CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - MT 57

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 56
WATTIET, FELTRU U DRAPPIJIET MHUX MINSUĠIN; RADEN SPEĊJALI; SPAG, KURDUNI, ĦBULA, U GUMNA U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM

56.01 Wattiet magħmulin minn materjali tessili u oġġetti magħmula minnhom; fibri tessili, li ma jkunux itwal minn 5 mm (trofof), trab u żlielem tessili    
Wattiet magħmulin minn materjal tessili u oġġetti magħmula minnhom    
Tal-qoton    
Assorbenti 5601 21 10  
Oħrajn 5601 21 90  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Rombli b’dijametru li ma jaqbiżx it-8 mm 5601 22 10  
Oħrajn 5601 22 90  
Oħrajn 5601 29 00  
Truf, trab u żlielem tessili 5601 30 00  
56.02 Feltru, kemm dak imprenjat, miksi, mgħotti jew laminat kif ukoll dak li ma jkunx    
Feltru tan-newl tal-labar u d-drappijiet magħmulin minn fibri mġanntin bit-tpannit    
Mhux imprenjati, miksijin, mgħottijin jew laminati    
Feltru tan-newl tal-labar    
Tal-ġuta jew ta’ fibri oħrajn tessili tat-tilju tal-intestatura 5303 5602 10 11  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5602 10 19  
Drappijiet magħmulin minn fibri mġanntin bit-tpannit    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 5602 10 31  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5602 10 38  
Imprenjati, miksijin, mgħottijin jew laminati 5602 10 90  
Feltru ieħor, mhux imprenjat, miksi, mgħotti jew laminat    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 5602 21 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5602 29 00  
Oħrajn 5602 90 00  
56.03 Drappijiet mhux minsuġin, kemm dawk imprenjati, miksijin, mgħottijin jew laminati kif ukoll dawk li mhumiex    
Tal-filamenti magħmulin mill-bniedem    
Ma jiżnux iktar minn 25 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 11 10  
Oħrajn 5603 11 90  
Jiżnu iktar minn 25 g/m² iżda mhux iktar minn 70 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 12 10  
Oħrajn 5603 12 90  
Jiżnu iktar minn 70 g/m² iżda mhux iktar minn 150 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 13 10  
Oħrajn 5603 13 90  
Jiżnu iktar minn 150 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 14 10  
Oħrajn 5603 14 90  
Oħrajn    
Ma jiżnux aktar minn 25 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 91 10  
Oħrajn 5603 91 90  
Jiżnu iktar minn 25 g/m² iżda mhux iktar minn 70 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 92 10  
Oħrajn 5603 92 90  
Jiżnu iktar minn 70 g/m² iżda mhux iktar minn 150 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 93 10  
Oħrajn 5603 93 90  
Jiżnu iktar minn 150 g/m²    
Miksijin jew mgħottijin 5603 94 10  
Oħrajn 5603 94 90  
56.04 Ħjut u kurduni tal-lastiku, miksijin bit-tessuti; bir-raden tessili u bl-istrixxi tessili, u oġġetti simili tal-intestatura 5404 jew 5405, imprenjati, miksijin, mgħottijin jew inforrati bil-lastiku jew bil-plastik    
Ħjut u kurduni tal-lastiku, miksijin bit-tessuti 5604 10 00  
Oħrajn    
Raden b’tenaċità qawwija magħmul minn poliesteri, najlon jew poliammidi oħrajn, jew mir-rayon viskuż, imprenjat jew miksi 5604 90 10  
Oħrajn 5604 90 90  
56.05 Raden immetallizzat, kemm dak iggimmjat kif ukoll dak li mhuwiex, li jkun raden tessili, strixxi jew oġġetti bħalhom tal-intestatura 5404 jew 5405, ikkombinati mal-metall f’għamla ta’ ħjut, strixxi jew trab jew miksijin bil-metall 5605 00 00  
56.06 Raden iggimmjat u strixxi u oġġetti simili tal-intestaturi 5404 jew 5405, iggimmjati (għajr dawk tal-intestatura 5605 u raden tal-krin iggimmjat); raden tax-xinilja (inkluż it-trofof tar-raden tax-xinilja); u raden katinella    
Raden katinella 5606 00 10  
Oħrajn    
Raden iggimmjat 5606 00 91  
Oħrajn 5606 00 99  
56.07 Spag, kurduni, ħbula u gumna, immaljati jew le, u imprenjati, miksijin, mgħottijin jew infurrati bil-lastiku jew bil-plastik inkella le    
Tas-sisal jew ta’ fibri tessili oħrajn tal-ġeneru Agave    
Spag għall-irbit jew għall-imballar 5607 21 00  
Oħrajn 5607 29 00  
Tal-polietilen jew tal-polipropilen    
Spag għall-irbit jew għall-imballar 5607 41 00  
Oħrajn    
Iżjed minn 50000 deċiteks (5 g/m)    
Immaljati 5607 49 11  
Oħrajn 5607 49 19  
B’qies ta’ 50000 deċiteks (5 g/m) jew inqas 5607 49 90  
Ta’ fibri sintetiċi oħrajn    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn, jew tal-poliesteri    
Iżjed minn 50000 deċiteks (5 g/m)    
Immaljati 5607 50 11  
Oħrajn 5607 50 19  
B’qies ta’ 50000 deċiteks (5 g/m) jew inqas 5607 50 30  
Ta’ fibri sintetiċi oħrajn 5607 50 90  
Oħrajn    
Tal-abaca (qanneb ta’ Manila jew Musa testilis Nee) jew ta’ fibri oħrajn (tal-weraq) ibsin; tal-ġuta jew ta’ fibri oħrajn tessili tat-tilju tal-intestatura 5303 5607 90 20  
Oħrajn 5607 90 90  
56.08 Xbieki bl-għoqod magħmulin minn spag, kurduni jew ħbula; xbieki tas-sajd maħdumin u xbieki oħrajn maħdumin, magħmulin minn materjali tessili    
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem    
Xbieki tas-sajd maħdumin    
Magħmulin mill-ispag, mill-kurduni, mill-ħbula jew mill-gumna 5608 11 20  
Oħrajn 5608 11 80  
Oħrajn    
Xbieki maħdumin    
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn    
Magħmulin mill-ispag, mill-kurduni, mill-ħbula jew mill-gumna 5608 19 11  
Oħrajn 5608 19 19  
Oħrajn 5608 19 30  
Oħrajn 5608 19 90  
Oħrajn 5608 90 00  
56.09 Oġġetti magħmulin bir-raden, bl-istrixxi jew b’oġġetti simili tal-intestaturi 5404 jew 5405, spag, kurduni, ħbula jew gumna, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.