CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - MT 88

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 87
VETTURI ĦLIEF ROLLING-STOCK TA’ LINJI FERROVJARJI JEW TAT-TRAMM, U PARTS U AĊĊESSORJI TAGĦHOM

87.01 Tratturi (ħlief tratturi tal-intestatura 8709)    
Tratturi b’fus wieħed 8701 10 00 (PCE)
Tratturi għat-triq għal semitrejlers    
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni biss (diżil jew semidiżil)    
Ġodda 8701 21 10 (PCE)
Użati 8701 21 90 (PCE)
Kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni    
Ġodda 8701 22 10 (PCE)
Użati 8701 22 90 (PCE)
Kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni    
Ġodda 8701 23 10 (PCE)
Użati 8701 23 90 (PCE)
B’mutur elettriku biss għall-propulsjoni    
Ġodda 8701 24 10 (PCE)
Użati 8701 24 90 (PCE)
Oħrajn 8701 29 00 (PCE)
Tratturi biċ-ċineg 8701 30 00 (PCE)
Oħrajn, b’potenza tal-magna    
Ta’ mhux iktar minn 18 kW    
Tratturi agrikoli u tratturi forestali, fuq ir-roti 8701 91 10 (PCE)
Oħrajn 8701 91 90 (PCE)
Ta’ iktar minn 18 kW iżda mhux iktar minn 37 kW    
Tratturi agrikoli u tratturi forestali, fuq ir-roti 8701 92 10 (PCE)
Oħrajn 8701 92 90 (PCE)
Ta’ iktar minn 37 kW iżda mhux iktar minn 75 kW    
Tratturi agrikoli u tratturi forestali, fuq ir-roti 8701 93 10 (PCE)
Oħrajn 8701 93 90 (PCE)
Ta’ iktar minn 75 kW iżda mhux iktar minn 130 kW    
Tratturi agrikoli u tratturi forestali, fuq ir-roti 8701 94 10 (PCE)
Oħrajn 8701 94 90 (PCE)
Ta’ iktar minn 130 kW    
Tratturi agrikoli u tratturi forestali, fuq ir-roti 8701 95 10 (PCE)
Oħrajn 8701 95 90 (PCE)
87.02 Vetturi bil-mutur għat-trasport ta’ għaxar persuni jew iktar, inkluż ix-xufier    
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni biss (diżil jew semidiżil)    
B’ċilindrata ta’ iktar minn 2500 cm³    
Ġodda 8702 10 11 (PCE)
Użati 8702 10 19 (PCE)
B’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³    
Ġodda 8702 10 91 (PCE)
Użati 8702 10 99 (PCE)
Kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni    
B’ċilindrata ta’ iktar minn 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
B’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
Kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni    
B’ċilindrata ta’ iktar minn 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
B’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
B’mutur elettriku biss għall-propulsjoni 8702 40 00 (PCE)
Oħrajn    
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark    
B’ċilindrata ta’ iktar minn 2800 cm³    
Ġodda 8702 90 11 (PCE)
Użati 8702 90 19 (PCE)
B’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³    
Ġodda 8702 90 31 (PCE)
Użati 8702 90 39 (PCE)
B’magni oħrajn 8702 90 90 (PCE)
87.03 Karozzi bil-mutur u vetturi oħrajn bil-mutur prinċipalment maħsubin għat-trasport ta’ persuni (ħlief dawk tal-intestatura 8702), inkluż stationwagons u karozzi tat-tlielaq    
Vetturi maħsubin apposta għall-ivvjaġġar fuq is-silġ; karozzi tal-golf u vetturi simili    
Vetturi maħsubin apposta għall-ivvjaġġar fuq is-silġ, b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark 8703 10 11 (PCE)
Oħrajn 8703 10 18 (PCE)
Vetturi oħrajn, b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark    
B’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 1000 cm³    
Ġodda 8703 21 10 (PCE)
Użati 8703 21 90 (PCE)
B’ċilindrata ta’ iktar minn 1000 cm3 iżda mhux iktar minn 1500 cm³    
Ġodda 8703 22 10 (PCE)
Użati 8703 22 90 (PCE)
B’ċilindrata iktar minn 1500 cm3 iżda mhux iktar minn 3000 cm³    
Ġodda    
Karavans bil-mutur 8703 23 11 (PCE)
Oħrajn 8703 23 19 (PCE)
Użati 8703 23 90 (PCE)
B’ċilindrata ta’ iktar minn 3000 cm³    
Ġodda 8703 24 10 (PCE)
Użati 8703 24 90 (PCE)
