CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - MT 71

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 70
ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ

70.01 Tkissir u skart u skrapp ieħor tal-ħġieġ, eskluż il-ħġieġ mit-tubi katodiċi jew ħġieġ attivat ieħor tal-intestatura 85.49; ħġieġ f’massa    
Tkissir u skart u skrapp ieħor tal-ħġieġ 7001 00 10  
Ħġieġ f’massa    
Ħġieġ ottiku 7001 00 91  
Oħrajn 7001 00 99  
70.02 Ħġieġ f’boċċi (ħlief mikrosferi tal-intestatura 7018), vireg jew tubi, mhux maħdumin    
Boċċi 7002 10 00  
Vireg    
Tal-ħġieġ ottiku 7002 20 10  
Oħrajn 7002 20 90  
Tubi    
Tal-kwarz fuż jew ta’ silika oħra fuża 7002 31 00  
Ta’ ħġieġ ieħor b’koeffiċjent lineari ta’ espansjoni li ma jaqbiżx il- 5 × 10–6 kull Kelvin f’firxa ta’ temperaturi minn 0 °C sa 300 °C 7002 32 00  
Oħrajn 7002 39 00  
70.03 Ħġieġ fondut u ħġieġ irroljat, f’folji jew profili, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti jew mingħajru, iżda mhux maħdum mod ieħor    
Folji mhux armati    
Miżbugħ fil-massa kollha (bodytinted), opaċifikat, mifrux (flashed) jew b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti    
Tal-ħġieġ ottiku 7003 12 10 (MTK)
Oħrajn    
B’saff mhux riflettenti 7003 12 91 (MTK)
Oħrajn 7003 12 99 (MTK)
Oħrajn    
Tal-ħġieġ ottiku 7003 19 10 (MTK)
Oħrajn 7003 19 90 (MTK)
Folji armati 7003 20 00 (MTK)
Profili 7003 30 00  
70.04 Ħġieġ miġbud u ħġieġ minfuħ, f’folji, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti jew mingħajru, iżda mhux maħdum mod ieħor    
Ħġieġ miżbugħ fil-massa kollha (bodytinted), opaċifikat, mifrux (flashed) jew b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti    
Ħġieġ ottiku 7004 20 10 (MTK)
Oħrajn    
B’saff mhux riflettenti 7004 20 91 (MTK)
Oħrajn 7004 20 99 (MTK)
Ħġieġ ieħor    
Ħġieġ ottiku 7004 90 10 (MTK)
Oħrajn 7004 90 80 (MTK)
70.05 Float glass, u ħġieġ bil-wiċċ immattjat jew illustrat, f’folji, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti jew mingħajru, iżda mhux maħdum mod ieħor    
Ħġieġ mhux armat, b’saff assorbenti, riflettenti jew mhux riflettenti    
B’saff mhux riflettenti 7005 10 05 (MTK)
Oħrajn, bi ħxuna    
Li ma taqbiżx it-3,5 mm 7005 10 25 (MTK)
Iktar minn 3,5 mm iżda li ma taqbiżx l-4,5 mm 7005 10 30 (MTK)
Iktar minn 4,5 mm 7005 10 80 (MTK)
Ħġieġ ieħor mhux armat    
Ħġieġ miżbugħ fil-massa kollha (bodytinted), opaċifikat, mifrux (flashed) jew bil-wiċċ ftit immattjat    
Mhux eħxen minn 3,5 mm 7005 21 25 (MTK)
Eħxen minn 3,5 mm iżda mhux eħxen minn 4,5 mm 7005 21 30 (MTK)
Eħxen minn 4,5 mm 7005 21 80 (MTK)
Oħrajn    
Mhux eħxen minn 3,5 mm 7005 29 25 (MTK)
Eħxen minn 3,5 mm iżda mhux eħxen minn 4,5 mm 7005 29 35 (MTK)
Eħxen minn 4,5 mm 7005 29 80 (MTK)
Ħġieġ armat 7005 30 00 (MTK)
70.06 Ħġieġ tal-intestaturi 7003, 7004 jew 7005, mgħawweġ, bix-xfar maħdumin, imnaqqax, imtaqqab, żmaltat jew maħdum mod ieħor, iżda mhux bi gwarniċ jew mgħammar b’materjali oħrajn    
Ħġieġ ottiku 7006 00 10  
Oħrajn 7006 00 90  
70.07 Ħġieġ tas-sikurezza, magħmul minn ħġieġ ittemprat jew illaminat    
Ħġieġ tas-sikurezza ttemprat    
