CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - MT 85

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 84
REATTURI NUKLEARI, BOILERS, MAKKINARJU U APPARATI MEKKANIĊI; PARTS TAGĦHOM

84.01 Reatturi nukleari; elementi kombustibbli (skrataċ), mhux irradjati, għal reatturi nukleari; makkinarju u apparat għas-separazzjoni isotopika    
Reatturi nukleari (Euratom) 8401 10 00  
Makkinarju u apparat għas-separazzjoni isotopika, u parts tagħhom (Euratom) 8401 20 00  
Elementi kombustibbli (skrataċ), mhux irradjati (Euratom) 8401 30 00 (gi)
Parts ta’ reatturi nukleari (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Bojlers li jiġġeneraw stim jew fwar ieħor (għajr bojlers tal-misħun tat- tisħin ċentrali li jistgħu jipproduċu ukoll stim ta’ pressjoni baxxa); bojlers tal-ilma superimsaħħan    
Bojlers li jipproduċu stim jew fwar ieħor    
Bojlers bit-tubi tal-ilma bi produzzjoni ta’ stim iktar minn 45 tunellati metriċi fis-siegħa 8402 11 00  
Bojlers bit-tubi tal-ilma bi produzzjoni ta’ stim mhux iktar minn 45 tunellati metriċi fis-siegħa 8402 12 00  
Bojlers oħrajn li jiġġeneraw il-fwar, inkluż bojlers ibridi    
Bojlers bit-tubi ta’ gassijiet li jsaħħnu 8402 19 10  
Oħrajn 8402 19 90  
Bojlers tal-ilma superimsaħħan 8402 20 00  
Parts 8402 90 00  
84.03 Bojlers għat-tisħin ċentrali għajr dawk tal-intestatura 8402    
Bojlers    
Tal-ħadid fondut 8403 10 10  
Oħrajn 8403 10 90  
Parts    
Tal-ħadid fondut 8403 90 10  
Oħrajn 8403 90 90  
84.04 Apparat awżiljari għall-użu ma’ bojlers tal-intestatura 8402 jew 8403 (eż. ekonomizzaturi, superheaters, apparat għat-tneħħija tan-nugrufun, irkupraturi tal-gass); kondensaturi għal unitajiet tal-enerġija bl-istim jew bi fwar ieħor    
Apparat awżiljari għal użu ma’ bojlers tal-intestatura 8402 jew 8403 8404 10 00  
Kondensaturi għal unitajiet tal-enerġija bl-istim jew bi fwar ieħor 8404 20 00  
Parts 8404 90 00  
84.05 Ġeneraturi ta’ gass produttur (producergas) jew gass tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le; ġeneraturi tal-gass tal-aċitilena u ġeneraturi simili ta’ gassijiet bi proċess tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le    
Ġeneraturi ta’ gass produttur (producergas) jew gass tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le; ġeneraturi tal-gass tal-aċitilena u ġeneraturi simili ta’ gassijiet bi proċess tal-ilma, bil-purifikaturi tagħhom jew le 8405 10 00  
Parts 8405 90 00  
84.06 Turbini tal-istim u turbini oħra tal-fwar    
Turbini għall-propulsjoni fl-ilma 8406 10 00  
Turbini oħrajn    
B’output ogħla minn 40 MW 8406 81 00  
B’output mhux ogħla minn 40 MW 8406 82 00  
Parts    
Statorblades, rotors u l-pali tagħhom 8406 90 10  
Oħrajn 8406 90 90  
84.07 Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni reċiprokanti jew rotatorji mqabbdin bi spark    
Magni tal-inġenji tal-ajru 8407 10 00 (PCE)
Magni għall-propulsjoni fl-ilma    
Muturi outboard    
Ta’ ċilindrata mhux ikbar minn 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 325 cm³    
Ta’ potenza mhux iktar minn 30 kW 8407 21 91 (PCE)
Ta’ potenza iktar minn 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Oħrajn 8407 29 00 (PCE)
Magni bil-pistuni reċiprokanti tat-tip użat għall-propulsjoni ta’ vetturi tal-Kapitolu 87    
Ta’ ċilindrata mhux ikbar minn 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 50 cm3 iżda mhux ikbar minn 250 cm³    
Ta’ ċilindrata ikbar minn 50 cm3 iżda mhux ikbar minn 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 125 cm3 iżda mhux ikbar minn 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 250 cm³ iżda mhux ikbar minn 1000 cm³    
Ta’ ċilindrata ikbar minn 250 cm3 iżda mhux ikbar minn 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 500 cm3 iżda mhux ikbar minn 1000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 1000 cm³    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’: tratturi kkontrollati minn min ikun bil-mixi tas-subintestatura 870110; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8704 b’magna b’ċilindrata inqas minn 2800 cm³; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8705 8407 34 10 (PCE)
Oħrajn    
Użati 8407 34 30 (PCE)
Ġodda, ta’ ċilindrata    
Mhux ikbar minn 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
Ikbar minn 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Magni oħrajn    
Ta’ ċilindrata mhux ikbar minn 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
Ta’ ċilindrata ikbar minn 250 cm³    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’: tratturi kkontrollati minn min ikun bil-mixi tas-subintestatura 870110; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8704 b’magna b’ċilindrata inqas minn 2800 cm³; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8705 8407 90 50 (PCE)
Oħrajn    
Ta’ potenza mhux iktar minn 10 kW 8407 90 80 (PCE)
Ta’ potenza iktar minn 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (magni diżil jew semi-diżil)    
Magni għall-propulsjoni fl-ilma    
Użati    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 11 (PCE)
Oħrajn 8408 10 19 (PCE)
Ġodda, ta’ potenza    
Mhux iktar minn 50 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 23 (PCE)
Oħrajn 8408 10 27 (PCE)
Iktar minn 50 kW iżda mhux iktar minn 100 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 31 (PCE)
Oħrajn 8408 10 39 (PCE)
Iktar minn 100 kW iżda mhux iktar minn 200 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 41 (PCE)
Oħrajn 8408 10 49 (PCE)
Iktar minn 200 kW iżda mhux iktar minn 300 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 51 (PCE)
Oħrajn 8408 10 59 (PCE)
Iktar minn 300 kW iżda mhux iktar minn 500 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 61 (PCE)
Oħrajn 8408 10 69 (PCE)
Iktar minn 500 kW iżda mhux iktar minn 1000 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 71 (PCE)
Oħrajn 8408 10 79 (PCE)
Iktar minn 1000 kW iżda mhux iktar minn 5000 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 81 (PCE)
Oħrajn 8408 10 89 (PCE)
Ikbar minn 5000 kW    
Għal bastimenti li jbaħħru tal-intestaturi 8901 sa 8906, laneċ tar-rmonk tas-subintestatura 89040010 u bastimenti tal-gwerra tas-subintestatura 89061000 8408 10 91 (PCE)
Oħrajn 8408 10 99 (PCE)
Magni tat-tip użati għall-propulsjoni ta’ vetturi tal-Kapitolu 87    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’: tratturi kkontrollati minn min ikun bil-mixi tas-subintestatura 870110; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8704 b’magna b’ċilindrata inqas minn 2500 cm³; vetturi bil-mutur tal-intestatura 8705 8408 20 10 (PCE)
Oħrajn    
Għal tratturi agrikoli jew forestali bir-roti, ta’ potenza    
Mhux iktar minn 50 kW 8408 20 31 (PCE)
Iktar minn 50 kW iżda mhux iktar minn 100 kW 8408 20 35 (PCE)
Iktar minn 100 kW 8408 20 37 (PCE)
Għal vetturi oħrajn tal-Kapitolu 87, ta’ potenza    
Mhux iktar minn 50 kW 8408 20 51 (PCE)
Iktar minn 50 kW iżda mhux iktar minn 100 kW 8408 20 55 (PCE)
Iktar minn 100 kW iżda mhux iktar minn 200 kW 8408 20 57 (PCE)
Iktar minn 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Magni oħrajn    
Għat-trazzjoni ferrovjarja 8408 90 21 (PCE)
Oħrajn    
Użati 8408 90 27 (PCE)
Ġodda, ta’ potenza    
Mhux iktar minn 15 kW 8408 90 41 (PCE)
Iktar minn 15 kW iżda mhux iktar minn 30 kW 8408 90 43 (PCE)
Iktar minn 30 kW iżda mhux iktar minn 50 kW 8408 90 45 (PCE)
Iktar minn 50 kW iżda mhux iktar minn 100 kW 8408 90 47 (PCE)
Iktar minn 100 kW iżda mhux iktar minn 200 kW 8408 90 61 (PCE)
Iktar minn 200 kW iżda mhux iktar minn 300 kW 8408 90 65 (PCE)
Iktar minn 300 kW iżda mhux iktar minn 500 kW 8408 90 67 (PCE)
Iktar minn 500 kW iżda mhux iktar minn 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
Iktar minn 1000 kW iżda mhux iktar minn 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
Ikbar minn 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Parts tajbin biss jew prinċipalment biex jintużaw mal-magni tal-intestatura 8407 jew 8408    
Għal magni tal-inġenji tal-ajru 8409 10 00  
Oħrajn    
Tajbin biss jew prinċipalment biex jintużaw ma’ magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark 8409 91 00  
Oħrajn 8409 99 00  
84.10 Turbini idrawliċi, roti tal-ilma, u r-regolaturi għalihom    
Turbini idrawliċi u roti tal-ilma    
B’potenza ta’ mhux iktar minn 1000 kW 8410 11 00  
Ta’ potenza ikbar minn 1000 kW iżda mhux ikbar minn 10000 kW 8410 12 00  
Ta’ potenza ikbar minn 10000 kW 8410 13 00  
Parts, inkluż regolaturi 8410 90 00  
84.11 Turbojets, turbopropellers u turbini oħrajn tal-gass    
Turbojets    
Ta’ pressjoni mhux ikbar minn 25 kN 8411 11 00 (PCE)
Ta’ pressjoni ikbar minn 25 kN    
Ta’ pressjoni ikbar minn 25 kN iżda mhux ikbar minn 44 kN 8411 12 10 (PCE)
Ta’ pressjoni ikbar minn 44 kN iżda mhux ikbar minn 132 kN 8411 12 30 (PCE)
Ta’ pressjoni ikbar minn 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Turbopropellers    
B’potenza ta’ mhux iktar minn 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
Ta’ potenza ikbar minn 1100 kW    
Ta’ potenza iktar minn 1100 kW iżda mhux iktar minn 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
Ta’ potenza ikbar minn 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Turbini oħrajn ta’ gass    
B’potenza ta’ mhux iktar minn 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
Ta’ potenza ikbar minn 5000 kW    
Ta’ potenza iktar minn 5000 kW iżda mhux iktar minn 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
Ta’ potenza iktar minn 20000 kW iżda mhux iktar minn 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
Ta’ potenza ikbar minn 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Parts    
Ta’ turbojets jew turbopropellers 8411 91 00  
Oħrajn 8411 99 00  
84.12 Magni u muturi oħrajn    
Magni ta’ reazzjoni għajr turbojets 8412 10 00 (PCE)
