CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - MT 90

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 89
BASTIMENTI, DGĦAJJES U STRUTTURI LI JŻOMMU F’WIĊĊ L-ILMA

89.01 Vapuri tal-kruċieri, dgħajjes tal-eskursjonijiet, ferry-boats, bastimenti tat-tagħbija, braken u bastimenti simili għat-trasport ta’ persuni jew oġġetti    
Vapuri tal-kruċiera, dgħajjes tal-eskursjonijiet u bastimenti simili maħsubin prinċipalment għat-trasport ta’ persuni; ferry-boats ta’ kull tip    
Tal-baħar 8901 10 10 (PCE)
Oħrajn 8901 10 90 (PCE)
Tankers    
Tal-baħar 8901 20 10 (PCE)
Oħrajn 8901 20 90 (CCT)
Bastimenti friġġ, għajr dawk tas-subintestatura 890120    
Tal-baħar 8901 30 10 (PCE)
Oħrajn 8901 30 90 (CCT)
Bastimenti oħrajn għat-trasport ta’ oġġetti u bastimenti oħrajn għat-trasport kemm ta’ persuni kif ukoll ta’ oġġetti    
Tal-baħar 8901 90 10 (PCE)
Oħrajn 8901 90 90 (CCT)
89.02 Bastimenti tas-sajd; bastimenti fabbrika u bastimenti oħrajn biex jipproċessaw jew jippreservaw prodotti tas-sajd    
Tal-baħar 8902 00 10 (PCE)
Oħrajn 8902 00 90 (PCE)
89.03 Jottijiet u bastimenti oħrajn għad-divertiment jew sports; dgħajjes tal-qdif u kenuri    
Dgħajjes li jistgħu jintefħu (inkluż dawk b’buq riġidu li jistgħu jintefħu)    
Mgħammra b’mutur jew imfassla biex jiġu mgħammra b’mutur, b’piż (nett) mingħajr tagħbija (eskluż il-mutur) li ma jaqbiżx il-100 kg 8903 11 00 (PCE)
Mhux imfassla biex jintużaw b’mutur u b’piż (nett) mingħajr tagħbija li ma jaqbiżx il-100 kg 8903 12 00 (PCE)
Oħrajn 8903 19 00 (PCE)
Dgħajjes tal-qlugħ, għajr dawk li jistgħu jintefħu, b’mutur awżiljarju jew mingħajru    
Ta’ tul li ma jaqbiżx is-7,5 m 8903 21 00 (PCE)
Ta’ tul li jaqbeż is-7,5 m iżda li ma jaqbiżx l-24 m    
Tal-baħar 8903 22 10 (PCE)
Oħrajn 8903 22 90 (PCE)
Ta’ tul li jaqbeż l-24 m    
Tal-baħar 8903 23 10 (PCE)
Oħrajn 8903 23 90 (PCE)
Dgħajjes bil-mutur, għajr dawk li jistgħu jintefħu, mhux inklużi dgħajjes bil-mutur outboard    
Ta’ tul li ma jaqbiżx is-7,5 m 8903 31 00 (PCE)
Ta’ tul li jaqbeż is-7,5 m iżda li ma jaqbiżx l-24 m    
Tal-baħar 8903 32 10 (PCE)
Oħrajn 8903 32 90 (PCE)
Ta’ tul li jaqbeż l-24 m    
Tal-baħar 8903 33 10 (PCE)
Oħrajn 8903 33 90 (PCE)
Oħrajn    
Ta’ tul li ma jaqbiżx is-7,5 m    
Ta’ piż li ma jaqbiżx il-100 kg il-waħda 8903 93 10 (PCE)
Oħrajn 8903 93 90 (PCE)
Oħrajn    
Ta’ piż li ma jaqbiżx il-100 kg il-waħda 8903 99 10 (PCE)
Oħrajn 8903 99 99 (PCE)
89.04 Laneċ tal-irmonk u mezzi li jimbuttaw    
Laneċ tal-irmonk 8904 00 10 (PCE)
Mezzi li jimbuttaw    
Tal-baħar 8904 00 91 (PCE)
Oħrajn 8904 00 99  
89.05 Bastimenti ħfief, fire-floats, ħammiela, krejnijiet li jżommu f’wiċċ l-ilma, u bastimenti oħrajn li l-kundizzjoni ta’ tbaħħir tagħhom hija sekondarja għall-funzjoni prinċipali tagħhom; floating docks; pjattaformi għat-tħaffir jew għall-produzzjoni li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli    
Ħammiela    
Tal-baħar 8905 10 10 (PCE)
Oħrajn 8905 10 90 (PCE)
Pjattaformi tat-tħaffir jew tal-produzzjoni li jżommu f’wiċċ l-ilma jew sommerġibbli 8905 20 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-baħar 8905 90 10 (PCE)
Oħrajn 8905 90 90 (PCE)
89.06 Bastimenti oħrajn, inkluż bastimenti tal-gwerra u dgħajjes tas-sopravivenza għajr dgħajjes tal-qdif    
Bastimenti tal-gwerra 8906 10 00 (PCE)
Oħrajn    
Tal-baħar 8906 90 10 (PCE)
Oħrajn    
Ta’ piż li ma jaqbiżx il-100 kg il-waħda 8906 90 91 (PCE)
Oħrajn 8906 90 99 (PCE)
89.07 Strutturi oħrajn li jżommu f’wiċċ l-ilma (eż. ċattri, tankijiet, coffer-dams, pjattaformi tal-iżbark, bagi u beacons)    
Ċattri li jintefħu 8907 10 00 (PCE)
Oħrajn 8907 90 00 (PCE)
89.08 Bastimenti u strutturi oħrajn li jżommu f’wiċċ l-ilma, għaż-żarmar 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.