CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - MT 40

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 39
PLASTIK U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNU

I. FOROM PRIMARJI    
39.01 Polimeri tal-etilen, fil-forom primarji    
Polietilen bi gravità speċifika ta’ inqas minn 0,94    
Polietilen lineari 3901 10 10  
Oħrajn 3901 10 90  
Polietilen bi gravità speċifika ta’ 0,94 jew iktar    
Polietilen f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu, ta’ gravità speċifika ta’ 0,958 jew iktar fi 23 °C, li fiha: - 50 mg/kg jew inqas ta’ aluminju, - 2 mg/kg jew inqas ta’ kalċju, - 2 mg/kg jew inqas ta’ kromu, - 2 mg/kg jew inqas ta’ ħadid, - 2 mg/kg jew inqas ta’ nikil, - 2 mg/kg jew inqas ta’ titanju, u - 8 mg/kg jew inqas ta’ vanadjugħall-manifattura tal-polietilen klorosulfonat 3901 20 10  
Oħrajn 3901 20 90  
Kopolimeri tal-aċetat tal-etilen-vinil 3901 30 00  
Kopolimeri tal-etilen-alfa-olefin, li għandhom gravità speċifika ta’ inqas minn 0,94 3901 40 00  
Oħrajn    
Raża jonomera li tikkonsisti f’melħ ta’ terpolimeru tal-etilen bl-akrilat tal-isobutil u aċidu metakriliku; kopolimeru bi blokk A-B-A tal-polistirene, kopolimeri tal-etilen-butilen u polistiren, li fihom skont il-piż 35 % jew inqas stiren, f’forma minn dawk imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu 3901 90 30  
Oħrajn 3901 90 80  
39.02 Polimeri tal-propilen jew ta’ olefini oħrajn, fil-forom primarji    
Polipropilen 3902 10 00  
Poliisobutilen 3902 20 00  
Kopolimeri tal-propilen 3902 30 00  
Oħrajn    
Kopolimeru bi blokk A-B-A tal-polistirene, kopolimeri tal-etilen-butilen u l-polistiren, li fihom skont il-piż 35 % jew inqas stiren, f’forma minn dawk imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu 3902 90 10  
Polibut-1-en, kopolimeru tal-but-1-en mal-etilen li jkun fih, skont il-piż 10 % jew inqas etilen, jew amalgamu tal-polibut-1-en mal-polietilen u/jew il-polipropilen li jkun fih, skont il-piż 10 % jew inqas polietilen u/jew 25 % jew inqas polipropilen, f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu 3902 90 20  
Oħrajn 3902 90 90  
39.03 Polimeri tal-istiren, fil-forom primarji    
Polistiren    
Li jista’ jespandi 3903 11 00  
Oħrajn 3903 19 00  
Kopolimeri tal-istiren-akrilonitril (SAN) 3903 20 00  
Kopolimeri tal-akrilonitril-butadien-stiren (ABS) 3903 30 00  
Oħrajn    
Kopolimeru, tal-istiren biss bl-alkoħol alliliku, b’valur aċetiliku ta’ 175 jew iktar 3903 90 10  
Polistiren brominat, li fih skont il-piż 58 % jew iktar iżda mhux iktar minn 71 % bromu, f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu 3903 90 20  
Oħrajn 3903 90 90  
39.04 Polimeri tal-klorur tal-vinil jew ta’ olefini aloġenati oħrajn, fil-forom primarji    
Poli(klorur tal-vinil), mhux imħallat ma’ kwalunkwe sustanza oħra 3904 10 00  