Magni u muturi idrawliċi    
B’azzjoni lineari (ċilindri)    
Sistemi idrawliċi 8412 21 20  
Oħrajn 8412 21 80  
Oħrajn    
Sistemi idrawliċi 8412 29 20  
Oħrajn    
Muturi mħaddmin bi fluwidu idrawliku 8412 29 81  
Oħrajn 8412 29 89  
Magni u muturi pnewmatiċi    
B’azzjoni lineari (ċilindri) 8412 31 00  
Oħrajn 8412 39 00  
Oħrajn    
Magni tal-enerġija mill-istim jew fwar ieħor 8412 80 10  
Oħrajn 8412 80 80  
Parts    
Ta’ magni ta’ reazzjoni għajr turbojets 8412 90 20  
Ta’ magni u muturi idrawliċi 8412 90 40  
Oħrajn 8412 90 80  
84.13 Pompi għal likwidi, mgħammrin b’apparat għall-kejl jew le; elevaturi tal-likwidi    
Pompi mgħammrin jew maħsubin biex ikunu mgħammrin b’apparat għall-kejl    
Pompi għal tqassim ta’ karburanti jew lubrikanti, tat-tip użati fil-pompi tal-petrol jew fil-garaxxijiet 8413 11 00 (PCE)
Oħrajn 8413 19 00 (PCE)
Pompi mħaddma bl-idejn, għajr dawk tas-subintestatura 841311 jew 841319 8413 20 00 (PCE)
Pompi għal karburanti, lubrikanti jew medium tat-tkessiħ għal magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni    
Pompi ta’ injezzjoni 8413 30 20 (PCE)
Oħrajn 8413 30 80 (PCE)
Pompi għal konkos 8413 40 00 (PCE)
Pompi oħrajn b’moviment alternat bi spostament pożittiv    
Unitajiet idrawliċi 8413 50 20  
Pompi ta’ ddożar u proporzjonar 8413 50 40 (PCE)
Oħrajn    
Pompi bil-pistuni    
Imħaddmin bi fluwidu idrawliku 8413 50 61 (PCE)
Oħrajn 8413 50 69 (PCE)
Oħrajn 8413 50 80 (PCE)
Pompi rotatorji oħrajn bi spostament pożittiv    
Unitajiet idrawliċi 8413 60 20  
Oħrajn    
Pompi bil-gerijiet    
Imħaddmin bi fluwidu idrawliku 8413 60 31 (PCE)
Oħrajn 8413 60 39 (PCE)
Pompi bil-qala’    
Imħaddmin bi fluwidu idrawliku 8413 60 61 (PCE)
Oħrajn 8413 60 69 (PCE)
Pompi bil-viti elikojdali 8413 60 70 (PCE)
Oħrajn 8413 60 80 (PCE)
Pompi oħrajn ċentrifugali    
Pompi sommerġibbli    
Stadju wieħed 8413 70 21 (PCE)
Multi-stadji 8413 70 29 (PCE)
Glandless impellers għal sistemi ta’ tisħin u provvista tal-ilma sħun 8413 70 30 (PCE)
Oħrajn, b’dijametru ta’ ħruġ ta’ skargar    
Ma jaqbiżx il-15-il mm 8413 70 35 (PCE)
Jaqbeż il-15-il mm    
Pompi channel impeller u pompi side channel 8413 70 45 (PCE)
Pompi bi fluss radjali    
Stadju wieħed    
B’impeller għad-dħul wieħed    
Monoblokk 8413 70 51 (PCE)
Oħrajn 8413 70 59 (PCE)
B’impeller għad-dħul wieħed 8413 70 65 (PCE)
Multi-stadji 8413 70 75 (PCE)
Pompi oħrajn ċentrifugali    
Stadju wieħed 8413 70 81 (PCE)
Multi-stadji 8413 70 89 (PCE)
Pompi oħrajn; elevaturi tal-likwidi    
Pompi 8413 81 00 (PCE)
Elevaturi tal-likwidi 8413 82 00 (PCE)
Parts    
Ta’ pompi 8413 91 00  
Ta’ elevaturi tal-likwidi 8413 92 00  
84.14 Pompi tal-arja jew tal-vakwu, kompressuri u fannijiet ta’ arja jew gass ieħor; hoods għall-ventilazzjoni jew għar-riċiklaġġ tal-arja li fihom fann, mgħammar bil-filtri; kabinetti tas-sikurezza bijoloġiċi li ma joħroġx gass minnhom, kemm jekk mgħammrin b’filters u kemm jekk le    
Pompi tal-vakwu    
Tat-tip użati għall-manifattura ta’ semikondutturi jew użati biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ displays b’pannelli ċatti 8414 10 15 (PCE)
Oħrajn    
Pompi rotatorji bil-pistuni, pompi rotatorji b’qala’ tiżżerżaq, pompi bi traxxinament molekulari u pompi Roots 8414 10 25 (PCE)
Oħrajn    
Pompi tad-diffużjoni, krijopompi u pompi ta’ adsorbiment 8414 10 81 (PCE)
Oħrajn 8414 10 89 (PCE)
Pompi tal-arja mħaddmin bl-idejn jew bis-saqajn    
Pompi tal-idejn għar-roti 8414 20 20 (PCE)
Oħrajn 8414 20 80 (PCE)
Kumpressuri tat-tip użat f’tagħmir tat-tkessiħ    
Ta’ potenza mhux iktar minn 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
Ta’ potenza iktar minn 0,4 kW    
Ermetiċi jew semiermetiċi 8414 30 81 (PCE)
Oħrajn 8414 30 89 (PCE)
Kumpressuri tal-arja mmuntati fuq qafas bir-roti għall-irmunkar    
Li jagħtu fluss fil-minuta mhux iktar minn 2 m³ 8414 40 10 (PCE)
Li jagħtu fluss fil-minuta iktar minn 2 m³ 8414 40 90 (PCE)
Fannijiet    
Fannijiet għall-mejda, għall-art, għat-tieqa jew għas-saqaf, b’mutur elettriku fihom stess b’output ta’ mhux iktar minn 125 W 8414 51 00 (PCE)
Oħrajn    
Fannijiet tat-tip użat biss jew prinċipalment għat-tkessiħ tal-mikroproċessuri, apparat tat-telekomunikazzjoni, magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data u unitajiet ta’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data 8414 59 15 (PCE)
Oħrajn    
Fannijiet assjali 8414 59 25 (PCE)
Fannijiet ċentrifugali 8414 59 35 (PCE)
Oħrajn 8414 59 95 (PCE)
Hoods b’ġenb orizzontali massimu mhux iktar minn 120 cm 8414 60 00 (PCE)
Kabinetti tas-sikurezza bijoloġiċi li ma joħroġx gass minnhom 8414 70 00 (PCE)
Oħrajn    
Turbokumpressuri    
Stadju wieħed 8414 80 11 (PCE)
Multi-stadji 8414 80 19 (PCE)
Kumpressuri ta’ spostament b’moviment alternat, li għandhom kapaċità tal-pressjoni tal-gauge    
Mhux ogħla minn 15 bar, bi fluss fis-siegħa ta’    
Mhux iktar minn 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
Iktar minn 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
Ogħla minn 15-il bar, bi fluss fis-siegħa ta’    
Mhux iktar minn 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
Iktar minn 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Kumpressuri ta’ spostament b’sistema rotatorja    
B’xaft wieħed 8414 80 73 (PCE)
Multi-xaft    
Kumpressuri elikojdali 8414 80 75 (PCE)
Oħrajn 8414 80 78 (PCE)
Oħrajn 8414 80 80 (PCE)
Parts 8414 90 00  
84.15 Magni tal-arja kundizzjonata, li fihom fann bil-mutur u elementi għall-bdil tat-temperatura u tal-umdità, inkluż dawk il-magni li fihom l-umdità ma tistax tkun irregolata separatament    
Tat-tip magħmula biex ikunu mwaħħla ma’ tieqa, ħajt, saqaf jew art, kollox f’ħaġa waħda jew "sistemi maqsumin”    
Kollox f’ħaġa waħda 8415 10 10  
Sistemi maqsumin (splitsystem) 8415 10 90  
Tat-tip użat għall-persuni, f’vetturi bil-mutur 8415 20 00  
Oħrajn    
Li fihom unità għat-tkessiħ u valv għall-qlib taċ-ċiklu tat-tkessiħ/sħana (pompi tas-sħana riversibbli) 8415 81 00  
Oħrajn, li fihom unità għat-tkessiħ 8415 82 00  
Oħrajn, li ma fihomx unità għat-tkessiħ 8415 83 00  
Parts 8415 90 00  
84.16 Burners tal-fran għal karburant likwidu, għal karburant solidu mfarrak jew għal gass; apparat mekkaniku li jnajjar il-bajli, inkluż il-gradilji tagħhom, skargaturi mekkaniċi tal-irmied u apparat simili    
Burners tal-fran għal karburant likwidu    
Li fihom apparat ta’ kontroll awtomatiku 8416 10 10 (PCE)
Oħrajn 8416 10 90 (PCE)
Burners oħrajn tal-fran, inkluż burners ikkombinati    
Għal gass biss, monoblokk, li fihom ventilatur u apparat ta’ kontroll 8416 20 10 (PCE)
Oħrajn    
Burners ikkombinati 8416 20 20 (PCE)
Oħrajn 8416 20 80  
Apparat mekkaniku li jnajjar il-bajli, inkluż gradilji tagħhom, skargaturi mekkaniċi tal-irmied u apparat simili 8416 30 00  
Parts 8416 90 00  
84.17 Fran industrijali jew tal-laboratorju, inkluż inċineraturi, mhux tal-elettriku    
Fran għax-xiwi, tidwib jew trattament ta’ sħana ieħor ta’ minerali mhux maħduma, ta’ piriti jew ta’ metalli 8417 10 00  
Fran tal-ħobż, inkluż fran għall-ħami tal-gallettini    
Fran mina 8417 20 10  
Oħrajn 8417 20 90  
Oħrajn    
Fran għall-ħami ta’ prodotti taċ-ċeramika 8417 80 30 (PCE)
Fran għall-ħami ta’ prodotti tas-siment, tal-ħġieġ jew prodotti kimiċi 8417 80 50 (PCE)
Oħrajn 8417 80 70  
Parts 8417 90 00  
84.18 Friġġijiet, friżi u tagħmir ieħor għat-tkessiħ jew iffriżar, tal-elettriku jew oħrajn; pompi tas-sħana għajr magni tal-arja kundizzjonata tal-intestatura 8415    
Friġġijiet-friżi kkombinati, mgħammrin b’bibien jew kxaxen esterni separati, jew kombinamenti tagħhom    
Ta’ kapaċità li taqbeż it-340litru 8418 10 20 (PCE)
Oħrajn 8418 10 80 (PCE)
Friġġijiet, tip għad-dar    
Tip bil-kompressur    
Ta’ kapaċità li taqbeż it-340 litru 8418 21 10 (PCE)
Oħrajn    
Mudell tal-mejda 8418 21 51 (PCE)
Tip built-in 8418 21 59 (PCE)
Oħrajn, ta’ kapaċità ta’    
Mhux iktar minn 250 litru 8418 21 91 (PCE)
Iktar minn 250 litru iżda mhux iktar minn 340 litru 8418 21 99 (PCE)
Oħrajn 8418 29 00 (PCE)
Friżi tat-tip senduq, ta’ kapaċità li ma taqbiżx it-800 litru    
Ta’ kapaċità li taqbeż l-400 litru 8418 30 20 (PCE)
Ta’ kapaċità li taqbeż l-400 litru iżda li ma taqbiżx it-800 litru 8418 30 80 (PCE)
Friżi tat-tip wieqaf, ta’ kapaċità li ma taqbiżx id-900 litru    
Ta’ kapaċità li ma taqbiżx il-250 litru 8418 40 20 (PCE)
Ta’ kapaċità li taqbeż il-250 litru iżda li ma taqbiżx id-900 litru 8418 40 80 (PCE)
Għamara oħra (sniedaq, armarji, bankijiet għall-wiri, vetrini u oħrajn tal-istess tip) għall-ħżin u għall-wiri, li jinkorporaw tagħmir tat-tkessiħ jew tal-iffriżar    
Vetrini u bankuni friġġ (li fihom unità ta’ tkessiħ jew evaporaturi)    
Għall-ħżin ta’ ikel iffriżat 8418 50 11 (PCE)
Oħrajn 8418 50 19 (PCE)
Għamara oħra tat-tkessiħ 8418 50 90 (PCE)
Tagħmir ieħor ta’ tkessiħ jew iffriżar; pompi tas-sħana    
Pompi tas-sħana għajr magni tal-arja kkondizzjonata tal-intestatura 8415 8418 61 00  
Oħrajn 8418 69 00  
Parts    
Għamara maħsuba biex tilqa’ fiha tagħmir tat-tkessiħ jew tal-iffriżar 8418 91 00  
Oħrajn    
Evaporaturi u kondensaturi, ħlief dawk għall-friġġijiet tat-tip domestiku 8418 99 10  
Oħrajn 8418 99 90  
84.19 Makkinarju, apparat jew tagħmir tal-laboratorju, imsaħħan bl-elettriku jew le (ħlief fran u tagħmir ieħor tal-intestatura 8514), għat-trattament ta’ materjali bi proċess li jinvolvi bidla ta’ temperatura bħal tisħin, tisjir, xiwi, iddistillar, rettifikar, sterilizzar, pastorizzar, tisjir bl-istim, tnixxif, evaporar, vaporizzar, ikkondensar jew tkessiħ, għajr makkinarju jew impjant tat-tip użat għal finijiet domestiċi; heaters tal-ilma istantanji jew tal-ilma maħżun, mhux tal-elettriku    
Heaters tal-ilma istantanji jew tal-ilma maħżun, mhux tal-elettriku    
Heaters tal-ilma istantanji bil-gass 8419 11 00  
Heaters tal-ilma solari 8419 12 00  
Oħrajn 8419 19 00  
