CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - MT 86

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 85
MAKKINARJU U TAGĦMIR ELETTRIKU U PARTS TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ISTAMPI U L-ĦOSS TAT-TELEVIŻJONI, U PARTS U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI

85.01 Muturi elettriċi u ġeneraturi (ħlief settijiet ta’ ġenerazzjoni)    
Muturi b’output ta’ mhux iktar minn 37,5 W    
Muturi sinkroniċi b’output ta’ mhux iktar minn 18 W 8501 10 10 (PCE)
Oħrajn    
Muturi universali AC/DC 8501 10 91 (PCE)
Muturi AC 8501 10 93 (PCE)
Muturi DC 8501 10 99 (PCE)
Muturi universali AC/DC b’output ta’ iktar minn 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
Muturi DC oħrajn; Ġeneraturi DC, għajr ġeneraturi fotovoltajċi    
B’output ta’ iktar minn 750 W 8501 31 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 750 W iżda mhux iktar minn 75 kW 8501 32 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 75 kW iżda mhux iktar minn 375 kW 8501 33 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Muturi oħrajn AC, monofażi    
B’output ta’ iktar minn 750 W 8501 40 20 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 750 W 8501 40 80 (PCE)
Muturi oħrajn AC, multifażi    
B’output ta’ iktar minn 750 W 8501 51 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 750 W iżda mhux iktar minn 75 kW    
B’output ta’ iktar minn 750 W iżda mhux iktar minn 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 7,5 kW iżda mhux iktar minn 37 kW 8501 52 30 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 37 kW iżda mhux iktar minn 75 kW 8501 52 90 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 75 kW    
Muturi tat-trazzjoni 8501 53 50 (PCE)
Oħrajn, b’output ta’ enerġija    
Ta’ iktar minn 75 kW iżda mhux iktar minn 375 kW 8501 53 81 (PCE)
Ta’ iktar minn 375 kW iżda mhux iktar minn 750 kW 8501 53 94 (PCE)
Ta’ iktar minn 750 kW 8501 53 99 (PCE)
Ġeneraturi AC (alternaturi), għajr ġeneraturi fotovoltajċi    
B’output ta’ mhux iktar minn 75 kVA    
B’output ta’ mhux iktar minn 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 7,5 kVA iżda mhux iktar minn 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 75 kVA iżda mhux iktar minn 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 375 kVA iżda mhux iktar minn 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Ġeneraturi DC fotovoltajċi    
B’output li ma jaqbiżx il-50 W 8501 71 00 (PCE)
B’output li jaqbeż il-50 W 8501 72 00 (PCE)
Ġeneraturi AC fotovoltajċi 8501 80 00 (PCE)
85.02 Settijiet ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku u konvertituri rotatorji    
Settijiet ta’ ġenerazzjoni li fihom magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bil-kompressjoni (magni diżil jew semidiżil)    
B’output ta’ mhux iktar minn 75 kVA    
B’output ta’ mhux iktar minn 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 7,5 kVA iżda mhux iktar minn 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 75 kVA iżda mhux iktar minn 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 375 kVA    
B’output ta’ iktar minn 375 kVA iżda mhux iktar minn 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 750 kVA iżda mhux iktar minn 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Settijiet ta’ ġenerazzjoni li fihom magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark    
B’output ta’ mhux iktar minn 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 7,5 kVA iżda mhux iktar minn 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 375 kVA iżda mhux iktar minn 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
B’output ta’ iktar minn 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Settijiet ta’ ġenerazzjoni oħrajn    
Jaħdmu bir riħ 8502 31 00 (PCE)
Oħrajn    
Turbo-ġeneraturi 8502 39 20 (PCE)
Oħrajn 8502 39 80 (PCE)
Konvertituri rotatorji tal-elettriku 8502 40 00 (PCE)
85.03 Parts tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-magni tal-intestatura 8501 jew 8502    
Retaining rings mhux manjetiċi 8503 00 10  
Oħrajn    
Tal-ħadid fondut jew azzar fondut 8503 00 91  
Oħrajn 8503 00 99  
85.04 Transformers tal-elettriku, konvertituri statiċi (eż. rettifikaturi) u indutturi    
Ballasts għal lampi jew tubi ta’ skariku    
Indutturi, imqabbdin ma’ kapaċitatur jew le 8504 10 20 (PCE)
Oħrajn 8504 10 80 (PCE)
Transformers ta’ likwidu dielettriku    
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ mhux iktar minn 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ iktar minn 650 kVA iżda mhux iktar minn 10000 kVA    
Iktar minn 650 kVA iżda mhux iktar minn 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
Iktar minn 1600 kVA iżda mhux iktar minn 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
B’kapaċità ta’ maniġġar tal-elettriku ta’ iktar minn 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Transformers oħrajn    
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ mhux iktar minn 1 kVA    
Transformers għall-kejl    
Għall-kejl tal-vultaġġ 8504 31 21 (PCE)
Oħrajn 8504 31 29 (PCE)
Oħrajn 8504 31 80 (PCE)
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ iktar minn 1 kVA iżda mhux iktar minn 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ iktar minn 16 kVA iżda mhux iktar minn 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ iktar minn 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Konvertituri statiċi    
Chargers tal-akkumulaturi 8504 40 60 New (PCE)
Oħrajn    
Rettifikaturi 8504 40 83 New  
Invertituri    
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ mhux iktar minn 7,5 kVA 8504 40 85 New  
B’kapaċità ta’ mmaniġġar tal-elettriku ta’ iktar minn 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Oħrajn 8504 40 95 New  
Indutturi oħrajn 8504 50 00  
Parts    
Ta’ transformers u indutturi    
Nuklei tal-ferrit 8504 90 11  
Laminazzjonijiet u nuklei tal-azzar, kemm jekk ippreżentati fuq xulxin jew imkebbin kif ukoll jekk le 8504 90 13  
Oħrajn 8504 90 17  
Ta’ konvertituri statiċi 8504 90 90  
