CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - MT 91

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 90
STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, GĦALL-KEJL, GĦALL-IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; PARTS U AĊĊESSORJI TAGĦHOM

90.01 Fibri ottiċi u mazzi tal-fibri ottiċi; kejbils tal-fibri ottiċi għajr dawk tal-intestatura 8544; folji u pjanċi ta’ materjal polarizzanti; lentijiet (inkluż contact lenses), priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta’ kwalunkwe materjal, mhux immuntati, għajr elementi bħal dawn tal-ħġieġ mhux maħdumin ottikament    
Fibri ottiċi, mazzi u kejbils tal-fibri ottiċi    
Kejbils li jwasslu l-immaġni 9001 10 10  
Oħrajn 9001 10 90  
Folji u pjanċi ta’ materjal polarizzanti 9001 20 00  
Contact lenses 9001 30 00 (PCE)
Lentijiet tan-nuċċalijiet tal-ħġieġ    
Mhux għall-korrezzjoni tal-vista 9001 40 20 (PCE)
Għall-korrezzjoni tal-vista    
Irfinuti miż-żewġ naħat    
Unifokali 9001 40 41 (PCE)
Oħrajn 9001 40 49 (PCE)
Oħrajn 9001 40 80 (PCE)
Lentijiet tan-nuċċalijiet ta’ materjali oħrajn    
Mhux għall-korrezzjoni tal-vista 9001 50 20 (PCE)
Għall-korrezzjoni tal-vista    
Irfinuti miż-żewġ naħat    
Unifokali 9001 50 41 (PCE)
Oħrajn 9001 50 49 (PCE)
Oħrajn 9001 50 80 (PCE)
Oħrajn 9001 90 00  
90.02 Lentijiet, priżmi, mirja u elementi ottiċi oħrajn, ta’ kwalunkwe materjal, immuntati, li huma parts jew fittings għal strumenti jew apparat, għajr dawk l-elementi tal-ħġieġ mhux maħdumin ottikament    
Lentijiet tal-obbjettivi    
Għall-kameras, għall-proġekters jew għall-apparat li jkabbar jew iċekken ir-ritratti 9002 11 00 (PCE)
Oħrajn 9002 19 00 (PCE)
Filtri 9002 20 00 (PCE)
Oħrajn 9002 90 00  
90.03 Frames u montaturi għan-nuċċalijiet, għall-gogils jew bħalhom, u l-parts tagħhom    
Frames u montaturi    
Tal-plastik 9003 11 00 (PCE)
Ta’ materjali oħrajn 9003 19 00 (PCE)
Parts 9003 90 00  
90.04 Nuċċalijiet, gogils u bħalhom, korrettivi, protettivi jew oħrajn    
Nuċċalijiet tax-xemx    
Bil-lentijiet maħdumin ottikament 9004 10 10 (PCE)
Oħrajn    
Bil-lentijiet tal-plastik 9004 10 91 (PCE)
Oħrajn 9004 10 99 (PCE)
Oħrajn    
Bil-lentijiet tal-plastik 9004 90 10  
Oħrajn 9004 90 90  
90.05 Binokli, monokli, teleskopji ottiċi oħrajn, u l-montaturi għalihom; strumenti astronomiċi oħrajn u l-montaturi għalihom, iżda ħlief l-istrumenti għar-radjoastronomija    
Binokli 9005 10 00 (PCE)
Strumenti oħrajn 9005 80 00  
Parts u aċċessorji (inkluż montaturi) 9005 90 00  
90.06 Kameras fotografiċi (għajr dawk ċinematografiċi); apparat tal-flaxx u bozoz tal-flaxx fotografiċi għajr il-lampi ta’ skariku tal-intestatura 8539    
Kameras maħsubin apposta għall-użu taħt l-ilma, għat-topometrija mill-ajru jew għall-eżaminazzjoni medika jew kirurġika tal-organi interni; kameras ta’ tqabbil għall-finijiet forensiċi jew kriminologiċi 9006 30 00 (PCE)
Apparati fotografiċi istantanji 9006 40 00 (PCE)
Kameras oħrajn    
Għal pellikola f’romblu ta’ wisa’ ta’ 35 mm    
Kameras li jintremew wara l-użu 9006 53 10 (PCE)
Oħrajn 9006 53 80 (PCE)
Oħrajn 9006 59 00 (PCE)
Apparat għall-flaxx u l-bozoz tal-flaxx fotografiċi    
Apparat għall-flaxx b’lampa ta’ skariku (elettronika) 9006 61 00 (PCE)
Oħrajn 9006 69 00 (PCE)
Parts u aċċessorji    
Għall-kameras 9006 91 00  
Oħrajn 9006 99 00  
90.07 Cameras u proġekters ċinematografiċi, kemm jekk jinkorporaw apparat għar-reġistrazzjoni jew għar-riproduzzjoni tal-ħoss u kemm jekk le    
Kameras 9007 10 00 (PCE)
Proġekters 9007 20 00 (PCE)
Parts u aċċessorji    
Għall-kameras 9007 91 00  
Għall-proġekters 9007 92 00  
