CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - MT 39

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 38
DIVERSI PRODOTTI KIMIĊI

38.01 Grafit artifiċjali; grafit kollojdali jew semikollojdali; preparati bbażati fuq grafit jew karbonju ieħor f’forma ta’ pastes, blokok, pjanċi jew prodotti semimanifatturati oħrajn    
Grafit artifiċjali 3801 10 00  
Grafit kollojdali jew semikollojdali    
Grafit kollojdali f’sospensjoni fiż-żejt; grafit semikollojdali 3801 20 10  
Oħrajn 3801 20 90  
Pastes karbonjużi għall-elettrodi u pastes simili għall-kisi tal-ifran 3801 30 00  
Oħrajn 3801 90 00  
38.02 Karbonju attivat; prodotti minerali naturali attivati; iswed ta’ oriġini annimali, inkluż iswed ta’ oriġini annimali eżawrit    
Karbonju attivat 3802 10 00  
Oħrajn 3802 90 00  
38.03 Tallol, kemm jekk raffinat u kemm jekk le    
Grezz 3803 00 10  
Oħrajn 3803 00 90  
38.04 Lissiji residwi mill-manifattura tal-polpa tal-injam, kemm jekk ikkonċentrati u kemm jekk le, biz-zokkor imneħħi jew trattati kimikament, inkluż sulfonati tal-linjina, iżda eskluż tallol tal-intestatura 3803 3804 00 00  
38.05 Trementina tal-gomma, tal-injam jew tas-sulfat u żjut terpeniċi oħrajn magħmulin mid-distillazzjoni jew trattament ieħor tal-injam koniferu; dipenten grezz; trementina tas-sulfit u paraċimeni grezzi oħrajn; żejt tal-arżnu li jkun fih alfaterpineol bħala kostitwent prinċipali    
Żjut tat-trementina tal-gomma, tal-injam jew tas-sulfat    
Trementina tal-gomma 3805 10 10  
Trementina tal-injam 3805 10 30  
Trementina tas-sulfat 3805 10 90  
Oħrajn    
Żejt tal-arżnu 3805 90 10  
Oħrajn 3805 90 90  
38.06 Aċidi tal-kolofonija u tar-raża, u derivattivi tagħhom; spirtu tal-kolofonija u żjut tal-kolofonija; run gums    
Aċidi tal-kolofonija u tar-raża 3806 10 00  
Imlieħ tal-kolofonija, tal-aċidi tar-raża jew tad-derivattivi tal-aċidi tal-kolofonija jew tar-raża, għajr imlieħ tal-addotti tal-kolofonija 3806 20 00  
Gomom esteri 3806 30 00  
Oħrajn 3806 90 00  
38.07 Qatran tal-injam; żjut ta’ qatran tal-injam; krijożot tal-injam; nafta tal-injam; żift veġetali; żift tal-birrieri u preparati simili bbażati fuq kolofonija, aċidi tar-raża jew fuq żift veġetali    
Qatran tal-injam 3807 00 10  
Oħrajn 3807 00 90  
38.08 Insettiċidi, rodentiċidi, funġiċidi, erbiċidi, prodotti kontra t-tinbit u r-regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti, diżinfettanti u prodotti simili, ippreżentati f’forom jew pakki għall-bejgħ bl-imnut jew bħala preparati jew oġġetti (eż. strixxi, ftejjel u xemgħat ittrattati bil-kubrit, u karti tad-dubbien)    
Oġġetti speċifikati fin-nota 1 tas-subintestatura ta’ dan il-Kapitolu    
DDT (ISO) (klofenotan (INN)), f’pakki b’kontenut ta’ piż nett li ma jaqbiżx it-300 g 3808 52 00  
Oħrajn 3808 59 00  
Oġġetti speċifikati fin-nota 2 tas-subintestatura ta’ dan il-Kapitolu    
F’pakki b’kontenut ta’ piż nett li ma jaqbiżx it-300 g 3808 61 00  
F’pakki b’kontenut ta’ piż nett li jaqbeż it-300 g iżda li ma jaqbiżx is-7,5 kg 3808 62 00  
Oħrajn 3808 69 00  
Oħrajn    
Insettiċidi    
Ibbażati fuq piretrojdi 3808 91 10  