Sterilizzaturi mediċi, kirurġiċi jew tal-laboratorju 8419 20 00  
Magni tat-tnixxif    
Apparat tal-lijofilizzazzjoni, unitajiet ta’ krijodessikazzjoni u magni tat-tnixxif bl-isprej 8419 33 00  
Oħrajn, għall-prodotti agrikoli 8419 34 00  
Oħrajn, għall-injam, għall-polpa tal-karta, għall-karta jew għall-kartun 8419 35 00  
Oħrajn 8419 39 00  
Apparat ta’ distillar jew ta’ rettifikar 8419 40 00  
Skambjaturi tas-sħana    
Skambjaturi tas-sħana magħmula mil-fluworopolimeri u b’tubu tad-dħul u tal-ħruġ b’dijametru intern ta’ 3 cm jew inqas 8419 50 20  
Oħrajn 8419 50 80  
Makkinarju għal-likwifikazzjoni tal-arja jew ta’ gassijiet oħrajn 8419 60 00  
Makkinarju, apparat u tagħmir ieħor    
Għall-preparazzjoni tax-xarbiet sħan jew għat-tisjir jew tisħin ta’ ikel    
Stanjati u apparat ieħor għas-sajran ta’ kafè u xarbiet oħrajn sħan 8419 81 20  
Oħrajn 8419 81 80  
Oħrajn    
Torrijiet għat-tkessiħ u apparat simili għat-tkessiħ dirett (mingħajr ħajt jifred) permezz tal-ilma riċiklat 8419 89 10  
Apparat ta’ vakwu-fwar għad-depożizzjoni ta’ metall 8419 89 30  
Oħrajn 8419 89 98  
Parts    
Ta’ sterilizzaturi tas-subintestatura 84192000 8419 90 15  
Oħrajn 8419 90 85  
84.20 Magni tal-mogħdija jew magni oħrajn bir-rombli, għajr għal metalli jew ħġieġ, u ċilindri għalihom    
Magni tal-mogħdija jew magni oħrajn bir-rombli    
Tat-tip użati fl-industrija tat-tessuti 8420 10 10  
Tat-tip użati fl-industrija tal-karta 8420 10 30  
Oħrajn    
Laminaturi bir-romblu tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ sottostrati taċ-ċirkwiti stampati jew ta’ ċirkwiti stampati nfushom 8420 10 81  
Oħrajn 8420 10 89  
Parts    
Ċilindri    
Tal-ħadid fondut 8420 91 10  
Oħrajn 8420 91 80  
Oħrajn 8420 99 00  
84.21 Magni ċentrifugali, inkluż magni tat-tnixxif ċentrifugali; makkinarju u apparat li jiffiltraw jew isaffu, likwidi jew gassijiet    
Magni ċentrifugali, inkluż magni tat-tnixxif ċentrifugali    
Skrematriċi 8421 11 00  
Magni tat-tnixxif tal-ħwejjeġ 8421 12 00 (PCE)
Oħrajn    
Magni ċentrifugali tat-tip użat f’laboratorji 8421 19 20  
Oħrajn 8421 19 70  
Makkinarju u apparat li jiffiltraw jew isaffu l-likwidi    
Biex jiffiltraw jew isaffu l-ilma 8421 21 00  
Biex jiffiltraw jew isaffu xarbiet oħra għajr ilma 8421 22 00  
Filtri taż-żejt jew tal-petrol għal magni tal-kombustjoni interna 8421 23 00  
Oħrajn    
Magħmula minn fluworopolimeri b’filtru jew membrana tat-tisfija mhux eħxen minn 140 microns 8421 29 20  
Oħrajn 8421 29 80  
Makkinarju u apparat li jiffiltraw jew isaffu l-gassijiet    
Filtri għad-dħul tal-arja għal magni tal-kombustjoni interna 8421 31 00  
Konvertituri katalitiċi jew filtri kontra l-partikuli, kemm jekk ikkombinati u kemm jekk le, għall-purifikazzjoni jew għall-filtrazzjoni tal-gassijiet tal-egżost mill-magna b’kombustjoni interna 8421 32 00  
Oħrajn    
B’housing tal-azzar inossidabbli, b’tubu tad-dħul u tal-ħruġ b’dijametru intern li mhux ikbar minn 1.3 cm 8421 39 15  
Oħrajn    
Makkinarju u apparat li jiffiltraw jew isaffu l-arja 8421 39 25  
Makkinarju u apparat li jiffiltraw jew isaffu gassijiet oħrajn    
Bi proċess katalitiku 8421 39 35  
Oħrajn 8421 39 85  
Parts    
Ta’ ċentrifugi, inkluż magni tat-tnixxif ċentrifugali 8421 91 00  
Oħrajn    
Parts minn makkinarju u apparat tal-intestaturi 84212920 jew 84213915 8421 99 10  
Oħrajn 8421 99 90  
84.22 Magni għall-ħasil tal-platti; makkinarju għat-tindif jew għat-tnixxif ta’ fliexken jew kontenituri oħrajn; makkinarju għall-mili, għeluq, issiġillar jew twaħħil ta’ tikketti ma’ fliexken, laned, kaxex, boroż jew kontenituri oħrajn; makkinarju għat-tqegħid tal-għotien ta’ fliexken, vażetti, tubi u kontenituri simili; makkinarju ieħor għal ippakkjar jew tgeżwir (inkluż makkinarju għall-heat shrink wrapping); makkinarju għall-aerazzjoni tax-xorb    
Magni għall-ħasil tal-platti    
Tat-tip domestiku 8422 11 00 (PCE)
Oħrajn 8422 19 00 (PCE)
Makkinarju għat-tindif jew għat-tnixxif tal-fliexken jew ta’ kontenituri oħrajn 8422 20 00  
Makkinarju għall-mili, għeluq, issiġillar jew twaħħil ta’ tikketti ma’ fliexken, laned, kaxex, boroż jew kontenituri oħrajn; makkinarju għat-tqegħid tal-għotien ta’ fliexken, vażetti, tubi u kontenituri simili; makkinarju għall-aerazzjoni tax-xorb 8422 30 00  
Makkinarju ieħor għall-ippakkjar jew għat-tgeżwir (inkluż makkinarju għall-heat shrink wrapping) 8422 40 00  
Parts    
Ta’ magni għall-ħasil tal-platti 8422 90 10  
Oħrajn 8422 90 90  
84.23 Makkinarju għal użin (ħlief imwieżen b’sensittività ta’ 5 cg jew aħjar), inkluż magni li jgħoddu jew li jiċċekkjaw regolati bl-użin; piżijiet ta’ kull tip għall-magni ta’ użin    
Magni tal-użin tal-persuna, inkluż imwieżen għat-trabi; mwieżen tad-dar    
Mwieżen tad-dar 8423 10 10 (PCE)
Oħrajn 8423 10 90 (PCE)
Mwieżen għall-użin kontinwu ta’ oġġetti fuq conveyors    
Li jużaw mezzi elettroniċi għall-kejl tal-piżijiet 8423 20 10 (PCE)
Oħrajn 8423 20 90 (PCE)
Imwieżen għal piż kostanti u mwieżen biex joħorġu piż predeterminat ta’ materjal f’borża jew f’kontenitur, inkluż imwieżen tad-delu    
Li jużaw mezzi elettroniċi għall-kejl tal-piżijiet 8423 30 10 (PCE)
Oħrajn 8423 30 90 (PCE)
Makkinarju ieħor tal-użin    
B’kapaċità massima tal-użin ta’ mhux iktar minn 30 kg    
Li jużaw mezzi elettroniċi għall-kejl tal-piżijiet    
Imwieżen ta’ verifika u magni ta’ kontroll awtomatiku li jaħdmu b’referenza għal piż predeterminat 8423 81 21 (PCE)
Makkinarju għall-użin u t-twaħħil ta’ tikketti ma’ oġġetti ppakkjati bil-lest 8423 81 23 (PCE)
Imwieżen għall-ħwienet 8423 81 25 (PCE)
Oħrajn 8423 81 29 (PCE)
Oħrajn 8423 81 80 (PCE)
B’kapaċità massima tal-użin ta’ iktar minn 30 kg iżda mhux iktar minn 5000 kg    
Li jużaw mezzi elettroniċi għall-kejl ta’ piżijiet, minbarra l-magni għall-użin tal-vetturi bil-mutur 8423 82 20 (PCE)
Oħrajn    
Imwieżen ta’ verifika u magni ta’ kontroll awtomatiku li jaħdmu b’referenza għal piż predeterminat 8423 82 81 (PCE)
Oħrajn 8423 82 89 (PCE)
Oħrajn    
Li jużaw mezzi elettroniċi għall-kejl tal-piżijiet 8423 89 20 (PCE)
Oħrajn 8423 89 80 (PCE)
Piżijiet ta’ kull tip għal magni ta’ użin; parts ta’ makkinarju tal-użin    
Parts ta’ makkinarju tal-użin tal-intestaturi 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 jew 84238920 8423 90 10  
Oħrajn 8423 90 90  
84.24 Apparat mekkaniku (tal-idejn jew le) għax-xħit, it-tixrid jew it-traxxix ta’ likwidi jew trabijiet; apparat għat-tifi tan-nar, ikkargat jew le; apparat għat-traxxix u tagħmir simili; magni tal-istim jew tas-sandblasting u magni simili bil-ġettijiet    
Apparat għat-tifi tan-nar, ikkargat jew le 8424 10 00  
Apparat għat-traxxix u apparati simili 8424 20 00  
Magni tal-istim jew tas-sandblasting u magni simili bil-ġettijiet    
Apparat għat-tindif bl-ilma, b’mutur inkorporat    
B’apparat għat-tisħin 8424 30 01 (PCE)
Oħrajn 8424 30 08 (PCE)
Magni oħrajn    
Imħaddmin bl-arja kompressata 8424 30 10  
Oħrajn 8424 30 90  
Sprejers agrikoli jew ortikulturali    
Sprejers portabbli 8424 41 00 (PCE)
Oħrajn    
Magni għat-traxxix u magni li jxerrdu t-trab maħsubin biex ikunu mmuntati fuq jew miġbudin minn tratturi 8424 49 10 (PCE)
Oħrajn 8424 49 90 (PCE)
Apparat ieħor    
Agrikolu jew ortikulturali    
Apparat għat-tisqija 8424 82 10  
Oħrajn 8424 82 90  
Oħrajn    
Apparat mekkaniku għall-projezzjoni, dispersjoni jew traxxix tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati jew assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati 8424 89 40  
Oħrajn 8424 89 70  
Parts    
Parts ta’ apparat mekkaniku tal-intestatura 84248940 8424 90 20  
Oħrajn 8424 90 80  
84.25 Paranki għajr skip-hoists; winċijiet u capstans; ġakkijiet    
Paranki għajr skip-hoists jew għodda għall-irfigħ tal-vetturi    
Imħaddmin b’mutur elettriku 8425 11 00 (PCE)
Oħrajn 8425 19 00 (PCE)
Winċijiet; capstans    
Imħaddmin b’mutur elettriku 8425 31 00 (PCE)
Oħrajn 8425 39 00 (PCE)
Ġakkijiet; għodda għall-irfigħ tal-vetturi    
Sistemi ta’ ġġakkjar built-in tat-tip użati fil-garaxxijiet 8425 41 00 (PCE)
Ġakkijiet u għodda oħra tal-irfigħ, idrawliċi 8425 42 00 (PCE)
Oħrajn 8425 49 00 (PCE)
84.26 Deriks ta’ vapuri; krejnijiet, inkluż krejnijiet bil-kejbil; oqfsa tal-irfigħ mobbli, straddlecarriers u trakkijiet tax-xogħol mgħammrin bi krejn    
Krejnijiet li jivvjaġġaw imdendlin (overhead), krejnijiet trasportaturi, krejnijiet gantry, krenijiet pont, oqfsa tal-irfigħ mobbli u straddle carriers    
Krejnijiet li jivvjaġġaw imdendlin (overhead) fuq irfid fiss 8426 11 00  
Oqfsa tal-irfigħ mobbli fuq ir-roti u straddlecarriers 8426 12 00  
Oħrajn 8426 19 00  
Krejnijiet torri 8426 20 00  
Krejnijiet bil-ġibb portali jew pedestall 8426 30 00  
Makkinarju ieħor, awtopropulsiv    
Fuq ir-roti 8426 41 00  
Oħrajn 8426 49 00  
Makkinarju ieħor    
Maħsub biex jiġi mmuntat fuq vetturi tat-triq    
Krejnijiet idrawliċi maħsubin għat-tagħbija u l-ħatt tal-vettura 8426 91 10 (PCE)
Oħrajn 8426 91 90  
Oħrajn 8426 99 00  
84.27 Trakkijiet fork-lift; trakkijiet oħrajn tax-xogħol mgħammrin b’tagħmir għall-irfigħ jew għall-ispustjar    
Trakkijiet awtopropulsivi mħaddmin b’mutur elettriku    
B’għoli tal-irfigħ ta’ 1 m jew iktar 8427 10 10 (PCE)
Oħrajn 8427 10 90 (PCE)
Trakkijiet awtopropulsivi    
B’għoli tal-irfigħ ta’ 1 m jew iktar    
Fork lifts u trakkijiet oħra tal-istivar, għal fuq art imħarbta 8427 20 11 (PCE)
Oħrajn 8427 20 19 (PCE)
Oħrajn 8427 20 90 (PCE)
Trakkijiet oħrajn 8427 90 00 (PCE)
84.28 Makkinarju ieħor għall-irfigħ, għall-ispustjar, għat-tagħbija u għall-ħatt (eż. liftijiet, escalators, conveyors, teleferiki)    
Liftijiet u skip-hoists    
Imħaddmin bl-elettriku 8428 10 20  
Oħrajn 8428 10 80  
Skalaturi u conveyors pnewmatiċi    
Għal materjali sfużi 8428 20 20  
Oħrajn 8428 20 80  
Skalaturi u conveyors oħrajn li jaħdmu l-ħin kollu, għal oġġetti jew materjali    