85.05 Elettrokalamiti; kalamiti permanenti u oġġetti maħsubin li jsiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni; ċakkijiet, klamps u apparati oħrajn tal-qbid, elettromanjetiċi jew bil-kalamiti permanenti; couplings, klaċċijiet u brejkijiet elettromanjetiċi; irjus tal-irfigħ elettromanjetiċi    
Kalamiti permanenti u oġġetti maħsubin li jsiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni    
Tal-metall    
Li fihom neodimju, praseodimju, disprożju jew samarju 8505 11 10 New  
Oħrajn 8505 11 90 New  
Oħrajn    
Kalamiti permanenti tal-ferrit agglomerat 8505 19 10  
Oħrajn 8505 19 90  
Couplings, klaċċijiet u brejkijiet elettromanjetiċi 8505 20 00  
Oħrajn, inkluż parts    
Elettrokalamiti; ċakkijiet, klamps u apparati oħrajn tal-qbid, elettromanjetiċi jew bil-kalamiti permanenti    
Elettrokalamiti tat-tip użat biss jew prinċipalment għal apparat għat-teħid tal-immaġnijiet bir-reżonanza manjetika għajr elettrokalamiti tal-intestatura 9018 8505 90 21  
Oħrajn 8505 90 29  
Irjus tal-irfigħ elettromanjetiċi 8505 90 50  
Parts 8505 90 90  
85.06 Ċelloli primarji u batteriji primarji    
Diossidu tal-manganiż    
Alkalin    
Ċelloli ċilindriċi 8506 10 11 (PCE)
Oħrajn 8506 10 18 (PCE)
Oħrajn    
Ċelloli ċilindriċi 8506 10 91 (PCE)
Oħrajn 8506 10 98 (PCE)
Ossidu tal-merkurju 8506 30 00 (PCE)
Ossidu tal-fidda 8506 40 00 (PCE)
Litju    
Ċelloli ċilindriċi 8506 50 10 (PCE)
Ċelloli buttuna 8506 50 30 (PCE)
Oħrajn 8506 50 90 (PCE)
Żingu-arja 8506 60 00 (PCE)
Ċelloli primarji u batteriji primarji oħrajn    
Batteriji xotti tal-karbonju-żingu b’vultaġġ ta’ 5,5 V jew iktar iżda mhux iktar minn 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
Oħrajn 8506 80 80 (PCE)
Parts 8506 90 00  
85.07 Akkumulaturi elettriċi, inkluż separaturi għalihom, rettangulari (inkluż kwadri) jew le    
Taċ-ċomb u tal-aċidu tat-tip użat biex iqabbdu magni tal-pistuni    
Jaħdmu b’elettrolit likwidu 8507 10 20 (PCE)
Oħrajn 8507 10 80 (PCE)
Akkumulaturi oħrajn taċ-ċomb u tal-aċidu    
Jaħdmu b’elettrolit likwidu 8507 20 20 (NEL)
Oħrajn 8507 20 80 (NEL)
Nikil-kadmju    
Issiġillati ermetikament 8507 30 20 (PCE)
Oħrajn 8507 30 80 (NEL)
Idrur tal-metall tan-nikil 8507 50 00 (PCE)
Jone tal-litju 8507 60 00 (PCE)
Akkumulaturi oħrajn 8507 80 00 (PCE)
Parts    
Separaturi 8507 90 30  
Oħrajn 8507 90 80  
85.08 Vacuum cleaners    
B’mutur elettriku integrat    
Ta’ qawwa li ma taqbiżx l-1500 W u li għandhom borża għat-trab jew reċipjent ieħor b’kapaċità li ma taqbiżx l-20 l 8508 11 00 (PCE)
Oħrajn 8508 19 00 (PCE)
Vacuumcleanersoħrajn 8508 60 00 (PCE)
Parts 8508 70 00  
85.09 Apparat elettromekkaniku għad-dar, li għandu inkorporat fih mutur elettriku, għajr vacuumcleaners tal-intestatura 8508    
Magni li jitħnu u jħalltu l-ikel; magni li jagħsru l-meraq mill-frott jew mill-ħaxix 8509 40 00 (PCE)
Apparati domestiċi oħrajn 8509 80 00  
Parts 8509 90 00  
85.10 Magni li jqaxxru l-leħja/s-suf, clippers tax-xagħar u apparati għat-tneħħija tax-xagħar, b’mutur tal-elettriku integrat    
Magni li jqaxxru l-leħja/s-suf 8510 10 00 (PCE)
Clippers tax-xagħar 8510 20 00 (PCE)
Apparat għat-tneħħija tax-xagħar 8510 30 00 (PCE)
Parts 8510 90 00  
85.11 Tagħmir tal-ignition elettrika jew tal-istartjar tat-tip użat għall-magni tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark jew imqabbdin bil-kompressjoni (eż. magnetos għall-ignition, magneto-dynamos, coils tal-ignition, sparking plugs u glow plugs, starter motors); ġeneraturi (eż. dinamos, alternaturi) u cut-outs tat-tip użat flimkien ma’ dawn il-magni    
Sparking plugs 8511 10 00  
Magnetos għall-ignition; magneto-dynamos; flywheels manjetiċi 8511 20 00  
Distributuri; coils tal-ignition 8511 30 00  
Muturi għall-istartjar u ġeneraturi għall-istartjar, dual purpose 8511 40 00  
Ġeneraturi oħrajn 8511 50 00  
Tagħmir ieħor 8511 80 00  
Parts 8511 90 00  
85.12 Tagħmir tad-dawl jew tas-sinjalar tal-elettriku (ħlief oġġetti tal-intestatura 8539), windscreen wipers, defrosters u demisters, tat-tip użati għal roti jew għal vetturi bil-muturi    
Tagħmir tad-dawl jew tas-sinjalar viżwali tat-tip użat fuq ir-roti 8512 10 00  
Tagħmir ieħor tad-dawl jew tas-sinjalar viżwali 8512 20 00  
Tagħmir tas-sinjalar akustiku    
Allarmi tas-serq tat-tip użat għal vetturi bil-mutur 8512 30 10 (PCE)
Oħrajn 8512 30 90  
Windscreen wipers, defrosters u demisters 8512 40 00  
Parts    
Ta’ apparat tas-subintestatura 85123010 8512 90 10  
Oħrajn 8512 90 90  
85.13 Lampi tal-elettriku li jinġarru maħsubin biex jaħdmu mas-sors ta’ enerġija tagħhom stess (eż. batteriji xotti, akkumulaturi, magnetos), għajr tagħmir tad-dawl tal-intestatura 8512    
Lampi 8513 10 00  
Parts 8513 90 00  
85.14 Fran tal-elettriku industrijali jew tal-laboratorju (inkluż dawk li jaħdmu b’induzzjoni jew telf dielettriku); tagħmir ieħor industrijali jew tal-laboratorju għat-trattament bit-tisħin ta’ materjali b’induzzjoni jew telf dielettriku    
Fran imsaħħnin b’reżistenza    
Preses iżostatiċi sħan 8514 11 00 (PCE)
Oħrajn    
Fran tal-ħobż u tal-biskuttini 8514 19 10 (PCE)
Oħrajn 8514 19 80 (PCE)
Fran li jaħdmu b’induzzjoni jew b’telf dielettriku    
Fran tal-induzzjoni 8514 20 10 (PCE)
Fran dielettriċi 8514 20 80 (PCE)
Fran oħrajn    
Fran b’raġġi ta’ elettroni    
Tat-tip użat biss, jew prinċipalment, għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati jew assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati 8514 31 10 (PCE)
Oħrajn 8514 31 90 (PCE)
Fran bil-ġett tal-plażma u fran bl-ark f’vakwu    
Tat-tip użat biss, jew prinċipalment, għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati jew assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati 8514 32 10 (PCE)
Oħrajn 8514 32 90 (PCE)
Oħrajn    
Tat-tip użat biss, jew prinċipalment, għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati jew assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati 8514 39 10 (PCE)
Oħrajn 8514 39 90 (PCE)
Tagħmir ieħor għat-trattament bit-tisħin ta’ materjali b’induzzjoni jew telf dielettriku 8514 40 00 (PCE)