Ibbażati fuq idrokarburi klorinati 3808 91 20  
Ibbażati fuq karbamati 3808 91 30  
Ibbażati fuq komposti organofosforiċi 3808 91 40  
Oħrajn 3808 91 90  
Funġiċidi    
Inorganiċi    
Preparati ibbażati fuq komposti tar-ram 3808 92 10  
Oħrajn 3808 92 20  
Oħrajn    
Ibbażati fuq ditijokarbamati 3808 92 30  
Ibbażati fuq benżimidażoli 3808 92 40  
Ibbażati fuq diażoli jew triażoli 3808 92 50  
Ibbażati fuq diażini jew morfolini 3808 92 60  
Oħrajn 3808 92 90  
Erbiċidi, prodotti kontra t-tinbit u r-regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti    
Erbiċidi    
Ibbażati fuq fenossi-fitoormoni 3808 93 11  
Ibbażati fuq triażini 3808 93 13  
Ibbażati fuq ammidi 3808 93 15  
Ibbażati fuq karbamati 3808 93 17  
Ibbażati fuq derivattivi tad-dinitroanilina 3808 93 21  
Ibbażati fuq derivattivi tal-urea, tal-uraċil jew tas-sulfonilurea 3808 93 23  
Oħrajn 3808 93 27  
Prodotti kontra t-tinbit 3808 93 30  
Regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti 3808 93 90  
Diżinfettanti    
Ibbażati fuq imlieħ tal-ammonju kwaternarju 3808 94 10  
Ibbażati fuq komposti aloġenati 3808 94 20  
Oħrajn 3808 94 90  
Oħrajn    
Rodentiċidi 3808 99 10  
Oħrajn 3808 99 90  
38.09 Aġenti għall-finitura, aċċelleranti taż-żebgħa jew tal-iffissar tal-koloranti u prodotti u preparati oħrajn (eż. dressings u mordenti), tat-tip użati fl-industriji tat-tessuti, tal-karta, tal-ġilda jew bħalhom, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
B’bażi ta’ sustanzi amilaċeużi    
Li fihom skont il-piż inqas minn 55 % minn dawn is-sustanzi 3809 10 10  
Li fihom skont il-piż 55 % jew iktar iżda inqas minn 70 % minn dawn is-sustanzi 3809 10 30  
Li fihom skont il-piż 70 % jew iktar iżda inqas minn 83 % minn dawn is-sustanzi 3809 10 50  
Li fihom skont il-piż 83 % jew iktar minn dawn is-sustanzi 3809 10 90  
Oħrajn    
Li jintużaw fl-industriji tat-tessuti jew industriji bħalhom 3809 91 00  
Li jintużaw fl-industriji tal-karta jew industriji bħalhom 3809 92 00  
Li jintużaw fl-industriji tal-ġilda jew industriji bħalhom 3809 93 00  
38.10 Preparati għat-tindif tas-superfiċji tal-metall; flussijiet u preparati awżiljari oħrajn għall-issaldjar, għall-ibbrejżjar jew għall-iwweldjar; trabijiet u pastes għall-issaldjar, għall-ibbrejżjar jew għall-iwweldjar li jikkonsistu fil-metall u materjali oħrajn; preparati li jintużaw bħala qlub jew kisi għall-elettrodi jew għall-vireg tal-iwweldjar    
Preparati għat-tindif tas-superfiċji tal-metall; trabijiet u pastes għall-issaldjar, għall-ibbrejżjar jew għall-iwweldjar li jikkonsistu fil-metall u materjali oħrajn 3810 10 00  
Oħrajn    
Preparati li jintużaw bħala qlub jew kisi għall-elettrodi jew għall-vireg tal-iwweldjar 3810 90 10  
Oħrajn 3810 90 90  
38.11 Preparati antidetonanti, inibituri tal-ossidazzjoni, inibituri tal-gomma, tejjieba tal-viskożità, preparati kontra l-korrużjoni u addittivi ppreparati oħrajn, għaż-żjut minerali (inkluż gażolina) jew għal likwidi oħrajn użati għall-istess finijiet bħaż-żjut minerali    
Preparati antidetonanti    
Ibbażati fuq komposti taċ-ċomb    
Ibbażati fuq iċ-ċomb-tetraetiliku 3811 11 10  
