CN8 / NC8 - 2023 64 CN8 / NC8 - 2023 - MT 66

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 65
XEDD IR-RAS U L-PARTS TIEGĦU

65.01 Forom tal-kpiepel, bodies tal-kpiepel u braneż tal-feltru, li la jkunu magħfusin f’forma u lanqas bil-faldi maħdumin; plateaux u manchons (inklużi slit manchons), tal-feltru 6501 00 00 (PCE)
65.02 Oqfsa tal-kpiepel, li jissawru bl-istrixxi mmaljati inkella billi jingħaqdu l-istrixxi ta’ kwalunkwe materjal; la jkunu magħfusin f’forma u lanqas ma jkollhom faldi maħdumin, ma jkunux infurrati u lanqas imberflin 6502 00 00 (PCE)
65.04 Kpiepel u xedd ir-ras ieħor, jew imsawrin permezz tal-immaljar ta’ strixxi, inkella billi l-istrixxi ta’ kwalunkwe materjal jingħaqdu flimkien, kemm jekk ikunu infurrati jew imberflin kif ukoll jekk ma jkunux 6504 00 00 (PCE)
65.05 Kpiepel u xedd ir-ras ieħor, innittjati jew maħdumin bil-ganċ, jew magħmulin mill-bizzilla, mill-feltru jew minn drapp tessili ieħor, bil-biċċa (iżda mhux fi strixxi), kemm jekk infurrati jew imberflin kif ukoll jekk ma jkunux; xbieki għax-xagħar ta’ kwalunkwe materjal, kemm infurrati jew imberflin kif ukoll jekk le    
Tal-feltru tal-fer jew tal-feltru tas-suf u tal-fer, magħmula mill-bodies, mill-braneż jew mill-plateaux tal-intestatura 65010000 6505 00 10 (PCE)
Oħrajn    
Brieret bil-pizz 6505 00 30 (PCE)
Oħrajn 6505 00 90  
65.06 Xedd ir-ras ieħor, kemm jekk ikun infurrat jew imberfel kif ukoll jekk ma jkunx    
Xedd ir-ras tas-sikurezza    
Tal-plastik 6506 10 10 (PCE)
Ta’ materjali oħrajn 6506 10 80 (PCE)
Oħrajn    
Tal-lastiku jew tal-plastik 6506 91 00 (PCE)
Ta’ materjali oħrajn    
Tal-feltru tal-fer jew tal-feltru tas-suf u tal-fer, magħmula mill-bodies, mill-braneż jew mill-plateaux tal-intestatura 65010000 6506 99 10 (PCE)
Oħrajn 6506 99 90 (PCE)
65.07 Ċineg tar-ras, inforor, għatja tar-ras, oqfsa tal-kpiepel, pizzijiet u sottoguli, għal xedd ir-ras 6507 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.