Parts    
Ta’ fran oħra tas-subintestaturi 85143110, 85143210 jew 85143910 8514 90 30  
Oħrajn 8514 90 70  
85.15 Magni u apparat (inkluż gass imsaħħan bl-elettriku), b’raġġ elettriku tal-laser jew tad-dawl jew foton ieħor, ta’ raġġ ultrasoniku ta’ elettroni, tal-issaldjar, tal-ibbrejżjar jew tal-iwweldjar b’polz manjetiku jew arka ta’ plażma, kemm jekk tajbin biex jaqtgħu jew le; magni u apparat tal-elettriku għall-isprejjar bit-tisħin ta’ metalli u ċermiti    
Magni u apparat tal-ibbrejżjar jew tal-issaldjar    
Ħdejjed u pistoli tal-issaldjar 8515 11 00  
Oħrajn    
Magni oħra tal-issaldjar tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ assemblaġġi ta’ ċirkwiti stampati 8515 19 10  
Oħrajn 8515 19 90  
Magni u apparat għall-iwweldjar tal-metall b’reżistenza    
Awtomatiċi għalkollox jew parzjalment 8515 21 00  
Oħrajn 8515 29 00  
Magni u apparat għall-iwweldjar tal-metalli b’arka (inkluż arka ta’ plażma)    
Awtomatiċi għalkollox jew parzjalment 8515 31 00  
Oħrajn    
Għall-iwweldjar manwali b’elettrodi miksijin, kompluti b’apparati ta’ wweldjar jew qtugħ, u pprovduti flimkien ma’    
Transformers 8515 39 13  
Ġeneraturi jew konvertituri rotatorji jew konvertituri statiċi, rettifikaturi jew apparat li jirrettifika 8515 39 18  
Oħrajn 8515 39 90  
Magni u apparat oħrajn    
Għat-trattament ta’ metalli 8515 80 10 (PCE)
Oħrajn 8515 80 90 (PCE)
Parts    
Ta’ magni tal-issaldjar tas-subintestatura 85151910 8515 90 20  
Oħrajn 8515 90 80  
85.16 Heaters tal-ilma tal-elettriku istantanji jew heaters tal-ilma maħżun u heaters tal-immersjoni; apparat tal-elettriku għat-tisħin ta’ spazji u apparat għat-tisħin tal-ħamrija; apparat elettrotermiku għall-irranġar tax-xagħar (eż. hairdryers, curlers tax-xagħar, heaters għat-tongs għall-innukklar tax-xagħar) u magni tat-tnixxif li jinħadmu bl-idejn; ħadidiet tal-mogħdija tal-elettriku; apparat elettrotermiku ieħor tat-tip użat għall-finijiet domestiċi; reżisturi elettriċi għat-tisħin, għajr dawk tal-intestatura 8545    
Heaters tal-ilma tal-elettriku istantanji jew heaters tal-ilma maħżun u heaters tal-immersjoni    
Heaters tal-ilma istantanji 8516 10 11 (PCE)
Oħrajn 8516 10 80 (PCE)
Apparat tal-elettriku għat-tisħin ta’ spazji u apparat tal-elettriku għat-tisħin tal-ħamrija    
Radjaturi għat-tisħin bil-ħżin 8516 21 00 (PCE)
Oħrajn    
Radjaturi mimlijin b’likwidu 8516 29 10 (PCE)
Heaters tal-konvezzjoni 8516 29 50 (PCE)
Oħrajn    
B’fann inkorporat 8516 29 91 (PCE)
Oħrajn 8516 29 99 (PCE)
Apparat elettrotermiku għall-irranġar tax-xagħar jew għat-tnixxif tal-idejn    
Hairdryers 8516 31 00 (PCE)
Apparat ieħor għall-irranġar tax-xagħar 8516 32 00  
Apparat għat-tnixxif tal-idejn 8516 33 00 (PCE)
Ħadidiet tal-mogħdija tal-elettriku 8516 40 00 (PCE)
Fran tal-microwave 8516 50 00 (PCE)
Fran oħrajn; cookers, pjanċi tat-tisjir, boilingrings, gradilji għax-xiwi u fran tax-xiwi    
Cookers (li fihom għall-inqas forn u hob) 8516 60 10 (PCE)
Pjanċi tat-tisjir, boilingrings u hobs 8516 60 50 (PCE)
Gradilji għax-xiwi u fran tax-xiwi 8516 60 70 (PCE)
Fran biex jiġu inkorporati fi struttura 8516 60 80 (PCE)
Oħrajn 8516 60 90 (PCE)
Apparat elettrotermiku ieħor    
Magni tal-kafè jew tat-te 8516 71 00 (PCE)
Toasters 8516 72 00 (PCE)
Oħrajn    
Deep fat fryers 8516 79 20 (PCE)
Oħrajn 8516 79 70 (PCE)
Reżisturi għat-tisħin bl-elettriku    
Assemblati b’bobina iżolata 8516 80 20  
Oħrajn 8516 80 80  
Parts 8516 90 00  
85.17 Settijiet tat-telefown, inkluż smartphones u telefowns oħrajn għan-networks ċellulari jew għal networks oħra bla wajers; apparat ieħor għat-trażmissjoni jew riċezzjoni tal-vuċi, tal-immaġnijiet jew ta’ data oħra, inkluż apparat għall-komunikazzjoni f’network ikkollegat bil-wajer jew bla wajers (bħal network ta’ żona lokali jew ta’ żona wiesgħa), għajr apparat tat-trażmissjoni jew tar-riċezzjoni tal-intestaturi 8443, 8525, 8527 jew 8528    
Settijiet tat-telefown, inkluż smartphones u telefowns oħrajn għal networks ċellulari jew għal networks oħra bla wajer    
Settijiet tat-telefown tal-linja b’handsets mingħajr fili 8517 11 00 (PCE)
Smartphones 8517 13 00 (PCE)
Telefowns oħrajn għal networks ċellulari jew għal netweoks oħra bla wajer 8517 14 00 (PCE)
Oħrajn 8517 18 00  
Apparat ieħor għat-trażmissjoni jew ir-riċezzjoni ta’ vuċi, immaġnijiet jew forom ta’ data oħra, inkluż tagħmir għal komunikazzjoni f’network ikkollegat bil-wajer jew bla wajer (bħal network ta’ żona lokali jew ta’ żona wiesgħa)    
Stazzjonijiet bażi 8517 61 00 (PCE)
Magni għar-riċezzjoni, il-konverżjoni u t-trażmissjoni jew riġenerazzjoni tal-vuċi, immaġnijiet jew data oħra, inkluż tagħmir għall-iswitching u routing 8517 62 00  
Oħrajn    
Vidjofoni 8517 69 10 (PCE)
Sistemi ta’ telefown għad-dħul 8517 69 20  
Apparat għar-riċezzjoni ta’ radjotelefonija jew radjotelegrafija 8517 69 30 (PCE)
Oħrajn 8517 69 90  
Parts    
Antenni u rifletturi ta’ antenni ta’ kull tip; parts tajbin għall-użu magħhom 8517 71 00  
Oħrajn 8517 79 00  
85.18 Mikrofoni u stands għalihom; loudspeakers, immuntati fil-kaxex tagħhom jew le; headphones u earphones, ikkombinati ma’ mikrofonu jew le, u settijiet magħmulin minn mikrofonu u loudspeaker wieħed jew iktar; amplifikaturi elettriċi tal-awdjofrekwenzi; settijiet elettriċi għall-amplifikazzjoni tal-ħoss    
Mikrofoni u stands għalihom 8518 10 00  
Loudspeakers, immuntati fil-kaxex tagħhom jew le    
Loudspeakers singoli, immuntati fil-kaxex tagħhom 8518 21 00 (PCE)
Loudspeakers multipli, immuntati fl-istess kaxxa 8518 22 00 (PCE)
Oħrajn 8518 29 00 (PCE)
Headphones u earphones, ikkombinati ma’ mikrofonu jew le, u settijiet magħmulin minn mikrofonu u loudspeaker wieħed jew iktar 8518 30 00  
Amplifikaturi elettriċi tal-awdjofrekwenzi 8518 40 00 (PCE)
Settijiet elettriċi għall-amplifikazzjoni tal-ħoss 8518 50 00 (PCE)
Parts 8518 90 00  
85.19 Apparat tal-irrekordjar jew tar-riproduzzjoni tal-ħoss    
Apparat li jitħaddem bil-muniti, karti tal-flus, kards tal-bank, tokens jew metodi oħra ta’ ħlas    
