CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - MT 89

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 88
INĠENJI TAL-AJRU, INĠENJI TAL-ISPAZJU, U PARTS TAGĦHOM

88.01 Blalen tal-ajru u bastimenti tal-ajru diriġibbli; gliders, hang gliders u inġenji oħrajn tal-ajru mhux motorizzati    
Blalen tal-ajru u bastimenti tal-ajru diriġibbli; gliders u hang gliders 8801 00 10 (PCE)
Oħrajn 8801 00 90 (PCE)
88.02 Inġenji tal-ajru (eż. ħelikopters, ajruplani) ħlief inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord tal-intestatura 8806; inġenji tal-ispazju (inkluż satelliti) u vetturi suborbitali u biex jillanċjaw inġenji tal-ispazju    
Ħelikopters    
B’piż mingħajr tagħbija mhux iktar minn 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
B’piż mingħajr tagħbija iktar minn 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Ajruplani u inġenji oħrajn tal-ajru, b’piż mingħajr tagħbija mhux iktar minn 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Ajruplani u inġenji oħrajn tal-ajru, b’piż mingħajr tagħbija iktar minn 2000 kg iżda mhux iktar minn 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Ajruplani u inġenji tal-ajru, b’piż mingħajr tagħbija iktar minn 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Inġenji tal-ispazju (inkluż satelliti) u vetturi suborbitali u biex jillanċjaw inġenji tal-ispazju    
Inġenji tal-ispazju (inkluż satelliti)    
Satelliti tat-telekomunikazzjoni 8802 60 11 (PCE)
Oħrajn 8802 60 19 (PCE)
Vetturi suborbitali u biex jillanċjaw inġenji tal-ispazju 8802 60 90 (PCE)
88.04 Paraxutijiet (inkluż paraxutijiet u paraglajders diriġibbli) u rotochutes; parts tagħhom u aċċessorji tagħhom 8804 00 00  
88.05 Armar għall-illanċjar tal-inġenji tal-ajru; armar ta’ deck-arrestor u armar simili; inġenji fuq l-art għat-taħriġ fit-titjir; parts tal-oġġetti msemmijin fuq    
Armar għall-illanċjar tal-inġenji tal-ajru u parts tiegħu; armar ta’ deck-arrestor u armar simili u parts tagħhom    
Armar għall-illanċjar tal-inġenji tal-ajru u parts tiegħu 8805 10 10  
Oħrajn 8805 10 90  
Inġenji fuq l-art għat-taħriġ fit-titjir u parts tagħhom    
Simulaturi ta’ taqbid fl-ajru u parts tagħhom 8805 21 00  
Oħrajn 8805 29 00  
88.06 Inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord    
Imfassla għall-ġarr ta’ passiġġieri    
B’piż mingħajr tagħbija mhux iktar minn 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
B’piż mingħajr tagħbija iktar minn 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Oħrajn, għat-titjiriet ikkontrollati mill-bogħod biss    
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ mhux iktar minn 250 g    
Multi rotors, armati b’apparat integrat b’mod permanenti tas-subintestatura 852589 għall-ġbid u r-reġistrazzjoni ta’ video u immaġni fissi 8806 21 10 (PCE)
Oħrajn 8806 21 90 (PCE)
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ iktar minn 250 g iżda mhux iktar minn 7 kg    
Multi rotors, armati b’apparat integrat b’mod permanenti tas-subintestatura 852589 għall-ġbid u r-reġistrazzjoni ta’ video u immaġni fissi 8806 22 10 (PCE)
Oħrajn 8806 22 90 (PCE)
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ iktar minn 7 kg iżda mhux iktar minn 25 kg 8806 23 00 (PCE)
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ iktar minn 25 kg iżda mhux iktar minn 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Oħrajn    
B’piż mingħajr tagħbija mhux iktar minn 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
B’piż mingħajr tagħbija iktar minn 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Oħrajn    
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ mhux iktar minn 250 g 8806 91 00 (PCE)
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ iktar minn 250 g iżda mhux iktar minn 7 kg 8806 92 00 (PCE)
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ iktar minn 7 kg iżda mhux iktar minn 25 kg 8806 93 00 (PCE)
B’piż massimu għall-qtugħ mill-art ta’ iktar minn 25 kg iżda mhux iktar minn 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Oħrajn    
B’piż mingħajr tagħbija mhux iktar minn 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
B’piż mingħajr tagħbija iktar minn 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Parts tal-oġġetti tal-intestatura 8801, 8802 jew 8806    
Skrejjen u rotors u partijiet tagħhom 8807 10 00  
Mezzi għall-ġarr tat-trabi u partijiet tagħhom 8807 20 00  
Parts oħrajn tal-ajruplani, tal-ħelikopters jew tal-inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord 8807 30 00  
Oħrajn    
Ta’ tajr (kites) 8807 90 10  
Ta’ inġenji tal-ispazju (inkluż satelliti)    
Ta’ satelliti tat-telekomunikazzjoni 8807 90 21  
Oħrajn 8807 90 29  
Ta’ vetturi suborbitali u biex jillanċjaw inġenji tal-ispazju 8807 90 30  
Oħrajn 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.