Iddisinjati apposta għall-użu taħt l-art 8428 31 00  
Oħrajn, tat-tip bil-barmil 8428 32 00  
Oħrajn, tat-tip biċ-ċinturin 8428 33 00  
Oħrajn    
Conveyors bir-rombli 8428 39 20  
Oħrajn 8428 39 90  
Escalators u mogħdijiet għall-mixi jiċċaqilqu 8428 40 00  
Teleferiki, chairlifts, ski-draglines; mekkaniżmi tal-ġbid għall-funikulari 8428 60 00  
Robots industrijali 8428 70 00  
Makkinarju ieħor    
Loaders iddisinjati apposta għall-użu fl-agrikoltura    
Maħsubin biex jitwaħħlu ma’ tratturi agrikoli 8428 90 71  
Oħrajn 8428 90 79  
Oħrajn 8428 90 90  
84.29 Bulldozers, angledozers, graders, magni tal-invellar, barraxi, mechanical shovels, skavaturi, shovel loaders, magni għat-tbattim u rombli tat-triq awtopropulsivi    
Bulldozers u angledozers    
Biċ-ċineg 8429 11 00 (PCE)
Oħrajn 8429 19 00 (PCE)
Graders u magni tal-invellar 8429 20 00 (PCE)
Barraxi 8429 30 00 (PCE)
Magni tat-tbattim u rombli tat-triq    
Rombli tat-triq    
Li jivvibraw 8429 40 10 (PCE)
Oħrajn 8429 40 30 (PCE)
Magni tat-tbattim 8429 40 90 (PCE)
Mechanical shovels, skavaturi u shovel loaders    
Shovel loaders minn quddiem    
Loaders magħmulin apposta għall-użu taħt l-art 8429 51 10 (PCE)
Oħrajn    
Shovel loaders li jimxu fuq il-ktajjen 8429 51 91 (PCE)
Oħrajn 8429 51 99 (PCE)
Makkiniarju b’soprastruttura ddur 360°    
Skavaturi biċ-ċineg 8429 52 10 (PCE)
Oħrajn 8429 52 90 (PCE)
Oħrajn 8429 59 00 (PCE)
84.30 Makkinarju ieħor għaċ-ċaqliq, l-iggradar, l-invellar, il-brix, it-tħaffir, l-ibbatmar, l-ikkompattar, l-estrazzjoni jew it-tħaffir, ta’ materjali tal-art, minerali jew minerali mhux maħduma; magni għall-ingastar jew il-qlugħ tal-puntali; imħaret tas-silġ u magni li jtajru s-silġ    
Magni għall-ingastar jew il-qlugħ tal-puntali 8430 10 00 (PCE)
Imħaret tas-silġ u magni li jtajru s-silġ 8430 20 00 (PCE)
Magni għall-qtugħ tal-faħam jew tal-blat u makkinarju għat-tħaffir tal-mini    
Awtopropulsiv 8430 31 00  
Oħrajn 8430 39 00  
Makkinarju għal kull tip ta’ tħaffir inkluż it-tħaffir fil-fond    
Awtopropulsiv 8430 41 00  
Oħrajn 8430 49 00  
Makkinarju ieħor, awtopropulsiv 8430 50 00  
Makkinarju ieħor, mhux awtopropulsiv    
Makkinarju għat-tbattim jew għall-ikkompattar 8430 61 00 (PCE)
Oħrajn 8430 69 00  
84.31 Parts tajbin biss jew prinċipalment għal użu mal-makkinarju tal-intestaturi 8425 sa 8430    
Ta’ makkinarju tal-intestatura 8425 8431 10 00  
Ta’ makkinarju tal-intestatura 8427 8431 20 00  
Ta’ makkinarju tal-intestatura 8428    
Ta’ liftijiet, skip-hoists jew escalators 8431 31 00  
Oħrajn 8431 39 00  
Ta’ makkinarju tal-intestatura 8426, 8429 jew 8430    
Bramel, pali, gafef tal-krejnijiet u grabji 8431 41 00  
Pali tal-bulldozers jew tal-angledozers 8431 42 00  
Parts għal makkinarju għat-titqib jew għat-tħaffir fil-fond tas-subintestatura 843041 jew 843049 8431 43 00  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8431 49 20  
Oħrajn 8431 49 80  
84.32 Makkinarju agrikolu, ortikulturali jew tal-forestrija għall-preparazzjoni jew il-kultivazzjoni tal-ħamrija; rombli għal lawn jew għal grounds tal-isports    
Imħaret 8432 10 00 (PCE)
Xtiebi, skarifikaturi, koltivatori, magni għat-tneħħija tal-ħaxix ħażin u magħżaq    
Xtiebi bid-diska 8432 21 00 (PCE)
Oħrajn    
Skarifikaturi u koltivatori 8432 29 10 (PCE)
Xtiebi 8432 29 30 (PCE)
Rotovators 8432 29 50 (PCE)
Oħrajn 8432 29 90 (PCE)
Magni taż-żrigħ, magni tat-taħwil u trapjantaturi    
Magni taż-żrigħ dirett mingħajr ħrit, magni tat-taħwil u trapjantaturi 8432 31 00 (PCE)
Oħrajn    
Magni taż-żrigħ    
Magni taż-żrigħ misjuqin ċentralment bi spazjar eżatt 8432 39 11 (PCE)
Oħrajn 8432 39 19 (PCE)
Magni tat-taħwil u trapjantaturi 8432 39 90 (PCE)
Magni li jferrxu d-demel u jqassmu l-fertilizzant    
Magni li jferrxu d-demel 8432 41 00 (PCE)
Magni li jqassmu l-fertilizzant 8432 42 00 (PCE)
Makkinarju ieħor 8432 80 00  
Parts 8432 90 00  
84.33 Makkinarju tal-ħsad u tad-dris, inkluż magni li jinballaw it-tiben u l-foraġġ; mowers tal-ħaxix jew ħuxlief; magni li jaħslu, jagħżlu u jiggradaw bajd, frott jew prodotti agrikoli oħrajn, għajr makkinarju tal-intestatura 8437    
Mowers għal-lawns, ġonna pubbliċi jew grounds tal-isports    
Motorizzati, bl-apparat li jaqta’ jdur fi pjan orizzontali    
Elettriċi 8433 11 10 (PCE)
Oħrajn    
Awtopropulsiv    
B’sedil 8433 11 51 (PCE)
Oħrajn 8433 11 59 (PCE)
Oħrajn 8433 11 90 (PCE)
Oħrajn    
Bil-mutur    
Elettriċi 8433 19 10 (PCE)
Oħrajn    
Awtopropulsiv    
B’sedil 8433 19 51 (PCE)
Oħrajn 8433 19 59 (PCE)
Oħrajn 8433 19 70 (PCE)
Mingħajr mutur 8433 19 90 (PCE)
Mowers oħrajn, inkluż żbarri tal-qtugħ għall-immuntar fuq tratturi    
Bil-mutur 8433 20 10 (PCE)
Oħrajn    
Maħsubin biex jinġarru fuq jew jinġibdu minn trattur 8433 20 50 (PCE)
Oħrajn 8433 20 90 (PCE)
Makkinarju ieħor għall-qtugħ ta’ ħuxlief għat-tnixxif 8433 30 00 (PCE)
Magni li jimballaw it-tiben jew il-foraġġ, inkluż magni li jiġbru u jimballaw 8433 40 00 (PCE)
Makkinarju ieħor tal-ħsad; makkinarju tad-dris    
Magni tal-ħsad u d-dris kombinati 8433 51 00 (PCE)
Makkinarju ieħor tad-dris 8433 52 00 (PCE)
Magni għall-ġbir ta’ għeruq jew tuberi    
Magni li jħaffru għall-patata u magni li jiġbru l-patata 8433 53 10 (PCE)
Magni li jaqtgħu l-irjus tal-pitravi u li jaħsdu l-pitravi 8433 53 30 (PCE)
Oħrajn 8433 53 90 (PCE)
Oħrajn    
Magni li jaħsdu l-magħlef    
Awtopropulsiv 8433 59 11 (PCE)
Oħrajn 8433 59 19 (PCE)
Oħrajn 8433 59 85 (PCE)
Magni li jaħslu, jagħżlu u jiggradaw bajd, frott jew prodotti agrikoli oħrajn 8433 60 00  
Parts 8433 90 00  
84.34 Magni li jaħilbu u makkinarju tal-maħleb    
Magni li jaħilbu 8434 10 00  
Makkinarju tal-maħleb 8434 20 00  
Parts 8434 90 00  
84.35 Preses, magni li jfarrku u makkinarju simili użat fil-manifattura tal-inbid, tas-sidru, tal-meraq tal-frott jew xarbiet simili    
Makkinarju 8435 10 00  
Parts 8435 90 00  
84.36 Makkinarju ieħor agrikolu, ortikulturali, tal-forestrija, għat-trobbija tal-pollam jew għat-trobbija tan-naħal, inkluż apparat tal-ġerminazzjoni mgħammar b’tagħmir mekkaniku jew termiku; inkubaturi tal-pollam u apparat tat-tfellis    
Makkinarju għat-tħejjija tal-għalf għall-annimali 8436 10 00  
Makkinarju għaż-żamma tal-pollam; inkubaturi tal-pollam u apparat tat-tfellis    
Inkubaturi tal-pollam u apparat tat-tfellis 8436 21 00  
Oħrajn 8436 29 00  
Makkinarju ieħor    
Makkinarju għall-forestrija 8436 80 10 (PCE)
Oħrajn 8436 80 90  
Parts    
Ta’ makkinarju għaż-żamma tal-pollam jew inkubaturi tal-pollam u apparat tat-tfellis 8436 91 00  
Oħrajn 8436 99 00  
84.37 Magni li jnaddfu, jagħżlu u jiggradaw iż-żrieragħ, ħbub jew ħxejjex leguminużi nixfin; makkinarju użat fl-industrija tat-tħin jew biex jinħadmu ċereali jew ħxejjex leguminużi nixfin, għajr makkinarju tat-tip tal-farm    
Magni li jnaddfu, jagħżlu jew jiggradaw iż-żrieragħ, ħbub jew ħxejjex leguminużi nixfin 8437 10 00 (PCE)
Makkinarju ieħor 8437 80 00  
Parts 8437 90 00  
84.38 Makkinarju, mhux speċifikat jew inkluż banda oħra f’dan il-Kapitolu, għall-preparazzjoni jew manifattura industrijali ta’ ikel jew xorb, għajr makkinarju għall-estrazzjoni jew preparazzjoni ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali, veġetali jew mikrobiċi fissi    
Makkinarju tal-forn u makkinarju għall-manifattura ta’ mqarrun, spagetti jew prodotti simili    
Makkinarju tal-forn 8438 10 10  
Makkinarju għall-manifattura ta’ mqarrun, spagetti jew prodotti simili 8438 10 90  
Makkinarju għall-manifattura ta’ ħlewwiet, kawkaw jew ċikkulata 8438 20 00  
Makkinarju għall-manifattura taz-zokkor 8438 30 00  
Makkinarju tal-birrerija 8438 40 00  
Makkinarju għall-preparazzjoni tal-laħam jew tal-pollam 8438 50 00  
Makkinarju għall-preparazzjoni ta’ frott, ġwież jew ħxejjex 8438 60 00  
Makkinarju ieħor    
Għall-preparazzjoni tat-tè jew tal-kafè 8438 80 10  
Oħrajn    
Għall-preparazzjoni u l-manifattura tax-xorb 8438 80 91  
Oħrajn 8438 80 99  
Parts 8438 90 00  
84.39 Makkinarju għall-produzzjoni tal-polpa minn materjal ċellulożiku fibruż jew makkinarju għall-produzzjoni jew għall-finitura tal-karta jew tal-kartun    
Makkinarju għall-produzzjoni tal-polpa minn materjal ċellulożiku fibruż 8439 10 00  
Makkinarju għall-produzzjoni tal-karta jew tal-kartun 8439 20 00  
Makkinarju għall-finitura tal-karta jew tal-kartun 8439 30 00  
Parts    
Ta’ makkinarju għall-produzzjoni tal-polpa minn materjal ċellulożiku fibruż 8439 91 00  
Oħrajn 8439 99 00  
84.40 Makkinarju għal illegar tal-kotba, inkluż magni tal-ħjata tal-kotba    
Makkinarju    
Magni għat-tiwi 8440 10 10  
Magni li jqabblu u magni li jiġbru l-folji 8440 10 20  
Magni li jħitu, li jintakkaw bil-wajer u li jwaħħlu l-istaples 8440 10 30  
Magni li jillegaw mingħajr ħjata (perfett) 8440 10 40  
Oħrajn 8440 10 90  
Parts 8440 90 00  
84.41 Makkinarju ieħor għall-produzzjoni tal-polpa tal-karta, karta jew kartun, inkluż magni tal-qtugħ ta’ kull għamla    
Magni tal-qtugħ    
Magni kkombinati biex jaqtgħu l-irkiekel u biex jirrumblaw mill-ġdid 8441 10 10  
Magni oħrajn għall-qtugħ trasversali jew lonġitudinali 8441 10 20  
Giljottini 8441 10 30  
Oħrajn 8441 10 70  
Magni għall-produzzjoni ta’ boroż, xkejjer jew envelopes 8441 20 00  
Magni għall-produzzjoni ta’ kaxxi tal-kartun, kaxxi, kaxxetti, tubi, ċilindri jew kontenituri simili, għajr permezz tax-xogħol bil-mol 8441 30 00  
Magni biex jiffurmaw oġġetti tal-polpa ta’ karta, tal-karta jew tal-kartun 8441 40 00  
Makkinarju ieħor 8441 80 00  
Parts    
Ta’ magni tal-qtugħ 8441 90 10  
Oħrajn 8441 90 90  
84.42 Makkinarju, apparat u tagħmir (għajr il-magni tal-intestaturi 8456 sa 8465) għat-tħejjija jew il-manifattura ta’ pjanċi, ċilindri jew komponenti oħra ta’ stampar; pjanċi, ċilindri u komponenti oħra ta’ stampar; pjanċi, ċilindri u ġebel litografiku, imħejjija għal finijiet ta’ stampar (eż. inċanati, ivvinati jew illustrati)    