Record-players li jitħaddmu b’munita jew b’diska 8519 20 10 (PCE)
Oħrajn    
B’sistema ta’ qari bil-laser 8519 20 91 (PCE)
Oħrajn 8519 20 99 (PCE)
Turntables (record-decks) 8519 30 00 (PCE)
Apparat ieħor    
Li juża media manjetiċi, ottiċi, jew ta’ semikondutturi 8519 81 00 (PCE)
Oħrajn 8519 89 00 (PCE)
85.21 Apparat li jirrekordja jew jirriproduċi l-video, li fihom jew ma fihomx tuner tal-video    
Tip b’tape manjetiku    
Jużaw tape ta’ wisa’ li ma taqbiżx il-1,3 cm u jippermettu rekordjar jew riproduzzjoni b’veloċità tat-tape ta’ mhux iktar minn 50 mm fis-sekonda 8521 10 20 (PCE)
Oħrajn 8521 10 95 (PCE)
Oħrajn 8521 90 00 (PCE)
85.22 Parts u aċċessorji tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestatura 8519 jew 8521    
Pick-up cartridges 8522 10 00  
Oħrajn 8522 90 00  
85.23 Diski, tapes, apparati tal-ħżin mhux volatili b’komponenti fi stat solidu, smartcards u media oħra għall-irrekordjar tal-ħoss jew ta’ fenomeni oħra, kemm jekk irrekordjati u kemm jekk mhumiex, inkluż matriċi u oriġinali għall-produzzjoni tad-diski, iżda esklużi l-prodotti tal-Kapitolu 37    
Media manjetiċi    
Kards li fihom strixxa manjetika 8523 21 00 (PCE)
Oħrajn    
Tapes manjetiċi; diski manjetiċi    
Mhux irrekordjati 8523 29 15 (PCE)
Oħrajn 8523 29 19 (PCE)
Oħrajn 8523 29 90  
Media ottiċi    
Mhux irrekordjati    
Diski għal sistemi ta’ qari bil-laser b’kapaċità ta’ rrekordjar li ma taqbiżx id-900 megabyte, għajr dawk li jistgħu jitħassru 8523 41 10 (PCE)
Diski għal sistemi ta’ qari bil-laser b’kapaċità ta’ rrekordjar li ma taqbiżx id-900 megabyte, iżda ma taqbiżx it-18-il gigabyte, għajr dawk li jistgħu jitħassru 8523 41 30 (PCE)
Oħrajn 8523 41 90  
Oħrajn    
Diski għal sistemi li jaqraw bil-laser    
Diski diġitali versatili (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Oħrajn 8523 49 20 (PCE)
Oħrajn 8523 49 90 (PCE)
Media tas-semikondutturi    
Apparati tal-ħżin mhux volatili b’komponenti fi stat solidu    
Mhux irrekordjati 8523 51 10 (PCE)
Oħrajn 8523 51 90 (PCE)
Smartcards 8523 52 00 (PCE)
Oħrajn    
Mhux irrekordjati 8523 59 10 (PCE)
Oħrajn 8523 59 90 (PCE)
Oħrajn    
Mhux irrekordjati 8523 80 10  
Oħrajn 8523 80 90  
85.24 Moduli tad-displays pannelli ċatti, kemm jekk jinkorporaw skrins tattili u kemm jekk le    
Mingħajr drivers jew ċirkwiti tal-kontroll    
Tal-kristalli likwidi 8524 11 00 (PCE)
Tad-dijodi li jemettu d-dawl organiċi (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Oħrajn 8524 19 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-kristalli likwidi 8524 91 00 (PCE)
Tad-dijodi li jemettu d-dawl organiċi (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Oħrajn 8524 99 00 (PCE)
85.25 Apparat tat-trażmissjoni għax-xandir bir-radju jew bit-televiżjoni, kemm jekk fih u kemm jekk ma fihx apparat ta’ riċezzjoni jew apparat ta’ rrekordjar jew riproduzzjoni; kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u videocameras li jirrekordjaw    
Apparat tat-trażmissjoni 8525 50 00 (PCE)
Apparat tat-trażmissjoni li jinkorpora apparat tar-riċezzjoni 8525 60 00 (PCE)
Kameras tat-televiżjoni, kameras diġitali u video camera recorders    
L-oġġetti b’veloċità għolja kif speċifikat fin-Nota 1 tas-Subintestatura ta’ dan il-Kapitolu 8525 81 00 (PCE)
Oħrajn, oġġetti reżistenti jew tolleranti għar-radjazzjoni kif speċifikat fin-Nota 2 tas-Subintestatura ta’ dan il-Kapitolu 8525 82 00 (PCE)
Oħrajn, oġġetti għall-viżjoni fid-dlam kif speċifikat fin-Nota 3 tas-Subintestatura ta’ dan il-Kapitolu 8525 83 00 (PCE)
Oħrajn 8525 89 00 (PCE)
85.26 Apparat tar-radar, apparat tar-radjunavigazzjoni u apparat tar-radju bil-kontroll mill-bogħod    
Apparat tar-radar 8526 10 00  
Oħrajn    
Apparat tar-radjunavigazzjoni    
Riċevituri radju għan-navigazzjoni 8526 91 20 (PCE)
Oħrajn 8526 91 80  
Apparat tal-kontroll remot bir-radju 8526 92 00  
85.27 Apparat tar-riċezzjoni għax-xandir bir-radju, kemm jekk huwa kkombinat u kemm jekk mhuwiex, fl-istess housing, ma’ apparat għar-rekordjar jew għar-riproduzzjoni tal-ħoss jew ma’ arloġġ    
Riċevituri għax-xandir bir-radju li jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta’ enerġija esterna    
Cassette-players bir-radju li joqogħdu fil-but 8527 12 00 (PCE)
Apparat ieħor ikkombinat ma’ tagħmir li jirrekordja jew jirriproduċi l-ħoss 8527 13 00 (PCE)
Oħrajn 8527 19 00 (PCE)
Riċevituri għax-xandir bir-radju li jistgħu jaħdmu mingħajr sors ta’ enerġija esterna, tat-tip użat fil-vetturi bil-mutur    
Ikkombinati ma’ apparat li jirrekordja jew jirriproduċi l-ħoss    
Li jistgħu jirċievu u jiddekowdjaw sinjali tas-sistema ta’ data tar-radju diġitali    
B’sistema ta’ qari bil-laser 8527 21 20 (PCE)
Oħrajn    
Tat-tip bil-cassette b’sistema ta’ qari analoga u diġitali 8527 21 52 (PCE)
Oħrajn 8527 21 59 (PCE)
Oħrajn    
B’sistema ta’ qari bil-laser 8527 21 70 (PCE)
Oħrajn    
Tat-tip bil-cassette b’sistema ta’ qari analoga u diġitali 8527 21 92 (PCE)
Oħrajn 8527 21 98 (PCE)
Oħrajn 8527 29 00 (PCE)
Oħrajn    
Ikkombinati ma’ apparat li jirrekordja jew jirriproduċi l-ħoss 8527 91 00 (PCE)
Li mhumiex ikkumbinati ma’ apparat li jirrekordja jew jirriproduċi l-ħoss iżda kkombinati ma’ arloġġ 8527 92 00 (PCE)
Oħrajn 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitors u projetturi, li ma jinkorporawx apparat ta’ riċezzjoni għat-televiżjoni; apparat tar-riċezzjoni għat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora u kemm jekk ma jinkorporax fih apparat ta’ riċezzjoni tax-xandir bir-radju jew apparat għar-rekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss jew tal-video    
Monitors b’tubu katodiku    
Kapaċi li jkunu konnessi direttament u maħsuba għall-użu ma’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data tal-intestatura 8471 8528 42 00 (PCE)
Oħrajn 8528 49 00 (PCE)
Monitors oħrajn    
Kapaċi li jkunu konnessi direttament u maħsuba għall-użu ma’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data tal-intestatura 8471    
