CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - MT 69

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 68
OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MAJKA JEW MATERJALI SIMILI

68.01 Blokok għall-pavimentar, kurduni u ċangaturi, tal-ġebla naturali (ħlief lavanja) 6801 00 00  
68.02 Ġebla monumentali jew għall-bini maħduma (ħlief lavanja) u oġġetti magħmula minnha, għajr oġġetti tal-intestatura 6801; kubi tal-mużajk u bħalhom, tal-ġebla naturali (inkluż lavanja), fuq rifda jew le; granuli, laqx u trab, tal-ġebla naturali, b’kuluri artifiċjali (inkluż lavanja)    
Madum, kubi u oġġetti simili, rettangolari jew le (inkluż kwadri), li l-akbar wiċċ tagħhom jista’ jkun magħluq fi kwadru li l-ġenb tiegħu huwa inqas minn 7 cm; granuli, laqx u trab b’kuluri artifiċjali 6802 10 00  
Ġebla oħra monumentali jew għall-bini u oġġetti magħmula minnha, sempliċement maqtugħa jew issegata, b’wiċċ ċatt jew lixx    
Irħam, travertin u alabastru 6802 21 00  
Granit 6802 23 00  
Ġebel ieħor 6802 29 00  
Oħrajn    
Irħam, travertin u alabastru 6802 91 00  
Ġebla oħra kalkarja 6802 92 00  
Granit    
Illustrat, imżejjen jew maħdum mod ieħor, iżda mhux imnaqqax, ta’ piż nett ta’ 10 kg jew aktar 6802 93 10  
Oħrajn 6802 93 90  
Ġebel ieħor    
Illustrat, imżejjen jew maħdum mod ieħor, iżda mhux imnaqqax, ta’ piż nett ta’ 10 kg jew aktar 6802 99 10  
Oħrajn 6802 99 90  
68.03 Lavanja maħduma u oġġetti ta’ lavanja jew ta’ lavanja agglomerata    
Folji tal-lavanja għall-bjut jew għall-ħitan 6803 00 10  
Oħrajn 6803 00 90  
68.04 Ħaġar tal-mitħin, moli u bħalhom, mingħajr oqfsa, għall-immolar, tisnin, illustrar, iddrittar jew qtugħ, ġebel għat-tisnin jew illustrar bl-idejn, u parts tagħhom, tal-ġebla naturali, ta’ abrażivi naturali jew artifiċjali agglomerati, jew taċ-ċeramika, b’parts ta’ materjali oħrajn jew mingħajrhom    
Ħaġar tal-mitħin u moli għall-milling, tixfir jew ippolpjar 6804 10 00  
Ħaġar tal-mitħin, moli oħrajn u bħalhom    
Tad-djamant agglomerat sintetiku jew naturali 6804 21 00  
Ta’ abrażivi agglomerati oħrajn jew ta’ ċeramika    
Ta’ abrażivi artifiċjali, b’legant    
Ta’ raża sintetika jew artifiċjali    
Mhux rinfurzati 6804 22 12  
Rinfurzati 6804 22 18  
Ta’ ċeramiki jew siliki 6804 22 30  
Ta’ materjali oħrajn 6804 22 50  
Oħrajn 6804 22 90  
Tal-ġebla naturali 6804 23 00  
Ġebel għat-tisnin u llustrar bl-idejn 6804 30 00  
68.05 Trab jew gran abrażiv naturali jew artifiċjali, fuq bażi ta’ materjal tessili, ta’ karta, ta’ kartun jew ta’ materjali oħrajn, maqtugħ għall-forma jew meħjut jew miġbur mod ieħor jew le    
Fuq bażi ta’ drapp tessili minsuġ biss 6805 10 00  
Fuq bażi tal-karta jew tal-kartun biss 6805 20 00  
Fuq bażi ta’ materjali oħrajn 6805 30 00  
68.06 Fibri tal-gagazza, fibra tal-ġebel u fibri minerali simili; vermikulat sfoljat, tafal espandut, gagazza espanduta u materjali minerali simili espanduti; taħlitiet u oġġetti ta’ materjali minerali iżolanti għas-sħana, iżolanti għall-ħoss jew li jassorbu l-ħoss, għajr dawk tal-intestatura 6811 jew 6812 jew tal-Kapitolu 69    
Fibri tal-gagazza, fibra tal-ġebel u fibri minerali simili (inkluż taħlitiet imħalltin bejniethom), sfużi, folji jew rombli 6806 10 00  
Vermikulat sfoljat, tafal espandut, gagazza espanduta u materjali minerali simili espanduti (inkluż taħlitiet imħalltin bejniethom)    
Tafal espandut 6806 20 10  
Oħrajn 6806 20 90  
Oħrajn 6806 90 00  