Poli(klorur tal-vinil) ieħor    
Mhux plastiċizzat 3904 21 00  
Plastiċizzat 3904 22 00  
Kopolimeri tal-klorur tal-vinil-aċetat tal-vinil 3904 30 00  
Kopolimeri oħrajn tal-klorur tal-vinil 3904 40 00  
Polimeri tal-klorur tal-viniliden    
Kopolimeru tal-klorur tal-viniliden bl-akrilonitril, fil-forma ta’ żibeġ li jistgħu jespandu b’dijametru ta’ 4 mikrometri jew iktar iżda mhux iktar minn 20 mikrometru 3904 50 10  
Oħrajn 3904 50 90  
Fluworopolimeri    
Politetrafluworoetilen 3904 61 00  
Oħrajn    
Poli(fluworur tal-vinil), f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu 3904 69 10  
Fluworoelastomeri FKM 3904 69 20  
Oħrajn 3904 69 80  
Oħrajn 3904 90 00  
39.05 Polimeri tal-aċetat tal-vinil jew ta’ esteri oħrajn tal-vinil, fil-forom primarji; polimeri oħrajn tal-vinil fil-forom primarji    
Poli(aċetat tal-vinil)    
F’dispersjoni milwiema 3905 12 00  
Oħrajn 3905 19 00  
Kopolimeri tal-aċetat tal-vinil    
F’dispersjoni milwiema 3905 21 00  
Oħrajn 3905 29 00  
Poli(alkoħol tal-vinil), kemm jekk fih gruppi tal-aċetat mhux idrolizzati u kemm jekk le 3905 30 00  
Oħrajn    
Kopolimeri 3905 91 00  
Oħrajn    
Poli(formal tal-vinil), f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu, ta’ piż molekulari ta’ 10000 jew iktar iżda li ma jaqbiżx l-40000 u li fih skont il-piż: - 9,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 13 % gruppi tal-aċetil evalwati bħala aċetat tal-vinil u - 5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 6,5 % gruppi tal-idrossi evalwati bħala alkoħol tal-vinil 3905 99 10  
Oħrajn 3905 99 90  
39.06 Polimeri akriliċi fil-forom primarji    
Poli(metakrilat tal-metil) 3906 10 00  
Oħrajn    
Poli[N-(3-idrossiimmino-1,1-dimetilbutil)akrilammid] 3906 90 10  
Kopolimeru tal-metakrilat ta' 2-diisopropilamminoetil bil-metakrilat tad-deċil, fil-forma ta’ soluzzjoni fl-N,N-dimetilaċetammid, li fih skont il-piż 55 % jew iktar kopolimeru 3906 90 20  
Kopolimeru tal-aċidu akriliku bl-akrilat ta' 2-etileżil, li fih skont il-piż 10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 11 % akrilat ta' 2-etileżil 3906 90 30  
Kopolimeru tal-akrilonitril bl-akrilat tal-metil, modifikat bil-polibutadien-akrilonitril (NBR) 3906 90 40  
Prodott tal-polimerizzazzjoni tal-aċidu akriliku bil-metakrilat tal-alkil u kwantitajiet żgħar ta’ monomeri oħrajn, biex jintuża bħala sustanza li tħaxxen fil-manifattura ta’ pastes għall-istampar fuq it-tessuti 3906 90 50  
Kopolimeru tal-akrilat tal-metil mal-etilen u monomeru li fih grupp karbossi mhux terminali bħala sostitwent, li fih skont il-piż 50 % jew iktar akrilat tal-metil, kemm jekk f’kompost mas-siliċe u kemm jekk le 3906 90 60  
Oħrajn 3906 90 90  
39.07 Poliaċetali, polieteri oħrajn u r-rażi tal-epossidu, fil-forom primarji; il-polikarbonati, rażi tal-alkid, esteri tal-poliallil u poliesteri oħrajn, fil-forom primarji    
