CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - MT 37

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 36
SPLUŻIVI; PRODOTTI PIROTEKNIĊI; SULFARINI; LIGI PIROFORIĊI; ĊERTI PREPARATI KOMBUSTIBBLI

36.01 Trabijiet propellanti 3601 00 00  
36.02 Splużivi ppreparati, għajr trabijiet propellanti 3602 00 00  
36.03 Il-miÄ‹eÄ‹; il-fili detonaturi; il-kapsuli tal-perkussjoni jew tad-detonazzjoni; l-apparati tat-tqabbid; id-detonaturi elettriÄ‹i    
MiÄ‹eÄ‹ 3603 10 00  
Fili detonaturi 3603 20 00  
Kapsuli tal-perkussjoni 3603 30 00  
Kapsuli tad-detonazzjoni 3603 40 00  
Apparati tat-tqabbid 3603 50 00  
Detonaturi elettriÄ‹i 3603 60 00  
36.04 Logħob tan-nar, murtali għas-sinjalar, rokits tax-xita, sinjali għaÄ‹-Ä‹par u oÄ¡Ä¡etti pirotekniÄ‹i oħrajn    
Logħob tan-nar 3604 10 00  
Oħrajn 3604 90 00  
36.05 Sulfarini, għajr oÄ¡Ä¡etti pirotekniÄ‹i tal-intestatura 3604 3605 00 00  
36.06 FerroÄ‹erju u ligi piroforiÄ‹i oħrajn fil-forom kollha; oÄ¡Ä¡etti ta’ materjali kombustibbli kif speÄ‹ifikati fin-nota 2 ta’ dan il-kapitolu    
Fjuwils likwidi jew tal-gass likwifikat f’kontenituri li jintużaw għall-mili jew għall-mili mill-Ä¡did tal-lajters tas-sigaretti jew lajters simili u ta’ kapaÄ‹ità li ma taqbiżx it-300 cm³ 3606 10 00  
Oħrajn    
FerroÄ‹erju u ligi piroforiÄ‹i oħrajn fil-forom kollha 3606 90 10  
Oħrajn 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.