CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - MT 35

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 34
SAPUN, AĠENTI TENSJOATTIVI ORGANIĊI, PREPARATI GĦALL-ĦASIL, PREPARATI GĦAL-LUBRIKAZZJONI, XEMGĦAT ARTIFIĊJALI, XEMGĦAT IPPREPARATI, PREPARATI GĦALL-ILLUSTRAR JEW GĦALL-GĦORIK, XEMGĦAT U OĠĠETTI SIMILI, PASTES GĦALL-IMMUDELLAR, “XEMGĦAT DENTALI” U PREPARATI DENTALI B’BAŻI TA’ ĠIBS

34.01 Sapun; prodotti tensjoattivi organiċi u preparati għall-użu bħala sapun, fil-forma ta’ sapuna jew biċċiet iffurmati, kemm jekk ikun fihom is-sapun u kemm jekk le; prodotti tensjoattivi organiċi u preparati għall-ħasil tal-ġilda, fil-forma ta’ likwidu jew krema u ppreżentati għall-bejgħ bl-imnut, kemm jekk ikun fihom is-sapun u kemm jekk le; karti, wattiet, feltri u d-drappijiet mhux minsuġin, imprenjati, miksijin jew mgħottijin bis-sapun jew bid-deterġent    
Sapun u prodotti tensjoattivi organiċi u preparati, fil-forma ta’ sapuna jew biċċiet iffurmati, u karti, wattiet, feltri u drappijiet mhux minsuġin, imprenjati, miksijin jew mgħottijin bis-sapun jew bid-deterġent    
Għall-użu tat-twaletta (inkluż prodotti medikati) 3401 11 00  
Oħrajn 3401 19 00  
Sapun f’forom oħrajn    
Fjokki, wafers, granuli jew trabijiet 3401 20 10  
Oħrajn 3401 20 90  
Prodotti tensjoattivi organiċi u preparati għall-ħasil tal-ġilda, fil-forma ta’ likwidu jew krema u ppreżentati għall-bejgħ bl-imnut, kemm jekk ikun fihom is-sapun u kemm jekk le 3401 30 00  
34.02 Aġenti tensjoattivi organiċi (għajr is-sapun); preparati tensjoattivi, preparati għall-ħasil (inkluż preparati awżiljarji għall-ħasil) u preparati għat-tindif, kemm jekk ikun fihom is-sapun u kemm jekk le, għajr dawk tal-intestatura 3401    
Aġenti tensjoattivi organiċi anjoniċi, kemm jekk ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut u kemm jekk le    
Aċidi sulfoniċi tal-alkilbenżeni lineari u l-imlieħ tagħhom 3402 31 00  
Oħrajn    
Soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż 30 % jew iktar iżda mhux iktar minn 50 % alkil tad-disodju [ossidi(benżensulfonat)] 3402 39 10  
Oħrajn 3402 39 90  
Aġenti tensjoattivi organiċi anjoniċi oħrajn, kemm jekk ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut u kemm jekk le    
Katjoniċi 3402 41 00  
Mhux joniċi 3402 42 00  
Oħrajn 3402 49 00  
Preparati ppreżentati għall-bejgħ bl-imnut    
Preparati tensjoattivi 3402 50 10  
Preparati għall-ħasil u preparati għat-tindif 3402 50 90  
Oħrajn    
Preparati tensjoattivi 3402 90 10  
Preparati għall-ħasil u preparati għat-tindif 3402 90 90  
34.03 Preparati għal-lubrikazzjoni (inkluż preparati taż-żejt għall-qtugħ, preparati biex jerħu l-boltijiet u l-iskorfini, preparati kontra s-sadid jew kontra l-korrużjoni u preparati għall-qligħ mill-forom, ibbażati fuq lubrikanti) u preparati li jintużaw għat-trattament biż-żejt jew bil-griż tal-materjali tessili, tal-ġilda, tal-ġlud tal-pelliċċerija jew materjali oħrajn, iżda eskluż preparati li fihom, bħala kostitwenti bażiċi, 70 % jew iktar skont il-piż ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi    
Li fihom iż-żjut tal-petroleum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi    
Preparati għat-trattament tal-materjali tessili, tal-ġilda, tal-ġlud tal-pelliċċerija u materjali oħrajn 3403 11 00  
Oħrajn    
Li fihom 70 % jew iktar skont il-piż ta’ żjut tal-petroleum jew ta’ żjut miksubin minn minerali bituminużi iżda mhux bħala kostitwent bażiku 3403 19 10  
Lubrikanti b’kontenut ta’ karbonju b’bażi bijoloġika ta’ mill-inqas 25 % skont il-massa u li huma bijodegradabbli f’livell ta’ mill-inqas 60 % 3403 19 20  
Oħrajn 3403 19 80  
Oħrajn    
Preparati għat-trattament tal-materjali tessili, tal-ġilda, tal-ġlud tal-pelliċċerija u materjali oħrajn 3403 91 00  
Oħrajn 3403 99 00  
34.04 Xemgħat artifiċjali u xemgħat ippreparati    
Tal-poli(ossietilen) (glikol tal-polietilen) 3404 20 00  
Oħrajn 3404 90 00  
34.05 Lostri u kremi, għal xedd is-saqajn, għall-għamara, għall-art, għall-karrozzerija, għall-ħġieġ jew għall-metall, pastes u trabijiet għall-għorik u preparati simili (kemm jekk fil-forma ta’ karti, wattiet, feltru, drappijiet mhux minsuġin, plastik ċellulari jew lastiku ċellulari, imprenjati, miksijin jew mgħottijin b’dawn preparati u kemm jekk le), ħlief ix-xemgħat tal-intestatura 3404    
Lostri, kremi u preparati simili, għal xedd is-saqajn jew għall-ġilda 3405 10 00  
Lostri, kremi u preparati simili, għall-manutenzjoni tal-għamara u tal-artijiet tal-injam, jew xogħol tal-injam ieħor 3405 20 00  
Lostri u preparati simili għall-karrozzerija, għajr lostri għall-metall 3405 30 00  
Pastes u trabijiet għall-għorik u preparati oħrajn għall-għorik 3405 40 00  
Oħrajn    
Lostri għall-metall 3405 90 10  
Oħrajn 3405 90 90  
34.06 Xemgħat, kandiletti u bħalhom 3406 00 00  
34.07 Pastes għall-immudellar, inkluż dawk ippreżentati għad-divertiment tat-tfal; preparati magħrufin bħala “xema’ dentali” jew bħala “komposti għall-forom dentali”, ippreżentati f’settijiet, f’pakki għall-bejgħ bl-imnut jew fi pjanċi, f’forom ta’ nagħal, stikek jew forom simili; preparati oħrajn għall-użu fid-dentistrija, b’bażi ta’ ġibs (ta’ ġibsum ikkalċinat jew sulfat tal-kalċju) 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.