Makkinarju, apparat u tagħmir 8442 30 00 (PCE)
Parts tal-makkinarju, apparat u tagħmir imsemmi fuq 8442 40 00  
Pjanċi, ċilindri u komponenti oħra ta’ stampar; pjanċi, ċilindri u ġebel litografiku, imħejjija għal finijiet ta’ stampar (eż. inċanati, ivvinati jew illustrati) 8442 50 00  
84.43 Makkinarju għall-istampar użat biex jistampa permezz ta’ pjanċi, ċilindri u komponenti oħra ta’ stampar tal-intestatura 8442; printers, fotokopjaturi u magni tal-faksimile oħra, kemm jekk ikkombinati u kemm jekk mhumiex; parts u aċċessorji tagħhom    
Makkinarju għal stampar użat biex jistampa permezz ta’ pjanċi, ċilindri u komponenti oħra tal-istampar tal-intestatura 8442    
Makkinarju tal-istampar offset, li jieħu r-rombli tal-karta 8443 11 00 (PCE)
Makkinarju tal-istampar offset, li jieħu l-folji tal-karta, tat-tip tal-uffiċċju (li juża folji b’naħa minnhom li ma taqbiżx it-22 cm u n-naħa l-oħra ma taqbiżx is-36 cm fl-istat tagħhom meta mhux mitwija) 8443 12 00 (PCE)
Makkinarju ieħor għall-istampar offset    
Li jieħu r-rombli tal-karta    
Użat 8443 13 10 (PCE)
Ġdid, li jieħdu folji tal-karta ta’ qies    
Mhux ikbar minn 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
Ikbar minn 53 × 75 cm iżda mhux ikbar minn 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
Ikbar minn 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
Oħrajn 8443 13 90 (PCE)
Makkinarju għall-istampar tipografiku jieħu r-rombli tal-karta, ħlief stampar flessografiku 8443 14 00 (PCE)
Makkinarju għall-istampar tipografiku, għajr dak li jieħu r-rombli tal-karta, ħlief stampar flessografiku 8443 15 00 (PCE)
Makkinarju għall-istampar flessografiku 8443 16 00 (PCE)
Makkinarju għall-i stampar b’fotoinċiżjoni 8443 17 00 (PCE)
Oħrajn    
Għall-istampar fuq materjali tessili 8443 19 20 (PCE)
Għal użu fil-produzzjoni tas-semikondutturi 8443 19 40 (PCE)
Oħrajn 8443 19 70 (PCE)
Printers, fotokopjaturi u magni tal-faksimile oħra, kemm jekk ikkombinati u kemm jekk mhumiex    
Magni li jwettqu żewġ funzjonijiet jew iktar ta’ stampar, ikkupjar jew trażmissjoni tal-faksimile, li huma kapaċi jaqbdu ma’ magna għall-ipproċessar awtomatiku tad-data jew ma’ netwerk 8443 31 00 (PCE)
Oħrajn, kapaċi jaqbdu ma’ magna awtomatika tal-ipproċessar ta’ data jew ma’ network    
Printers 8443 32 10 (PCE)
Oħrajn 8443 32 80 (PCE)
Oħrajn 8443 39 00 (PCE)
Parts u aċċessorji    
Parts u aċċessorji ta’ makkinarju tal-istampar użat għall-istampar permezz ta’ folji, ċilindri u komponenti oħra tal-istampar tal-intestatura 8442    
Ta’ apparat tas-subintestatura 84431940 8443 91 10  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8443 91 91  
Oħrajn 8443 91 99  
Oħrajn    
Assemblaġġi elettroniċi 8443 99 10  
Oħrajn 8443 99 90  
84.44 Magni għall-estrużjoni, il-ġbid, it-tessurizzazzjoni jew il-qtugħ ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem    
Magni għall-estrużjoni 8444 00 10 (PCE)
Oħrajn 8444 00 90 (PCE)
84.45 Magni biex jippreparaw fibri ta’ tessuti; magni tal-għażil, magni li jirduppjaw jew magni li jobormu u makkinarju ieħor għall-produzzjoni ta’ raden tessili; magni għall-irrumblar jew tkebbib (inkluż tkebbib fuq it-tagħma) u magni biex jippreparaw raden tessili għal użu fuq il-magni tal-intestatura 8446 jew 8447    
Magni biex jippreparaw fibri tessili    
Magni tat-tqardix 8445 11 00 (PCE)
Magni li jomxtu 8445 12 00 (PCE)
Magni li jiġbdu jew magni tat-tfettil 8445 13 00 (PCE)
Oħrajn 8445 19 00 (PCE)
Magni tal-għażil ta’ tessuti 8445 20 00 (PCE)
Magni li jirduppjaw jew magni li jobormu 8445 30 00 (PCE)
Magni li jkebbu (inkluż li kebbu fuq tagħma) jew magni li jirrumblaw 8445 40 00 (PCE)
Oħrajn 8445 90 00 (PCE)
84.46 Magni tal-insiġ (nwiel)    
Għall-insiġ ta’ drappijiet ta’ wisa’ ta’ mhux iktar minn 30 cm 8446 10 00 (PCE)
Għall-insiġ ta’ drappijiet ta’ iktar minn 30 cm wisa’, bil-mekkuk    
Nwiel motorizzati 8446 21 00 (PCE)
Oħrajn 8446 29 00 (PCE)
Għall-insiġ ta’ drappijiet ta’ wisgħa iktar minn 30 cm, mingħajr mekkuk 8446 30 00 (PCE)
84.47 Magni tal-innittjar, magni għat-tiġnit bit-tpannit u magni biex jaħdmu r-raden iggimmjat, tull, bizzilla, rakkmu, tberfil, malji jew xibka u magni tat-trapuntar    
Magni tal-innittjar ċirkolari    
B’dijametru taċ-ċilindru mhux iktar minn 165 mm 8447 11 00 (PCE)
B’dijametru taċ-ċilindru iktar minn 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Magni tal-innittjar ċatti; magni għat-tiġnit bit-tpannit    
Magni tan-niting għall-medd (warpknitting) (inkluż tat-tip Raschel); magni għat-tiġnit bit-tpannit 8447 20 20 (PCE)
Oħrajn 8447 20 80 (PCE)
Oħrajn 8447 90 00 (PCE)
84.48 Makkinarju awżiljari għall-użu ma’ magni tal-intestaturi 8444, 8445, 8446 jew 8447 (eż. dobbies, jacquards, apparat awtomatiku għat-twaqqif tal-moviment, mekkaniżmi biex jibdlu l-mekkuk); parts u aċċessorji tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-magni ta’ din l-intestatura jew tal-intestaturi 8444, 8445, 8446 jew 8447 (eż. mgħażel u flyers tal-imgħażel, card clothing, imxat, bżieżel tal-estrużjoni, imkiekek, nir tan-newl u oqfsa tan-nir, labar tal-kalzetti)    
Makkinarju awżiljari għal magni tal-intestaturi 8444, 8445, 8446 jew 8447    
Dobbies u jacquards; magni li jnaqqsu t-tqardix, jikkupjaw, itaqqbu jew jimmuntaw biex jintużaw magħhom 8448 11 00  
Oħrajn 8448 19 00  
Parts u aċċessorji ta’ magni tal-intestatura 8444 jew tal-makkinarju awżiljari tagħhom 8448 20 00  
Parts u aċċessorji ta’ magni tal-intestatura 8445 jew tal-makkinarju awżiljari tagħhom    
Card clothing 8448 31 00  
Ta’ magni biex jippreparaw fibri ta’ tessuti, għajr card clothing 8448 32 00  
Mgħażel u flyers tal-imgħażel, ċrieki tal-insiġ u mexxejja taċ-ċrieki 8448 33 00  
Oħrajn 8448 39 00  
Parts u aċċessorji ta’ magni tal-insiġ (nwiel) jew tal-makkinarju awżiljari tagħhom    
Qasab għan-nwiel, nir tan-newl u oqfsa tan-nir 8448 42 00  
Oħrajn 8448 49 00  
Parts u aċċessorji ta’ magni tal-intestatura 8447 jew tal-makkinarju awżiljari tagħhom    
Sinkers, labar u oġġetti oħrajn użati biex isiru l-ponti    
Sinkers 8448 51 10  
Oħrajn 8448 51 90  
Oħrajn 8448 59 00  
84.49 Makkinarju għall-manifattura jew għall-finitura tal-feltru jew drappijiet mhux minsuġin bil-biċċa jew f’forom, inkluż makkinarju għall-manifattura tal-kpiepel tal-feltru; blokok biex isiru l-kpiepel 8449 00 00  
84.50 Magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ għad-dar jew tat-tip li jintużaw fil-laundries, inkluż magni li jaħslu kif ukoll inixxfu    
Magni, kull waħda ta’ kapaċità li ma taqbiżx l-10 kg ta’ ħwejjeġ xotti    
Magni kompletament awtomatiċi    
Kull waħda ta’ kapaċità li ma taqbiżx is-6 kg ta’ ħwejjeġ xotti    
Magni jitgħabbew minn quddiem 8450 11 11 (PCE)
Magni jitgħabbew minn fuq 8450 11 19 (PCE)
Kull waħda ta’ kapaċità li taqbeż is-6 kg iżda li ma taqbiżx l-10 kg ta’ ħwejjeġ xotti 8450 11 90 (PCE)
Magni oħrajn, b’magna li tnixxef ċentrifugali inkorporata 8450 12 00 (PCE)
Oħrajn 8450 19 00 (PCE)
Magni, kull waħda ta’ kapaċità li taqbeż l-10 kg ta’ ħwejjeġ xotti 8450 20 00 (PCE)
Parts 8450 90 00  
84.51 Makkinarju (għajr magni tal-intestatura 8450) għal ħasil, tindif, għasir, tnixxif, mogħdija, ippressar (inkluż preses li jġonġu), ibbliċjar, żbigħ, tiżjin, finitura, kisi jew imprenjar ta’ raden tessili, drappijiet jew oġġetti tessili magħmulin u magni biex tiġi applikata l-paste lid-drapp ta’ bażi jew lil irfid ieħor użati fil-manifattura ta’ kisi tal-art bħal-linoleum; magni għat-tkebbib, il-ħall, it-tini, il-qtugħ jew il-qtugħ bil-pizzi ta’ drappijiet ta’ tessuti    
Magni tad-dry cleaning 8451 10 00  
Magni li jnixxfu    
Kull waħda ta’ kapaċità li ma taqbiżx l-10 kg ta’ ħwejjeġ xotti 8451 21 00  
Oħrajn 8451 29 00  
Magni tal-mogħdija u preses (inkluż preses li jġonġu) 8451 30 00 (PCE)
Magni tal-ħasil, ibbliċjar jew żbigħ 8451 40 00  
Magni għat-tkebbib, il-ħall, it-tini, il-qtugħ jew il-qtugħ bil-pizzi ta’ drappijiet ta’ tessuti 8451 50 00  
Makkinarju ieħor    
Magni użati fil-manifattura tal-linoleum jew kisi ieħor tal-art biex tkun applikata l-paste mad-drapp ta’ bażi jew irfid ieħor 8451 80 10  
Magni għat-tiżjin jew għall-finitura 8451 80 30  
Oħrajn 8451 80 80  
Parts 8451 90 00  
84.52 Magni tal-ħjata, għajr magni tal-ħjata għall-kotba tal-intestatura 8440; għamara, bażijiet u għata magħmulin apposta għall-magni tal-ħjata; labar tal-magni tal-ħjata    
Magni tal-ħjata tat-tip domestiku    
Magni tal-ħjata (lock-stitch biss), bir-ras tal-magna ta’ piż li ma jaqbiżx is-16-il kg mingħajr mutur jew 17-il kg bil-mutur; irjus tal-magni tal-ħjata (lock-stitch biss), ta’ piż li ma jaqbiżx is-16-il kg mingħajr mutur jew 17-il kg bil-mutur    
Magni tal-ħjata li jiswew (mingħajr frames, mwejjed jew għamara) iktar minn € 65 il-waħda 8452 10 11 (PCE)
Oħrajn 8452 10 19 (PCE)
Magni tal-ħjata oħrajn u rjus ta’ magni tal-ħjata oħrajn 8452 10 90 (PCE)
Magni tal-ħjata oħrajn    
Unitajiet oħrajn 8452 21 00 (PCE)
Oħrajn 8452 29 00 (PCE)
Labar tal-magni tal-ħjata 8452 30 00 (100)
Għamara, bażijiet u għata għal magni tal-ħjata u parts tagħhom; parts oħrajn ta’ magni tal-ħjata 8452 90 00  
84.53 Makkinarju għall-preparazzjoni, l-ikkonzar jew xogħol ta’ ġlud jew għall-produzzjoni jew għat-tiswija ta’ xedd is-saqajn jew oġġetti oħrajn tal-ġlud, għajr magni tal-ħjata    
Makkinarju għall-preparazzjoni, l-ikkonzar jew xogħol tal-ġlud 8453 10 00  
Makkinarju għall-produzzjoni jew it-tiswija tax-xedd is-saqajn 8453 20 00  
Makkinarju ieħor 8453 80 00  
Parts 8453 90 00  
84.54 Konvertituri, kuċċari, forom ta’ ingotti u magni tal-iffondar, tat-tip użati fil-metallurġija jew f’funderiji tal-metall    
Konvertituri 8454 10 00  
Forom tal-ingotti u kuċċari 8454 20 00  
Magni tal-iffondar    
Għall-iffondar taħt pressjoni 8454 30 10  
Oħrajn 8454 30 90  
Parts 8454 90 00  