Vetturi oħrajn, b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni biss (diżil jew semidiżil)    
B’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 1500 cm³    
Ġodda 8703 31 10 (PCE)
Użati 8703 31 90 (PCE)
B’ċilindrata akbar minn 1500 cm3 iżda mhux akbar minn 2500 cm³    
Ġodda    
Karavans bil-mutur 8703 32 11 (PCE)
Oħrajn 8703 32 19 (PCE)
Użati 8703 32 90 (PCE)
B’ċilindrata ta’ iktar minn 2500 cm³    
Ġodda    
Karavans bil-mutur 8703 33 11 (PCE)
Oħrajn 8703 33 19 (PCE)
Użati 8703 33 90 (PCE)
Vetturi oħra, kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, minbarra dawk kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma’ sors tal-elettriku estern    
Ġodda 8703 40 10 (PCE)
Użati 8703 40 90 (PCE)
Vetturi oħra, kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni biss (diżil jew semidiżil) kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, minbarra dawk kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma’ sors tal-elettriku estern 8703 50 00 (PCE)
Vetturi oħra, kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma’ sors tal-elettriku estern    
Ġodda 8703 60 10 (PCE)
Użati 8703 60 90 (PCE)
Vetturi oħra, kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni biss (diżil jew semidiżil) kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni, kapaċi li jiġu ċċarġjati billi jiġu pplaggjati ma’ sors tal-elettriku estern 8703 70 00 (PCE)
Vetturi oħra, b’mutur elettriku biss għall-propulsjoni    
Ġodda 8703 80 10 (PCE)
Użati 8703 80 90 (PCE)
Oħrajn 8703 90 00 (PCE)
87.04 Vetturi bil-mutur għat-trasport ta’ oġġetti    
Vetturi li jferrgħu l-materjal ta’ ġo fihom (dumpers) mhux għall-użu fit-toroq    
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil), jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark 8704 10 10 (PCE)
Oħrajn 8704 10 90 (PCE)
Oħrajn, b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) biss    
b’piż gross tal-vettura li ma jaqbiżx il-5 tunnellati    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 21 10 (PCE)
Oħrajn    
B’magni b’ċilindrata ta’ minn 2500 cm³    
Ġodda 8704 21 31 (PCE)
Użati 8704 21 39 (PCE)
B’magni b’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³    
Ġodda 8704 21 91 (PCE)
Użati 8704 21 99 (PCE)
b’piż gross tal-vettura li jaqbeż il-5 tunnellati iżda li ma jaqbiżx l-20 tunnellata    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 22 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda 8704 22 91 (PCE)
Użati 8704 22 99 (PCE)
b’piż gross tal-vettura li jaqbeż l-20 tunnellata    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 23 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda 8704 23 91 (PCE)
Użati 8704 23 99 (PCE)
Oħrajn, b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark biss    
b’piż gross tal-vettura li ma jaqbiżx il-5 tunnellati    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 31 10 (PCE)
Oħrajn    
B’magni b’ċilindrata ta’ minn 2800 cm³    
Ġodda 8704 31 31 (PCE)
Użati 8704 31 39 (PCE)
B’magni b’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³    
Ġodda 8704 31 91 (PCE)
Użati 8704 31 99 (PCE)
b’piż gross tal-vettura li jaqbeż il-5 tunnellati    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 32 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda 8704 32 91 (PCE)
Użati 8704 32 99 (PCE)
Oħrajn, kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni    
b’piż gross tal-vettura li ma jaqbiżx il-5 tunnellati    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 41 10 (PCE)
Oħrajn    
B’magni b’ċilindrata ta’ minn 2500 cm³    
Ġodda 8704 41 31 (PCE)
Użati 8704 41 39 (PCE)
B’magni b’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³    
Ġodda 8704 41 91 (PCE)
Użati 8704 41 99 (PCE)