Oħrajn 3811 11 90  
Oħrajn 3811 19 00  
Addittivi għaż-żjut lubrikanti    
Li fihom jew żjut tal-petroleum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi 3811 21 00  
Oħrajn 3811 29 00  
Oħrajn 3811 90 00  
38.12 Aċċeleraturi tal-lastiku ppreparati; plastifikanti komposti għal-lastiku jew għall-plastik, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra; preparati antiossidanti u stabbilizzaturi komposti oħrajn għal-lastiku u għall-plastik    
Aċċeleraturi tal-lastiku ppreparati 3812 10 00  
Plastifikanti komposti għal-lastiku jew għall-plastik    
Taħlita ta’ reazzjoni li jkun fiha ftalat tal-benżil 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil u ftalat tal-benżil 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil 3812 20 10  
Oħrajn 3812 20 90  
Preparati antiossidanti u stabbilizzaturi komposti oħrajn għal-lastiku u għall-plastik    
Taħlitiet tal-oligomeri ta’ 2,2,4-trimetil-1,2-diidrokinolina (TMQ) 3812 31 00  
Oħrajn    
Preparati antiossidanti 3812 39 10  
Oħrajn 3812 39 90  
38.13 Preparati u kargi għall-apparat tat-tifi tan-nar; granati kkargati għat-tifi tan-nar 3813 00 00  
38.14 Solventi u thinners organiċi kompożiti, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra; neħħejja ppreparati taż-żebgħa jew tal-verniċ    
Ibbażati fuq aċetat tal-butil 3814 00 10  
Oħrajn 3814 00 90  
38.15 Inizjaturi tar-reazzjonijiet, aċċelleraturi tar-reazzjonijiet u preparati katalitiċi, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra    
Katalizzaturi appoġġati    
Bin-nikil jew bil-komposti tan-nikil bħala s-sustanza attiva 3815 11 00  
B’metall prezzjuż jew b’komposti ta’ metalli prezzjużi bħala s-sustanza attiva 3815 12 00  
Oħrajn    
Katalizzatur f’forma ta’ ħbub li 90 % jew iktar skont il-piż minnu jkollu daqs tal-partikuli li ma jaqbiżx l-10 mikrometri, li jikkonsisti f’taħlita ta’ ossidi fuq rifda ta’ silikat tal-manjeżju, li fih skont il-piż: - 20 % jew iktar iżda mhux iktar minn 35 % ta’ ram u - 2 % jew iktar iżda mhux iktar minn 3 % ta’ bismut,u ta’ gravità speċifika apparenti ta’ 0,2 jew iktar iżda li ma taqbiżx il-1,0 3815 19 10  
Oħrajn 3815 19 90  
Oħrajn    
Katalizzatur li jikkonsisti f’aċetat tal-etiltrifenilfosfonju f’forma ta’ soluzzjoni fil-metanol 3815 90 10  
Oħrajn 3815 90 90  
38.16 Is-simenti refrattarji, it-tajn tal-bini, il-konkos u kompożizzjonijiet simili, inkluż it-taħlita għat-tablit tad-dolomit, għajr il-prodotti tal-intestatura 3801    
Taħlita għat-tablit tad-dolomit 3816 00 10  
Oħrajn 3816 00 90  
38.17 Alkilbenżeni mħalltin u alkilnaftaleni mħalltin, għajr dawk tal-intestatura 2707 jew 2902    
Alkilbenżeni lineari 3817 00 50  
Oħrajn 3817 00 80  
38.18 Elementi kimiċi drogati għall-użu fl-elettronika, f’forma ta’ diski, wafers jew forom simili; komposti kimiċi drogati għall-użu fl-elettronika    
Siliċju drogat 3818 00 10  
Oħrajn 3818 00 90  
38.19 Fluwidi tal-brejkijiet idrawliċi u likwidi ppreparati oħrajn għat-trażmissjoni idrawlika, li ma jkunx fihom jew ikun fihom inqas minn 70 % skont il-piż ta’ żjut tal-petroleum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi 3819 00 00  