Tat-tip użat biss jew prinċipalment ma’ sistema għall-ipproċessar awtomatiku tad-data tal-intestatura 8471 8528 52 10 (PCE)
Oħrajn    
Bi skrin b’teknoloġija tad-display tal-kristalli likwidi (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Oħrajn 8528 52 99 (PCE)
Oħrajn 8528 59 00 (PCE)
Projetturi    
Kapaċi li jkunu konnessi direttament u maħsuba għall-użu ma’ magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data tal-intestatura 8471 8528 62 00 (PCE)
Oħrajn    
Monokrom 8528 69 20 (PCE)
Oħrajn 8528 69 80 (PCE)
Apparat tar-riċezzjoni għat-televiżjoni, kemm jekk jinkorpora u kemm jekk ma jinkorporax fih apparat ta’ riċezzjoni tax-xandir bir-radju jew apparat għar-rekordjar jew riproduzzjoni tal-ħoss jew tal-video    
Li mhuwiex iddiżinjat sabiex jinkorpora fih display jew skrin tal-video    
Tuners tal-video    
Assemblaġġi elettroniċi biex ikunu inkorporati f’magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data 8528 71 11 (PCE)
Sistema b’apparat ibbażat fuq mikroproċessur li jinkorpora modem sabiex jinkiseb aċċess għall-internet, u li jkollu l-funzjoni tal-iskambju interattiv tal-informazzjoni, kapaċi jirċievi sinjali tat-televiżjoni (hekk imsejħa “set-top boxes li għandhom funzjoni ta’ komunikazzjoni”, inkluż dawk li jinkorporaw apparat li jwettaq funzjonijiet ta’ rekordjar jew riproduzzjoni, sakemm, iżommu l-karattru essenzjali tagħhom bħala set-top box li għandha funzjoni ta’ komunikazzjoni) 8528 71 15 (PCE)
Oħrajn 8528 71 19 (PCE)
Oħrajn    
Sistema b’apparat ibbażat fuq mikroproċessur li jinkorpora modem sabiex jinkiseb aċċess għall-internet, u li jkollu l-funzjoni tal-iskambju interattiv tal-informazzjoni, kapaċi jirċievi sinjali tat-televiżjoni (hekk imsejħa “set-top boxes li għandhom funzjoni ta’ komunikazzjoni”, inkluż dawk li jinkorporaw apparat li jwettaq funzjonijiet ta’ rekordjar jew riproduzzjoni, sakemm, iżommu l-karattru essenzjali tagħhom bħala set-top box li għandha funzjoni ta’ komunikazzjoni) 8528 71 91 (PCE)
Oħrajn 8528 71 99 (PCE)
Oħrajn; tal-kulur    
Tagħmir għall-projezzjoni televiżiva 8528 72 10 (PCE)
Apparat li fih video recorder jew riproduttur tal-video 8528 72 20 (PCE)
Oħrajn    
B’tubu integrali 8528 72 30 (PCE)
Bi skrin b’teknoloġija tad-display tal-kristalli likwidi (LCD) 8528 72 40 (PCE)
Bi skrin b’teknoloġija tal-plasma display panel (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Oħrajn 8528 72 80 (PCE)
Oħrajn, monokrom 8528 73 00 (PCE)
85.29 Parts tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestaturi 8524 sa 8528    
Antenni u rifletturi ta’ antenni ta’ kull tip; parts tajbin għall-użu magħhom    
Antenni    
Antenni teleskopiċi u f’forma ta’ frosta għal apparat portabbli jew għal apparat li jitwaħħal f’vetturi bil-mutur 8529 10 11  
Antenni ta’ barra għal riċevituri tax-xandir tar-radju jew tat-televiżjoni 8529 10 30  
Antenni ta’ ġewwa għal riċevituri tax-xandir tar-radju jew tat-televiżjoni, inkluż tipi built-in 8529 10 65  
Oħrajn 8529 10 69  
Filtri u separaturi tal-aerials 8529 10 80  
Oħrajn 8529 10 95  
Oħrajn    
Moduli ta’ dijodi li jemettu d-dawl organiċi u pannelli ta’ dijodi li jemettu d-dawl organiċi għall-apparat tas-subintestaturi 852872 jew 852873 8529 90 15  
Oħrajn    
Ta’ oġġetti tas-subintestaturi 85241100 u 85249100 8529 90 18  
Ta’ kameras diġitali li jaqgħu taħt is-subintestaturi 85258100, 85258200, 85258300 u 85258900; ta’ apparat tas-subintestaturi 85256000, 85284200, 85285210 u 85286200 8529 90 20  
Oħrajn    
Armarji u cases 8529 90 40  
Assemblaġġi elettroniċi 8529 90 65  
Oħrajn    
Moduli ta’ retroluminazzjoni bid-dijodi li jemettu d-dawl (LED), li huma sorsi tad-dawl li jikkonsistu minn LED wieħed jew iktar, u konnettur wieħed jew iktar li jkunu mmuntati fuq ċirkwit stampat jew fuq xi sottostrat simili, u komponenti oħra passivi, ikkombinati jew mhux ikkombinati ma’ komponenti ottiċi jew dijodi protettivi, u li jintużaw bħala retroluminazzjoni għad-displays tal-kristalli likwidi (LCDs) 8529 90 91  
Oħrajn    
Għall-kameras tat-televiżjoni tas-subintestaturi 852581, 852582, 852583 u 852589 u apparat tal-intestaturi 8527 u 8528 8529 90 92  
Oħrajn 8529 90 97  
85.30 Sinjalar tal-elettriku, tagħmir tas-sikurezza jew tal-kontroll tat-traffiku għal ferroviji, linji tat-tramm, toroq, kanali tal-ilma interni, faċilitajiet għall-ipparkjar, installazzjonijiet tal-port jew imtajar (għajr dawk tal-intestatura 8608)    
Tagħmir għal linji ferrovjarji jew tat-tramm 8530 10 00  
Tagħmir ieħor 8530 80 00  
Parts 8530 90 00  
85.31 Apparat elettriku tas-sinjalar bil-ħoss jew viżwali (eż. qniepen, sireni, pannelli indikaturi, allarmi tas-serq jew tan-nar), għajr dawk tal-intestatura 8512 jew 8530    
Allarmi tas-serq jew tan-nar u apparat simili    
Tat-tip użat għal bini 8531 10 30 (PCE)
Oħrajn 8531 10 95 (PCE)
Pannelli indikaturi li fihom apparati tal-kristalli likwidi (LCD) jew dijodi li jemettu d-dawl (LED)    
Li fihom dijodi li jemettu d-dawl (LED) 8531 20 20  
Li fihom apparati tal-kristalli likwidi (LCD)    
Li fihom apparati tal-kristalli likwidi (LCD) b’matriċi attiva 8531 20 40  
Oħrajn 8531 20 95  
Apparat ieħor    
Qniepen, buzzers, qniepen tal-bieb u simili 8531 80 40  
Oħrajn 8531 80 70  
Parts 8531 90 00  
85.32 Kapaċitaturi tal-elettriku, fissi, varjabbli jew aġġustabbli (issettjati minn qabel)    
Kapaċitaturi fissi maħsubin għall-użu f’ċirkwiti 50/60 Hz u b’kapaċità ta’ mmaniġġar ta’ enerġija reattiva ta’ mhux inqas minn 0,5 kvar (kapaċitaturi ta’ enerġija) 8532 10 00  
Kapaċitaturi oħrajn fissi    
Tantalu 8532 21 00  
Aluminju elettrolitiku 8532 22 00  
Dielettriku taċ-ċeramika, saff wieħed 8532 23 00  
Dielettriku taċ-ċeramika, b’diversi saffi 8532 24 00  
Dielettriku tal-karta jew plastiks 8532 25 00  
Oħrajn 8532 29 00  
Kapaċitaturi varjabbli jew aġġustabbli (issettjati minn qabel) 8532 30 00  
Parts 8532 90 00  
85.33 Reżisturi elettriċi (inkluż reostati u potenzjometri), għajr reżisturi għat-tisħin    
Reżisturi fissi tal-karbonju, tipi ta’ kompożizzjoni jew film 8533 10 00  
Reżisturi fissi oħrajn    
