CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - MT 31

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 30
PRODOTTI FARMAÄŠEWTIÄŠI

30.01 Glandoli u organi oħrajn għall-użi organo-terapewtiÄ‹i, imnixxfin, kemm jekk magħmulin trab u kemm jekk le; estratti tal-glandoli jew ta’ organi oħrajn jew tas-sekrezzjonijiet tagħhom għal-użi organo-terapewtiÄ‹i; eparina u l-imlieħ tagħha; sustanzi umani jew annimali oħrajn ippreparati għall-użi terapewtiÄ‹i jew profilattiÄ‹i, li mhumiex speÄ‹ifikati jew inklużi banda oħra    
Estratti tal-glandoli jew ta’ organi oħrajn jew tas-sekrezzjonijiet tagħhom    
Ta’ oriÄ¡ini umana 3001 20 10  
Oħrajn 3001 20 90  
Oħrajn    
Ta’ oriÄ¡ini umana 3001 90 20  
Oħrajn    
Eparina u l-imlieħ tagħha 3001 90 91  
Oħrajn 3001 90 98  
30.02 Demm uman; demm tal-annimali ppreparat għall-użi terapewtiÄ‹i, profilattiÄ‹i jew dijanjostiÄ‹i; antiseri, frazzjonijiet oħrajn tad-demm u prodotti immunoloÄ¡iÄ‹i, kemm jekk modifikati jew miksubin permezz ta’ proÄ‹essi bijoteknoloÄ¡iÄ‹i u kemm jekk le; vaÄ‹Ä‹ini, tossini, kolturi tal-mikroorganiżmi (ħlief il-ħmira) u prodotti simili; kolturi taÄ‹-Ä‹elloli, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le    
Antiseri, frazzjonijiet oħrajn tad-demm u prodotti immunoloÄ¡iÄ‹i, kemm jekk modifikati jew miksubin permezz ta’ proÄ‹essi bijoteknoloÄ¡iÄ‹i u kemm jekk le    
Antiseri u frazzjonijiet oħrajn tad-demm 3002 12 00  
Prodotti immunoloÄ¡iÄ‹i, mhux imħallta, mhux ippreżentati f’dożi mkejla jew f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut 3002 13 00  
Prodotti immunoloÄ¡iÄ‹i, imħallta, mhux ippreżentati f’dożi mkejla jew f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut 3002 14 00  
Prodotti immunoloÄ¡iÄ‹i, ippreżentati f’dożi mkejla jew f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut 3002 15 00  
Il-vaÄ‹Ä‹ini, it-tossini, il-kolturi tal-mikroorganiżmi (ħlief il-ħmira) u prodotti simili    
Il-vaÄ‹Ä‹ini għall-mediÄ‹ina umana    
Vaċċini kontra l-coronaviruses relatati mas-SARS (speċijiet tas-SARS-CoV) 3002 41 10 (PCE)
Oħrajn 3002 41 90  
Il-vaÄ‹Ä‹ini għall-mediÄ‹ina veterinarja 3002 42 00  
Oħrajn 3002 49 00  
Kolturi taÄ‹-Ä‹elloli, kemm jekk immodifikati u kemm jekk le    
Prodotti għat-terapija taÄ‹-Ä‹elloli 3002 51 00  
Oħrajn 3002 59 00  
Oħrajn    
Demm uman 3002 90 10  
Demm tal-annimali ppreparat għall-użi terapewtiÄ‹i, profilattiÄ‹i jew dijanjostiÄ‹i 3002 90 30  
30.03 Medikamenti (ħlief l-oÄ¡Ä¡etti tal-intestatura 3002, 3005 jew 3006) li jikkonsistu f’żewÄ¡ kostitwenti jew iktar li tħalltu flimkien għall-użi terapewtiÄ‹i jew profilattiÄ‹i, mhux ippreżentati f’dożi mkejla jew f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut    
Li fihom il-peniÄ‹illini jew derivattivi tagħhom, bi struttura tal-aÄ‹idu peniÄ‹illaniku, jew streptomiÄ‹ini jew derivattivi tagħhom 3003 10 00  
Oħrajn, li fihom antibijotiÄ‹i 3003 20 00  
Oħrajn, li fihom ormoni jew prodotti oħra tal-intestatura 2937    
Li fihom insulina 3003 31 00  
Oħrajn 3003 39 00  
Oħrajn, li fihom alkalojdi jew derivattivi tagħhom    
Li-fihom efedrina jew l-imlieħ tagħha 3003 41 00  
Li-fihom psewdoefedrina (INN) jew l-imlieħ tagħha 3003 42 00  
Li-fihom norefedrina jew l-imlieħ tagħha 3003 43 00  
Oħrajn 3003 49 00  
Oħrajn, li fihom il-prinÄ‹ipji attivi kontra l-malarja deskritti fin-Nota 2 tas-Subintestatura ta’ dan il-Kapitolu 3003 60 00  
