CN8 / NC8 - 2023 32 CN8 / NC8 - 2023 - MT 34

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 33
┼╗JUT ESSENZJALI U RE┼╗INOJDI; PREPARATI TAL-FWEJJA─Ž, KO┼╗METI─ŐI JEW TAT-TWALETTA

33.01 ┼╗jut essenzjali (kemm jekk bla terpeni u kemm jekk le), inklu┼╝ essenzi konkreti u essenzi assoluti; re┼╝inojdi; oleora┼╝i estratti; kon─őentrati ta┼╝-┼╝jut essenzjali fix-xa─žmijiet, fi┼╝-┼╝jut fissi, fix-xemg─ža jew b─žalhom, mag─žmulin permezz tal-enfleurage jew tal-inqig─ž; prodotti sekondarji terpeni─ői tad-deterpenazzjoni ta┼╝-┼╝jut essenzjali; distillati milwiema u soluzzjonijiet milwiema ta┼╝-┼╝jut essenzjali    
┼╗jut essenzjali tal-frott ta─ő-─őitru    
Tal-larin─í    
Mhux deterpenati 3301 12 10  
Deterpenati 3301 12 90  
Tal-lumi    
Mhux deterpenati 3301 13 10  
Deterpenati 3301 13 90  
O─žrajn    
Mhux deterpenati 3301 19 20  
Deterpenati 3301 19 80  
┼╗jut essenzjali g─žajr dawk tal-frott ta─ő-─őitru    
Tal-menta piperita    
Mhux deterpenati 3301 24 10  
Deterpenati 3301 24 90  
TaÔÇÖ menta o─žra    
Mhux deterpenati 3301 25 10  
Deterpenati 3301 25 90  
O─žrajn    
Tal-imsiemer tal-qronfol, tan-niaouli u tal-ylang-ylang    
Mhux deterpenati 3301 29 11  
Deterpenati 3301 29 31  
O─žrajn    
Mhux deterpenati    
TaÔÇÖ warda 3301 29 42  
O─žrajn 3301 29 49  
Deterpenati    
Tal-─íeranju; tal-─íi┼╝imin; tal-vetiver 3301 29 71  
Tal-lavanda jew tal-lavandin 3301 29 79  
O─žrajn 3301 29 91  
Re┼╝inojdi 3301 30 00  
O─žrajn    
Prodotti sekondarji terpeni─ői tad-deterpenazzjoni taÔÇÖ ┼╝jut essenzjali 3301 90 10  
Oleora┼╝i estratti    
Tal-likorizja u tal-─žops 3301 90 21  
O─žrajn 3301 90 30  
O─žrajn 3301 90 90  
33.02 Ta─žlitiet tas-sustanzi bir-ri─ža u t-ta─žlitiet (inklu┼╝ soluzzjonijiet alko─žoli─ői) bÔÇÖba┼╝i taÔÇÖ wa─žda jew iktar minn dawn is-sustanzi, li jintu┼╝aw b─žala materja prima fl-industrija; preparati o─žrajn ibba┼╝ati fuq sustanzi bir-ri─ža, li jintu┼╝aw g─žall-manifattura tax-xarbiet    
Li jintu┼╝aw fl-industriji tal-ikel u tax-xorb    
Li jintu┼╝aw fl-industriji tax-xorb    
Preparati li fihom l-a─íenti kollha tat-ta─žwir li jikkaratterizzaw xarba    
BÔÇÖqawwa alko─žolika effettiva skont il-volum li taqbe┼╝ i┼╝-0,5┬á% 3302 10 10  
O─žrajn    
Li ma jkunx fihom xa─žmijiet tal-─žalib, sukro┼╝ju, isogluko┼╝ju, gluko┼╝ju jew lamtu jew li fihom, skont il-pi┼╝, inqas minn 1,5┬á% xa─žam tal-─žalib, 5┬á% sukro┼╝ju jew isogluko┼╝ju, 5┬á% gluko┼╝ju jew lamtu 3302 10 21  
O─žrajn 3302 10 29  
O─žrajn 3302 10 40  
Li jintu┼╝aw fl-industriji tal-ikel 3302 10 90  
O─žrajn    
Soluzzjonijiet alko─žoli─ői 3302 90 10  
O─žrajn 3302 90 90  
33.03 Fwejja─ž jew eaux de toilette    
Fwejja─ž 3303 00 10  
Eaux de toilette 3303 00 90  
33.04 Preparati tas-sbu─žija jew tal-make-up u preparati g─žall-kura tal-─íilda (g─žajr medikamenti), inklu┼╝ preparati g─žall-protezzjoni mix-xemx jew g─žas-smura tal-─íilda bix-xemx; preparati g─žall-manicure u g─žall-pedicure    
Preparati tal-make-up g─žax-xufftejn 3304 10 00  
Preparati tal-make-up g─žall-g─žajnejn 3304 20 00  
Preparati g─žall-manicure u g─žall-pedicure 3304 30 00  
O─žrajn    
Terer, kemm jekk ikunu kkompressati u kemm jekk le 3304 91 00  
O─žrajn 3304 99 00  
33.05 Preparati g─žal u┼╝u fuq ix-xag─žar    
Xampus 3305 10 00  
Preparati g─žall-innukklar jew g─žall-illixxar permanenti 3305 20 00  
Lacquers tax-xag─žar 3305 30 00  
O─žrajn 3305 90 00  
33.06 Preparati g─žall-i─íjene tal-─žalq u tas-snien, inklu┼╝ pastes u trabijiet g─žat-twa─ž─žil tad-dentaturi; raden g─žat-tindif bejn is-snien (dental floss), fÔÇÖpakketti individwali g─žall-bejg─ž bl-imnut    
Dentifri─ői 3306 10 00  
Raden g─žat-tindif bejn is-snien (dental floss) 3306 20 00  
O─žrajn 3306 90 00  
33.07 Preparati g─žal qabel, waqt jew wara t-tqaxxir tal-le─žja, id-deodoranti personali, il-preparati g─žall-banju, id-depilatorji u preparati tal-fwejja─ž, ko┼╝meti─ői jew tat-twaletta o─žrajn, mhux spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra; deodorizzanti ppreparati g─žall-kmamar, kemm jekk ikunu mfew─žin jew bi proprjetajiet di┼╝infettanti u kemm jekk le    
Preparati g─žal qabel, waqt jew wara t-tqaxxir tal-le─žja 3307 10 00  
Deodoranti personali u antiperspirants 3307 20 00  
Imlie─ž imfew─ža tal-banju u preparati o─žrajn tal-banju 3307 30 00  
Preparati g─žat-tifwi─ž jew g─žad-deodorizzazzjoni tal-kmamar, inklu┼╝ preparati bir-ri─ža u┼╝ati waqt ir-riti reli─íju┼╝i    
ÔÇťAgarbattiÔÇŁ u preparati o─žrajn bir-ri─ža u li ja─ždmu billi jin─žarqu 3307 41 00  
O─žrajn 3307 49 00  
O─žrajn 3307 90 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.