Poliaċetali 3907 10 00  
Polieteri oħrajn    
Metilfosfonat tal-bis(poliossietilen) 3907 21 00  
Oħrajn    
Alkoħols tal-polieteri    
Glikoli tal-polietilen 3907 29 11  
Oħrajn 3907 29 20  
Oħrajn    
Kopolimeri tal-1-kloro-2,3-epossipropan mal-ossidu tal-etilen 3907 29 91  
Oħrajn 3907 29 99  
Rażi tal-epossidu 3907 30 00  
Polikarbonati 3907 40 00  
Rażi tal-alkid 3907 50 00  
Poli(tereftalat tal-etilen)    
B’numru ta’ viskożità ta’ 78 ml/g jew iktar 3907 61 00  
Oħrajn 3907 69 00  
Poli(aċidu lattiku) 3907 70 00  
Poliesteri oħrajn    
Mhux saturati    
Likwidi 3907 91 10  
Oħrajn 3907 91 90  
Oħrajn    
Kopolimeri termoplastiċi tal-kristalli likwidi abbażi tal-poliester aromatiku 3907 99 05  
Poli(naftalen-2,6-dikarbossilat tal-etilen) 3907 99 10  
Oħrajn 3907 99 80  
39.08 Poliammidi fil-forom primarji    
Poliammid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 jew -6,12 3908 10 00  
Oħrajn 3908 90 00  
39.09 Amminorażi, rażi fenoliċi u poliuretani, fil-forom primarji    
Rażi tal-urea; rażi tat-tijourea 3909 10 00  
Rażi tal-melammina 3909 20 00  
Amminorażi oħrajn    
Poli(isoċjanat tal-fenil tal-metilen) (MDI grezz, MDI polimeriku) 3909 31 00  
Oħrajn 3909 39 00  
Rażi fenoliċi 3909 40 00  
Poliuretani    
Poliuretan ta' 2,2′-(terz-butilimmino)dietanol u d-diisoċjanat ta' 4,4′-metilendiċikloeżil, fil-forma ta’ soluzzjoni fin-N,N-dimetilaċetammid, li fih skont il-piż 50 % jew iktar polimeru 3909 50 10  
Oħrajn 3909 50 90  
39.10 Silikoni fil-forom primarji 3910 00 00  
39.11 Rażi tal-petroleum, rażi coumarone-indene, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni u prodotti oħrajn speċifikati fin-nota 3 ta’ dan il-kapitolu, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, fil-forom primarji    
Rażi tal-petroleum, rażi coumarone, indene jew coumarone-indene u politerpeni 3911 10 00  
Poli(1,3-phenylene metilfosfonat) 3911 20 00  
Oħrajn    
Prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ kondensazzjoni jew ta’ riarranġament, kemm jekk modifikati kimikament u kemm jekk le    
Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilen), f’waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6(b) ta’ dan il-kapitolu 3911 90 11  
Poli(tijo-1,4-fenilen) 3911 90 13  
Oħrajn 3911 90 19  
Oħrajn    
Kopolimeru tal-p-kresol u divinilbenżen, fil-forma ta’ soluzzjoni fl-N,N-dimetilaċetammid, li fih skont il-piż 50 % jew iktar polimeru; kopolimeri idroġenati tal-viniltoluwen u l-α-metilstiren 3911 90 92  
Oħrajn 3911 90 99  
39.12 Ċelluloża u derivattivi kimiċi tagħha, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, fil-forom primarji    
Aċetati taċ-ċelluloża    
Mhux plastiċizzati 3912 11 00  
Plastiċizzati 3912 12 00  
Nitrati taċ-ċelluloża (inkluż il-kollodji)    