Oħrajn 3003 90 00  
30.04 Medikamenti (ħlief l-oÄ¡Ä¡etti tal-intestatura 3002, 3005 jew3006) li jikkonsistu fi prodotti mħalltin jew mhux imħalltin għall-użi terapewtiÄ‹i jew profilattiÄ‹i, ippreżentati f’dożi mkejla (inkluż dawk f’forma ta’ sistemi ta’ somministrazzjoni transdermali) jew f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut    
Li fihom il-peniÄ‹illini jew derivattivi tagħhom, bi struttura tal-aÄ‹idu peniÄ‹illaniku, jew streptomiÄ‹ini jew derivattivi tagħhom 3004 10 00  
Oħrajn, li fihom antibijotiÄ‹i 3004 20 00  
Oħrajn, li fihom ormoni jew prodotti oħra tal-intestatura 2937    
Li fihom insulina 3004 31 00  
Li fihom ormoni kortikosterojdi, derivattivi jew analogi strutturali tagħhom 3004 32 00  
Oħrajn 3004 39 00  
Oħrajn, li fihom alkalojdi jew derivattivi tagħhom    
Li-fihom efedrina jew l-imlieħ tagħha 3004 41 00  
Li-fihom psewdoefedrina (INN) jew l-imlieħ tagħha 3004 42 00  
Li-fihom norefedrina jew l-imlieħ tagħha 3004 43 00  
Oħrajn 3004 49 00  
Oħrajn, li fihom il-vitamini jew prodotti oħra tal-intestatura 2936 3004 50 00  
Oħrajn, li fihom il-prinÄ‹ipji attivi kontra l-malarja deskritti fin-Nota 2 tas-Subintestatura ta’ dan il-Kapitolu 3004 60 00  
Oħrajn 3004 90 00  
30.05 Wattiet, garżi, faxex u oÄ¡Ä¡etti simili (eż. dressings, stikks, Ä¡bajjar), imprenjati jew miksijin b’sustanzi farmaÄ‹ewtiÄ‹i jew ippreżentati f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut għall-finijiet mediÄ‹i, kirurÄ¡iÄ‹i, dentali jew veterinarji    
Dressings adeżivi u oÄ¡Ä¡etti oħrajn li għandhom saff adeżiv 3005 10 00  
Oħrajn    
Wattiet u oÄ¡Ä¡etti tal-wattiet 3005 90 10  
Oħrajn    
Ta’ materjal tessili    
Garżi u oÄ¡Ä¡etti tal-garżi 3005 90 31  
Oħrajn 3005 90 50  
Oħrajn 3005 90 99  
30.06 OÄ¡Ä¡etti farmaÄ‹ewtiÄ‹i speÄ‹ifikati fin-Nota 4 ta’ dan il-kapitolu    
Watar kirurÄ¡iku sterili, materjali simili sterili għas-sutura (inkluż ir-raden kirurÄ¡iÄ‹i jew dentali sterili assorbibbli) u adeżivi sterili tat-tessuti li jintużaw biex jingħalqu il-feriti fil-kirurÄ¡ija; laminaria sterili u tampuni sterili tal-laminaria; emostatiÄ‹i sterili assorbibbli kirurÄ¡iÄ‹i jew dentali; barrieri antiaderenti sterili kirurÄ¡iÄ‹i jew dentali, kemm jekk assorbibbli u kemm jekk le    
Watar kirurÄ¡iku sterili 3006 10 10  
Barrieri antiaderenti sterili kirurÄ¡iÄ‹i jew dentali, kemm jekk assorbibbli u kemm jekk le 3006 10 30  
Oħrajn 3006 10 90  
Preparati opaÄ‹izzanti għall-eżamijiet bir-raÄ¡Ä¡i X; reaÄ¡enti dijanjostiÄ‹i maħsubin biex jiÄ¡u somministrati lill-pazjent 3006 30 00  
Simenti dentali u mili dentali ieħor; simenti għar-rikostruzzjoni tal-għadam 3006 40 00  
Kaxxi u kittijiet għall-ewwel għajnuna 3006 50 00  
Preparati kimiÄ‹i kontraÄ‹ettivi bbażati fuq l-ormoni, fuq prodotti oħrajn tal-intestatura 2937 jew fuq l-ispermiÄ‹idi 3006 60 00  
Preparati tal-Ä¡el maħsubin biex jintużaw fil-mediÄ‹ina umana jew veterinarja bħala lubrikant għall-partijiet tal-Ä¡isem għall-operazzjonijiet kirurÄ¡iÄ‹i jew għall-eżamijiet fiżiÄ‹i jew bħala aÄ¡ent għall-akkoppjament bejn il-Ä¡isem u l-istrumenti mediÄ‹i 3006 70 00  
Oħrajn    
Apparat identifikabbli għall-użu fl-ostomija 3006 91 00  
FarmaÄ‹ewtiÄ‹i ta’ skart 3006 92 00  
Placebos u kits għall-provi kliniÄ‹i blinded (jew double-blinded) għal prova klinika rikonoxxuta, ippreżentati f’dożi mkejla 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.