90.08 Proġekters tal-immaġni, għajr ċinematografiċi; apparat li jkabbar jew iċekken ir-ritratti (għajr ċinematografiku)    
Proġekters, apparat li jkabbar jew iċekken ir-ritratti 9008 50 00 (PCE)
Parts u aċċessorji 9008 90 00  
90.10 Apparat u tagħmir għal-laboratorji fotografiċi (inkluż ċinematografiċi), mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu; negatoscopes; skrins għall-projezzjoni    
apparat u tagħmir għall-iżvilupp awtomatiku ta’ pellikola jew karta fotografiċi (inkluż ċinematografiċi) f’rombli jew biex ikun espost awtomatikament il-film żviluppat fuq rombli ta’ karta fotografika 9010 10 00  
Apparat u tagħmir ieħor għal-laboratorji fotografiċi (inkluż ċinematografiċi); negatoscopes 9010 50 00  
Skrins għall-projezzjoni 9010 60 00  
Parts u aċċessorji    
Tal-apparati u tat-tagħmir tas-subintestaturi 90105000 jew 90106000 9010 90 20  
Oħrajn 9010 90 80  
90.11 Mikroskopji ottiċi komposti, inkluż dawk għall-fotomikrografija, għaċ-ċinefotomikrografija jew għall-mikroprojezzjoni    
Mikroskopji stereoskopiċi 9011 10 00 (PCE)
Mikroskopji oħrajn, għall-fotomikrografija, għaċ-ċinefotomikrografija jew għall-mikroprojezzjoni    
Mikroskopji fotomikrografiċi armati b’tagħmir speċifikament maħsub għall-immaniġġar u għat-trasport ta’ wafers jew retikoli semikondutturi 9011 20 10 (PCE)
Oħrajn 9011 20 90 (PCE)
Mikroskopji oħrajn 9011 80 00 (PCE)
Parts u aċċessorji 9011 90 00  
90.12 Mikroskopji għajr il-mikroskopji ottiċi; apparat ta’ difrazzjoni    
Mikroskopji għajr il-mikroskopji ottiċi; apparat ta’ difrazzjoni 9012 10 00  
Parts u aċċessorji 9012 90 00  
90.13 Il-lasers, għajr id-dijodi tal-laser; apparat u strumenti ottiċi oħrajn, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-Kapitolu    
Miri teleskopiċi biex jintramaw mal-armi; periskopji; teleskopji maħsubin biex jiffurmaw parti minn magni, apparat jew strumenti ta’ dan il-kapitolu jew tat-Taqsima XVI    
Teleskopji maħsubin biex jiffurmaw parti minn magni, apparat jew strumenti ta’ dan il-Kapitolu jew tat-Taqsima XVI 9013 10 10  
Oħrajn 9013 10 90  
Lasers, għajr id-dijodi tal-laser 9013 20 00  
Apparati u strumenti oħrajn 9013 80 00  
Parts u aċċessorji    
Għal-lentijiet teleskopiċi biex jitwaħħlu fuq l-armi jew għall-periskopji 9013 90 05  
Oħrajn 9013 90 80  
90.14 Boxxli inkluż dawk għan-navigazzjoni; strumenti u apparati oħrajn għan-navigazzjoni    
Boxxli inkluż dawk għan-navigazzjoni 9014 10 00  
Strumenti u apparat għan-navigazzjoni ajrunawtika jew spazjali (għajr il-boxxli)    
Sistemi ta’ navigazzjoni inerzjali 9014 20 20 (PCE)
Oħrajn 9014 20 80  
Strumenti u apparati oħrajn 9014 80 00  
Parts u aċċessorji 9014 90 00  
90.15 Strumenti u apparat topometriċi (inkluż topometrija fotogrammetrika), idrografiċi, oċeanografiċi, idroloġiċi, meteoroloġiċi jew ġeofiżiċi, ħlief il-boxxli; telemetri    
Telemetri 9015 10 00  
Teodoliti u takimetri (takeometri) 9015 20 00  
Invelli    
Elettroniċi 9015 30 10  
Oħrajn 9015 30 90  
Strumenti u apparati topometriċi fotogrammetriċi 9015 40 00  
Strumenti u apparati oħrajn    
Strumenti u apparati meteoroloġiċi, idroloġiċi u ġeofiżiċi 9015 80 20  
Strumenti u apparati użati fil-ġeodesija, fit-topografija, fit-topometrija jew fl-invellar; strumenti idrografiċi 9015 80 40  
Oħrajn 9015 80 80  
Parts u aċċessorji 9015 90 00  
90.16 Imwieżen ta’ sensittività ta’ 5 cg jew aħjar, kemm jekk bl-użini u kemm jekk le    
Imwieżen 9016 00 10 (PCE)
Parts u aċċessorji 9016 00 90  