Mhux plastiċizzati    
Kollodji u ċ-ċellojdina 3912 20 11  
Oħrajn 3912 20 19  
Plastiċizzati 3912 20 90  
Eteri taċ-ċelluloża    
Karbossimetilċelluloża u l-imlieħ tagħha 3912 31 00  
Oħrajn    
Idrossipropilċelluloża 3912 39 20  
Oħrajn 3912 39 85  
Oħrajn    
Esteri taċ-ċelluloża 3912 90 10  
Oħrajn 3912 90 90  
39.13 Polimeri naturali (eż. aċidu alġiniku) u polimeri naturali modifikati (eż. proteini mwebbsin, derivattivi kimiċi tal-lastiku naturali), li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra, fil-forom primarji    
Aċidu alġiniku, l-imlieħ u l-esteri tiegħu 3913 10 00  
Oħrajn 3913 90 00  
39.14 Skambjaturi tal-joni bbażati fuq polimeri tal-intestaturi 3901 sa 3913, fil-forom primarji 3914 00 00  
II. SKART, QTUGĦ U LAQX; PRODOTTI SEMIMANIFATTURATI; OĠĠETTI    
39.15 Skart, qtugħ u laqx, tal-plastik    
Tal-polimeri tal-etilen 3915 10 00  
Tal-polimeri tal-istiren 3915 20 00  
Tal-polimeri tal-klorur tal-vinil 3915 30 00  
Ta’ plastik ieħor    
Tal-polimeri tal-propilen 3915 90 11  
Oħrajn 3915 90 80  
39.16 Monofilament li kwalunkwe dimensjoni trasversali tiegħu tkun taqbeż il-1 mm, vireg, stikek u l-forom profilati, kemm jekk bis-superfiċje maħduma u kemm jekk le iżda li ma jkunux maħdumin mod ieħor, tal-plastik    
Tal-polimeri tal-etilen 3916 10 00  
Tal-polimeri tal-klorur tal-vinil 3916 20 00  
Ta’ plastik ieħor    
Tal-prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ kondensazzjoni jew ta’ riarranġament, kemm jekk modifikati kimikament u kemm jekk le 3916 90 10  
Tal-prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ żieda 3916 90 50  
Oħrajn 3916 90 90  
39.17 Tubi, pajpijiet u pajpijiet flessibbli, u fittings għalihom (eż. ġonot, elbows, flanġijiet) tal-plastik    
Imsaren artifiċjali (budellati) tal-proteini mwebbsa jew tal-materjali ċellulożiċi    
Tal-proteini mwebbsa 3917 10 10  
Tal-materjali ċellulożiċi 3917 10 90  
Tubi, pajpijiet u pajpijiet flessibbli, riġidi    
Tal-polimeri tal-etilen    
Mingħajr weldjatura u ta’ tul li jaqbeż id-dimensjoni trasversali massima, kemm jekk bis-superfiċje maħduma u kemm jekk le, iżda mhux maħdumin mod ieħor 3917 21 10  
Oħrajn 3917 21 90  
Tal-polimeri tal-propilen    
Mingħajr weldjatura u ta’ tul li jaqbeż id-dimensjoni trasversali massima, kemm jekk bis-superfiċje maħduma u kemm jekk le, iżda mhux maħdumin mod ieħor 3917 22 10  
Oħrajn 3917 22 90  
Tal-polimeri tal-klorur tal-vinil    
Mingħajr weldjatura u ta’ tul li jaqbeż id-dimensjoni trasversali massima, kemm jekk bis-superfiċje maħduma u kemm jekk le, iżda mhux maħdumin mod ieħor 3917 23 10  
Oħrajn 3917 23 90  
Ta’ plastik ieħor 3917 29 00  
Tubi, pajpijiet u pajpijiet flessibbli oħrajn    
Tubi flessibbli, pajpijiet u pajpijiet flessibbli, bi pressjoni tal-fqigħ minima ta’ 27,6 MPa 3917 31 00  
