 2937 12 00 (GRM)
Oħrajn 2937 19 00 (GRM)
Ormoni sterojdali, derivattivi u analogi strutturali tagħhom    
Kortison, idrokortison, prednison (deidrokortison) u prednisolon (deidroidrokortison) 2937 21 00 (GRM)
Derivattivi aloġenati tal-ormoni kortikosterojdali 2937 22 00 (GRM)
Estroġeni u proġestoġeni 2937 23 00 (GRM)
Oħrajn 2937 29 00 (GRM)
Prostaglandini, trombossani u lewkotrieni, derivattivi u analogi strutturali tagħhom 2937 50 00 (GRM)
Oħrajn 2937 90 00 (GRM)
XII. GLIKOSIDI U ALKALOJDI, NATURALI JEW RIPRODOTTI B’SINTEÅ»I, U MLIEĦ, ETERI, ESTERI U DERIVATTIVI OĦRAJN TAGĦHOM    
29.38 Glikosidi, naturali jew riprodotti b’sinteżi, u mlieħ, eteri, esteri u derivattivi oħrajn tagħhom    
Rutoside (rutin) u derivattivi tiegħu 2938 10 00  
Oħrajn    
Glikosidi diÄ¡italis 2938 90 10  
AÄ‹idu gliÄ‹irriżiku u gliÄ‹irriżati 2938 90 30  
Oħrajn 2938 90 90  
29.39 Alkalojdi, naturali jew riprodotti b’sinteżi, u l-imlieħ, eteri, esteri u derivattivi oħrajn tagħhom    
Alkalojdi tal-opju u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
KonÄ‹entrati tat-tiben tal-pepprin komuni; buprenorfina (INN), kodeina, diidrokodeina (INN), etilmorfina, etorfina (INN), eroina, idrokodon (INN), idromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), ossikodon (INN), ossimorfon (INN), folkodina (INN), tebakon (INN) u tebaina; imlieħ tagħhom 2939 11 00  
Oħrajn 2939 19 00  
Alkalojdi taÄ‹-Ä‹inkona u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom 2939 20 00  
Kafeina u l-imlieħ tagħha 2939 30 00  
Alkalojdi tal-efedra u d-derivattivi tagħhom; l-imlieħ tagħhom    
Efedrina u l-imlieħ tagħha 2939 41 00  
Psewdoefedrina (INN) u l-imlieħ tagħha 2939 42 00  
Katina (INN) u l-imlieħ tagħha 2939 43 00  
Norefedrina u l-imlieħ tagħha 2939 44 00  
Levometamfetammina, metamfetammina (INN), ir-raÄ‹emat tal-metamfetammina u l-imlieħ tagħhom 2939 45 00  
Oħrajn 2939 49 00  
Teofillina u amminofillina (teofillina-etilendiammina) u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Fenetillina (INN) u l-imlieħ tagħha 2939 51 00  
Oħrajn 2939 59 00  
Alkalojdi tal-ergotina tas-segala u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
Ergometrina (INN) u l-imlieħ tagħha 2939 61 00  
Ergotammina (INN) u l-imlieħ tagħha 2939 62 00  
AÄ‹idu liserÄ¡iku u l-imlieħ tiegħu 2939 63 00  
Oħrajn 2939 69 00  
Oħrajn, ta’ oriÄ¡ini veÄ¡etali    
Kokaina, ekgonina; l-imlieħ, l-esteri u derivattivi oħrajn tagħhom 2939 72 00  
Oħrajn    
Nikotina u mlieħ, eteri, esteri tagħha u derivattivi oħrajn tagħhom 2939 79 10  
Oħrajn 2939 79 90  
Oħrajn 2939 80 00  
XIII. KOMPOSTI ORGANIÄŠI OĦRAJN    
29.40 Zokkrijiet, kimikament puri, għajr sukrożju, lattożju, maltożju, glukożju u fruttożju; eteri taz-zokkor, aÄ‹etali taz-zokkor u esteri taz-zokkor, u l-imlieħ tagħhom, u mlieħ tagħhom, għajr prodotti tal-intestatura 2937, 2938 jew 2939 2940 00 00  
29.41 AntibijotiÄ‹i    
PeniÄ‹illini u derivattivi tagħhom bi struttura tal-aÄ‹idu peniÄ‹illaniku; imlieħ tagħhom 2941 10 00  
StreptomiÄ‹ini u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom    
DiidrostreptomiÄ‹ina, imlieħ, esteri u idrati tagħha 2941 20 30  
Oħrajn 2941 20 80  
TetraÄ‹iklini u derivattivi tagħhom; imlieħ tagħhom 2941 30 00  
Kloramfenikol u derivattivi tiegħu; imlieħ tagħhom 2941 40 00  
EritromiÄ‹ina u derivattivi tagħha; imlieħ tagħhom 2941 50 00  
Oħrajn 2941 90 00  
29.42 Komposti organiÄ‹i oħrajn 2942 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.