CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - MT 67

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 66
UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, FROSTI, FROSTINI U L-PARTS TAGĦHOM

66.01 Umbrelel u umbrelel tax-xemx (inkluż l-umbrelel li jintużaw ukoll bħala bsaten, l-umbrelel tal-ġonna u umbrelel simili)    
Umbrelel tal-ġonna u umbrelel simili 6601 10 00 (PCE)
Oħrajn    
B’lasta teleskopika 6601 91 00 (PCE)
Oħrajn    
B’għata magħmula minn materjal tessili minsuġ 6601 99 20 (PCE)
Oħrajn 6601 99 90 (PCE)
66.02 Bsaten għall-mixi, bsaten-siġġu, frosti, frostini u oġġetti bħalhom 6602 00 00  
66.03 Parts, tberfil u aċċessorji tal-oġġetti tal-intestatura 6601 jew 6602    
Oqfsa tal-umbrelel, inkluż l-oqfsa mmuntati fuq lasta (stikek) 6603 20 00  
Oħrajn    
Mankijiet u pumi 6603 90 10  
Oħrajn 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.