Oħrajn, mhux rinfurzati jew b’xi mod ieħor ikkombinati ma’ materjali oħrajn, mingħajr fittings 3917 32 00  
Oħrajn, mhux rinfurzati jew b’xi mod ieħor ikkombinati ma’ materjali oħrajn, mingħajr fittings 3917 33 00  
Oħrajn 3917 39 00  
Fittings 3917 40 00  
39.18 Kisi tal-art tal-plastik, kemm jekk ikun awtoadeżiv u kemm jekk le, f’rombli jew fil-forma ta’ madum; kisi tal-ħajt jew tas-saqaf tal-plastik, kif definit fin-nota 9 ta’ dan il-kapitolu    
Tal-polimeri tal-klorur tal-vinil    
Li jikkonsistu f’rifda imprenjata, miksija jew mgħottija bil-poli(klorur tal-vinil) 3918 10 10 (MTK)
Oħrajn 3918 10 90 (MTK)
Ta’ plastik ieħor 3918 90 00 (MTK)
39.19 Pjanċi, folji, ir-riti, fojls, tapes, strixxi u forom ċatti oħrajn awtoadeżivi, tal-plastik, kemm jekk f’rombli u kemm jekk le    
F’rombli ta’ wisa’ li ma taqbiżx l-20 cm    
Strixxi, b’kisja tal-lastiku naturali jew sintetiku mhux vulkanizzat    
Tal-poli(klorur tal-vinil) jew tal-polietilen 3919 10 12  
Tal-polipropilen 3919 10 15  
Oħrajn 3919 10 19  
Oħrajn 3919 10 80  
Oħrajn    
Pads tal-illustrar ċirkolari awtoadeżivi li jintużaw fil-manifattura tal-wafers tas-semikondutturi 3919 90 20  
Oħrajn 3919 90 80  
39.20 Pjanċi, folji, riti, fojls u strixxi oħrajn, tal-plastik, mhux ċellulari u mhux rinfurzati, laminati, appoġġati jew ikkombinati b’mod simili ma’ materjali oħrajn    
Tal-polimeri tal-etilen    
Ta’ ħxuna li ma taqbiżx iż-0,125 mm    
Tal-polietilen bi gravità speċifika ta’    
Inqas minn 0,94    
Riti tal-polietilen, ta’ ħxuna ta’ 20 mikrometru jew iktar iżda li ma taqbiżx l-40 mikrometru, għall-produzzjoni tar-riti fotoreżistenti li jintużaw fil-manifattura ta’ semikondutturi jew ċirkwiti stampati 3920 10 23  
Rita li tiġġebbed, mhux stampata 3920 10 24  
Oħrajn 3920 10 25  
0,94 jew iktar 3920 10 28  
Oħrajn 3920 10 40  
Ta’ ħxuna li taqbeż iż-0,125 mm    
Polpa tal-karta sintetika, fil-forma ta’ folji nidjin magħmulin minn fibrilli tal-polietilen imferrgħin b’mod fin mhux imqabbdin flimkien, kemm jekk amalgamati mal-fibri taċ-ċelluloża u kemm jekk le fi kwantità li ma taqbiżx il-15 %, li jkun fiha l-poli (alkoħol tal-vinil) dissolt fl-ilma bħala l-aġent li jniedi 3920 10 81  
Oħrajn 3920 10 89  
Tal-polimeri tal-propilen    
Ta’ ħxuna li ma taqbiżx iż-0,10 mm    
B’orjentament biassjali 3920 20 21  
Oħrajn 3920 20 29  
Ta’ ħxuna li taqbeż iż-0,10 mm 3920 20 80  
Tal-polimeri tal-istiren 3920 30 00  
Tal-polimeri tal-klorur tal-vinil    
Li fiha skont il-piż mhux inqas minn 6 % plastifikanti    
Ta’ ħxuna li ma taqbiżx il-1 mm 3920 43 10  
Ta’ ħxuna li taqbeż il-1 mm 3920 43 90  
Oħrajn    
Ta’ ħxuna li ma taqbiżx il-1 mm 3920 49 10  
Ta’ ħxuna li taqbeż il-1 mm 3920 49 90  
Tal-polimeri akriliċi    
Tal-poli(metakrilat tal-metil) 3920 51 00  
Oħrajn    
