CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - MT 87

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 86
LOKOMOTTIVI TAL-LINJI FERROVJARJI JEW TAT-TRAMM, ROLLING STOCK U PARTS TAGĦHOM; FIXTURES U FITTINGS GĦALL-BINARJI JEW GĦAL-LINJI TAT-TRAMM U PARTS TAGĦHOM; TAGĦMIR TA’ SINJALAR MEKKANIKU TAT-TRAFFIKU (INKLUŻ ELETTROMEKKANIKU) TA’ KULL TIP

86.01 Lokomottivi ta’ ferroviji alimentati minn sors tal-elettriku estern jew minn akkumulaturi elettriċi    
Alimentati minn sors tal-elettriku estern 8601 10 00 (PCE)
Alimentati minn akkumulaturi elettriċi 8601 20 00 (PCE)
86.02 Lokomottivi ferrovjarji oħrajn; tenders lokomottivi    
Lokomottivi diżil-elettriċi 8602 10 00  
Oħrajn 8602 90 00  
86.03 Kowċijiet, vannijiet u trakkijiet awtopropulsivi tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, għajr dawk tal-intestatura 8604    
Alimentati minn sors tal-elettriku estern 8603 10 00 (PCE)
Oħrajn 8603 90 00 (PCE)
86.04 Vetturi ta’ manutenzjoni jew servizz għall-binarji jew tal-linji tat-tramm, awtopropulsivj jew le (eż. workshops, krejnijiet, ballast tampers, trackliners, kowċijiet għall-ittestjar u vetturi għall-ispezzjonar tal-linji) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Kowċijiet tal-passiġġieri tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, mhux awtopropulsivi; vannijiet għall-bagalji, kowċijiet tal-uffiċċju tal-posta u kowċijiet oħrajn tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm għal użu speċjali, mhux awtopropulsivi (ħlief dawk tal-intestatura 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Vannijiet u vaguni tal-merkanzija tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, mhux awtopropulsivi    
Vaguni tank u bħalhom 8606 10 00 (PCE)
Vannijiet u vaguni li jinħattu waħedhom, għajr dawk tas-subintestatura 860610 8606 30 00 (PCE)
Oħrajn    
Mgħottijin u magħluqin    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
Oħrajn 8606 91 80 (PCE)
Miftuħin, bi ġnub li ma jitneħħewx b’għoli ta’ iktar minn 60 cm 8606 92 00 (PCE)
Oħrajn 8606 99 00 (PCE)
86.07 Parts ta’ lokomottivi jew ta’ rolling stock tal-linji ferrovjarji jew tat-tramm    
Bogies u bissel-bogies, fusien u roti, u parts tagħhom    
Bogies u bissel-bogies propulsivi 8607 11 00  
Bogies u bissel-bogies oħrajn 8607 12 00  
Oħrajn, inkluż parts    
Fusien, assemblati jew le; roti u parts tagħhom 8607 19 10  
Parts ta’ bogies u bissel-bogies u bħalhom 8607 19 90  
Brejkijiet u parts tagħhom    
Brejkijiet tal-arja u parts tagħhom    
Tal-ħadid fondut jew tal-azzar fondut 8607 21 10  
Oħrajn 8607 21 90  
Oħrajn 8607 29 00  
Ganċijiet u apparati oħrajn ta’ gganċjar, buffers, u parts tagħhom 8607 30 00  
Oħrajn    
Ta’ lokomottivi    
Axle-boxes u parts tagħhom 8607 91 10  
Oħrajn 8607 91 90  
Oħrajn    
Axle-boxes u parts tagħhom 8607 99 10  
Oħrajn 8607 99 80  
86.08 Fixtures u fittings għall-binarji jew għal-linji tat-tramm; tagħmir mekkaniku (inkluż elettromekkaniku) tas-sinjalar, tas-sikurezza jew tal-kontroll tat-traffiku għal-linji ferrovjarji jew tat-tramm, għat-toroq, għall-kanali tal-ilma interni, għall-faċilitajiet ta’ pparkjar, għall-installazzjonijiet tal-portijiet jew għall-imtajar; parts ta’ dawn t’hawn fuq 8608 00 00  
86.09 Containers (inkluż containers għat-trasport ta’ fluwidi) maħdumin apposta u mgħammrin għal ġarr b’mod ta’ trasport wieħed jew iktar    
Containers b’kisja taċ-ċomb kontra r-radjazzjoni, għat-trasport ta’ materjali radjuattivi (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
Oħrajn 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.