Ta’ qies u forma tajbin biex jitqiegħed f’vetturi, f’inġenji tal-ajru, f’inġenji tal-ispazju jew f’bastimenti    
Ta’ qies u forma tajbin biex jitqiegħed f’vetturi bil-mutur 7007 11 10  
Oħrajn 7007 11 90  
Oħrajn    
Żmaltati 7007 19 10 (MTK)
Ikkulurit fil-massa kollha (bodytinted), opaċifikat, mifrux (flashed) jew b’saff assorbenti jew riflettenti 7007 19 20 (MTK)
Oħrajn 7007 19 80 (MTK)
Ħġieġ tas-sikurezza llaminat    
Ta’ qies u forma tajbin biex jitqiegħed f’vetturi, f’inġenji tal-ajru, f’inġenji tal-ispazju jew f’bastimenti    
Ta’ qies u forma tajbin biex jitqiegħed f’vetturi bil-mutur 7007 21 20  
Oħrajn 7007 21 80  
Oħrajn 7007 29 00 (MTK)
70.08 Unitajiet tal-ħġieġ b’ħitan multipli iżolanti    
Ikkulurit fil-massa kollha (bodytinted), opaċifikat, mifrux (flashed) jew b’saff assorbenti jew riflettenti 7008 00 20 (MTK)
Oħrajn    
Magħmulin minn żewġ pannelli tal-ħġieġ issiġillat madwar ix-xfarijiet b’ġonta li minnha ma tgħaddix arja u separat b’saff arja, gassijiet oħrajn jew vakwu 7008 00 81 (MTK)
Oħrajn 7008 00 89 (MTK)
70.09 Mirja tal-ħġieġ, bil-gwarniċ jew le, inkluż mirja retroviżuri    
Mirja retroviżuri għall-vetturi 7009 10 00 (PCE)
Oħrajn    
Mingħajr gwarniċ 7009 91 00  
Bi gwarniċ 7009 92 00  
70.10 Damiġġani, fliexken, flasks, vażetti, borom, fjali, impulluzzi u kontenituri oħrajn, tal-ħġieġ, tat-tip użati għall-ġarr jew għall-ippakkjar tal-prodotti; vażetti tal-ħġieġ għall-ippreservar; tappijiet, għotien u sistemi oħra tal-għeluq, tal-ħġieġ    
Impulluzzi 7010 10 00 (PCE)
Tappijiet, għotien u sistemi oħra tal-għeluq 7010 20 00  
Oħrajn    
Vażetti għall-ippreservar (vażetti għall-isterilizzar) 7010 90 10 (PCE)
Oħrajn    
Magħmulin minn tubi tal-ħġieġ 7010 90 21 (PCE)
Oħrajn, b’kapaċità nominali ta’    
2,5 l jew iktar 7010 90 31 (PCE)
Inqas minn 2,5 l    
Għax-xarbiet u l-oġġetti tal-ikel    
Fliexken    
Tal-ħġieġ mingħajr kulur, b’kapaċità nominali ta’    
1 l jew iktar 7010 90 41 (PCE)
Iktar minn 0,33 l iżda inqas minn 1 l 7010 90 43 (PCE)
0,15 l jew iktar iżda mhux iktar minn 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
Inqas minn 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
Tal-ħġieġ ikkulurit, b’kapaċità nominali ta’    
1 l jew iktar 7010 90 51 (PCE)
Iktar minn 0,33 l iżda inqas minn 1 l 7010 90 53 (PCE)
0,15 l jew iktar iżda mhux iktar minn 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
Inqas minn 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
Oħrajn, b’kapaċità nominali ta’    
0,25 l jew iktar 7010 90 61 (PCE)
Inqas minn 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
Għall-prodotti farmaċewtiċi, b’kapaċità nominali ta’    
Iktar minn 0,055 l 7010 90 71 (PCE)
Li ma taqbiżx iż-0,055 l 7010 90 79 (PCE)
Għal prodotti oħrajn    
Ta’ ħġieġ mingħajr kulur 7010 90 91 (PCE)
Ta’ ħġieġ ikkulurit 7010 90 99 (PCE)
70.11 Involukri tal-ħġieġ (inkluż bozoz u tubi), miftuħin, u l-komponenti tal-ħġieġ tagħhom, mingħajr fittings, għal lampi elettriċi u sorsi ta’ dawl, tubi katodiċi jew oġġetti bħalhom    
Għat-tidwil elettriku 7011 10 00  
Għat-tubi katodiċi 7011 20 00  
Oħrajn 7011 90 00  
