CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - MT 38

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 37
OĠĠETTI FOTOGRAFIĊI JEW ĊINEMATOGRAFIĊI

37.01 Pjanċi u pellikoli fotografiċi ċatti, sensitizzati, mhux esposti, ta’ kwalunkwe materjal għajr tal-karti, tal-kartonċin jew tat-tessuti; pellikoli għall-istampar istantanju ċatti, sensitizzati, mhux esposti, kemm jekk f’pakketti u kemm jekk le    
Għar-raġġi-X 3701 10 00 (MTK)
Pellikoli għall-istampar istantanju 3701 20 00 (PCE)
Pjanċi u pellikoli oħrajn, bi kwalunkwe ġenb li jaqbeż il-255 mm 3701 30 00 (MTK)
Oħrajn    
Għall-fotografija bil-kulur (polikrom) 3701 91 00  
Oħrajn 3701 99 00  
37.02 Pellikoli fotografiċi f’rukkelli, sensitizzati, mhux esposti, ta’ kwalunkwe materjal għajr tal-karti, tal-kartonċin jew tat-tessuti; pellikoli għall-istampar istantanju f’rukkelli, sensitizzati, mhux esposti    
Għar-raġġi-X 3702 10 00 (MTK)
Pellikoli oħrajn, mingħajr perforazzjonijiet, ta’ wisa’ li ma jaqbiżx il-105 mm    
Għall-fotografija bil-kulur (polikrom)    
Pellikola negattiva tal-kulur: - b’wisa’ ta’ 75 mm jew iktar iżda li ma jaqbiżx il-105 mm u - b’tul ta’ 100 m jew iktargħall-manifattura ta’ pakketti ta’ pellikoli għar-ritratti istantanji 3702 31 91 (MTR)
Oħrajn 3702 31 97 (MTR)
Oħrajn, b’emulsjoni tal-aloġenur tal-fidda    
B’wisa’ li ma jaqbiżx il-35 mm    
Mikrofilm; pellikoli għall-arti grafika 3702 32 10  
Oħrajn 3702 32 20  
B’wisa’ li jaqbeż il-35 mm 3702 32 85  
Oħrajn 3702 39 00  
Pellikoli oħrajn, mingħajr perforazzjonijiet, b’wisa’ li jaqbeż il-105 mm    
B’wisa’ li jaqbeż is-610 mm u b’tul li jaqbeż il-200 m, għall-fotografija bil-kulur (polikrom) 3702 41 00 (MTK)
B’wisa’ li jaqbeż is-610 mm u b’tul li jaqbeż il-200 m, għajr għall-fotografija bil-kulur 3702 42 00 (MTK)
B’wisa’ li jaqbeż is-610 mm u b’tul li ma jaqbiżx il-200 m 3702 43 00 (MTK)
B’wisa’ li jaqbeż il-105 mm iżda li ma jaqbiżx is-610 mm 3702 44 00 (MTK)
Pellikoli oħrajn, għall-fotografija bil-kulur (polikrom)    
B’wisa’ li ma jaqbiżx is-16-il mm 3702 52 00  
B’wisa’ li jaqbeż is-16-il mm iżda li ma jaqbiżx il-35 mm u b’tul li ma jaqbiżx it-30 m, għas-slides 3702 53 00 (PCE)
B’wisa’ li jaqbeż is-16-il mm iżda li ma jaqbiżx il-35 mm u b’tul li ma jaqbiżx it-30 m, għajr għas-slides 3702 54 00 (PCE)
B’wisa’ li jaqbeż il-16 mm iżda li ma jaqbiżx il-35 mm u b’tul li jaqbeż it-30 m 3702 55 00 (MTR)
B’wisa’ li jaqbeż il-35 mm 3702 56 00  
Oħrajn    
B’wisa’ li ma jaqbiżx il-35 mm u b’tul li ma jaqbiżx it-30 m    
Mikrofilm; pellikoli għall-arti grafika 3702 96 10  
Oħrajn 3702 96 90 (PCE)
B’wisa’ li ma jaqbiżx il-35 mm u b’tul li jaqbeż it-30 m    
Mikrofilm; pellikoli għall-arti grafika 3702 97 10  
Oħrajn 3702 97 90 (MTR)
B’wisa’ li jaqbeż il-35 mm 3702 98 00  
37.03 Karta, kartonċin u tessuti fotografiċi, sensitizzati, mhux esposti    
F’rukkelli b’wisa’ li jaqbeż is-610 mm 3703 10 00  
Oħrajn, għall-fotografija bil-kulur (polikrom) 3703 20 00  
Oħrajn 3703 90 00  
37.04 Pjanċi, pellikoli, karta, kartonċin u tessuti fotografiċi, esposti iżda mhux żviluppati    
Pjanċi u pellikoli 3704 00 10  
Oħrajn 3704 00 90  
37.05 Pjanċi u pellikoli fotografiċi, esposti u żviluppati, għajr pellikoli ċinematografiċi    
Għar-riproduzzjoni offset 3705 00 10  
Oħrajn 3705 00 90  
37.06 Pellikoli ċinematografiċi, esposti u żviluppati, kemm jekk b’kolonna sonora inkorporata jew li jikkonsistu biss f’kolonna sonora u kemm jekk le    
B’wisa’ ta’ 35 mm jew iktar    
Li jikkonsistu biss f’kolonna sonora; negattivi; pożittivi intermedji 3706 10 20 (MTR)
Pożittivi oħrajn 3706 10 99 (MTR)
Oħrajn    
Li jikkonsistu biss f’kolonna sonora; negattivi; pożittivi intermedji; notizzjarji 3706 90 52 (MTR)
Oħrajn, b’wisa’ ta’    
inqas minn 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm jew iktar 3706 90 99 (MTR)
37.07 Preparati kimiċi għall-użi fotografiċi (għajr verniċi, kolol, adeżivi u preparati simili); prodotti mhux imħalltin għall-użi fotografiċi, ippreżentati f’porzjonijiet imkejla jew ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut f’forma lesta għall-użu    
Emulsjonijiet sensitizzanti 3707 10 00  
Oħrajn    
Żviluppaturi u fissaturi 3707 90 20  
Oħrajn 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.