b’piż gross tal-vettura li jaqbeż il-5 tunnellati iżda li ma jaqbiżx l-20 tunnellata    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 42 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda 8704 42 91 (PCE)
Użati 8704 42 99 (PCE)
b’piż gross tal-vettura li jaqbeż l-20 tunnellata    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 43 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda 8704 43 91 (PCE)
Użati 8704 43 99 (PCE)
Oħrajn, kemm b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbdin bi spark kif ukoll b’mutur elettriku bħala muturi għall-propulsjoni    
b’piż gross tal-vettura li ma jaqbiżx il-5 tunnellati    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 51 10 (PCE)
Oħrajn    
B’magni b’ċilindrata ta’ minn 2800 cm³    
Ġodda 8704 51 31 (PCE)
Użati 8704 51 39 (PCE)
B’magni b’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³    
Ġodda 8704 51 91 (PCE)
Użati 8704 51 99 (PCE)
b’piż gross tal-vettura li jaqbeż il-5 tunnellati    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8704 52 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda 8704 52 91 (PCE)
Użati 8704 52 99 (PCE)
Oħrajn, b’mutur elettriku għall-propulsjoni biss 8704 60 00 (PCE)
Oħrajn 8704 90 00 (PCE)
87.05 Vetturi bil-mutur għal użu speċjali, ħlief dawk prinċipalment maħsubin għat-trasport ta’ persuni u oġġetti (eż. trakkijiet għall-ħsarat, trakkijiet krejn, vetturi għat-tifi tan-nar, trakkijiet tal-mixers tal-konkos, trakkijiet għall-knis tat-toroq, trakkijiet biex ibexxu, workshops mobbli, unitajiet radjoloġiċi mobbli)    
Trakkijiet krejn 8705 10 00 (PCE)
Deriks mobbli għat-tħaffir 8705 20 00 (PCE)
Vetturi għat-tifi tan-nar 8705 30 00 (PCE)
Trakkijiet tal-mixers tal-konkos 8705 40 00 (PCE)
Oħrajn    
Vetturi li jippumpjaw il-konkos 8705 90 30 (PCE)
Oħrajn 8705 90 80 (PCE)
87.06 Xażijiet armati bil-magni, għall-vetturi tal-intestaturi 8701 sa 8705    
Xażijiet għal tratturi tal-intestatura 8701; xażijiet għal vetturi bil-mutur tal-intestaturi 8702, 8703 jew 8704, b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata akbar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ iktar minn 2800 cm³    
Għal vetturi tal-intestatura 8702 jew 8704 8706 00 11 (PCE)
Oħrajn 8706 00 19 (PCE)
Oħrajn    
Għal vetturi tal-intestatura 8703 8706 00 91 (PCE)
Oħrajn 8706 00 99 (PCE)
87.07 Bodies (inkluż kabini), għall-vetturi bil-mutur tal-intestaturi 8701 sa 8705    
Għal vetturi tal-intestatura 8703    
Għal għanijiet ta’ assemblaġġ industrijali 8707 10 10 (PCE)
Oħrajn 8707 10 90 (PCE)
Oħrajn    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi bil-mutur għal użu speċjali tal-intestatura 8705 8707 90 10 (PCE)
Oħrajn 8707 90 90 (PCE)
87.08 Parts u aċċessorji tal-vetturi bil-mutur tal-intestaturi 8701 sa 8705    
Bumpers u parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 10 10  
Oħrajn 8708 10 90  
Parts u aċċessorji oħrajn ta’ bodies (inkluż kabini)    
Ċinturini tas-sikurezza    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 21 10 (PCE)
Oħrajn 8708 21 90 (PCE)
Windscreens ta’ quddiem (windshields), twieqi ta’ wara u twieqi oħrajn speċifikati fin-Nota tas-Subintestatura 1 ta’ dan il-Kapitolu    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 22 10  
Oħrajn 8708 22 90  
Oħrajn    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 29 10  
Oħrajn 8708 29 90  
Brejkijiet u servo-brejkijiet; parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 30 10  
Oħrajn    
Għal brejkijiet diska 8708 30 91  
Oħrajn 8708 30 99  
Gearboxes u parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 40 20  
Oħrajn    
Gearboxes 8708 40 50  
Parts    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 40 91  
Oħrajn 8708 40 99  