84.55 Laminaturi tal-metall u r-rombli tagħhom    
Laminaturi tat-tubi 8455 10 00  
Laminaturi oħrajn    
Fis-sħana jew kombinazzjoni fis-sħana u fil-kiesaħ 8455 21 00  
Fil-kiesaħ 8455 22 00  
Rombli għal-laminaturi    
Tal-ħadid fondut 8455 30 10  
Tal-azzar ifforġat b’forma miftuħa    
Rombli tax-xogħol għal-laminazzjoni fis-sħana; rombli ta’ sapport għal-laminazzjoni fis-sħana u fil-kiesaħ 8455 30 31  
Rombli tax-xogħol għal-laminazzjoni fil-kiesaħ 8455 30 39  
Oħrajn 8455 30 90  
Parts oħrajn 8455 90 00  
84.56 Makkinarju għodda għax-xogħol fuq kwalunkwe materjal bit-tneħħija ta’ materjal, bil-laser jew raġġ ieħor ta’ dawl jew proċess ta’ raġġ fotoniku, raġġ ultrasoniku, bi skariku elettriku, elettrokimiku, ta’ raġġ ta’ elettroni, raġġ joniku jew proċessi ta’ ark ta’ plażma; magni tal-qtugħ bil-ġettijiet tal-ilma    
Li jaħdem bil-laser jew bi proċessi tad-dawl jew tar-raġġi fotoniċi oħrajn    
Li jaħdmu bil-laser    
użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati, assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati, parts ta’ intestatura 8517, jew parts ta’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data 8456 11 10 (PCE)
Oħrajn 8456 11 90 (PCE)
Li jaħdmu bi proċessi tad-dawl jew tar-raġġi fotoniċi oħrajn    
użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati, assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati, parts ta’ intestatura 8517, jew parts ta’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data 8456 12 10 (PCE)
Oħrajn 8456 12 90 (PCE)
Imħaddmin bi proċessi ultrasoniċi 8456 20 00 (PCE)
Imħaddmin bi proċessi ta’ skariku elettriku    
Ikkontrollati numerikament    
Qtugħ b’wajer 8456 30 11 (PCE)
Oħrajn 8456 30 19 (PCE)
Oħrajn 8456 30 90 (PCE)
Imħaddma bi proċessi ta’ ark tal-plażma 8456 40 00 (PCE)
Magni tal-qtugħ bil-ġettijiet tal-ilma 8456 50 00 (PCE)
Oħrajn 8456 90 00 (PCE)
84.57 Ċentri tal-immaxinjar, magni għall-kostruzzjoni f’unità waħda (stazzjon wieħed) u magni ta’ trasferiment b’ħafna stazzjonijiet, għal xogħol tal-metall    
Ċentri tal-immaxinjar    
Orizzontali 8457 10 10 (PCE)
Oħrajn 8457 10 90 (PCE)
Magni għall-kostruzzjoni f’unità waħda (stazzjon wieħed) 8457 20 00 (PCE)
Magni ta’ trasferiment b’ħafna stazzjonijiet    
Ikkontrollati numerikament 8457 30 10 (PCE)
Oħrajn 8457 30 90 (PCE)
84.58 Tornijiet (inkluż ċentri tal-inturnjar) għat-tneħħija ta’ metall    
Tornijiet orizzontali    
Ikkontrollati numerikament    
Ċentri tal-inturnjar 8458 11 20 (PCE)
Tornijiet awtomatiċi    
Fus wieħed 8458 11 41 (PCE)
Iktar minn fus wieħed 8458 11 49 (PCE)
Oħrajn 8458 11 80 (PCE)
Oħrajn 8458 19 00 (PCE)
Tornijiet oħrajn    
Ikkontrollati numerikament    
Ċentri tal-inturnjar 8458 91 20 (PCE)
Oħrajn 8458 91 80 (PCE)
Oħrajn 8458 99 00 (PCE)
84.59 Makkinarju għodda (inkluż magni way-type b’ras waħda) għal titqib, tħaffir, milling, qtugħ ta’ kamini esterni jew ittapsjar bit-tneħħija tal-metall, għajr tornijiet (inkluż ċentri ta’ inturnjar) tal-intestatura 8458    
Magni way-type b’ras waħda 8459 10 00 (PCE)
Magni oħrajn għat-titqib    
Ikkontrollati numerikament 8459 21 00 (PCE)
Oħrajn 8459 29 00 (PCE)
Magni oħrajn għat-tħaffir u immolar    
Ikkontrollati numerikament 8459 31 00 (PCE)
Oħrajn 8459 39 00 (PCE)
Magni oħrajn għat-titqib    
Ikkontrollati numerikament 8459 41 00 (PCE)
Oħrajn 8459 49 00 (PCE)
Magni tal-milling, tat-tip “knee”    
Ikkontrollati numerikament 8459 51 00 (PCE)
Oħrajn 8459 59 00 (PCE)
Magni tal-milling oħrajn    
Ikkontrollati numerikament    
Magni tal-milling għall-għodod 8459 61 10 (PCE)
Oħrajn 8459 61 90 (PCE)
Oħrajn    
Magni tal-milling għall-għodod 8459 69 10 (PCE)
Oħrajn 8459 69 90 (PCE)
Magni oħrajn għal qtugħ ta’ kamini esterni jew għall-ittapsjar 8459 70 00 (PCE)
84.60 Makkinarju għodda biex ineħħi x-xfar, isinn, jimmola, iraqqam, jillappja, jillostra jew għall-finitura mod ieħor ta’ metall jew ċermiti permezz ta’ ħaġar tal-mola, sustanzi abrażivi jew prodotti tal-lostru, għajr magni għall-qtugħ, l-immolar jew il-finitura tal-gerijiet tal-intestatura 8461    
Magni tal-immolar għal superfiċji ċatti    
Ikkontrollati numerikament 8460 12 00 (PCE)
Oħrajn 8460 19 00 (PCE)
Magni tal-immolar oħrajn    
Magni tal-immolar bla ċentru, ikkontrollati numerikament 8460 22 00 (PCE)
Magni tal-immolar ċilindriċi oħrajn, ikkontrollati numerikament 8460 23 00 (PCE)
Oħrajn, ikkontrollati numerikament 8460 24 00 (PCE)
Oħrajn    
Għal uċuħ ċilindriċi 8460 29 10 (PCE)
Oħrajn 8460 29 90 (PCE)
Magni għat-tisnin (immolar ta’ għodod jew xfafar)    
Ikkontrollati numerikament 8460 31 00 (PCE)
Oħrajn 8460 39 00 (PCE)
Magni għat-tirqim jew għall-illappjar    
Ikkontrollati numerikament 8460 40 10 (PCE)
Oħrajn 8460 40 90 (PCE)
Oħrajn 8460 90 00 (PCE)
84.61 Makkinarju għodda għall-inċanar, iffurmar, qtugħ ta’ kanali, broaching, għall-qtugħ, immolar jew finitura tal-gerijiet, isserrar, qtugħ barra u għodod ta’ magni oħrajn li jaħdmu billi jneħħu metall jew ċermiti, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Magni li jiffurmaw jew jaqtgħu kanali 8461 20 00 (PCE)
Magni tal-broaching    
Ikkontrollati numerikament 8461 30 10 (PCE)
Oħrajn 8461 30 90 (PCE)
Magni għall-qtugħ, ħdim jew finitura tal-gerijiet    
Magni għall-qtugħ tal-gerijiet (inkluż magni abrażivi li jaqtgħu il-gerijiet)    
Biex jaqtgħu gerijiet ċilindriċi    
Ikkontrollati numerikament 8461 40 11 (PCE)
Oħrajn 8461 40 19 (PCE)
Biex jaqtgħu gerijiet oħrajn    
Ikkontrollati numerikament 8461 40 31 (PCE)
Oħrajn 8461 40 39 (PCE)
Magni għall-finitura tal-gerijiet    
Mgħammrin b’sistema ta’ aġġustar mikrometrika, li fiha l-pożizzjonament ta’ kwalunkwe assi minnhom tista’ tiġi kkonfigurata għal akkuratezza ta’ mill-inqas 0,01 mm    
Ikkontrollati numerikament 8461 40 71 (PCE)
Oħrajn 8461 40 79 (PCE)
Oħrajn 8461 40 90 (PCE)
Magni li jissegaw jew jaqtgħu barra    
Magni li jissegaw    
Lupi 8461 50 11 (PCE)
Oħrajn 8461 50 19 (PCE)
Magni li jaqtgħu barra 8461 50 90 (PCE)
Oħrajn 8461 90 00 (PCE)
84.62 Makkinarju għodda (inkluż preses) biex jinħadem metall bil-kiwi fil-forġa, immartellar jew stampar bil-forom (eskluż il-laminaturi); makkinarju għodda (inkluż preses, linji ta’ qtugħ lonġitudinali u linji ta’ qtugħ għall-qies) għax-xogħol tal-metall permezz tat-tgħawwiġ, tat-tini, tal-iddrittar, tal-iċċattjar, tat-tagħfis, tat-titqib, tal-qtugħ tat-talji jew tat-tirqim (esklużi l-magni tal-ġbid ta’ żbarri); preses għax-xogħol tal-metall jew tal-karburi tal-metall, mhux speċifikati hawn fuq    
Magni għall-iffurmar bis-sħana għall-kiwi bil-forġa, l-istamar bil-forom (inkluż preses) u l-imrietel sħan    
Magni għall-kiwi bil-forġa b’forma magħluqa    
Ikkontrollati numerikament 8462 11 10 (PCE)
Oħrajn 8462 11 90 (PCE)
Oħrajn    
Ikkontrollati numerikament 8462 19 10 (PCE)
Oħrajn 8462 19 90 (PCE)
Magni li jgħawġu, jitnu, jiddrittaw jew jiċċattjaw (inkluż preses li jgħawġu) għall-prodotti ċatti    
Magni għall-iffurmar tal-profilati    
Ikkontrollati numerikament 8462 22 10 (PCE)
Oħrajn 8462 22 90 (PCE)
Preses li jgħawġu kkontrollati numerikament 8462 23 00 (PCE)
Magni għat-tgħawwiġ tal-pannelli kkontrollati numerikament 8462 24 00 (PCE)
Magni li jifformaw il-metall ikkontrollati numerikament 8462 25 00 (PCE)
Magni oħra kkontrollati numerikament għat-tgħawwiġ, għat-tini, għall-iddrittar jew għall-iċċattjar 8462 26 00 (PCE)
Oħrajn 8462 29 00 New (PCE)
Linji ta’ qtugħ lonġitudinali, linji ta’ qtugħ għall-qies u magni oħra għall-qtugħ (esklużi l-preses) għall-prodotti ċatti, għajr il-magni kkombinati għat-titqib u għall-qtugħ    
Linji ta’ qtugħ lonġitudinali u linji ta’ qtugħ għall-qies    
Ikkontrollati numerikament 8462 32 10 (PCE)
Oħrajn 8462 32 90 (PCE)
Magni għall-qtugħ ikkontrollati numerikament 8462 33 00 (PCE)
Oħrajn 8462 39 00 (PCE)
Magni li jtaqqbu, jaqtgħu t-talji jew li jorqmu (esklużi l-preses) għall-prodotti ċatti inkluż il-magni kkombinati li jtaqqbu u li jaqtgħu    
Ikkontrollati numerikament 8462 42 00 (PCE)
Oħrajn 8462 49 00 (PCE)
Magni għax-xogħol fuq it-tubi, il-pajpijiet, il-profili vojta minn ġewwa u l-vireg (esklużi l-preses)    
Ikkontrollati numerikament 8462 51 00 (PCE)
Oħrajn 8462 59 00 (PCE)
Preses għax-xogħol tal-metalli fil-kiesaħ    
Preses idrawliċi    
Ikkontrollati numerikament 8462 61 10 (PCE)
Oħrajn 8462 61 90 (PCE)
Preses mekkaniċi    
Ikkontrollati numerikament 8462 62 10 (PCE)
Oħrajn 8462 62 90 (PCE)
Servopreses    
Ikkontrollati numerikament 8462 63 10 (PCE)
Oħrajn 8462 63 90 (PCE)
Oħrajn    
Ikkontrollati numerikament 8462 69 10 (PCE)
Oħrajn 8462 69 90 (PCE)
Oħrajn    
Ikkontrollati numerikament 8462 90 10 (PCE)
Oħrajn 8462 90 90 (PCE)
84.63 Makkinarju għodda oħrajn biex jinħadem metall jew ċermiti, mingħajr ma jitneħħa materjal    
Drawbenches għal vireg, tubi, profili, wajer jew bħalhom    
Drawbenches għall-wajer 8463 10 10 (PCE)
Oħrajn 8463 10 90 (PCE)
Magni tat-tkebbib 8463 20 00 (PCE)
Magni li jaħdmu l-wajer 8463 30 00 (PCE)
Oħrajn 8463 90 00 (PCE)
84.64 Makkinarju għodda biex jinħadmu l-ġebla, iċ-ċeramika, il-konkos, is-simentasbestos jew materjali minerali bħalhom jew għall-ħdim fil-kiesaħ tal-ħġieġ    
Magni li jissegaw 8464 10 00 (PCE)
Magni għall-immolar jew għall-illustrar    
Biex jinħadem il-ħġieġ    
Ħġieġ ottiku 8464 20 11 (PCE)
Oħrajn 8464 20 19  
Oħrajn 8464 20 80  
Oħrajn 8464 90 00  
84.65 Makkinarju għodda (inkluż magni biex isammru, iwaħħlu l-istaples, jinkullaw jew jimmuntaw mod ieħor) għax-xogħol tal-injam, tas-sufra, tal-għadam, tal-lastiku iebes, tal-plastiks ibsin jew ta’ materjali simili ibsin    
Magni li jistgħu jagħmlu tipi differenti ta’ mmaxinjar mingħajr bdil ta’ għodda bejn dawn l-operazzjonijiet    
Bi trasferiment bl-idejn tal-oġġett li qed jinħadem bejn kull operazzjoni 8465 10 10 (PCE)
Bi trasferiment awtomatiku tal-oġġett li qed jinħadem bejn kull operazzjoni 8465 10 90 (PCE)
