CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - MT 68

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 67
RIX U ŻAJBAR IPPREPARATI U OĠĠETTI MAGĦMULIN MIR-RIX JEW MIŻ-ŻAJBAR; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI MAGĦMULIN MIX-XAGĦAR TAL-BNIEDEM

67.01 Ä lud u partijiet oħrajn tal-għasafar bir-rix jew biż-żajbar, rix, partijiet tar-rix, żajbar u oÄ¡Ä¡etti magħmulin minnhom (għajr l-oÄ¡Ä¡etti tal-intestatura 0505 u pinen tal-Ä¡wienaħ u qasab tar-rix maħdumin) 6701 00 00  
67.02 Fjuri, weraq u frott artifiÄ‹jali u l-partijiet tagħhom; oÄ¡Ä¡etti magħmulin mill-fjuri, mill-weraq jew mill-frott artifiÄ‹jali    
Tal-plastik 6702 10 00  
Ta’ materjali oħrajn 6702 90 00  
67.03 Xagħar tal-bniedem, imħejji, imraqqaq, ibbliÄ‹jat jew maħdum mod ieħor; suf jew xagħar ieħor tal-annimali jew materjali tessili oħrajn, ippreparati għall-użu fil-manifattura ta’ parrokki jew oÄ¡Ä¡etti bħalhom 6703 00 00  
67.04 Parrokki, daqniet, ħwieÄ¡eb u xagħar ta’ xfar l-għajnejn foloz, trofof u oÄ¡Ä¡etti bħalhom, magħmulin mix-xagħar tal-bniedem jew mix-xagħar tal-annimali jew minn materjali tessili; oÄ¡Ä¡etti magħmulin mix-xagħar tal-bniedem li mhumiex speÄ‹ifikati jew inklużi banda oħra    
Magħmulin minn materjali tessili sintetiÄ‹i    
Parrokki sħaħ 6704 11 00  
Oħrajn 6704 19 00  
Magħmulin mix-xagħar tal-bniedem 6704 20 00  
Magħmulin minn materjali oħrajn 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.