CN8 / NC8 - 2023 70 CN8 / NC8 - 2023 - MT 72

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 71
PERLI NATURALI JEW IKKULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMIPREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MLIBBSA B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI MAGĦMULA MINNHOM; BIĠOTTERIJA; MUNITI

I. PERLI NATURALI JEW IKKULTIVATI U ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMIPREZZJUŻ    
71.01 Perli, naturali jew ikkultivati, kemm jekk maħdumin jew le inkella ggradati iżda mhux midmumin, immuntati jew ingastati; perli, naturali jew ikkultivati, midmumin temporanjament għall-konvenjenza waqt it-trasport    
Perli naturali 7101 10 00 (GRM)
Perli ikkultivati    
Mhux maħdumin 7101 21 00 (GRM)
Maħdumin 7101 22 00 (GRM)
71.02 Djamanti, maħdumin jew le, iżda mhux immuntati jew ingastati    
Mhux magħżulin 7102 10 00 (CTM)
Industrijali    
Mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, imħarrqa jew maqtugħin 7102 21 00 (CTM)
Oħrajn 7102 29 00 (CTM)
Mhux industrijali    
Mhux maħdumin jew sempliċiment issegati, imħarrqa jew maqtugħin 7102 31 00 (CTM)
Oħrajn 7102 39 00 (CTM)
71.03 Ħaġar prezzjuż (għajr djamanti) u ħaġar semiprezzjuż, maħdum jew iggradat jew le iżda mhux midmum, immuntat jew ingastat; ħaġar prezzjuż mhux iggradat (għajr djamanti) u ħaġar semiprezzjuż, midmum temporanjament għal konvenjenza fil-ġarr    
Mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew iffurmati raffi 7103 10 00  
Maħdumin mod ieħor    
Rubini, żaffiri u żmeraldi 7103 91 00 (GRM)
Oħrajn 7103 99 00 (GRM)
71.04 Ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż artifiċjali jew rikostrutt, maħdum jew iggradat jew le iżda mhux midmum, immuntat jew ingastat; ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż artifiċjali jew rikostrutt mhux iggradat, midmum temporanjament għal konvenjenza fil-ġarr    
Kwarzu pjeżoelettriku 7104 10 00 (GRM)
Oħrajn, mhux maħdumin jew sempliċiment issegati jew iffurmati raffi    
Djamanti 7104 21 00 (GRM)
Oħrajn 7104 29 00 (GRM)
Oħrajn    
Djamanti 7104 91 00 (GRM)
Oħrajn 7104 99 00 (GRM)
71.05 Għabra u trab ta’ ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż naturali jew artifiċjali    
Tad-djamanti 7105 10 00 (GRM)
Oħrajn 7105 90 00 (GRM)
II. METALLI PREZZJUŻI U METALLI MLIBBSIN B’METALL PREZZJUŻ    
71.06 Fidda (inkluż fidda maħsula bid-deheb jew platinu), mhux maħduma jew f’għamliet semimanifatturati, jew f’għamla ta’ trab    
Trab 7106 10 00 (GRM)
Oħrajn    
Mhux maħdumin 7106 91 00 (GRM)
Semimanifatturati 7106 92 00 (GRM)
71.07 Metalli komuni imlibbsa bil-fidda, mhux maħdumin iktar ħlief semimanifatturati 7107 00 00  
71.08 Deheb (inkluż deheb maħsul bi platinu), mhux maħdum jew f’għamla semimanifatturata, jew f’għamla ta’ trab    
Mhux monetarju    
Trab 7108 11 00 (GRM)
Għamliet oħrajn mhux maħdumin 7108 12 00 (GRM)
Għamliet oħrajn semimanifatturati    
Żbarri, vireg, wajer u sezzjonijiet; pjanċi; folji u strixxi ta’ ħxuna, eskluża kwalunkwe rifda, li taqbeż il-0,15-il mm 7108 13 10 (GRM)
Oħrajn 7108 13 80 (GRM)
Monetarju 7108 20 00 (GRM)
71.09 Metalli komuni jew fidda, imlibbsin bid-deheb, mhux maħdumin iktar ħlief semimanifatturati 7109 00 00  
71.10 Platinu, f’għamliet mhux maħdumin jew semimanifatturati, jew f’għamla ta’ trab    