Ċentri tal-immaxinjar 8465 20 00 (PCE)
Oħrajn    
Magni li jissegaw    
Bandsaws 8465 91 10 (PCE)
Lupi 8465 91 20 (PCE)
Oħrajn 8465 91 90 (PCE)
Magni li jinċanaw, tal-milling jew li jiffurmaw (bil-qtugħ) 8465 92 00 (PCE)
Magni li jimmolaw, jixkatlaw jew jillostraw 8465 93 00 (PCE)
Magni li jgħawġu jew li jassemblaw 8465 94 00 (PCE)
Magni li jtaqqbu jew li jimminċottjaw 8465 95 00 (PCE)
Magni li jixirħu, jfellu jew jaqtgħu t-truf 8465 96 00 (PCE)
Oħrajn 8465 99 00 (PCE)
84.66 Parts u aċċessorji tajbin biss jew prinċipalment għal użu mal-magni tal-intestaturi 8456 sa 8465, inkluż holders tax-xogħol jew tal-għodda, dieheads jinfetħu waħedhom, dividing heads u apparat anċillari ieħor speċjali għall-magni; holders tal-għodda għal kwalunkwe tip ta’ għodda biex taħdem fl-idejn    
Holders tal-għodda u dieheads jinfetħu waħedhom    
Holders tal-għodda    
Fusien, vajlori u sleeves 8466 10 20  
Oħrajn    
Għat-tornijiet 8466 10 31  
Oħrajn 8466 10 38  
Dieheads jinfetħu waħedhom 8466 10 80  
Holders għax-xogħol    
Jigs u fixtures għal xogħlijiet speċifiċi; settijiet ta’ komponenti standard ta’ jigs u fixtures 8466 20 20  
Oħrajn    
Għat-tornijiet 8466 20 91  
Oħrajn 8466 20 98  
Dividing heads u apparat anċillari ieħor speċjali għall-magni 8466 30 00  
Oħrajn    
Għal magni tal-intestatura 8464    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8466 91 20  
Oħrajn 8466 91 95  
Għal magni tal-intestatura 8465    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8466 92 20  
Oħrajn 8466 92 80  
Għal magni tal-intestaturi 8456 sa 8461    
Parts u aċċessorji ta’ magni tas-subintestaturi 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 jew 846150 tat-tip użati biss jew l-iktar għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati, assemblaġġi taċ-ċirkwiti stampati, parts tal-intestatura 8517, jew parts ta’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data 8466 93 40  
Oħrajn    
Għal magni tas-subintestatura 84565000 8466 93 50  
Oħrajn 8466 93 60  
Għal magni tal-intestatura 8462 jew 8463 8466 94 00  
84.67 Għodod biex jaħdmu fl-idejn, pnewmatiċi, idrawliċi jew b’mutur elettriku jew mhux elettriku fihom stess    
Pnewmatiċi    
Tat-tip rotatorju (inkluż perkussjoni u rotatorji kkombinati)    
Għal xogħol fil-metall 8467 11 10  
Oħrajn 8467 11 90  
Oħrajn 8467 19 00  
B’mutur elettriku fihom stess    
Trapani ta’ kull tip    
Jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta’ enerġija estern 8467 21 10 (PCE)
Oħrajn    
Elettropnewmatiċi 8467 21 91 (PCE)
Oħrajn 8467 21 99 (PCE)
Segi u srieraq    
Chainsaws 8467 22 10 (PCE)
Lupi 8467 22 30 (PCE)
Oħrajn 8467 22 90 (PCE)
Oħrajn    
Jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta’ enerġija estern 8467 29 20 (PCE)
Oħrajn    
Moli u magni tal-ixkatlar    
Anglegrinders 8467 29 51 (PCE)
Belt sanders 8467 29 53 (PCE)
Oħrajn 8467 29 59 (PCE)
Magni tal-inċanar 8467 29 70 (PCE)
Għodod li jorqmu s-sisien tal-ħaxix u għodod li jaqtgħu t-truf tal-lawn 8467 29 80 (PCE)
Oħrajn 8467 29 85 (PCE)
Għodod oħrajn    
Chainsaws 8467 81 00 (PCE)
Oħrajn 8467 89 00  
Parts    
Ta’ chainsaws 8467 91 00  
Ta’ għodod pnewmatiċi 8467 92 00  
Oħrajn 8467 99 00  
84.68 Makkinarju u apparat għall-issaldjar, ibbrejżjar jew iwweldjar, kemm jekk jista’ jaqta’ kif ukoll jekk le, għajr dawk tal-intestatura 8515; magni u apparati li jaħdmu bil-gass biex jittempraw is-superfiċji    
Xuxxarelli tal-idejn 8468 10 00  
Makkinarju u apparat ieħor imħaddem bil-gass 8468 20 00  
Makkinarju u apparat ieħor 8468 80 00  
Parts 8468 90 00  
84.70 Kalkulatriċi u magni li joqogħdu fil-but b’funzjonijiet li jikkalkulaw biex jirrekordjaw, jirriproduċu u juru data; magni tal-kontabbiltà, magni tal-iffrankar tal-ittri, magni li jagħtu l-biljetti u magni simili, li fihom apparat li jikkalkula; cash registers    
Kalkulatriċi elettroniċi li jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta’ enerġija elettrika estern u magni li joqogħdu fil-but b’funzjonijiet li jikkalkulaw biex jirrekordjaw, jirriproduċu u juru data 8470 10 00 (PCE)
Kalkulatriċi elettroniċi oħrajn    
Li fihom apparat għall-istampar 8470 21 00 (PCE)
Oħrajn 8470 29 00 (PCE)
Kalkulatriċi oħrajn 8470 30 00 (PCE)
Cashregisters 8470 50 00 (PCE)
Oħrajn 8470 90 00 (PCE)
84.71 Magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data u unitajiet tagħhom; apparat li jaqra b’sistema manjetika jew ottika, magni biex jittraskrivu data fuq data media f’għamla kkowdjata u magni biex jipproċessaw din id-data, li mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra    
Magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data li jistgħu jinġarru, li ma jiżnux iktar minn 10 kg, li jikkonsistu għall-inqas f’unità ta’ pproċessar ċentrali, tastiera u skrin (display) 8471 30 00 (PCE)
Magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data oħrajn    
Li fihom ġo l-istess housing għall-inqas unità ta’ pproċessar ċentrali u unità ta’ input u ta’ output, ikkombinati jew le 8471 41 00 (PCE)
Oħrajn, ippreżentati f’forma ta’ sistemi 8471 49 00 (PCE)
Unitajiet ta’ pproċessar għajr dawk tas-subintestatura 847141 jew 847149, li fihom jew le, fl-istess housing, wieħed jew tnejn minn dawn it-tipi ta’ unità li ġejjin: unitajiet tal-ħżin, unitajiet tal-input, unitajiet tal-output 8471 50 00 (PCE)
Unitajiet tal-input jew tal-output, li fihom jew le unitajiet tal-ħżin fl-istess housing    
Tastieri 8471 60 60 (PCE)
Oħrajn 8471 60 70 (PCE)
Unitajiet tal-ħżin    
Unitajiet tal-ħżin ċentrali 8471 70 20 (PCE)
Oħrajn    
Unitajiet tal-ħżin fuq diski    
Ottiċi, inkluż manjetoottiċi 8471 70 30 (PCE)
Oħrajn    
Hard disk drives 8471 70 50 (PCE)
Oħrajn 8471 70 70 (PCE)
Unitajiet tal-ħżin fuq tape manjetiku 8471 70 80 (PCE)
Oħrajn 8471 70 98 (PCE)
Unitajiet oħrajn ta’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data 8471 80 00 (PCE)
Oħrajn 8471 90 00 (PCE)
84.72 Magni oħrajn tal-uffiċċju (eż. duplikaturi bl-ettograf jew stencil, magni tal-indirizzi, distributuri awtomatiċi tal-karti tal-flus, magni li jagħżlu l-muniti, magni li jgħoddu jew igeżwru l-muniti, magni li jittempraw lapsijiet, magni li jtaqqbu jew li jwaħħlu l-istaples)    
Duplikaturi 8472 10 00 (PCE)
Magni li jagħżlu jew jitwu l-posta jew idaħħlu l-posta ġo envelopes jew ġo strixxi, magni li jiftħu, jagħlqu jew jissiġillaw il-posta u magni li jwaħħlu jew jittimbraw bolol postali 8472 30 00 (PCE)
Oħrajn    
Magni li jagħżlu l-muniti, jgħoddu l-muniti jew igeżwru l-muniti 8472 90 10 (PCE)
Oħrajn 8472 90 80  
84.73 Parts u aċċessorji (għajr għata, bagalji tat-trasport u oġġetti bħal dawn) tajbin biss u prinċipalment għall-użu ma’ magni tal-intestaturi 8470 sa 8472    
Parts u aċċessorji tal-magni tal-intestatura 8470    
Tal-kalkulatriċi elettroniċi tas-subintestatura 847010, 847021 jew 847029    
Assemblaġġi elettroniċi 8473 21 10  
Oħrajn 8473 21 90  
Oħrajn    
Assemblaġġi elettroniċi 8473 29 10  
Oħrajn 8473 29 90  
Parts u aċċessorji tal-magni tal-intestatura 8471    
Assemblaġġi elettroniċi 8473 30 20  
Oħrajn 8473 30 80  
Parts u aċċessorji tal-magni tal-intestatura 8472    
Assemblaġġi elettroniċi 8473 40 10  
Oħrajn 8473 40 80  
Parts u aċċessorji li jistgħu jintużaw xorta waħda fuq magni ta’ tnejn jew iktar mill-intestaturi 8470 sa 8472    
Assemblaġġi elettroniċi 8473 50 20  
Oħrajn 8473 50 80  
84.74 Makkinarju li jagħżel, jgħarbel, jissepara, jaħsel, ifarrak, jimmola, iħallat jew jagħġen materjali tal-art, ġebel, minerali mhux maħduma jew sustanzi minerali oħrajn, f’forma solida (inkluż trab jew paste); makkinarju agglomeranti, jagħti sura jew jifforma karburanti minerali solidi, paste taċ-ċeramika, simenti mhux imwebbsin, materjali tat-tikħil jew prodotti minerali oħrajn f’forma ta’ trab jew paste; magni għall-iffurmar tal-forom tar-ramel għall-funderiji    
Magni li jagħżlu, jgħarblu, jisseparaw jew jaħslu 8474 10 00  
Magni tal-immolar jew li jfarrku 8474 20 00  
Magni li jħalltu jew jagħġnu    
Mixers tal-konkos jew tat-tajn 8474 31 00  
Magni li jħalltu sustanzi minerali mal-qatran 8474 32 00  
Oħrajn 8474 39 00  
Makkinarju ieħor    
Makkinarju agglomeranti, jagħti sura jew jifforma paste taċ-ċeramika 8474 80 10  
Oħrajn 8474 80 90  
Parts    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8474 90 10  
Oħrajn 8474 90 90  
84.75 Makkinarju għall-immuntar ta’ lampi elettriċi jew elettroniċi, tubi jew valvi jew bozoz tal-flaxx, f’involukri tal-ħġieġ; magni għal manifattura jew għall-ħdim fis-sħana tal-ħġieġ jew oġġetti tal-ħġieġ    
Magni għall-assemblaġġ ta’ lampi elettriċi jew elettroniċi, tubi jew valvi jew bozoz tal-flaxx, f’involukri tal-ħġieġ 8475 10 00  
Magni għall-manifattura jew għall-ħdim fis-sħana tal-ħġieġ jew oġġetti tal-ħġieġ    
Magni għall-manifattura tal-fibri ottiċi u materjal preformat tagħhom 8475 21 00  
Oħrajn 8475 29 00  
Parts    
Parts ta’ magni tas-subintestatura 84752100 8475 90 10  
Oħrajn 8475 90 90  
84.76 Magni awtomatiċi għal bejgħ ta’ oġġetti (eż. magni tal-bolol postali, sigaretti, ikel jew xorb), inkluż magni li jsarrfu l-flus    
Magni awtomatiċi għall-bejgħ tax-xorb    
Li fihom apparat li jsaħħan jew ikessaħ 8476 21 00 (PCE)
Oħrajn 8476 29 00 (PCE)
Magni oħrajn    
Li fihom apparat li jsaħħan jew ikessaħ 8476 81 00 (PCE)
Oħrajn    
Magni li jsarrfu l-flus 8476 89 10 (PCE)
Oħrajn 8476 89 90 (PCE)
Parts    
Parts ta’ magni li jsarrfu l-flus 8476 90 10  
Oħrajn 8476 90 90  
84.77 Makkinarju għal xogħol tal-lastiku jew plastiks jew għall-manifattura ta’ prodotti minn dawn il-materjali, mhux speċifikat jew inkluż banda oħra f’dan il-kapitolu    
Magni għall-injettar ġo forom 8477 10 00 (PCE)
Estrużuri 8477 20 00 (PCE)
Magni li jonfħu fil-forma (blow-moulding) 8477 30 00 (PCE)
Magni tal-iffurmar b’vakwu u magni oħrajn tal-iffurmar termali 8477 40 00 (PCE)