70.13 Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użat għall-mejda, fil-kċina, għat-twaletta, fl-uffiċċju, għat-tiżjin ta’ ġewwa jew għal finijiet simili (għajr dawk tal-intestatura 7010 jew 7018)    
Taċ-ċeramika tal-ħġieġ 7013 10 00 (PCE)
Tazzi tax-xorb bis-sieq, għajr dawk taċ-ċeramika tal-ħġieġ    
Tal-kristall taċ-ċomb    
Miġbur manwalment 7013 22 10 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi 7013 22 90 (PCE)
Oħrajn    
Miġbur manwalment 7013 28 10 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi 7013 28 90 (PCE)
Tazzi tax-xorb oħrajn, għajr dawk taċ-ċeramika tal-ħġieġ    
Tal-kristall taċ-ċomb    
Miġbur manwalment    
Maqtugħ jew imżejjen mod ieħor 7013 33 11 (PCE)
Oħrajn 7013 33 19 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi    
Maqtugħ jew imżejjen mod ieħor 7013 33 91 (PCE)
Oħrajn 7013 33 99 (PCE)
Oħrajn    
Tal-ħġieġ ittemprat 7013 37 10 (PCE)
Oħrajn    
Miġbur manwalment    
Maqtugħ jew imżejjen mod ieħor 7013 37 51 (PCE)
Oħrajn 7013 37 59 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi    
Maqtugħ jew imżejjen mod ieħor 7013 37 91 (PCE)
Oħrajn 7013 37 99 (PCE)
Oġġetti tal-ħġieġ tat-tip użati għal fuq il-mejda (għajr it-tazzi tax-xorb) jew għall-kċina, għajr dawk taċ-ċeramika tal-ħġieġ    
Tal-kristall taċ-ċomb    
Miġbur manwalment 7013 41 10 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi 7013 41 90 (PCE)
Ta’ ħġieġ b’koeffiċjent lineari ta’ espansjoni li ma jaqbiżx il-5 × 10–6 kull Kelvin f’firxa ta’ temperaturi minn 0 °C sa 300 °C 7013 42 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-ħġieġ ittemprat 7013 49 10 (PCE)
Oħrajn    
Miġbur manwalment 7013 49 91 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi 7013 49 99 (PCE)
Oġġetti oħrajn tal-ħġieġ    
Tal-kristall taċ-ċomb    
Miġbur manwalment 7013 91 10 (PCE)
Miġbur b’mezzi mekkaniċi 7013 91 90 (PCE)
Oħrajn 7013 99 00 (PCE)
70.14 Oġġetti tal-ħġieġ għas-sinjalar u elementi ottiċi tal-ħġieġ (għajr dawk tal-intestatura 7015), mhux maħdumin ottikament 7014 00 00  
70.15 Ħġieġ tal-arloġġi jew tal-arloġġi tal-idejn u ħġieġ simili, ħġieġ għan-nuċċalijiet mhux-korrettivi jew korrettivi, ikkurvati, mgħawġin, imħaffrin jew bħalhom, mhux maħdumin ottikament; sferi tal-ħġieġ imħaffrin u segmenti tagħhom, għall-manifattura ta’ dal-ħġieġ    
Ħġieġ għal nuċċalijiet korrettivi 7015 10 00  
Oħrajn 7015 90 00  
70.16 Blokok, ċangaturi, briks, kwadri, madum u oġġetti oħrajn għall-pavimentar tal-ħġieġ ippressat jew tal-forma, armat jew le, tat-tip użat għall-finijiet ta’ bini jew tal-kostruzzjoni; kubi tal-ħġieġ u oġġetti żgħar oħrajn tal-ħġieġ, b’rifda jew mingħajrha, għall-mużajki jew għal finijiet dekorattivi simili; dwal biċ-ċomb jew bħalhom; ħġieġ multiċellulari jew fowm fi blokok, pannelli, pjanċi, qxur jew forom simili    
Kubi tal-ħġieġ u oġġetti żgħar oħrajn tal-ħġieġ, b’rifda jew mingħajrha, għal mużajki jew finijiet dekorattivi simili 7016 10 00  
Oħrajn    
Dwal biċ-ċomb jew bħalhom 7016 90 10 (MTK)
Blokok u briks, tat-tip li jintużaw għall-finijiet tal-bini jew tal-kostruzzjoni 7016 90 40  
Oħrajn 7016 90 70  
