CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - MT 59

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 58
DRAPPIJIET MINSUĠIN SPEĊJALI; DRAPPIJIET TESSILI BIL-BŻIEBEŻ; TAPIZZERIJI; TBERFILIET; RAKKMU

58.01 Drappijiet tal-pil u tax-xinilja minsuġin, għajr id-drappijiet tal-intestatura 5802 jew 5806    
Tas-suf jew tax-xagħar fin tal-annimali 5801 10 00 (MTK)
Tal-qoton    
Drappijiet tal-pil bit-tagħma doppja mhux maqtugħ 5801 21 00 (MTK)
Korduroj maqtugħ 5801 22 00 (MTK)
Drappijiet tal-pil bit-tagħma doppja oħrajn 5801 23 00 (MTK)
Drappijiet tax-xinilja 5801 26 00 (MTK)
Drappijiet tal-pil bil-medd doppju 5801 27 00 (MTK)
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Drappijiet tal-pil bit-tagħma doppja mhux maqtugħ 5801 31 00 (MTK)
Korduroj maqtugħ 5801 32 00 (MTK)
Drappijiet tal-pil bit-tagħma doppja oħrajn 5801 33 00 (MTK)
Drappijiet tax-xinilja 5801 36 00 (MTK)
Drappijiet tal-pil bil-medd doppju 5801 37 00 (MTK)
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Tal-kittien 5801 90 10 (MTK)
Oħrajn 5801 90 90 (MTK)
58.02 Drapp tax-xugaman terri u drappijiet minsuġin terri simili, għajr id-drappijiet id-dojoq tal-intestatura 5806; drappijiet tessili bil-bżiebeż, għajr il-prodotti tal-intestatura 5703    
Drapp tax-xugaman terri u drappijiet minsuġin terri simili, tal-qoton 5802 10 00 (MTK)
Drapp tax-xugaman terri u drappijiet minsuġin terri simili, ta’ materjali tessili oħrajn 5802 20 00 (MTK)
Drappijiet tessili bil-bżiebeż 5802 30 00 (MTK)
58.03 Garża, għajr id-drappijiet id-dojoq tal-intestatura 5806    
Tal-qoton 5803 00 10 (MTK)
Tal-ħarir jew tal-iskart tal-ħarir 5803 00 30 (MTK)
Oħrajn 5803 00 90 (MTK)
58.04 Tullijiet u drappijiet tax-xibka oħrajn, mhumiex inklużi d-drappijiet minsuġin u d-drappijiet innittjati u tal-ganċ; il-bizzilla tal-biċċa, fi strixxi, jew f’biċċiet sħaħ skont id-disinn, għajr id-drappijiet tal-intestaturi 6002 sa 6006    
Tullijiet u drappijiet tax-xibka oħrajn    
Mingħajr disinn 5804 10 10  
Oħrajn 5804 10 90  
Bizzilla maħduma bil-magni    
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem 5804 21 00  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5804 29 00  
Bizzilla maħduma bl-idejn 5804 30 00  
58.05 Tapizzeriji minsuġin bl-idejn tat-tip Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais u oġġetti bħalhom, u tapizzeriji maħdumin bil-labra (eż. petit point, pont xewka), ikkonfezzjonati jew le 5805 00 00  
58.06 Drappijiet b’nisġa dejqa, għajr l-oġġetti tal-intestatura 5807; drappijiet dojoq magħmulin minn medd mingħajr tagħma magħqudin flimkien bil-kolla (bolducs)    
Drappijiet tal-pil minsuġin (inkluż id-drapp tax-xugaman terri u drappijiet minsuġin terri simili) u drappijiet tax-xinilja 5806 10 00  
Drappijiet minsuġin oħrajn, li fihom 5 % jew iktar tal-piż tagħhom magħmul minn raden elastomeriku jew ħajt tal-lastiku 5806 20 00  
Drappijiet minsuġin oħrajn    
Tal-qoton 5806 31 00  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
B’ħaxja awtentika 5806 32 10  
Oħrajn 5806 32 90  
Ta’ materjali tessili oħrajn 5806 39 00  
Drappijiet magħmulin minn medd mingħajr tagħma magħqudin flimkien bil-kolla (bolducs) 5806 40 00  
58.07 Tikketti, badges u oġġetti simili ta’ materjali tessili, bil-biċċa, fil-forma ta’ strixxi mfasslin jew maqtugħin għall-qies, mhux irrakkmati    
Minsuġin    
Bi skrizzjoni minsuġa 5807 10 10  
Oħrajn 5807 10 90  
Oħrajn    
Tal-feltru jew ta’ drappijiet mhux minsuġin 5807 90 10  
Oħrajn 5807 90 90  
58.08 Orlaturi bil-biċċa; tberfil ornamentali bil-biċċa, mingħajr rakkmu, għajr dawk innittjati jew tal-ganċ; ġmiemen, pompons u oġġetti simili    
Orlaturi, bil-biċċa 5808 10 00  
Oħrajn 5808 90 00  
58.09 Drappijiet minsuġin minn ħjut tal-metall u drappijiet minsuġin minn raden metallizzat tal-intestatura 5605, tat-tip li jintużaw fl-ilbies, għat-tagħmir tad-dar jew għal finijiet oħrajn simili, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra 5809 00 00  
58.10 Rakkmu bil-biċċa, fi strixxi jew skont il-motivi    
Rakkmu mingħajr bażi tidher    
Ta’ valur akbar minn € 35/kg (piż nett) 5810 10 10  
Oħrajn 5810 10 90  
Rakkmu ieħor    
Tal-qoton    
Ta’ valur akbar minn € 17,50/kg (piż nett) 5810 91 10  
Oħrajn 5810 91 90  
Tal-fibri magħmulin mill-bniedem    
Ta’ valur akbar minn € 17,50/kg (piż nett) 5810 92 10  
Oħrajn 5810 92 90  
Ta’ materjali tessili oħrajn    
Ta’ valur akbar minn € 17,50/kg (piż nett) 5810 99 10  
Oħrajn 5810 99 90  
58.11 Prodotti tessili kkuttunati bil-biċċa, magħmulin minn saff wieħed jew iktar ta’ materjali tessili magħqudin mal-ikkuttunar bit-tpannit jew b’mod ieħor, għajr ir-rakkmu tal-intestatura 5810 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.