CN8 / NC8 - 2023 30 CN8 / NC8 - 2023 - MT 32

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 31
FERTILIZZANTI

31.01 Fertilizzanti ta’ oriġini annimali jew veġetali, kemm jekk imħalltin flimkien jew trattati kimikament u kemm jekk le; fertilizzanti magħmulin bit-taħlit jew bit-trattament kimiku tal-prodotti tal-annimali jew veġetali 3101 00 00  
31.02 Fertilizzanti minerali jew kimiċi, nitroġeniċi    
Urea, kemm jekk f’soluzzjoni milwiema u kemm jekk le    
Urea li fiha aktar minn 45 % skont il-piż tal-prodott xott anidriku nitroġenu 3102 10 10 (KNI)
Oħrajn 3102 10 90 (KNI)
Sulfat tal-ammonju; imlieħ doppji u taħlitiet tas-sulfat tal-ammonju u tan-nitrat tal-ammonju    
Sulfat tal-ammonju 3102 21 00 (KNI)
Oħrajn 3102 29 00 (KNI)
Nitrat tal-ammonju; kemm jekk f’soluzzjoni milwiema u kemm jekk le    
F’soluzzjoni milwiema 3102 30 10 (KNI)
Oħrajn 3102 30 90 (KNI)
Taħlitiet tan-nitrat tal-ammonju mal-karbonat tal-kalċju jew ma’ sustanzi inorganiċi mhux fertilizzanti oħrajn    
B’kontenut ta’ nitroġenu li ma jaqbiżx it-28 % skont il-piż 3102 40 10 (KNI)
B’kontenut ta’ nitroġenu li jaqbeż it-28 % skont il-piż 3102 40 90 (KNI)
Nitrat tas-sodju 3102 50 00 (KNI)
Imlieħ doppji u taħlitiet tan-nitrat tal-kalċju u tan-nitrat tal-ammonju 3102 60 00 (KNI)
Taħlitiet tal-urea u nitrat tal-ammonju f’soluzzjoni milwiema jew ammonijakali 3102 80 00 (KNI)
Oħrajn, inkluż taħlitiet mhux speċifikati fis-subintestaturi li għaddew 3102 90 00 (KNI)
31.03 Fertilizzanti minerali jew kimiċi, fosfatiċi    
Superfosfati    
Li fihom 35 % jew aktar skont il-piż pentaossidu tad-difosforu (P2O5) 3103 11 00 (KPP)
Oħrajn 3103 19 00 (KPP)
Oħrajn 3103 90 00 (KPP)
31.04 Fertilizzanti minerali jew kimiċi, potassiċi    
Klorur tal-potassju    
B’kontenut ta’ potassju evalwat bħala K2O, skont il-piż, li ma jaqbiżx l-40 % tal-prodott xott anidru 3104 20 10 (KPO)
B’kontenut ta’ potassju evalwat bħala K2O, skont il-piż, li jaqbeż l-40 % iżda li ma jaqbiżx it-62 % tal-prodott xott anidru 3104 20 50 (KPO)
B’kontenut ta’ potassju evalwat bħala K2O, skont il-piż, li jaqbeż it-62 % tal-prodott xott anidru 3104 20 90 (KPO)
Sulfat tal-potassju 3104 30 00 (KPO)
Oħrajn 3104 90 00 (KPO)
31.05 Fertilizzanti minerali jew kimiċi li jkun fihom tnejn jew tlieta mill-elementi fertilizzanti nitroġenu, fosforu u potassju; fertilizzanti oħrajn; oġġetti ta’ dan il-kapitolu f’forma ta’ pilloli jew forom simili jew f’pakketti ta’ piż gross li ma jaqbiżx l-10 kg    
Oġġetti ta’ dan il-kapitolu f’forma ta’ pilloli jew forom simili jew f’pakketti ta’ piż gross li ma jaqbiżx l-10 kg 3105 10 00  
Fertilizzanti minerali jew kimiċi li fihom it-tliet elementi fertilizzanti nitroġenu, fosforu u potassju    
B’kontenut ta’ nitroġenu li jaqbeż l-10 % skont il-piż tal-prodott xott anidru 3105 20 10  
Oħrajn 3105 20 90  
Idroġenortofosfat tad-diammonju (fosfat tad-diammonju) 3105 30 00  
Diidroġenortofosfat tal-ammonju (fosfat tal-monoammonju) u taħlitiet tiegħu mal-idroġenortofosfat tad-diammonju (fosfat tad-diammonju) 3105 40 00  
Fertilizzanti minerali jew kimiċi oħrajn li fihom iż-żewġ elementi fertilizzanti nitroġenu u fosforu    
Li fihom in-nitrati u l-fosfati 3105 51 00  
Oħrajn 3105 59 00  
Fertilizzanti minerali jew kimiċi li fihom iż-żewġ elementi fertilizzanti fosforu u potassju 3105 60 00  
Oħrajn    
B’kontenut ta’ nitroġenu li jaqbeż l-10 % skont il-piż tal-prodott xott anidru 3105 90 20  
Oħrajn 3105 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.