Fusien motorizzati b’differential, kemm jekk huma pprovduti b’komponenti oħra tat-trażmissjoni u kemm jekk mhumiex, u fusien mhux motorizzati; parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 50 20  
Oħrajn    
Fusien motorizzati b’differential, kemm jekk huma pprovduti b’komponenti ta’ trażmissjoni oħra u kemm jekk mhumiex, u fusien mhux motorizzati 8708 50 35  
Parts    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 50 55  
Oħrajn    
Għal fusien mhux motorizzati 8708 50 91  
Oħrajn 8708 50 99  
Roti tat-triq u parts u aċċessorji tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 70 10  
Oħrajn    
Roti tal-aluminju; parts u aċċessorji ta’ roti, tal-aluminju 8708 70 50  
Ċentri ta’ roti f’forma ta’ stilla, fonduti f’biċċa waħda, tal-ħadid jew tal-azzar 8708 70 91  
Oħrajn 8708 70 99  
Sistemi tas-sospensjoni u parts tagħhom (inkluż shock absorbers)    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 80 20  
Oħrajn    
Shock absorbers tas-sospensjoni 8708 80 35  
Żbarri stabilizzaturi; żbarri tat-torsjoni oħrajn 8708 80 55  
Oħrajn    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 80 91  
Oħrajn 8708 80 99  
Parts oħrajn u aċċessorji    
Radjaturi u parts minnhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 91 20  
Oħrajn    
Radjaturi 8708 91 35  
Parts    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 91 91  
Oħrajn 8708 91 99  
Silencers u pajpijiet tal-egżost; parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 92 20  
Oħrajn    
Silencers u pajpijiet tal-egżost 8708 92 35  
Parts    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 92 91  
Oħrajn 8708 92 99  
Klaċċijiet u parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 93 10  
Oħrajn 8708 93 90  
Roti tal-istering, kolonni tal-istering u kaxxi tal-istering; parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 94 20  
Oħrajn    
Sterings, kolonni tal-istering u kaxxi tal-istering 8708 94 35  
Parts    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 94 91  
Oħrajn 8708 94 99  
Airbags tas-sikurezza bis-sistema tal-infiħ; parts tagħhom    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 95 10 (PCE)
Oħrajn    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 95 91  
Oħrajn 8708 95 99  
Oħrajn    
Għall-assemblaġġ industrijali ta’:Tratturi kkontrollati minn xi ħadd bil-mixi, tas-subintestatura 870110;Vetturi tal-intestatura 8703;Vetturi tal-intestatura 8704 b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bil-kompressjoni (diżil jew semidiżil) ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2500 cm³ jew b’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni mqabbda bi spark ta’ ċilindrata ta’ mhux iktar minn 2800 cm³;Vetturi tal-intestatura 8705 8708 99 10  
Oħrajn    
Tal-azzar ifforġat minn forma magħluqa 8708 99 93  
Oħrajn 8708 99 97  
87.09 Trakkijiet tax-xogħol, awtopropulsivi mhux armati b’tagħmir għall-irfigħ jew għall-ispustjar, tat-tip użat f’fabbriki, imħażen, madwar baċiri jew ajruporti għat-trasport ta’ oġġetti fuq distanzi qosra; tratturi tat-tip użat fuq pjattaformi ta’ stazzjonijiet tal-ferrovija; parts ta’ dawn il-vetturi t’hawn fuq    
Vetturi    
Tal-elettriku    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8709 11 10 (PCE)
Oħrajn 8709 11 90 (PCE)
Oħrajn    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8709 19 10 (PCE)
Oħrajn 8709 19 90 (PCE)
Parts 8709 90 00  
87.10 Tankijiet u vetturi oħrajn korazzati tal-ġlied, motorizzati, mgħammrin b’armi jew le, u parts ta’ dawn il-vetturi 8710 00 00  
87.11 Muturi (inkluż mopeds) u roti mgħammrin b’mutur awżiljarju, bis-side-cars jew le; side-cars    
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni b’ċilindrata ta’ mhux iktar minn 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni b’ċilindrata ta’ iktar minn 50 cm³ iżda mhux iktar minn 250 cm³    