38.20 Preparati kontra l-iffriżar u fluwidi ppreparati għat-tneħħija tas-silġ 3820 00 00  
38.21 Media għall-kolturi ppreparata għall-iżvilupp jew għaż-żamma tal-mikroorganiżmi (inkluż viruses u bħalhom) jew taċ-ċelloli tal-pjanti, tal-bnedmin jew tal-annimali 3821 00 00  
38.22 Ir-reaġenti dijanjostiċi jew tal-laboratorju fuq rifda, ir-reaġenti ppreparati dijanjostiċi jew tal-laboratorju kemm jekk fuq rifda u kemm jekk le, kemm jekk ippreżentati fil-forma ta’ kits u kemm jekk le, għajr dawk tal-intestatura 3006; il-materjali ta’ referenza ċertifikati    
Ir-reaġenti dijanjostiċi jew tal-laboratorju fuq rifda, ir-reaġenti ppreparati dijanjostiċi jew tal-laboratorju kemm jekk fuq rifda u kemm jekk le, kemm jekk ippreżentati fil-forma ta’ kits u kemm jekk le    
Għall-malarja 3822 11 00  
Għall-marda tal-virus Zika u mard ieħor trażmess permezz tan-nemus tal-ġeneru Aedes 3822 12 00  
Għad-determinazzjoni tal-grupp tad-demm 3822 13 00  
Oħrajn 3822 19 00  
Oħrajn 3822 90 00  
38.23 Aċidi xaħmin monokarbossiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar; alkoħols xaħmin industrijali    
Aċidi xaħmin monokarbossiliċi industrijali; żjut aċidużi mir-raffinar    
Aċidu steariku 3823 11 00  
Aċidu olejku 3823 12 00  
Aċidi xaħmin tat-tallol 3823 13 00  
Oħrajn    
Aċidi xaħmin distillati 3823 19 10  
Distillat tal-aċidi xaħmin 3823 19 30  
Oħrajn 3823 19 90  
Alkoħols xaħmin industrijali 3823 70 00  
38.24 Leganti ppreparati għall-forom jew għall-qlub tal-fonderija; prodotti u preparati kimiċi tal-industriji kimiċi jew industriji konnessi (inkluż dawk li jikkonsistu f’taħlitiet ta’ prodotti naturali), mhux speċifikati jew inklużi banda oħra    
Leganti ppreparati għall-forom jew għall-qlub tal-fonderija 3824 10 00  
Karburi tal-metall mhux agglomerati mħalltin flimkien jew ma’ leganti metalliċi 3824 30 00  
Addittivi ppreparati għas-simenti, għat-tajn tal-bini jew għall-konkos 3824 40 00  
Tajn tal-bini u konkos mhux refrattarji    
Konkos lest biex jitferra’ 3824 50 10  
Oħrajn 3824 50 90  
Sorbitol għajr dak tas-subintestatura 290544    
F’soluzzjoni milwiema    
Li fih 2 % jew inqas skont il-piż D-mannitol, ikkalkulat fuq il-kontenut tad-D-gluċitol 3824 60 11  
Oħrajn 3824 60 19  
Oħrajn    
Li fih 2 % jew inqas skont il-piż D-mannitol, ikkalkulat fuq il-kontenut tad-D-gluċitol 3824 60 91  
Oħrajn 3824 60 99  
Oġġetti speċifikati fin-nota 3 tas-subintestatura ta’ dan il-Kapitolu    
Li fihom ossiran (ossidu tal-etilen) 3824 81 00  
Li fihom bifenili poliklorinati (PCB), trifenili poliklorinati (PCT) jew bifenili polibrominati (PBB) 3824 82 00  
Li fihom fosfat tat-tris(2,3-dibromopropil) 3824 83 00  
Li fihom aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) jew mirex (ISO) 3824 84 00  
Li fihom 1,2,3,4,5,6-eżakloroċikloeżan (HCH (ISO)), inkluż lindanu (ISO, INN) 3824 85 00  
Li fihom pentachlorobenzene (ISO) jew hexachlorobenzene (ISO) 3824 86 00  
Li fihom aċidu sulfoniku tal-perfluworottan, imlieħ tiegħu, sulfonammidi tal-perfluworoottan, jew fluworur tas-sulfonil tal-perfluworoottan 3824 87 00  