Kopolimeru tal-esteri akriliċi u metakriliċi, fll-forma ta’ rita ta’ ħxuna li ma taqbiżx il-150 mikrometru 3920 59 10  
Oħrajn 3920 59 90  
Tal-polikarbonati, tar-rażi alkidi, tal-esteri polialliliċi jew poliesteri oħrajn    
Tal-polikarbonati 3920 61 00  
Tal-poli(tereftalat tal-etilen)    
Ta’ ħxuna li ma taqbiżx iż-0,35 mm    
Riti tal-poli(tereftalat tal-etilen), ta’ ħxuna ta’ 72 mikrometru jew iktar iżda li ma taqbiżx id-79 mikrometru, għall-manifattura ta’ diski manjetiċi flessibbli; riti tal-poli(tereftalat tal-etilen), ta’ ħxuna ta’ 100 mikrometru jew iktar iżda li ma taqbiżx il-150 mikrometru, għall-manifattura ta’ pjanċi fotopolimeri għall-istampar 3920 62 12  
Oħrajn 3920 62 19  
Ta’ ħxuna li taqbeż iż-0,35 mm 3920 62 90  
Tal-poliesteri mhux saturati 3920 63 00  
Ta’ poliesteri oħrajn 3920 69 00  
Taċ-ċelluloża u derivattivi kimiċi tagħha    
Taċ-ċelluloża riġenerata 3920 71 00  
Tal-aċetat taċ-ċelluloża    
Pellikoli f’rombli jew fi strixxi, għaċ-ċinematografija jew għall-fotografija 3920 73 10  
Oħrajn 3920 73 80  
Ta’ derivattivi taċ-ċelluloża oħrajn    
Tal-fibra vulkanizzata 3920 79 10  
Oħrajn 3920 79 90  
Ta’ plastik ieħor    
Tal-poli(butiral tal-vinil) 3920 91 00  
Tal-poliammidi 3920 92 00  
Tal-amminorażi 3920 93 00  
Tar-rażi fenoliċi 3920 94 00  
Ta’ plastik ieħor    
Tal-prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ kondensazzjoni jew ta’ riarranġament, kemm jekk modifikati kimikament u kemm jekk le    
Riti u strixxi tal-poliimmid, mhux miksija, jew miksija jew mgħottija biss bil-plastik 3920 99 21  
Oħrajn 3920 99 28  
Tal-prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ żieda    
Pjanċi tal-poli(fluworur tal-vinil); riti tal-poli(alkoħol tal-vinil) b’orjentament biassjali, li fihom skont il-piż 97 % jew iktar poli(alkoħol tal-vinil), mhux miksija, ta’ ħxuna li ma taqbiżx il-1 mm 3920 99 52  
Membrani għall-iskambju joniku ta’ materjal tal-plastik fluworinat, għall-użu fiċ-ċelloli elettrolitiċi tal-kloruri-alkalini 3920 99 53  
Oħrajn 3920 99 59  
Oħrajn 3920 99 90  
39.21 Pjanċi, folji, riti, fojls u strixxi oħrajn, tal-plastik    
Ċellulari    
Tal-polimeri tal-istiren 3921 11 00  
Tal-polimeri tal-klorur tal-vinil 3921 12 00  
Tal-poliuretani    
Flessibbli 3921 13 10  
Oħrajn 3921 13 90  
Taċ-ċelluloża riġenerata 3921 14 00  
Ta’ plastik ieħor 3921 19 00  
Oħrajn    
Tal-prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ kondensazzjoni jew ta’ riarranġament, kemm jekk immodifikati kimikament u kemm jekk le    
Tal-poliesteri 3921 90 10  
Tar-rażi fenoliċi 3921 90 30  
Tal-amminorażi    
Laminati    
Laminati magħmulin bi pressjoni qawwija b’superfiċje dekorattiva fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat 3921 90 41  
Oħrajn 3921 90 43  
Oħrajn 3921 90 49  
Oħrajn 3921 90 55  
Tal-prodotti tal-polimerizzazzjoni ta’ żieda 3921 90 60  