68.07 Oġġetti tal-asfalt jew ta’ materjal simili (eż. bitum tal-petroleum jew żift tal-qatran tal-faħam)    
F’rombli 6807 10 00 (MTK)
Oħrajn 6807 90 00  
68.08 Pannelli, twavel, madum, blokki u oġġetti simili tal-fibra veġetali, tat-tiben jew taċ-ċana, laqx, partikuli, serratura jew skart ieħor tal-injam, agglomerat mas-siment, mal-ġibs jew ma’ leganti minerali oħrajn 6808 00 00  
68.09 Oġġetti tal-ġibs jew ta’ kompożizzjonijiet abbażi tal-ġibs    
Twavel, folji, pannelli, madum u oġġetti simili, mhux imżejnin    
Miksija jew rinfurzati bil-karta jew bil-kartun 6809 11 00 (MTK)
Oħrajn 6809 19 00 (MTK)
Oġġetti oħrajn 6809 90 00  
68.10 Oġġetti tas-siment, tal-konkos jew tal-ġebel artifiċjali, rinfurzati jew le    
Madum, ċangaturi, briks u oġġetti simili    
Blokok u briks għall-bini    
Ta’ konkos ħafif (b’bażi tal-ħaffiefa mfarrka jew tal-gagazza granulata, eċċ.) 6810 11 10  
Oħrajn 6810 11 90  
Oħrajn 6810 19 00  
Oġġetti oħrajn    
Komponenti strutturali prefabbrikati għall-bini jew għall-inġinerija ċivili 6810 91 00  
Oħrajn 6810 99 00  
68.11 Oġġetti tas-siment tal-asbestos, tal-fibra ċelluloża jew bħalhom    
Li fihom l-asbestos 6811 40 00  
Li ma fihomx asbestos    
Folji kkorrugati 6811 81 00  
Folji, pannelli, madum u oġġetti simili oħrajn 6811 82 00  
Oġġetti oħrajn 6811 89 00  
68.12 Fibri tal-asbestos maħdumin; taħlitiet b’bażi tal-asbestos jew b’bażi tal-asbestos u tal-karbonat tal-manjeżju; oġġetti ta’ dawn it-taħlitiet jew tal-asbestos (eż. ħjut, drapp minsuġ, ħwejjeġ, xedd ir-ras, xedd is-saqajn, gaskets), rinfurzati jew le, għajr oġġetti tal-intestatura 6811 jew 6813    
Tal-kroċidolit    
Fibri maħdumin; taħlitiet b’bażi tal-asbestos jew b’bażi tal-asbestos u karbonat tal-manjeżju 6812 80 10  
Oħrajn 6812 80 90  
Oħrajn    
Ħwejjeġ, aċċessorji ta’ ħwejjeġ, xedd is-saqajn u xedd ir-ras 6812 91 00  
Oħrajn    
Fibri tal-asbestos maħdumin; taħlitiet b’bażi tal-asbestos jew b’bażi tal-asbestos u karbonat tal-manjeżju 6812 99 10  
Oħrajn 6812 99 90  
68.13 Materjal tal-frizzjoni u oġġetti magħmula minnu (eż. folji, rombli, strixxi, segmenti, diski, washers, pades), mhux immuntati, għall-brejkijiet, klaċċijiet jew bħalhom, b’bażi tal-asbestos, ta’ sustanzi minerali oħrajn jew taċ- ċelluloża, ikkombinati ma’ materjali tessili inkella materjali oħrajn jew le    
Li fih l-asbestos 6813 20 00  
Li ma fihx asbestos    
Firrodi u pads tal-brejkijiet 6813 81 00  
Oħrajn 6813 89 00  
68.14 Majka maħduma jew oġġetti tal-majka, inkluż majka agglomerata jew rikostitwita, kemm jekk fuq irfid tal-karta, kartun jew materjali oħrajn kif ukoll jekk le    
Pjanċi, folji u strixxi tal-majka agglomerata jew rikostitwita, fuq irfid jew le 6814 10 00  
Oħrajn 6814 90 00  
68.15 Oġġetti tal-ġebel jew ta’ sustanzi minerali oħrajn (inkluż fibri tal-karbonju, oġġetti ta’ fibri tal-karbonju u oġġetti tal-peat), li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Fibri tal-karbonju; oġġetti tal-fibri tal-karbonju għal użi mhux elettriċi; oġġetti oħra tal-grafit jew karbonju ieħor għal użi mhux elettriċi    
Fibri tal-karbonju 6815 11 00  
Drappijiet tal-fibri tal-karbonju 6815 12 00  
Oġġetti oħrajn tal-fibri tal-karbonju 6815 13 00  
Oħrajn 6815 19 00  
Oġġetti tal-peat 6815 20 00  
Oġġetti oħrajn    
Li fihom il-manjeżit, il-manjeżja fil-forma ta’ periklażi, id-dolomit inkluż fil-forma ta’ dolim, jew kromit 6815 91 00  
Oħrajn 6815 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.