CN8 / NC8 - 2023 31 CN8 / NC8 - 2023 - MT 33

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 32
ESTRATTI GĦALL-IKKONZAR JEW GĦAŻ-ŻBIGĦ; TANNINI U D-DERIVATTIVI TAGĦHOM; ŻEBGĦA, PIGMENTI U MATERJA KOLORANTI OĦRA; ŻEBGĦA U VERNIĊI; STOKK U MASTIĊI OĦRAJN; LINEK

32.01 Estratti għall-ikkonzar ta’ oriġini veġetali; tannini u mlieħ, eteri, esteri tagħhom u derivattivi oħrajn    
Estratt tal-quebracho 3201 10 00  
Estratt tal-akaċja 3201 20 00  
Oħrajn    
Estratt tax-xumakk, estratt tal-ġandar, estratt tal-ballut jew estratt tal-qastan 3201 90 20  
Oħrajn 3201 90 90  
32.02 Sustanzi organiċi sintetiċi għall-ikkonzar; sustanzi inorganiċi għall-ikkonzar; preparati għall-ikkonzar, kemm jekk ikun fihom sustanzi naturali għall-ikkonzar u kemm jekk le; preparati enżimatiċi għal qabel l-ikkonzar    
Sustanzi organiċi sintetiċi għall-ikkonzar 3202 10 00  
Oħrajn 3202 90 00  
32.03 Materja koloranti ta’ oriġini veġetali jew annimali (inkluż l-estratti taż-żbigħ iżda eskluż l-iswed ta’ oriġini annimali), kemm jekk definita kimikament u kemm jekk le; preparati kif speċifikat fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu bbażati fuq materja koloranti ta’ oriġini veġetali jew annimali    
Materja koloranti ta’ oriġini veġetali u preparati ibbażati fuqha 3203 00 10  
Materja koloranti ta’ oriġini annimali u preparati ibbażati fuqha 3203 00 90  
32.04 Materja koloranti organika sintetika, kemm jekk definita kimikament u kemm jekk le; preparati kif speċifikati fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu bbażati fuq materja koloranti organika sintetika; prodotti organiċi sintetiċi li jintużaw bħala aġenti brillaturi fluworexxenti jew bħala luminofori, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Materja koloranti organika sintetika u preparati bbażati fuqha kif speċifikati fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu    
Żebgħat ta’ dispersjoni u preparati bbażati fuqhom 3204 11 00  
Żebgħat aċidużi, kemm jekk premetallizzati u kemm jekk le, u preparati bbażati fuqhom; żebgħat tal-mordent u preparati bbażati fuqhom 3204 12 00  
Żebgħat bażiċi u preparati bbażati fuqhom 3204 13 00  
Żebgħat diretti u preparati bbażati fuqhom 3204 14 00  
Żebgħat tal-bittija (inkluż dawk li jistgħu jintużaw f’dak l-istat bħala pigmenti) u preparati bbażati fuqhom 3204 15 00  
Żebgħat reattivi u preparati bbażati fuqhom 3204 16 00  
Pigmenti u preparati bbażati fuqhom 3204 17 00  
Materji koloranti karotenojdi u preparati bbażati fuqhom 3204 18 00  
Oħrajn, inkluż taħlitiet tal-materja koloranti minn tnejn jew iktar mis-subintestaturi 320411 sa 320419 3204 19 00  
Prodotti organiċi sintetiċi li jintużaw bħala aġenti brillaturi fluworexxenti 3204 20 00  
Oħrajn 3204 90 00  
32.05 Lagi tal-kulur; preparati kif speċifikati fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu bbażati fuq lagi tal-kulur 3205 00 00  
32.06 Materja koloranti oħra; preparati kif speċifikati fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu, għajr dawk tal-intestatura 3203, 3204 jew 3205; prodotti inorganiċi li jintużaw bħala luminofori, kemm jekk definiti kimikament u kemm jekk le    
Pigmenti u preparati bbażati fuq diossidu tat-titanju    
Li fihom 80 % jew iktar skont il-piż diossidu tat-titanju kkalkolat fuq materja niexfa 3206 11 00  
Oħrajn 3206 19 00  
Pigmenti u preparati bbażati fuq komposti tal-kromu 3206 20 00  
Materja koloranti oħra u preparati oħrajn    
Ultramarin u preparati bbażati fuqu 3206 41 00  
Litofon u pigmenti oħrajn u preparati bbażati fuq sulfur taż-żingu 3206 42 00  
Oħrajn    
Manjetit 3206 49 10  
Oħrajn 3206 49 70  
Prodotti inorganiċi li jintużaw bħala luminofori 3206 50 00  
32.07 Pigmenti ppreparati, opaċifikaturi ppreparati u kuluri ppreparati, enamels u glejżijiet vitrifikabbli, engobes (ħalib), lostri likwidi u preparati simili, li jintużaw fl-industrija taċ-ċeramika, tal-enamel jew tal-ħġieġ; fritta tal-ħġieġ u ħġieġ ieħor, fil-forma ta’ trab, granuli jew fjokki    