Platinu    
Mhux maħdum jew f’għamla ta’ trab 7110 11 00 (GRM)
Oħrajn    
Żbarri, vireg, wajer u sezzjonijiet; pjanċi; folji u strixxi ta’ ħxuna, eskluża kwalunkwe rifda, li taqbeż il-0,15-il mm 7110 19 10 (GRM)
Oħrajn 7110 19 80 (GRM)
Palladju    
Mhux maħdum jew f’għamla ta’ trab 7110 21 00 (GRM)
Oħrajn 7110 29 00 (GRM)
Rodju    
Mhux maħdum jew f’għamla ta’ trab 7110 31 00 (GRM)
Oħrajn 7110 39 00 (GRM)
Iridju, osmju u rutenju    
Mhux maħdum jew f’għamla ta’ trab 7110 41 00 (GRM)
Oħrajn 7110 49 00 (GRM)
71.11 Metalli komuni, fidda jew deheb, imlibbsin bil-platinu, mhux maħdumin iktar ħlief semimanifatturati 7111 00 00  
71.12 Skart u skrapp ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall imlibbes b’metall prezzjuż; skart u skrapp ieħor li fih metall prezzjuż jew komposti ta’ metall prezzjuż, li prinċipalment jintużaw għall-irkupru tal-metall prezzjuż għajr l-oġġetti tal-intestatura 8549    
Irmied li fih metall prezzjuż jew komposti ta’ metall prezzjuż 7112 30 00  
Oħrajn    
Tad-deheb, inkluż metall imlibbes bid-deheb iżda ħlief ġbir mill-knis li fihom metalli prezzjużi oħrajn 7112 91 00  
Tal-platinu, inkluż metall imlibbes bi platinu iżda ħlief ġbir mill-knis li fihom metalli prezzjużi oħrajn 7112 92 00  
Oħrajn 7112 99 00  
III. ĠOJJELLERIJA, OĠĠETTI TAL-ARĠENTIERA U TA’ MIN JAĦDEM IL-FIDDA U OĠĠETTI OĦRAJN    
71.13 Oġġetti ta’ ġojjellerija u parts tagħhom, ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall imlibbes b’metall prezzjuż    
Ta’ metall prezzjuż maħsul jew imlibbes jew le b’metall prezzjuż    
Tal-fidda, maħsula jew imlibbsa jew le b’metall ieħor prezzjuż 7113 11 00 (GRM)
Ta’ metall ieħor prezzjuż, maħsul jew imlibbes jew le b’metall prezzjuż 7113 19 00 (GRM)
Ta’ metall komuni imlibbes b’metall prezzjuż 7113 20 00  
71.14 Oġġetti tal-arġentiera jew ta’ min jaħdem il-fidda u parts tagħhom, ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall imlibbes b’metall prezzjuż    
Ta’ metall prezzjuż maħsul jew imlibbes jew le b’metall prezzjuż    
Tal-fidda, maħsula jew imlibbsa jew le b’metall ieħor prezzjuż 7114 11 00 (GRM)
Ta’ metall ieħor prezzjuż, maħsul jew imlibbes jew le b’metall prezzjuż 7114 19 00 (GRM)
Ta’ metall komuni imlibbes b’metall prezzjuż 7114 20 00  
71.15 Oġġetti oħrajn ta’ metall prezzjuż jew ta’ metall imlibbes b’metall prezzjuż    
Katalizzaturi f’għamla ta’ drapp tal-wajer jew grilja, tal-platinu 7115 10 00  
Oħrajn 7115 90 00  
71.16 Oġġetti tal-perli naturali jew ikkultivati, ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż (naturali, artifiċjali jew rikostrutt)    
Tal-perli naturali jew ikkultivati 7116 10 00 (GRM)
Ta’ ħaġar prezzjuż jew semiprezzjuż (naturali, artifiċjali jew rikostrutt)    
Ġiżirajjen, brazzuletti u oġġetti oħrajn magħmula kompletament minn ħaġar naturali prezzjuż jew semiprezzjuż, sempliċiment midmumin mingħajr molol jew aċċessorji oħrajn 7116 20 11 (GRM)
Oħrajn 7116 20 80 (GRM)
71.17 Biġotterija    
Ta’ metall komuni, maħsul jew le b’metall prezzjuż    
Buttuni tal-pulzieri u buttuni (studs) 7117 11 00  
Oħrajn 7117 19 00  
Oħrajn 7117 90 00  
71.18 Muniti    
Muniti (għajr muniti tad-deheb), li mhumiex valuta legali 7118 10 00 (GRM)
Oħrajn 7118 90 00 (GRM)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.