Għall-kapaċità ta’ mmaniġġar tal-enerġija ta’ mhux iktar minn 20 W 8533 21 00  
Oħrajn 8533 29 00  
Reżisturi varjabbli bil-wajer imkebbeb, inkluż reostati u potenzjometri    
Għall-kapaċità ta’ mmaniġġar tal-enerġija ta’ mhux iktar minn 20 W 8533 31 00  
Oħrajn 8533 39 00  
Reżisturi varjabbli oħrajn, inkluż reostati u potenzjometri    
Għal kapaċità ta’ mmaniġġar tal-enerġija ta’ mhux iktar minn 20 W 8533 40 10  
Oħrajn 8533 40 90  
Parts 8533 90 00  
85.34 Ċirkwiti stampati    
Magħmulin biss minn elementi kondutturi u kuntatti    
Ċirkwiti b’diversi saffi 8534 00 11  
Oħrajn 8534 00 19  
B’elementi oħrajn passivi 8534 00 90  
85.35 Apparat elettriku għall-iswitching jew għall-protezzjoni ta’ ċirkwiti elettriċi, jew biex joħloq konnessjonijiet ma’ jew ġo ċirkwiti elettriċi (eż. swiċċijiet, fuses, apparat li jilqa’ s-sajjetti, apparat li jillimita l-vultaġġ, apparat li jrażżan it-tlugħ f’daqqa tal-kurrent, plugs u konnetturi oħrajn u kaxxi fejn jingħaqdu l-kejbils), għal vultaġġ ogħla minn 1000 V    
Fuses 8535 10 00  
Circuitbreakers awtomatiċi    
Għal vultaġġ inqas minn 72,5 kV 8535 21 00  
Oħrajn 8535 29 00  
Swiċċijiet iżolaturi u swiċċijiet make-and-break    
Għal vultaġġ inqas minn 72,5 kV 8535 30 10  
Oħrajn 8535 30 90  
Apparat li jilqa’ s-sajjetti, apparat li jillimita l-vultaġġ, apparat li jrażżan it-tlugħ f’daqqa tal-kurrent 8535 40 00  
Oħrajn 8535 90 00  
85.36 Apparat elettriku għall-iswitching jew għall-protezzjoni ta’ ċirkwiti elettriċi, jew sabiex jagħmlu konnessjonijiet ma’ jew ġewwa ċirkwiti elettriċi (eż. swiċċijiet, relays, fuses, apparat li jrażżan it-tlugħ f’daqqa tal-kurrent, plugs, sockets, holders tal- lampi u konnetturi oħrajn, kaxxi fejn jingħaqdu l-kejbils), għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1000 V; konnetturi użati għall-fibri ottiċi, faxex jew kejbils ta’ fibri ottiċi    
Fuses    
Għal kurrent mhux ogħla minn 10 A 8536 10 10  
Għal kurrent ogħla minn 10 A iżda mhux ogħla minn 63 A 8536 10 50  
Għal kurrent ogħla minn 63 A 8536 10 90  
Circuitbreakers awtomatiċi    
Għal kurrent mhux ogħla minn 63 A 8536 20 10  
Għal kurrent ogħla minn 63 A 8536 20 90  
Apparat ieħor għall-protezzjoni taċ-ċirkwiti elettriċi    
Għal kurrent mhux ogħla minn 16 A 8536 30 10  
Għal kurrent ogħla minn 16 A iżda mhux ogħla minn 125 A 8536 30 30  
Għal kurrent ogħla minn 125 A 8536 30 90  
Relays    
Għal vultaġġ mhux ogħla minn 60 V    
Għal kurrent mhux ogħla minn 2 A 8536 41 10  
Għal kurrent ogħla minn 2 A 8536 41 90  
Oħrajn 8536 49 00  
Swiċċijiet oħrajn    
Swiċċijiet AC elettroniċi magħmulin minn ċirkwiti tal-input u tal-output akkoppjati ottikament (swiċċijiet AC tiristur iżolati) 8536 50 03  
Swiċċijiet elettroniċi, inkluż swiċċijiet elettroniċi protetti mit-temperatura, magħmulin minn tranżistur u ċipp loġiku (teknoloġija ċipp-fuq-ċipp) 8536 50 05  
Swiċċijiet elettromekkaniċi snap-action għal kurrent mhux ogħla minn 11 A 8536 50 07  
Oħrajn    
Għal vultaġġ mhux ogħla minn 60 V    
Swiċċijiet buttuna 8536 50 11  
Swiċċijiet rotatorji 8536 50 15  
Oħrajn 8536 50 19  
Oħrajn 8536 50 80  
Holders tal-lampi, plugs u sockets    
Holders tal-lampi    
Holders tal-lampi Edison 8536 61 10  
Oħrajn 8536 61 90  
Oħrajn    
Għal kejbils koassjali 8536 69 10  
Għal ċirkwiti stampati 8536 69 30  
Oħrajn 8536 69 90  
Konnetturi użati għall-fibra ottika, faxex jew kejbils ta’ fibri ottiċi 8536 70 00  
Apparat ieħor    
Elementi prefabbrikati għal ċirkwiti elettriċi 8536 90 01  
Konnessjonijiet u elementi ta’ kuntatt għall-wajer u l-kejbils 8536 90 10  
Klamps tal-batteriji tat-tip użat għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8702, 8703, 8704, jew 8711 8536 90 40  
Oħrajn 8536 90 95  
85.37 Boards, pannelli, consoles, skrivaniji, armarji u bażijiet oħrajn, armati b’biċċtejn apparat jew iktar tal-intestatura 8535 jew 8536, għal kontroll elettriku jew għad-distribuzzjoni tal-elettriku, inkluż dawk li fihom strumenti jew apparat tal-Kapitolu 90, u apparat ta’ kontroll numeriku, għajr apparat ta’ swiċċjar tal-intestatura 8517    
Għal vultaġġ mhux ogħla minn 1000 V    
Pannelli b’kontroll numeriku b’magni għall-ipproċessar awtomatiku tad-data inkorporati 8537 10 10  
Oħrajn    
Kontrolluri tal-memorja programmabbli 8537 10 91  
Apparat sensittiv għall-mess għall-inputtjar tad-data (l-hekk imsejħa touch screens) mingħajr kapaċitajiet ta’ display, għall-inkorporazzjoni f’apparat li jkollu display, li jaħdem billi tiġi individwata l-preżenza u l-post ta’ mess fi ħdan l-erja tad-display 8537 10 95  
Oħrajn 8537 10 98  
Għal vultaġġ ogħla minn 1000 V    
Għal vultaġġ ogħla minn 1000 V iżda mhux ogħla minn 72,5 kV 8537 20 91  
Għal vultaġġ ogħla minn 72,5 kV 8537 20 99  
85.38 Parts tajbin biss jew prinċipalment għall-użu mal-apparat tal-intestaturi 8535, 8536 jew 8537    
Boards, pannelli, consoles, skrivaniji, armarji u bażijiet oħrajn għall-oġġetti tal-intestatura 8537, mhux armati bl-apparat tagħhom 8538 10 00  
Oħrajn    
Għal wafer probers    
Assemblaġġi elettroniċi 8538 90 11  
Oħrajn 8538 90 19  
Oħrajn    
Assemblaġġi elettroniċi 8538 90 91  
Oħrajn 8538 90 99  
85.39 Lampi tal-elettriku bil-filament jew ta’ skariku, inkluż fanali ssiġillati u lampi ultravjola u tal-infraħmar; lampi b’arka; sorsi ta’ dawl b’dijodu li jemetti d-dawl (LED)    
Fanali ssiġillati 8539 10 00 (PCE)
Lampi oħrajn tal-filament, ħlief lampi ultravjola jew tal-infraħmar    
Aloġeni tat-tungstenu    
Tat-tip użat għall-motoċikletti jew għall-vetturi bil-mutur oħrajn 8539 21 30 (PCE)
Oħrajn, għal vultaġġ    
Ogħla minn 100 V 8539 21 92 (PCE)
Mhux ogħla minn 100 V 8539 21 98 (PCE)
Oħrajn, b’potenza ta’ mhux iktar minn 200 W u għal vultaġġ ogħla minn 100 V    
Lampi rifletturi 8539 22 10 (PCE)
Oħrajn 8539 22 90 (PCE)
Oħrajn    
Tat-tip użat għall-motoċikletti jew għal vetturi bil-mutur oħrajn 8539 29 30 (PCE)
Oħrajn, għal vultaġġ    
Ogħla minn 100 V 8539 29 92 (PCE)
Mhux ogħla minn 100 V 8539 29 98 (PCE)
Lampi ta’ skariku, għajr lampi ultravjola    
Fluworexxenti, katodu sħun    