Oħrajn 3921 90 90  
39.22 Banjijiet, banjijiet bid-doċċa, sinkijiet, washbasins, bidets, lokijiet, sedili u l-għotjien, ċisterni tal-flushing u oġġetti simili tal-kamra tal-banju, tal-plastik    
Banjijiet, banjijiet bid-doċċa, sinkijiet u washbasins tal-banju 3922 10 00  
Sedili u għotjien tal-loki 3922 20 00  
Oħrajn 3922 90 00  
39.23 Oġġetti għall-ġarr jew għall-ippakkjar tal-oġġetti, tal-plastik; tappijiet, għotjien, kapsuli u sistemi tal-għeluq oħrajn, tal-plastik    
Kaxex, cases, ċestuni u oġġetti simili    
Kaxex, cases, ċestuni u oġġetti simili, tal-plastik, b’forma speċjali jew immodifikati għall-ġarr jew għall-ippakkjar tal-wafers, tal-maskri jew tar-retikoli tas-semikondutturi 3923 10 10  
Oħrajn 3923 10 90  
Xkejjer u boroż (inkluż koni)    
Tal-polimeri tal-etilen 3923 21 00  
Ta’ plastik ieħor    
Tal-poli(klorur tal-vinil) 3923 29 10  
Oħrajn 3923 29 90  
Damiġġjani, fliexken, flasks u oġġetti simili    
Ta’ kapaċità li ma taqbiżx iż-żewġ litri 3923 30 10 (PCE)
Ta’ kapaċità li taqbeż iż-żewġ litri 3923 30 90 (PCE)
Lenbubi, tubi, bobini u rfid ieħor    
Lenbubi, irkiekel u rfid simili għall-pellikoli fotografiċi u ċinematografiċi jew għat-tapes, għall-pellikoli u bħalhom tal-intestatura 8523 3923 40 10  
Oħrajn 3923 40 90  
Tappijiet, għotjien, kapsuli u sistemi tal-għeluq oħrajn    
Kapsuli u kapsuni għall-fliexken 3923 50 10  
Oħrajn 3923 50 90  
Oħrajn 3923 90 00  
39.24 Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tal-iġjene jew tat-twaletta, tal-plastik    
Oġġetti tal-mejda u oġġetti tal-kċina 3924 10 00  
Oħrajn 3924 90 00  
39.25 Oġġetti tal-bennejja tal-plastik, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Reservoirs, tankijiet, btieti u kontenituri simili, ta’ kapaċità li taqbeż it-300 litru 3925 10 00  
Bibien, twieqi u xambrelli tagħhom u s-sollijiet għall-bibien 3925 20 00 (PCE)
Shutters, blinds (inkluż venetian blinds) u oġġetti simili u parts tagħhom 3925 30 00  
Oħrajn    
Fittings u montaturi intiżi għall-installazzjoni permanenti ġo jew fuq bibien, twieqi, turġien, ħitan jew parts oħrajn fil-binjiet 3925 90 10  
Trunking, kanali u tilari għall-kejbils għal ċirkwiti elettriċi 3925 90 20  
Oħrajn 3925 90 80  
39.26 Oġġetti oħrajn tal-plastik u oġġetti ta’ materjali oħrajn tal-intestaturi 3901 sa 3914    
Provvisti għall-uffiċċju jew għall-iskola 3926 10 00  
Oġġetti tal-ilbies u aċċessorji tal-ħwejjeġ (inkluż ingwanti, mittens u moffoli) 3926 20 00  
Fittings għall-għamara, għall-karrozzerija jew bħalhom 3926 30 00  
Statwetti u oġġetti ornamentali oħrajn 3926 40 00  
Oħrajn    
Bramel perforati u oġġetti simili użati biex jiffiltraw l-ilma fid-dħul għad-drejns 3926 90 50  
Tarek/viżieri protettivi tal-wiċċ 3926 90 60 (PCE)
Oħrajn 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.