CN8 / NC8 - 2023 34 CN8 / NC8 - 2023 - MT 36

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 35
SUSTANZI ALBUMINOJDALI; LAMTI MODIFIKATI; KOLOL; EN┼╗IMI

35.01 Kaseina, kaseinati u derivattivi o─žrajn tal-kaseina; kolol tal-kaseina    
Kaseina    
G─žall-manifattura tal-fibri tat-tessuti ri─íenerati 3501 10 10  
G─žall-u┼╝i industrijali g─žajr g─žall-manifattura tal-prodotti tal-ikel jew tal-fora─í─í 3501 10 50  
O─žrajn 3501 10 90  
O─žrajn    
Kolol tal-kaseina 3501 90 10  
O─žrajn 3501 90 90  
35.02 Albumini (inklu┼╝ kon─őentrati taÔÇÖ ┼╝ew─í proteini jew iktar tax-xorrox, li fihom skont il-pi┼╝ iktar minn 80┬á% proteini tax-xorrox, ikkalkolat fuq il-materja niexfa), albuminati u derivattivi o─žrajn tal-albumina    
Albumina tal-bajd    
Imnixxfa    
Mhux tajba, jew mag─žmula mhux tajba g─žall-konsum mill-bniedem 3502 11 10  
O─žrajn 3502 11 90  
O─žrajn    
Mhux tajba, jew mag─žmula mhux tajba g─žall-konsum mill-bniedem 3502 19 10  
O─žrajn 3502 19 90  
Albumina tal-─žalib, inklu┼╝ kon─őentrati taÔÇÖ ┼╝ew─í proteini jew iktar tax-xorrox    
Mhux tajba, jew mag─žmula mhux tajba g─žall-konsum mill-bniedem 3502 20 10  
O─žrajn    
Imnixxfa (e┼╝. fÔÇÖfolji, qxur, fjokki, trab) 3502 20 91  
O─žrajn 3502 20 99  
O─žrajn    
Albumini, g─žajr albumina tal-bajd u albumina tal-─žalib (lattalbumina)    
Mhux tajba, jew mag─žmula mhux tajba g─žall-konsum mill-bniedem 3502 90 20  
O─žrajn 3502 90 70  
Albuminati u derivattivi o─žrajn tal-albumina 3502 90 90  
35.03 ─áelatina (inklu┼╝ ─íelatina fÔÇÖfolji rettangolari (inklu┼╝i kwadri), kemm jekk bis-superfi─ője ma─žduma jew ikkulurita u kemm jekk le) u derivattivi tal-─íelatina; isinglass; kolol o─žrajn li ─íejjin mill-annimali, ─žlief kolol tal-kaseina tal-intestatura┬á3501    
─áelatina u derivattivi tag─žha 3503 00 10  
O─žrajn 3503 00 80  
35.04 Peptoni u derivattivi tag─žhom; sustanzi o─žrajn tal-proteini u derivattivi tag─žhom, li mhumiex spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra; trab g─žall-─íild, kemm jekk ikun kromat u kemm jekk le    
Proteini tal-─žalib ikkon─őentrat spe─őifikati fin-nota addizzjonali┬á1 taÔÇÖ dan il-kapitolu 3504 00 10  
O─žrajn 3504 00 90  
35.05 Destrini u lamti modifikati o─žrajn (e┼╝. il-lamti pre─íelatinizzati jew esterifikati); kolol ibba┼╝ati fuq lamti, jew fuq destrini jew lamti modifikati o─žrajn    
Destrini u lamti modifikati o─žrajn    
Destrini 3505 10 10  
Lamti modifikati o─žrajn    
Lamti, esterifikati jew eterifikati 3505 10 50  
O─žrajn 3505 10 90  
Kolol    
Li fihom, skont il-pi┼╝, inqas minn 25┬á% lamti jew destrini jew lamti modifikati o─žrajn 3505 20 10  
Li fihom, skont il-pi┼╝ 25┬á% jew iktar i┼╝da inqas minn 55┬á% lamti jew destrini jew lamti modifikati o─žrajn 3505 20 30  
Li fihom, skont il-pi┼╝ 55┬á% jew iktar i┼╝da inqas minn 80┬á% lamti jew destrini jew lamti modifikati o─žrajn 3505 20 50  
Li fihom, skont il-pi┼╝ 80┬á% jew iktar lamti jew destrini jew lamti modifikati o─žrajn 3505 20 90  
35.06 Kolol ippreparati u ade┼╝ivi ppreparati o─žrajn, li mhumiex spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra; prodotti tajbin g─žall-u┼╝u b─žala kolol jew ade┼╝ivi, ippre┼╝entati g─žall-bejg─ž bl-imnut b─žala kolol jew ade┼╝ivi, li ma jaqb┼╝ux il-pi┼╝ nett taÔÇÖ 1┬ákg    
Prodotti tajbin g─žall-u┼╝u b─žala kolol jew ade┼╝ivi, ippre┼╝entati g─žall-bejg─ž bl-imnut b─žala kolol jew ade┼╝ivi, li ma jaqb┼╝ux il-pi┼╝ nett taÔÇÖ 1┬ákg 3506 10 00  
O─žrajn    
Ade┼╝ivi bba┼╝ati fuq il-polimeri tal-intestaturi┬á3901 sa 3913 jew fuq il-lastiku    
Ade┼╝ivi bÔÇÖfilm awtonomu ottikament trasparenti u ade┼╝ivi likwidi ottikament trasparenti li jibbiesu li jintu┼╝aw biss jew prin─őipalment g─žall-manifattura tad-display panels ─őatti jew screen panels tattili 3506 91 10  
O─žrajn 3506 91 90  
O─žrajn 3506 99 00  
35.07 En┼╝imi; en┼╝imi ppreparati li mhumiex spe─őifikati jew inklu┼╝i banda o─žra    
Ilma tat-tames u kon─őentrati tieg─žu 3507 10 00  
O─žrajn    
Lipoproteina lipa┼╝i; protea┼╝i alkalina tal-aspergillus 3507 90 30  
O─žrajn 3507 90 90  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.