70.17 Oġġetti tal-ħġieġ għal-laboratorju jew għal finijiet iġjeniċi jew farmaċewtiċi, immarkati bil-qisien jew ikkalibrati    
Tal-kwarz fuż jew ta’ silika oħra fuża 7017 10 00  
Ta’ ħġieġ ieħor b’koeffiċjent lineari ta’ espansjoni li ma jaqbiżx il-5 × 10–6 kull Kelvin f’firxa ta’ temperaturi minn 0 °C sa 300 °C 7017 20 00  
Oħrajn 7017 90 00  
70.18 Żibeġ tal-ħġieġ, perli artifiċjali, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż artifiċjali u oġġetti żgħar tal-ħġieġ simili, u oġġetti magħmula minnu għajr biġotterija; għajnejn tal-ħġieġ għajr oġġetti prostetiċi; statwetti u ornamenti oħrajn tal-ħġieġ illampjat, għajr biġotterija; mikrosferi tal-ħġieġ b’dijametru li ma jaqbiżx il-1 mm    
Żibeġ tal-ħġieġ, perli artifiċjali, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż artifiċjali u oġġetti żgħar tal-ħġieġ simili    
Żibeġ tal-ħġieġ    
Maqtugħin u illustrati b’mezzi mekkaniċi 7018 10 11  
Oħrajn 7018 10 19  
Perli artifiċjali 7018 10 30  
Ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż artifiċjali    
Maqtugħin u illustrati b’mezzi mekkaniċi 7018 10 51  
Oħrajn 7018 10 59  
Oħrajn 7018 10 90  
Mikrosferi tal-ħġieġ b’dijametru li ma jaqbiżx il-1 mm 7018 20 00  
Oħrajn    
Għajnejn tal-ħġieġ; oġġetti żgħar tal-ħġieġ 7018 90 10  
Oħrajn 7018 90 90  
70.19 Fibri tal-ħġieġ (inkluż suf tal-ħġieġ) u oġġetti magħmula minnhom (eż. raden, rovings, fibri minsuġin)    
Biċċiet żgħar, rovings, raden u trofof imqattgħin u mats magħmula minnhom    
Trofof imqattgħin, mhux itwal minn 50 mm 7019 11 00  
Rovings 7019 12 00  
Raden, biċċiet żgħar oħrajn 7019 13 00  
Mats magħqudin b’mod mekkaniku 7019 14 00  
Mats magħqudin b’mod kimiku 7019 15 00  
Oħrajn 7019 19 00  
Drappijiet magħqudin b’mod mekkaniku    
Drappijiet b’malja magħluqa minsuġin mir-rovings 7019 61 00  
Drappijiet oħra b’malja magħluqa minsuġin mir-rovings 7019 62 00  
Drappijiet b’malja magħluqa, nisġa tax-xoqqa, tar-raden mhux miksijin jew laminati 7019 63 00  
Drappijiet b’malja magħluqa, nisġa tax-xoqqa, tar-raden miksijin jew laminati 7019 64 00  
Drappijiet b’malja miftuħa ta’ wisa’ li ma jaqbiżx it-30 cm 7019 65 00  
Drappijiet b’malja miftuħa ta’ wisa’ li jaqbeż it-30 cm 7019 66 00  
Oħrajn    
Drappijiet meħjuta u drappijiet bil-labra 7019 69 10  
Oħrajn 7019 69 90  
Drappijiet magħqudin b’mod kimiku    
Voiles (folji rqaq) 7019 71 00  
Drappijiet oħra b’malja magħluqa 7019 72 00  
Drappijiet oħra b’malja miftuħa 7019 73 00  
Suf tal-ħġieġ u oġġetti tas-suf tal-ħġieġ    
Boards, saqqijiet u prodotti simili 7019 80 10  
Oħrajn 7019 80 90  
Oħrajn 7019 90 00  
70.20 Oġġetti oħrajn tal-ħġieġ    
Tubi u holders ta’ reatturi tal-kwarz maħsubin għad-dħul fi fran tad- diffużjoni u tal-ossidazzjoni għall-produzzjoni ta’ materjali semikondutturi 7020 00 05  
Ampulli tal-ħġieġ għal vacuum flasks jew għal reċipjenti oħrajn b’vakwu    
Mhux irfinuti 7020 00 07  
Irfinuti 7020 00 08  
Oħrajn    
Tal-kwarz fuż jew ta’ silika oħra fuża 7020 00 10  
Ta’ ħġieġ b’koeffiċjent lineari ta’ espansjoni li ma jaqbiżx il-5 × 10–6 kull Kelvin f’firxa ta’ temperaturi minn 0 °C sa 300 °C 7020 00 30  
Oħrajn 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.