B’kappa fiż-żewġt itruf 8539 31 10 (PCE)
Oħrajn 8539 31 90 (PCE)
Lampi tal-fwar tal-merkurju jew tas-sodju; lampi ta’ alid tal-metall    
Lampi tal-fwar tal-merkurju jew tas-sodju 8539 32 20 (PCE)
Lampi ta’ alid tal-metall 8539 32 90 (PCE)
Oħrajn    
Lampi fluworexxenti b’katodu kiesaħ (CCFLs) għat-tidwil minn wara ta’ displays pannelli ċatti 8539 39 20 (PCE)
Oħrajn 8539 39 80 (PCE)
Lampi ultravjola jew tal-infraħmar; lampi b’arka    
Lampi b’arka 8539 41 00 (PCE)
Oħrajn 8539 49 00 (PCE)
Sorsi ta’ dawl b’dijodu li jemetti d-dawl (LED)    
Moduli b’dijodu li jemetti d-dawl (LED) 8539 51 00 (PCE)
Lampi b’dijodu li jemetti d-dawl (LED) 8539 52 00 (PCE)
Parts    
Bażijiet ta’ lampi 8539 90 10  
Oħrajn 8539 90 90  
85.40 Valvi u tubi termjoniċi, katodu kiesaħ jew fotokatodu (eż. valvi u tubi vakwi jew mimlijin bil-fwar jew b’gass, valvi u tubi tal-merkurju li jirrettifikaw l-arka, tubi katodiċi, tubi tat-telekamera)    
Tubi katodiċi tat-televiżjoni, inkluż tubi katodiċi tal-monitor tal-video    
Tal-kulur 8540 11 00 (PCE)
Monokrom 8540 12 00 (PCE)
Tubi tat-telekamera; konvertituri u intensifikaturi tal-immaġnijiet; tubi oħrajn bil-fotokatodu    
Tubi tat-telekamera 8540 20 10 (PCE)
Oħrajn 8540 20 80 (PCE)
Display tubes għad-data/grafiċi, monokrom; display tubes għad-data/grafiċi, kulur, b’phosphor dot screen pitch iżgħar minn 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
Tubi katodiċi oħrajn 8540 60 00 (PCE)
Tubi microwave (eż. magnetrons, klystrons, tubi b’mewġa mobbli, carcinotrons), ħlief tubi bi grilja għall-kontroll    
Magnetrons 8540 71 00 (PCE)
Oħrajn 8540 79 00 (PCE)
Valvi u tubi oħrajn    
Valvi u tubi tar-riċevituri jew tal-amplifikaturi 8540 81 00 (PCE)
Oħrajn 8540 89 00 (PCE)
Parts    
Ta’ tubi katodiċi 8540 91 00  
Oħrajn 8540 99 00  
85.41 Apparati semikondutturi (eż. dijodi, tranżisturi, trasdutturi bbażati fuq semikondutturi); apparati semikondutturi fotosensittivi, inkluż ċelloli fotovoltajċi assemblati f’moduli jew magħmulin f’pannelli jew le; dijodu li jemetti d-dawl (LED), kemm jekk assemblati b’dijodi li jemettu d-dawl (LED) oħrajn u kemm jekk le; kristalli pjeżoelettriċi immuntati    
Dijodi, għajr dijodi fotosensittivi jew li jemettu d-dawl (LED) 8541 10 00  
tranżisturi, għajr tranżisturi fotosensittivi    
B’rata tad-dissipazzjoni ta’ inqas minn 1 W 8541 21 00  
Oħrajn 8541 29 00  
Tiristuri, diacs u triacs, għajr apparati fotosensittivi 8541 30 00  
Apparati semikondutturi fotosensittivi, inkluż ċelloli fotovoltajċi assemblati f’moduli jew magħmulin f’pannelli jew le; dijodi li jemettu d-dawl (LED)    
Dijodi li jemettu d-dawl (LED) 8541 41 00  
Ċelloli fotovoltajċi mhux assemblati f’moduli jew magħmulin f’pannelli 8541 42 00  
Ċelloli fotovoltajċi assemblati f’moduli jew magħmulin f’pannelli 8541 43 00  
Oħrajn 8541 49 00  
Apparati semikondutturi oħrajn    
Trasdutturi bbażati fuq semikondutturi 8541 51 00  
Oħrajn 8541 59 00  
Kristalli pjeżoelettriċi immuntati 8541 60 00  
Parts 8541 90 00  
85.42 Ċirkwiti integrati elettroniċi    
Ċirkwiti integrati elettroniċi    
Proċessuri u kontrolluri, kemm jekk ikkombinati ma’ memorji, konvertituri, ċirkwiti loġiċi, amplifikaturi, ċirkwiti bl-arloġġ jew tal-kronometraġġ, jew ċirkwiti oħrajn, u kemm jekk mhumiex    
Oġġetti speċifikati fin-nota 12(b)(3 u 4) ta’ dan il-kapitolu    
Ċirkwiti integrati b’ħafna komponenti (MCO) 8542 31 11  
Oħrajn 8542 31 19  
Oħrajn 8542 31 90  
Memorji    
Oġġetti speċifikati fin-nota 12(b)(3 u 4) ta’ dan il-kapitolu    
Ċirkwiti integrati b’ħafna komponenti (MCO) 8542 32 11  
Oħrajn 8542 32 19  
Oħrajn    
Memorji dinamiċi b’aċċess każwali (D-RAMs)    
B’kapaċità ta’ ħżin li ma taqbiżx il-512-il Mbit 8542 32 31 (PCE)
B’kapaċità ta’ ħżin li taqbeż il-512-il Mbit 8542 32 39 (PCE)
Memorji statiċi b’aċċess każwali (S-RAMs), inkluż memorji cache b’aċċess każwali (cache-RAMs) 8542 32 45 (PCE)
Memorji li jinqraw biss, kanċellabbli u programmabbli bil-UV (EPROMs) 8542 32 55 (PCE)
Memorji li jinqraw biss, kanċellabbli u programmabbli bl-elettriku (E²PROMs), inkluż Flash E²PROMs    
Flash E²PROMs    
B’kapaċità ta’ ħżin li ma taqbiżx il-512-il Mbit 8542 32 61 (PCE)
B’kapaċità ta’ ħżin li taqbeż il-512-il Mbit 8542 32 69 (PCE)
Oħrajn 8542 32 75 (PCE)
Memorji oħrajn 8542 32 90  
Amplifikaturi    
Ċirkwiti integrati b’ħafna komponenti (MCO) 8542 33 10  
Oħrajn 8542 33 90  
Oħrajn    
Oġġetti speċifikati fin-nota 12(b)(3 u 4) ta’ dan il-kapitolu    
Ċirkwiti integrati b’ħafna komponenti (MCO) 8542 39 11  
Oħrajn 8542 39 19  
Oħrajn 8542 39 90  
Parts 8542 90 00  
85.43 Magni u apparat elettriċi, b’funzjonijiet individwali, mhux speċifikati jew inkluż banda oħra f’dan il-kapitolu    
Aċċelleraturi tal-partikoli 8543 10 00  
Ġeneraturi tas-sinjali 8543 20 00  
Magni u apparat għal elettroplejtjar, elettroliżi jew elettroforeżi    
Magni oħra tal-elettroplejtjar u l-elettroliżi tat-tip użat biss jew prinċipalment għall-manifattura ta’ ċirkwiti stampati 8543 30 40  
Oħrajn 8543 30 70  
Sigaretti elettroniċi u apparati għall-vaporizzazzjoni elettriċi personali simili 8543 40 00  
Magni u apparat oħrajn    
Oġġetti ddisinjati speċifikament għal konnessjoni ma’ apparat telefoniku jew telegrafiku jew strumenti jew għal networks telefoniċi jew telegrafiċi 8543 70 01  
Amplifikaturi tal-microwave 8543 70 02  
Apparat bla fili ta’ kontroll remot bl-infraħmar għall-consoles tal-video games 8543 70 03  
Reġistraturi diġitali tad-data tat-titjiriet 8543 70 04  
Apparat portabbli li jaħdem bil-batteriji għall-qari elettroniku għar-rekordjar u r-riproduzzjoni tat-testi, stampi fissi, jew fajls tal-awdjo 8543 70 05  
Apparat għall-ipproċessar diġitali ta’ sinjali li kapaċi jaqbdu ma’ network bil-fili jew mingħajr fili għat-taħlit tal-ħoss 8543 70 06  
Apparati elettroniċi portabbli interattivi għall-edukazzjoni primarjament iddisinjati għat-tfal 8543 70 07  
Magni tat-tindif plażmali jeliminaw il-kontaminanti organiċi minn kampjuni tal-elettron mikroskopiċi u detenturi tal-kampjuni 8543 70 08  