Scooters 8711 20 10 (PCE)
Oħrajn, b’ċilindrata    
Ta’ iktar minn 50 cm³ iżda mhux iktar minn 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
Ta’ iktar minn 125 cm³ iżda mhux iktar minn 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni b’ċilindrata ta’ iktar minn 250 cm³ iżda mhux iktar minn 500 cm³    
B’ċilindrata ta’ iktar minn 250 cm³ iżda mhux iktar minn 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
B’ċilindrata ta’ iktar minn 380 cm³ iżda mhux iktar minn 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni b’ċilindrata ta’ iktar minn 500 cm³ iżda mhux iktar minn 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
B’magna tal-kombustjoni interna bil-pistuni b’ċilindrata ta’ iktar minn 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
B’mutur elettriku għall-propulsjoni    
Roti, triċikli u kwadriċikli, bil-pedali assistiti, b’mutur elettriku awżiljarju b’potenza nominali kontinwa li ma taqbiżx il-250 watt 8711 60 10 (PCE)
Oħrajn 8711 60 90 (PCE)
Oħrajn 8711 90 00 (PCE)
87.12 Biċikletti u roti oħrajn (inkluż triċikletti għat-tqassim), mhux motorizzati    
Roti bil-ballbearings 8712 00 30 (PCE)
Oħrajn 8712 00 70 (PCE)
87.13 Vetturi għall-ġarr ta’ persuni b’diżabbiltà, motorizzati jew le jew immexxijin b’mod ieħor mekkaniku    
Mhux immexxijin b’mod mekkaniku 8713 10 00 (PCE)
Oħrajn 8713 90 00 (PCE)
87.14 Parts u aċċessorji ta’ vetturi tal-intestaturi 8711 sa 8713    
Ta’ muturi (inkluż mopeds)    
Brejkijiet u parts tagħhom 8714 10 10  
Gearboxes u parts tagħhom 8714 10 20  
Roti tat-triq u parts u aċċessorji tagħhom 8714 10 30  
Silencers u pajpijiet tal-egżost; parts tagħhom 8714 10 40  
Klaċċijiet u parts tagħhom 8714 10 50  
Oħrajn 8714 10 90  
Għal vetturi għall-ġarr ta’ persuni b’diżabbiltà 8714 20 00  
Oħrajn    
Frames u frieket, u parts tagħhom    
Frames 8714 91 10 (PCE)
Frieket ta’ quddiem 8714 91 30 (PCE)
Parts 8714 91 90  
Rimmijiet u spokes tar-roti    
Rimmijiet 8714 92 10 (PCE)
Spokes 8714 92 90  
Btaten, ħlief btaten għall-ibbrejkjar fuq ir-rota ta’ wara u brejkijiet tal-buttun kif ukoll free-wheel sprocket wheels 8714 93 00  
Brejkijiet, inklużi btaten għall-ibbrejkjar fuq ir-rota ta’ wara u brejkijiet tal-buttun u parts tagħhom    
Brejkijiet 8714 94 20  
Parts 8714 94 90  
Sedili 8714 95 00  
Pedali u crank gears, u parts tagħhom    
Pedali 8714 96 10 (NPR)
Crank-gear 8714 96 30  
Parts 8714 96 90  
Oħrajn    
Manubriji 8714 99 10 (PCE)
Mezzi għall-ġarr tal-bagalji 8714 99 30 (PCE)
Gerijiet derailleur 8714 99 50  
Oħrajn; parts 8714 99 90  
87.15 Mezzi għall-ġarr tat-trabi u parts tagħhom    
Mezzi għall-ġarr tat-trabi 8715 00 10 (PCE)
Parts 8715 00 90  
87.16 Trejlers u semitrejlers; vetturi oħrajn, mhux immexxijin b’mod mekkaniku; parts tagħhom    
Trejlers u semi-trejlers tat-tip tal-karavans, għall-akkomodazzjoni jew għall-ikkampjar    
Ta’ piż ta’ mhux iktar minn 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
Ta’ piż ta’ iktar minn 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
Trejlers u semitrejlers li jitgħabbew jew jinħattu waħedhom għal għanijiet agrikoli 8716 20 00 (PCE)
Trejlers u semitrejlers oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti    
Trejlers tank u semitrejlers tank 8716 31 00 (PCE)
Oħrajn    
Maħsubin apposta għat-trasport ta’ materjali bi grad għoli ta’ radjuattività (Euratom) 8716 39 10 (PCE)
Oħrajn    
Ġodda    
Semitrejlers 8716 39 30 (PCE)
Oħrajn 8716 39 50 (PCE)
Użati 8716 39 80 (PCE)
Trejlers u semitrejlers oħrajn 8716 40 00  
Vetturi oħrajn 8716 80 00  
Parts    
Xażijiet 8716 90 10  
Bodies 8716 90 30  
Fusien 8716 90 50  
Parts oħrajn 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.