Makkinarju ieħor għal iffurmar jew għoti ta’ sura mod ieħor    
Biex jiffurmaw jew jerġgħu jagħmlu l-uċuħ ta’ tajers pnewmatiċi jew biex jiffurmaw jew jagħtu sura mod ieħor lit-tubi ta’ ġewwa 8477 51 00 (PCE)
Oħrajn    
Preses 8477 59 10 (PCE)
Oħrajn 8477 59 80 (PCE)
Makkinarju ieħor    
Magni għall-manifattura ta’ prodotti tal-fowm    
Magni għal ipproċessar ta’ rażi reattivi 8477 80 11 (PCE)
Oħrajn 8477 80 19 (PCE)
Oħrajn    
Tagħmir li jċekken fil-qies 8477 80 91 (PCE)
Mixers, magni li jagħġnu u aġitaturi 8477 80 93 (PCE)
Magni li jaqtgħu, jaqsmu u jqaxxru 8477 80 95 (PCE)
Oħrajn 8477 80 99  
Parts    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8477 90 10  
Oħrajn 8477 90 80  
84.78 Makkinarju li jipprepara jew jaħdem it-tabakk, mhux speċifikat jew inkluż banda oħra f’dan il-kapitolu    
Makkinarju 8478 10 00  
Parts 8478 90 00  
84.79 Magni u apparat mekkaniku b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu    
Makkinarju għal xogħlijiet pubbliċi, bini pubbliku jew bħalhom 8479 10 00  
Makkinarju għall-estrazzjoni jew għall-preparazzjoni ta’ xaħmijiet jew żjut ta’ annimali, veġetali jew mikrobiċi fissi 8479 20 00  
Preses għall-manifattura tal-particle board jew board tal-fibri għall-bini, tal-injam jew ta’ materjali oħrajn mill-injam u makkinarju ieħor għat-trattament tal-injam u tas-sufra    
Preses 8479 30 10  
Oħrajn 8479 30 90  
Magni għall-manifattura tal-ħbula jew tal-gumna 8479 40 00 (PCE)
Robots industrijali, mhumiex speċifikati jew inklużi banda oħra 8479 50 00  
Kessieħa tal-arja evaporattivi 8479 60 00  
Pontijiet tal-imbark tal-passiġġieri    
Tat-tip li jintużaw fl-ajruporti 8479 71 00  
Oħrajn 8479 79 00  
Magni oħrajn u apparat mekkaniku    
Għat-trattament tal-metall, inkluż kebbieba tal-kojls elettriċi 8479 81 00  
Magni li jħalltu, jagħġnu, jimmolaw, jogħrku, jgħarblu, inaqqu, jomoġenizzaw, jemulsifikaw jew iħawdu 8479 82 00  
Preses iżostatiċi kesħin 8479 83 00  
Oħrajn    
Irfid mobbli b’enerġija idrawlika għas-soqfa tal-minjieri 8479 89 30  
Sistemi ċentrali tal-iggriżjar 8479 89 60  
Magni għat-tqegħid awtomatizzat ta’ komponenti elettroniċi tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati 8479 89 70  
Oħrajn 8479 89 97  
Parts    
Parts ta’ magni tas-subintestatura 84798970 8479 90 15  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8479 90 20  
Oħrajn 8479 90 70  
84.80 Kaxex forom għall-funderija tal-metall; bażijiet ta’ forom; disinji għax-xogħol bil-mol; forom għall-metall (għajr forom ta’ ingotti), karburi tal-metall, ħġieġ, materjali minerali, lastiku jew plastiks    
Kaxex forom għall-funderija tal-metall 8480 10 00  
Bażijiet ta’ forom 8480 20 00  
Disinji għax-xogħol bil-mol    
Tal-injam 8480 30 10  
Oħrajn 8480 30 90  
Forom għall-metall jew għall-karburi tal-metall    
Tat-tipi tal-injezzjoni jew tal-kompressjoni 8480 41 00  
Oħrajn 8480 49 00  
Forom għall-ħġieġ 8480 50 00  
Forom għal materjali minerali 8480 60 00  
Forom għal-lastiku jew plastiks    
Tat-tipi tal-injezzjoni jew tal-kompressjoni 8480 71 00  
Oħrajn 8480 79 00  
84.81 Viti, cocks, valvi u apparat simili għal pajpijiet, qxur tal-bojlers, tankijiet, btieti jew bħalhom, inkluż valvi biex inaqqsu l-pressa u valvi kkontrollati b’mod termostatiku    
Valvi biex inaqqsu l-pressa    
Ikkombinati ma’ filtri jew lubrikaturi 8481 10 05  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8481 10 19  
Oħrajn 8481 10 99  
Valvi għal trażmissjonijiet oleoidrawliċi jew pnewmatiċi    
Valvi għall-kontroll ta’ trażmissjoni b’enerġija oleoidrawlika 8481 20 10  
Valvi għall-kontroll ta’ trażmissjoni b’enerġija pnewmatika 8481 20 90  
Valvi unidirezzjonali    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8481 30 91  
Oħrajn 8481 30 99  
Valvi tas-sigurezza jew tas-solljev tal-pressjoni    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8481 40 10  
Oħrajn 8481 40 90  
Apparat ieħor    
Viti, cocks u valvi għal sinkijiet, washbasins, bidejiet, toilets, banjijiet u fixtures simili    
Valvi li jħalltu 8481 80 11  
Oħrajn 8481 80 19  
Valvi tar-radjaturi tat-tisħin ċentrali    
Valvi termostatiċi 8481 80 31  
Oħrajn 8481 80 39  
Valvi għal tajers pnewmatiċi u tubi ta’ ġewwa 8481 80 40  
Oħrajn    
Valvi li jikkontrollaw il-proċess    
Regolaturi tat-temperatura 8481 80 51  
Oħrajn 8481 80 59  
Oħrajn    
Gate valves    
Tal-ħadid fondut 8481 80 61  
Tal-azzar 8481 80 63  
Oħrajn 8481 80 69  
Valvi globu    
Tal-ħadid fondut 8481 80 71  
Tal-azzar 8481 80 73  
Oħrajn 8481 80 79  
Valvi bil-balla u t-tapp 8481 80 81  
Valvi farfett 8481 80 85  
Valvi bid-dijaframma 8481 80 87  
Oħrajn 8481 80 99  
Parts 8481 90 00  
84.82 Ball bearings jew bearings bir-rombli    
Ball bearings    
Bl-ikbar dijametru ta’ barra mhux iktar minn 30 mm 8482 10 10  
Oħrajn 8482 10 90  
Bearings bir-rombli ġejjin għad-djieq, inkluż assemblaġġi ta’ koni u rombli ġejjin għad-djieq 8482 20 00  
Bearings sferikali bir-rombli 8482 30 00  
Bearings bir-rombli labar, inkluż assemblaġġi ta’ gaġeġ u rombli labar 8482 40 00  
Bearings bir-rombli ċilindriċi oħrajn, inkluż assemblaġġi ta’ gaġeġ u rombli labar 8482 50 00  
Oħrajn, inkluż bearings kkombinati boċċi/rombli 8482 80 00  
Parts    
Boċċi, labar u rombli    
Rombli ġejjin għad-djieq 8482 91 10  
Oħrajn 8482 91 90  
Oħrajn 8482 99 00  
84.83 Xaftijiet tat-trażmissjoni (inkluż kamxafts u krankxafts) u krankijiet; housings tal-bearings u shaft bearings lixxi; gerijiet u settijiet ta’ gerijiet; ball screws jew roller screws; gearboxes u oġġetti oħrajn li jibdlu l-veloċità, inkluż torqueconvertors; flywheels u tarjoli, inklużi blokki ta’ tarjoli; klaċċijiet u shaft couplings (inkluż ġonot universali)    
Xaftijiet tat-trażmissjoni (inkluż kamxafts u krankxafts) u krankijiet    
Krankijiet u krankxafts    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8483 10 21  
Tal-azzar ifforġat b’forma miftuħa 8483 10 25  
Oħrajn 8483 10 29  
Xaftijiet artikolati 8483 10 50  
Oħrajn 8483 10 95  
Housings tal-bearings, li jinkorporaw ball bearings jew bearings bir-rombli 8483 20 00  
Housings tal-bearings, mingħajr ball bearings jew bearings bir-rombli; bearings b’xaft lixx    
Housings tal-bearings    
Għal ball bearings u bearings bir-rombli 8483 30 32  
Oħrajn 8483 30 38  
Bearings b’xaft lixx 8483 30 80  
Gerijiet u settijiet ta’ gerijiet, għajr roti bis-snien, sprockets għall-ktajjen u elementi oħrajn ta’ trażmissjoni ppreżentati separatament; ball screws jew roller screws; gearboxes u oġġetti oħrajn li jibdlu l-veloċità, inkluż torqueconverters    
Gerijiet u settijiet ta’ gerijiet (għajr gerijiet bil-frizzjoni)    
Bis-snien dritti u bis-snien elikali 8483 40 21  
Koniku u koniku/bis-snien dritti 8483 40 23  
Worm gear 8483 40 25  
Oħrajn 8483 40 29  
Ball screws jew roller screws 8483 40 30  
Gearboxes u oġġetti oħrajn li jibdlu l-veloċità    
Gearboxes 8483 40 51  
Oħrajn 8483 40 59  
Oħrajn 8483 40 90  
Flywheels u tarjoli, inkluż blokok ta’ tarjoli    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8483 50 20  
Oħrajn 8483 50 80  
Klaċċijiet u shaft couplings (inkluż ġonot universali)    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8483 60 20  
Oħrajn 8483 60 80  
Roti bis-snien, sprockets għall-ktajjen u elementi oħrajn ta’ trażmissjoni ppreżentati separatament; parts    
Parts ta’ housings tal-bearings 8483 90 20  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8483 90 81  
Oħrajn 8483 90 89  
84.84 Gaskets u ġonot simili ta’ folji tal-metall ikkombinati ma’ materjal ieħor jew ta’ żewġ saffi jew iktar ta’ metall; settijiet jew assortimenti ta’ gaskets u ġonot simili, mhux l-istess fil-kompożizzjoni, ippreżentati f’boroż, envelops jew pakki simili; siġilli mekkaniċi    
Gaskits u ġonot simili ta’ folji tal-metall ikkombinati ma’ materjal ieħor jew ta’ żewġ saffi jew iktar tal-metall 8484 10 00  
Siġilli mekkaniċi 8484 20 00  
Oħrajn 8484 90 00  
84.85 Magni għall-manifattura addittiva    
Permezz tad-depożitu tal-metalli 8485 10 00 (PCE)
Permezz tad-depożitu tal-plastik jew tal-lastiku 8485 20 00 (PCE)
Permezz tad-depożitu tal-ġibs, tas-siment, taċ-ċeramika jew tal-ħġieġ    
Permezz tad-depożitu tal-ġibs, tas-siment jew taċ-ċeramika 8485 30 10 (PCE)
Oħrajn 8485 30 90 (PCE)
Oħrajn    
Magni għall-manifattura addittiva permezz tad-depożitu tar-ramel, tal-konkrit jew depożitu ta’ prodotti minerali oħrajn 8485 80 10 New (PCE)
Oħrajn 8485 80 90 New (PCE)
Parts    
Partijiet tal-magni tas-subintestaturi 84853010 jew 84858010 8485 90 10  
Oħrajn 8485 90 90  
84.86 Magni u apparat tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ boules jew wafers semikondutturi, apparati semikondutturi, ċirkwiti integrati elettroniċi jew displays b’pannelli ċatti; magni u apparat speċifikati fin-nota 11(C) ta’ dan il-kapitolu; parts u aċċessorji    
Magni u apparat għall-manifattura ta’ boules jew wafers 8486 10 00  
Magni u apparat għall-manifattura ta’ apparati semikondutturi jew ta’ ċirkwiti integrati elettroniċi 8486 20 00  
Magni u apparat għall-manifattura ta’ displays b’pannelli ċatti 8486 30 00  
Magni u apparat speċifikat fin-nota 11(C) ta’ dan il-kapitolu 8486 40 00  
Parts u aċċessorji 8486 90 00  
84.87 Parts ta’ makkinarju, mingħajr konnetturi elettriċi, iżolaturi, koljaturi, kuntatti jew karatteristiċi elettriċi oħrajn, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu    
Skrejjen tal-bastimenti jew tad-dgħajjes u l-pali għalihom    
Tal-bronż 8487 10 10 (PCE)
Oħrajn 8487 10 90 (PCE)
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut 8487 90 40  
Tal-ħadid jew tal-azzar    
Tal-azzar fondut 8487 90 51  
Tal-ħadid jew tal-azzar mikwi fil-forġa b’forma miftuħa jew magħluqa 8487 90 57  
Oħrajn 8487 90 59  
Oħrajn 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.