CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - MT 70

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 69
PRODOTTI TAĊ-ĊERAMIKA

I. OĠĠETTI MILL-FRAKASS FOSSILI SILIĊUŻ JEW MINN MATERJAL TAL-ART SILIĊUŻ SIMILI, U OĠĠETTI REFRATTARJI    
69.01 Briks, blokok, madum u oġġetti oħrajn taċ-ċeramika ta’ frakass fossili siliċuż (eż. kieselguhr, tripolit jew trab tad-diatomi) jew ta’ materjal tal-art siliċuż simili 6901 00 00  
69.02 Briks, blokok, madum refrattarju u oġġetti simili taċ-ċeramika refrattarja għall-kostruzzjoni, għajr dawk ta’ frakass fossili siliċuż jew ta’ materjal tal-art siliċuż simili    
B’kontenut, skont il-piż, waħdiet jew flimkien, ta’ iktar minn 50 % tal-elementi Mg, Ca jew Cr, espressi bħala MgO, CaO jew Cr2O3 6902 10 00  
B’kontenut skont il-piż, ta’ iktar minn 50 % ta’ alumina (Al2O3), ta’ silika (SiO2) jew ta’ taħlita jew kompost ta’ dawn il-prodotti    
B’kontenut skont il-piż, ta’ 93 % jew aktar ta’ silika (SiO2) 6902 20 10  
Oħrajn    
B’kontenut skont il-piż, ta’ iktar minn 7 % iżda inqas minn 45 % ta’ alumina (Al2O3) 6902 20 91  
Oħrajn 6902 20 99  
Oħrajn 6902 90 00  
69.03 Oġġetti oħrajn taċ-ċeramika refrattarja (eż. reċipjenti għat-tisħin, griġjoli, borom żgħar, żnienen, tappijiet, appoġġi, kuppetti, tubi, pajpijiet, għantijiet, vireg u valvi b’gate skorrevoli), għajr dawk ta’ frakass fossili siliċuż jew ta’ materjal tal-art siliċuż simili    
Li fihom aktar minn 50 % ta’ karbonju ħieles skont il-piż 6903 10 00  
B’kontenut skont il-piż, ta’ iktar minn 50 % ta’ alumina (Al2O3) jew ta’ taħlita jew kompost ta’ alumina u ta’ silika (SiO2)    
B’kontenut skont il-piż, ta’ inqas minn 45 % ta’ alumina (Al2O3) 6903 20 10  
B’kontenut skont il-piż, ta’ 45 % jew iktar ta’ alumina (Al2O3) 6903 20 90  
Oħrajn    
B’kontenut skont il-piż ta’ iktar minn 25 % iżda mhux iktar minn 50 % ta’ karbonju ħieles 6903 90 10  
Oħrajn 6903 90 90  
II. PRODOTTI OĦRAJN TAĊ-ĊERAMIKA    
69.04 Briks taċ-ċeramika għall-bini, blokok, appoġġi jew madum għall-mili għall-art u bħalhom    
Briks għall-bini 6904 10 00 (PCE)
Oħrajn 6904 90 00  
69.05 Madum għat-tisqif, irjus taċ-ċmieni, għotjien taċ-ċmieni (cowls), liners taċ-ċmieni, tiżjin arkitettoniku u oġġetti oħrajn taċ-ċeramika għall-kostruzzjoni    
Madum għat-tisqif 6905 10 00 (PCE)
Oħrajn 6905 90 00  
69.06 Pajpijiet taċ-ċeramika, conduits, katusi u fittings għall-pajpijiet 6906 00 00  
69.07 Ċangaturi u madum taċ-ċeramika għall-pavimenti, għall-qigħan taċ-ċmieni u għall-ħitan; kubi tal-mużajk taċ-ċeramika u oġġetti bħal dawn, fuq rifda jew le; ċeramiki tal-finitura    
Ċangaturi u madum għall-pavimenti, għall-qigħan taċ-ċmieni u għall-ħitan għajr dawk tas-subintestaturi 690730 u 690740    
B’koeffiċjent tal-assorbiment tal-ilma skont il-piż li ma jaqbiżx iż-0,5 % 6907 21 00 (MTK)
B’koeffiċjent tal-assorbiment tal-ilma skont il-piż li jaqbeż iż-0,5 % imma mhux l-10 % 6907 22 00 (MTK)
B’koeffiċjent tal-assorbiment tal-ilma skont il-piż li jaqbeż l-10 % 6907 23 00 (MTK)
Kubi tal-mużajk u oġġetti bħal dawn, għajr dawk tas-subintestaturi 690740 6907 30 00 (MTK)
Ċeramiki tal-finitura 6907 40 00 (MTK)
69.09 Oġġetti taċ-ċeramika għal użi ta’ laboratorju, użi kimiċi jew tekniċi oħrajn; ħwat, banjijiet u reċipjenti simili taċ-ċeramika tat-tip użati fl-agrikultura; vażetti u oġġetti simili taċ-ċeramika tat-tip użati għall-ġarr jew ippakkjar tal-prodotti    
Oġġetti taċ-ċeramika għall-użu fil-laboratorju, użi kimiċi jew tekniċi oħrajn    
Tal-porċellana jew tal-kina 6909 11 00  
Oġġetti b’ebusija ta’ 9 jew aktar fuq l-iskala Mohs 6909 12 00  
Oħrajn 6909 19 00  
Oħrajn 6909 90 00  
69.10 Sinkijiet, washbasins, pedestalli tal-washbasins, banjijiet, bidejiet, skutelli tat-toilet, ċisterni tal-flushing, awrinari taċ-ċeramika u fixtures sanitarji simili    
Tal-porċellana jew tal-kina 6910 10 00  
Oħrajn 6910 90 00  
69.11 Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tat-twaletta, tal-porċellana jew tal-kina    
Oġġetti tal-mejda u oġġetti tal-kċina 6911 10 00  
Oħrajn 6911 90 00  
69.12 Oġġetti tal-mejda, oġġetti tal-kċina, oġġetti oħrajn tad-dar u oġġetti tat-twaletta taċ-ċeramika, għajr tal-porċellana jew tal-kina    
Oġġetti tal-mejda u oġġetti tal-kċina    
Tal-fuħħar komuni 6912 00 21  
Oġġetti magħmulin mill-ġebla 6912 00 23  
Fuħħar jew fajjenza fina 6912 00 25  
Oħrajn 6912 00 29  
Oħrajn    
Tal-fuħħar komuni 6912 00 81  
Oġġetti magħmulin mill-ġebla 6912 00 83  
Fuħħar jew fajjenza fina 6912 00 85  
Oħrajn 6912 00 89  
69.13 Statwetti u oġġetti ornamentali oħrajn taċ-ċeramika    
Tal-porċellana jew tal-kina 6913 10 00  
Oħrajn    
Tal-fuħħar komuni 6913 90 10  
Oħrajn    
Fuħħar jew fajjenza fina 6913 90 93  
Oħrajn 6913 90 98  
69.14 Oġġetti oħrajn taċ-ċeramika    
Tal-porċellana jew tal-kina 6914 10 00  
Oħrajn 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.