Pigmenti ppreparati, opaċifikaturi ppreparati, kuluri ppreparati u preparati simili 3207 10 00  
Enamels u glejżijiet vitrifikabbli, engobes (ħalib) u preparati simili    
Engobes (ħalib) 3207 20 10  
Oħrajn 3207 20 90  
Lostri likwidi u preparati simili 3207 30 00  
Fritta tal-ħġieġ u ħġieġ ieħor, fil-forma ta’ trab, granuli jew fjokki    
Ħġieġ fil-forma ta’ fjokki ta’ tul ta’ 0,1 mm jew iktar iżda li ma jaqbiżx it-3,5 mm u ta’ ta’ ħxuna ta’ 2 mikrometri jew iktar iżda li ma jaqbiżx il-5 mikrometri; ħġieġ fil-forma ta’ trab jew granuli, li fih skont il-piż 99 % jew iktar diossidu tas-siliċju 3207 40 40  
Oħrajn 3207 40 85  
32.08 Żebgħat u verniċi (inkluż enamels u lacquers) ibbażati fuq polimeri sintetiċi jew il-polimeri naturali modifikati kimikament, dispersi jew dissolti f’medium mhux milwiem; soluzzjonijiet kif spjegati fin-nota 4 ta’ dan il-kapitolu    
Ibbażati fuq poliesteri    
Soluzzjonijiet kif spjegati fin-nota 4 ta’ dan il-kapitolu 3208 10 10  
Oħrajn 3208 10 90  
Ibbażati fuq polimeri tal-akriliku jew tal-vinil    
Soluzzjonijiet kif spjegati fin-nota 4 ta’ dan il-kapitolu 3208 20 10  
Oħrajn 3208 20 90  
Oħrajn    
Soluzzjonijiet kif spjegati fin-nota 4 ta’ dan il-kapitolu    
Poliuretan tat-2,2′-(terz-butilimmino)dietanol u diisoċjanat ta’ 4,4′-metilendiċikloeżil, fil-forma ta’ soluzzjoni fi N,N-dimetilaċetammid, li fih skont il-piż 48 % jew iktar polimeru 3208 90 11  
Kopolimeru ta’ p-kresol u divinilbenżen, fil-forma ta’ soluzzjoni fi N,N-dimetilaċetammid, li fih skont il-piż 48 % jew iktar polimeru 3208 90 13  
Oħrajn 3208 90 19  
Oħrajn    
Ibbażati fuq polimeri sintetiċi 3208 90 91  
Ibbażati fuq polimeri naturali modifikati kimikament 3208 90 99  
32.09 Żebgħat u verniċi (inkluż enamels u lacquers) ibbażati fuq polimeri sintetiċi jew polimeri naturali modifikati kimikament, dispersi jew dissolti f’medium milwiem    
Ibbażati fuq polimeri tal-akriliku jew tal-vinil 3209 10 00  
Oħrajn 3209 90 00  
32.10 Żebgħat u verniċi oħrajn (inkluż enamels, lacquers u distempers); pigmenti tal-ilma ppreparati li jintużaw għall-finitura tal-ġilda    
Żebgħat u verniċi taż-żejt (inkluż enamels u lacquers) 3210 00 10  
Oħrajn 3210 00 90  
32.11 Nixxiefa ppreparati 3211 00 00  
32.12 Pigmenti (inkluz trab u fjokki metalliċi) dispersi f’media mhux milwiema, fil-forma likwida jew ta’ paste, li jintużaw fil-manifattura taż-żebgħat (inkluż enamels); fojls tal-istampar; żebgħat u materja koloranti oħra ppreżentati f’forom jew f’pakki għall-bejgħ bl-imnut    
Fojls tal-istampar 3212 10 00  
Oħrajn 3212 90 00  
32.13 Kuluri tal-pitturi, tal-istudenti jew taż-żebbiegħa tat-tabelli, sfumaturi li jimmodifikaw, ilwien tad-divertiment u bħalhom, f’forma ta’ tablets, stoċċijiet, vażetti, fliexken, dixxijiet jew f’forom jew f’pakki simili    
Kuluri f’settijiet 3213 10 00  
Oħrajn 3213 90 00  
32.14 Stokk tal-vitrar, stokk tat-tilqim, simenti tar-raża, komposti tat-tqalfit u mastiċi oħrajn; mili taż-żebbiegħa; preparati tal-kisi mhux rifrattivi għall-faċċati, għall-ħitan interni, għall-artijiet, għas-soqfa u bħalhom    
Stokk tal-vitrar, stokk tat-tilqim, simenti tar-raża, komposti tat-tqalfit u mastiċi oħrajn; mili taż-żebbiegħa    
Stokk tal-vitrar, stokk tat-tilqim, simenti tar-raża, komposti tat-tqalfit u mastiċi oħrajn 3214 10 10  
Mili taż-żebbiegħa 3214 10 90  
Oħrajn 3214 90 00  
32.15 Linka tal-istampar, linka għall-kitba jew għat-tpinġija u linek oħrajn, kemm jekk ikkonċentrati jew solidi u kemm jekk le    
Linka tal-istampar    
Iswed 3215 11 00  
Oħrajn 3215 19 00  
Oħrajn    
Cartridges tal-linka (mingħajr print head integrat) biex jiddaħħlu fl-apparat tas-subintestaturi 844331, 844332 jew 844339, u li jinkorporaw komponenti mekkaniċi jew elettriċi; linka solida f’forom maħduma biex jiddaħħlu fl-apparat tas-subintestaturi 844331, 844332 jew 844339 3215 90 20  
Oħrajn 3215 90 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.