Apparat sensittiv għall-mess għall-inputtjar tad-data (l-hekk imsejħa touch screens) mingħajr kapaċitajiet ta’ display, għall-inkorporazzjoni f’apparat li jkollu display, li jaħdem billi tiġi individwata l-preżenza u l-post ta’ mess fi ħdan l-erja tad-display 8543 70 09  
Magni tal-elettriku b’funzjonijiet ta’ traduzzjoni jew dizzjunarju 8543 70 10  
Amplifikaturi tal-antenni 8543 70 30  
Sodod għat-tixmix, lampi għat-tixmix u tagħmir simili għat-tixmix 8543 70 50 (PCE)
Enerġizzaturi ta’ stekkati elettriċi 8543 70 60  
Oħrajn 8543 70 90  
Parts 8543 90 00  
85.44 Wajer iżolat (inkluż żmaltat jew anodizzat), kejbil (inkluż kejbil koassjali) u kondutturi elettriċi iżolati oħrajn, mgħammrin b’konnetturi jew le; kejbils tal-fibra ottika, magħmulin minn fibri miksijin individwalment, assemblati b’kondutturi elettriċi jew mgħammrin b’konnetturi jew le    
Wajer tat-tkebbib    
Tar-ram    
Bil-verniċ jew żmaltat 8544 11 10  
Oħrajn 8544 11 90  
Oħrajn 8544 19 00  
Kejbil koassjali u kondutturi elettriċi oħrajn koassjali 8544 20 00  
Settijiet ta’ sistemi ta’ wajers tal-ignition jew settijiet oħrajn ta’ sistemi ta’ wajers tat-tip użat f’vetturi, inġenji tal-ajru jew bastimenti 8544 30 00  
Kondutturi elettriċi oħra, għal vultaġġ li ma jaqbiżx l- 1000 V    
Mgħammrin b’konnetturi    
Tat-tip użat għal telekomunikazzjonijiet 8544 42 10  
Oħrajn 8544 42 90  
Oħrajn    
Tat-tip użat għal telekomunikazzjonijiet, għal vultaġġ li ma jaqbiżx it- 80 V 8544 49 20  
Oħrajn    
Wajer u kejbils, b’wajers kondutturi individwali ta’ dijametru ikbar minn 0,51 mm 8544 49 91  
Oħrajn    
Għal vultaġġ mhux ogħla minn 80 V 8544 49 93  
Għal vultaġġ ogħla minn 80 V iżda inqas minn 1000 V 8544 49 95  
Għal vultaġġ ta’ 1000 V 8544 49 99  
Kondutturi elettriċi oħrajn, għal vultaġġ ogħla minn 1000 V    
B’kondutturi tar-ram 8544 60 10  
B’kondutturi oħrajn 8544 60 90  
Kejbils tal-fibra ottika 8544 70 00  
85.45 Elettrodi tal-karbonju, brushes tal-karbonju, karbonji tal-lampi, karbonji tal-batteriji u oġġetti oħrajn tal-grafit jew karbonju ieħor, b’metall jew mingħajru, tat-tip użat għal għanijiet elettriċi    
Elettrodi    
Tat-tip użat għall-ifran 8545 11 00  
Oħrajn 8545 19 00  
Brushes 8545 20 00  
Oħrajn    
Reżisturi għat-tisħin 8545 90 10  
Oħrajn 8545 90 90  
85.46 Iżolaturi elettriċi ta’ kwalunkwe materjal    
Tal-ħġieġ 8546 10 00  
Taċ-ċeramika 8546 20 00  
Oħrajn    
Tal-plastik 8546 90 10  
Oħrajn 8546 90 90  
85.47 Fittings iżolanti għal magni, apparat jew tagħmir elettriku, li huma fittings magħmula kompletament minn materjal iżolanti ħlief kwalunkwe komponent minuri tal-metall (eż. sockets bil-kamin) imdaħħal waqt ix-xogħol bil-mol sempliċiment għal għanijiet ta’ mmuntar, għajr iżolaturi tal-intestatura 8546; tubi u ġonot tal-conduits tal-elettriku għalihom, ta’ metall komuni miksi b’materjal iżolatur    
Fittings iżolanti taċ-ċeramika 8547 10 00  
Fittings iżolanti tal-plastik 8547 20 00  
Oħrajn 8547 90 00  
85.48 Parts elettriċi ta’ makkinarju jew apparat, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-Kapitolu    
Memorji f’forom multikumbinazzjonali bħal D-RAMs u moduli stack 8548 00 20  
Moduli ta’ retroluminazzjoni bid-dijodi li jemettu d-dawl (LED), li huma sorsi tad-dawl li jikkonsistu minn LED wieħed jew iktar, u konnettur wieħed jew iktar li jkunu mmuntati fuq ċirkwit stampat jew fuq xi sottostrat simili, u komponenti oħra passivi, ikkombinati jew mhux ikkombinati ma’ komponenti ottiċi jew dijodi protettivi, u li jintużaw bħala retroluminazzjoni għad-displays tal-kristalli likwidi (LCDs) 8548 00 30  
Oħrajn 8548 00 90  
85.49 Skart u skrapp elettriku u elettroniku    
Skart u skrapp ta’ ċelloli primarji, batteriji primarji u akkumulaturi elettriċi; ċelloli primarji eżawriti, batteriji primarji eżawriti u akkumulaturi tal-elettriku eżawriti    
Skart u skrapp ta’ akkumulaturi taċ-ċomb u tal-aċidu; akkumulaturi taċ-ċomb u tal-aċidu eżawriti    
Akkumulaturi taċ-ċomb u tal-aċidu eżawriti 8549 11 10  
Skart u skrapp ta’ akkumulaturi taċ-ċomb u tal-aċidu 8549 11 90  
Oħrajn, li fihom iċ-ċomb, il-kadmju jew il-merkurju    
Ċelloli primarji eżawriti, batteriji primarji eżawriti 8549 12 10 (PCE)
Akkumulaturi tal-elettriku eżawriti 8549 12 20  
Oħrajn 8549 12 90  
Organizzati skont it-tip kimiku u li ma fihomx iċ-ċomb, il-kadmju jew il-merkurju    
Ċelloli primarji eżawriti, batteriji primarji eżawriti 8549 13 10 (PCE)
Akkumulaturi tal-elettriku eżawriti 8549 13 20  
Oħrajn 8549 13 90  
Mhux organizzati u li ma fihomx iċ-ċomb, il-kadmju jew il-merkurju    
Ċelloli primarji eżawriti, batteriji primarji eżawriti 8549 14 10 (PCE)
Akkumulaturi tal-elettriku eżawriti 8549 14 20  
Oħrajn 8549 14 90  
Oħrajn    
Ċelloli primarji eżawriti, batteriji primarji eżawriti 8549 19 10 (PCE)
Akkumulaturi tal-elettriku eżawriti 8549 19 20  
Oħrajn 8549 19 90  
Tat-tip li jintuża prinċipalment għall-irkupru tal-metall prezzjuż    
Li fihom ċelloli primarji, batteriji primarji, akkumulaturi elettriċi, swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ mit-tubi katodiċi jew ħġieġ attivat ieħor, jew komponenti elettriċi jew elettroniċi li fihom il-kadmju, il-merkurju, iċ-ċomb jew il-bifenili poliklorinati (PCBs) 8549 21 00  
Oħrajn 8549 29 00  
Assemblaġġi elettriċi u elettroniċi oħrajn u boards ta’ ċirkwiti stampati    
Li fihom ċelloli primarji, batteriji primarji, akkumulaturi elettriċi, swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ mit-tubi katodiċi jew ħġieġ attivat ieħor, jew komponenti elettriċi jew elettroniċi li fihom il-kadmju, il-merkurju, iċ-ċomb jew il-bifenili poliklorinati (PCBs) 8549 31 00  
Oħrajn 8549 39 00  
Oħrajn    
Li fihom ċelloli primarji, batteriji primarji, akkumulaturi elettriċi, swiċċijiet tal-merkurju, ħġieġ mit-tubi katodiċi jew ħġieġ attivat ieħor, jew komponenti elettriċi jew elettroniċi li fihom il-kadmju, il-merkurju, iċ-ċomb jew il-bifenili poliklorinati (PCBs) 8549 91 00  
Oħrajn 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.