Li fihom eteri tat-tetra-, penta-, eża-, epta- jew ottabromodifenil 3824 88 00  
Li fihom il-paraffini kklorurati b’katina qasira 3824 89 00  
Oħrajn    
Taħlitiet u preparati li prinċipalment fihom metilfosfonat tal-metil tal-(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil u metilfosfonat tal-bis[(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] 3824 91 00  
L-esteri tal-poliglikol tal-aċidu metilfosfoniku 3824 92 00  
Oħrajn    
Sulfonati tal-petroleum, ħlief sulfonati tal-petroleum tal-metalli alkali, tal-ammonju jew tal-etanolammini; aċidi sulfoniċi tijofenati taż-żjut miksubin minn minerali bituminużi, u mlieħ tagħhom 3824 99 10  
Skambjaturi tal-joni 3824 99 15  
Getters għat-tubi b’vakwu 3824 99 20  
Pirolinjiti (eż. tal-kalċju); tartrat tal-kalċju grezz; ċitrat tal-kalċju grezz 3824 99 25  
Aċidi nafteniċi, imlieħ tagħhom insolubbli fl-ilma u esteri tagħhom 3824 99 30  
Oħrajn    
Komposti kontra l-ġebla u komposti oħrajn simili 3824 99 45  
Preparati għall-elettroplejtjar 3824 99 50  
Taħlitiet tal-mono-, di- u tri-, esteri tal-aċidi xaħmin tal-gliċerol (emulsjonanti għax-xaħmijiet) 3824 99 55  
Prodotti u preparati għall-użi farmaċewtiċi jew kirurġiċi    
Prodotti intermedji tal-proċess tal-manifattura tal-antibijotiċi miksubin mill-fermentazzjoni ta’ Streptomyces tenebrarius, kemm jekk ikunu mnixxfin u kemm jekk le, għall-użu fil-manifattura ta’ medikamenti umani tal-intestatura 3004 3824 99 61  
Prodotti intermedji mill-manifattura tal-imlieħ tal-monensin 3824 99 62  
Oħrajn 3824 99 64  
Prodotti awżiljari għall-funderiji (għajr dawk tas-subintestatura 38241000) 3824 99 65  
Preparati li jirreżistu n-nar, li jirreżistu l-ilma u preparati protettivi simili użati fl-industrija tal-bini 3824 99 70  
Oħrajn    
Wafer tan-niobat tal-litju, mhux drogat 3824 99 75  
Taħlita ta’ ammini derivati mill-aċidi xaħmin dimerizzati, b’piż molekulari medju ta’ 520 jew iktar iżda li ma jaqbiżx il-550 3824 99 80  
3-(1-et1-metilpropil)isossażol-5-ilammina, fil-forma ta’ soluzzjoni fit-toluwen 3824 99 85  
Taħlitiet li prinċipalment minn metilfosfonat tad-dimetil, ossiran u pentaossidu tad-difosforu 3824 99 86  
Prodotti jew preparati kimiċi, magħmula primarjament minn komposti organiċi, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Fil-forma ta’ likwidu f’20 °C 3824 99 92  
Oħrajn 3824 99 93  
Oħrajn 3824 99 96  
38.25 Prodotti residwi tal-industriji kimiċi jew industriji konnessi, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra; skart muniċipali; ħama tad-dranaġġ; skart ieħor speċifikat fin-nota 6 ta’ dan il-kapitolu    
Skart muniċipali 3825 10 00  
Ħama tad-dranaġġ 3825 20 00  
Skart kliniku 3825 30 00  
Solventi organiċi ta’ skart    
Aloġenati 3825 41 00  
Oħrajn 3825 49 00  
Skart ta’ likwidi għat-tindif tal-metall, fluwidi idrawliċi, fluwidi tal-brejkijiet u fluwidi kontra l-iffriżar 3825 50 00  
Skart ieħor mill-industriji kimiċi u l-industriji konnessi    
Li prinċipalment ikun fihom kostitwenti organiċi 3825 61 00  
Oħrajn 3825 69 00  
Oħrajn    
Ossidu tal-ħadid alkalin għall-purifikazzjoni tal-gass 3825 90 10  
Oħrajn 3825 90 90  
