CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - MT 58

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 57
TWAPET U KISI TAL-ART TESSILI IEĦOR

57.01 Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, bl-għoqod, ikkonfezzjonati jew le    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali    
Fihom total ta’ iktar minn 10 % tal-piż tagħhom magħmul mill-ħarir jew mill-iskart tal-ħarir għajr il-fdal tal-imxit 5701 10 10 (MTK)
Oħrajn 5701 10 90 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Tal-ħarir, tal-iskart tal-ħarir għajr il-fdal tal-imxit, ta’ fibri sintetiċi, tar-raden tal-intestatura 5605 jew ta’ materjali tessili li fihom il-ħjut tal-metall 5701 90 10 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5701 90 90 (MTK)
57.02 Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, minsuġin, mingħajr bżiebeż jew trofof, ikkonfezzjonati jew le, fosthom il-“Kelem”, ix-“Schumacks”, il-“Karamanie” u twapet simili minsuġin bl-idejn    
“Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” u twapet simili minsuġin bl-idejn 5702 10 00 (MTK)
Kisi tal-art magħmul bil-fibri tal-ġewż tal-Indi (kajjar) 5702 20 00 (MTK)
Oħrajn, tal-pil imwaħħal fuq rifda, mhux ikkonfezzjonati    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali    
Twapet Axminster 5702 31 10 (MTK)
Oħrajn 5702 31 80 (MTK)
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem 5702 32 00 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5702 39 00 (MTK)
Oħrajn, tal-pil, imwaħħal fuq rifda, ikkonfezzjonati    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali    
Twapet Axminster 5702 41 10 (MTK)
Oħrajn 5702 41 90 (MTK)
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem 5702 42 00 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5702 49 00 (MTK)
Oħrajn, mhux tal-pil imwaħħal fuq rifda, mhux ikkonfezzjonati    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 5702 50 10 (MTK)
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem    
Tal-polipropilen 5702 50 31 (MTK)
Oħrajn 5702 50 39 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5702 50 90 (MTK)
Oħrajn, mhux tal-pil imwaħħal fuq rifda, ikkonfezzjonati    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 5702 91 00 (MTK)
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem    
Tal-polipropilen 5702 92 10 (MTK)
Oħrajn 5702 92 90 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5702 99 00 (MTK)
57.03 Twapet u kisi tal-art tessili ieħor (inkluż it-turf) bil-bżiebeż, ikkonfezzjonati jew le    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 5703 10 00 (MTK)
Tan-najlon jew ta’ poliammidi oħrajn    
Turf 5703 21 00 (MTK)
Oħrajn    
Stampati    
Madum, b’erja tas-superfiċje massima ta’ 1 m² 5703 29 10 (MTK)
Oħrajn 5703 29 19 (MTK)
Oħrajn    
Madum, b’erja tas-superfiċje massima ta’ 1 m² 5703 29 91 (MTK)
Oħrajn 5703 29 99 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn magħmulin mill-bniedem    
Turf 5703 31 00 (MTK)
Oħrajn    
Tal-polipropilen    
Madum, b’erja tas-superfiċje massima ta’ 1 m² 5703 39 10 (MTK)
Oħrajn 5703 39 19 (MTK)
Oħrajn    
Madum, b’erja tas-superfiċje massima ta’ 1 m² 5703 39 91 (MTK)
Oħrajn 5703 39 99 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Madum, b’erja tas-superfiċje massima ta’ 1 m² 5703 90 20 (MTK)
Oħrajn 5703 90 80 (MTK)
57.04 Twapet u kisi tal-art tessili ieħor, tal-feltru, mingħajr bżiebeż jew trofof, ikkonfezzjonati jew le    
Madum, b’erja tas-superfiċje massima ta’ 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
Madum, li l-erja massima tas-superfiċje tagħhom tkun ikbar minn 0.3 m² imma li ma taqbiżx il-1 m² 5704 20 00 (MTK)
Oħrajn 5704 90 00 (MTK)
57.05 Twapet oħrajn u kisi tal-art tessili ieħor ikkonfezzjonati jew le    
Ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem 5705 00 30 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.