38.26 Bijodiżil jew taħlitiet tiegħu, li ma jkunx fih jew ikun fih inqas minn 70 % skont il-piż żjut tal-petroleum jew żjut miksubin minn minerali bituminużi    
Esteri monoalkiliċi tal-aċidi xaħmin li fihom 96,5 % skont il-piż jew iktar ta’ esteri (FAMAE) 3826 00 10  
Oħrajn 3826 00 90  
38.27 It-taħlitiet li fihom id-derivattivi aloġenati tal-metan, tal-etan jew tal-propan, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra    
Li fihom il-klorofluworokarburi (CFCs); kemm jekk fihom l-idroklorofluworokarburi (HCFCs) il-perfluworokarburi (PFCs) jew l-idrofluworokarburi (HFCs) u kemm jekk le; li fihom l-idrobromofluworokarburi (HBFCs); li fihom it-tetraklorur tal-karbonju; li fihom il-1,1,1-trikloroetan (kloroform tal-metil)    
Li fihom il-klorofluworokarburi (CFCs); kemm jekk fihom l-idroklorofluworokarburi (HCFCs) il-perfluworokarburi (PFCs) jew l-idrofluworokarburi (HFCs) u kemm jekk le 3827 11 00  
Li fihom l-idrobromofluworokarburi (HBFCs) 3827 12 00  
Li fihom it-tetraklorur tal-karbonju 3827 13 00  
Li fihom il-1,1,1-trikloroetan (kloroform tal-metil) 3827 14 00  
Li fihom il-bromoklorodifluworometan (Halon-1211), il-bromotrifluworometan (Halon-1301) u d-dibromotetrafluworoetani (Halon-2402) 3827 20 00  
Li fihom l-idroklorofluworokarburi (HCFCs); kemm jekk fihom il-perfluworokarburi (PFCs) jew l-idrofluworokarburi (HFCs) u kemm jekk le, iżda li ma fihomx il-klorofluworokarburi (CFCs)    
Li fihom is-sustanzi tas-subintestaturi 290341 sa 290348 3827 31 00  
Oħrajn, li fihom is-sustanzi tas-subintestaturi290371 sa 290375 3827 32 00  
Oħrajn 3827 39 00  
Li fihom il-bromur tal-metil (bromometan) jew il-bromoklorometan 3827 40 00  
Li fihom it-trifluworometan (HFC-23) jew il-perfluworokarburi (PFCs) iżda li ma fihomx il-klorofluworkarburi (CFCs) jew l-idroklorofluworokarburi (HCFCs)    
Li fihom it-trifluworometan (HFC-23) 3827 51 00  
Oħrajn 3827 59 00  
Li fihom idrofluworokarburi (HFCs) oħrajn iżda li ma fihomx il-klorofluworkarburi (CFCs) jew l-idroklorofluworokarburi (HCFCs)    
Li fihom 15 % jew iktar skont il-massa ta’ 1,1,1-trifluworoetan (HFC-143a) 3827 61 00  
Oħrajn, mhux inklużi fis-subintestatura hawn fuq, li fihom 55 % jew iktar skont il-massa ta’ pentafluworoetan (HFC- 125) iżda li ma fihomx derivattivi mhux saturati fluworinati tal-idrokarburi aċikliċi (HFOs) 3827 62 00  
Oħrajn, mhux inklużi fis-subintestaturi hawn fuq, li fihom 40 % jew iktar skont il-massa ta’ pentafluworoetan (HFC-125) 3827 63 00  
Oħrajn, mhux inklużi fis-subintestaturi hawn fuq, li fihom 30 % jew iktar skont il-massa ta’ 1,1,1,2-tetrafluworoetan (HFC-134a) iżda li ma fihomx derivattivi mhux saturati fluworinati tal-idrokarburi aċikliċi (HFOs) 3827 64 00  
Oħrajn, mhux inklużi fis-subintestaturi hawn fuq, li fihom 20 % jew iktar skont il-massa ta’ difluworometan (HFC-32) u 20 % jew iktar skont il-massa ta’ pentafluworoetan (HFC-125) 3827 65 00  
Oħrajn, mhux inklużi fis-subintestaturi hawn fuq, li fihom is-sustanzi tas-subintestaturi 290341 sa 290348 3827 68 00  
Oħrajn 3827 69 00  
Oħrajn 3827 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.