90.17 Strumenti għat-tpinġija, għall-immarkar jew għall-kalkoli matematiċi (eż. il-magni għall-abbozzar, il-pantografi, il-protractors, is-settijiet tad-disinjar, ir-rigi li jislajdjaw, il-kalkulaturi f’għamla ta’ diska); strumenti għall-kejl tat-tul, għall-użu fl-idejn (eż. il-vireg u r-rutelli tal-kejl, il-mikrometri, il-callipers), mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu    
Imwejjed u magni għall-abbozzar, kemm jekk awtomatiċi u kemm jekk le    
Plotters 9017 10 10 (PCE)
Oħrajn 9017 10 90 (PCE)
Strumenti oħrajn għat-tpinġija, għall-immarkar jew għall-kalkoli matematiċi    
Plotters 9017 20 05 (PCE)
Strumenti oħrajn għat-tpinġija 9017 20 10  
Strumenti għall-immarkar 9017 20 39 (PCE)
Strumenti għall-kalkoli matematiċi (inkluż rigi li jislajdjaw, il-kalkulaturi f’għamla ta’ diska u bħalhom) 9017 20 90 (PCE)
Mikrometri, callipers u gauges 9017 30 00 (PCE)
Strumenti oħrajn    
Vireg u rutelli għall-kejl u rigi ggradati 9017 80 10  
Oħrajn 9017 80 90  
Parts u aċċessorji 9017 90 00  
90.18 Strumenti u apparati li jintużaw fix-xjenzi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji, inkluż l-apparat xintigrafiku, apparat ieħor elettromediku u strumenti għall-eżamijiet tal-vista    
Apparat elettrodijanjostiku (inkluż l-apparat għall-eżami esploratorju funzjonali jew biex jiġu ċċekkjati l-parametri fiżjoloġiċi)    
Elettrokardjografi 9018 11 00  
Apparat għall-iskannjar ultrasoniku 9018 12 00  
Apparat għall-immaġnijiet b’reżonanza manjetika 9018 13 00  
Apparat xintigrafiku 9018 14 00  
Oħrajn    
Apparat ta’ monitoraġġ għall-monitoraġġ simultanju ta’ żewġ parametri jew iktar 9018 19 10  
Oħrajn 9018 19 90  
Apparat tar-raġġi ultravjola jew infraħomor 9018 20 00  
Siringi, labar, kateters, kannuli u bħalhom    
Siringi, bil-labar jew mingħajrhom    
Tal-plastik 9018 31 10  
Oħrajn 9018 31 90  
Labar tubulari tal-metall u labar għas-suturi    
Labar tubulari tal-metall 9018 32 10  
Labar għas-suturi 9018 32 90  
Oħrajn 9018 39 00  
Strumenti u apparat oħrajn, użati fix-xjenzi dentali    
Magni għat-trapani dentali, kemm jekk ikkombinati fuq bażi waħda ma’ tagħmir dentali ieħor u kemm jekk le 9018 41 00  
Oħrajn    
Golji, diski, trapani u xkupilji, għall-użu fit-trapani dentali 9018 49 10  
Oħrajn 9018 49 90  
Strumenti u apparati oftalmiċi oħrajn    
Mhux ottiċi 9018 50 10  
Ottiċi 9018 50 90  
Strumenti u apparati oħrajn    
Strumenti u apparati għall-kejl tal-pressjoni tad-demm 9018 90 10  
Endoskopji 9018 90 20  
Tagħmir għad-dijaliżi renali (il-kliewi artifiċjali, il-magni tal-kliewi u d-dijaliżaturi) 9018 90 30  
Apparat dijatermiku 9018 90 40  
Apparat tat-trasfużjoni u tal-infużjoni 9018 90 50  
Apparat u strumenti anestetiċi 9018 90 60  
Apparat għall-istimulazzjoni tan-nervituri 9018 90 75  
Oħrajn 9018 90 84  
90.19 Apparat għat-terapija mekkanika; apparat għall-massaġġi; apparat għat-testijiet tal-kapaċità psikoloġika; apparat għat-terapija bl-ożonu, għat-terapija bl-ossiġenu, għat-terapija bl-aerosol, għar-respirazzjoni artifiċjali jew għal respirazzjoni terapewtika oħra    
Apparat għat-terapija mekkanika; apparat għall-massaġġi; apparat għat-testijiet tal-kapaċità psikoloġika    
Vibromassaġġaturi elettriċi 9019 10 10  
Oħrajn 9019 10 90  
Apparat għat-terapija bl-ożonu, għat-terapija bl-ossiġenu, għat-terapija bl-aerosol, għar-respirazzjoni artifiċjali jew għal respirazzjoni terapewtika oħra    
Apparat mekkaniku għall-ventilazzjoni, kapaċi jipprovdi ventilazzjoni invażiva 9019 20 10 (PCE)
Apparat mekkaniku għall-ventilazzjoni, mhux invażiv 9019 20 20 (PCE)
Oħrajn, inkluż komponenti u aċċessorji 9019 20 90  
90.20 Apparat ieħor ta’ respirazzjoni u l-maskri tal-gass, ħlief il-maskri protettivi li la fihom partijiet mekkaniċi u lanqas filtri sostitwibbli    
Maskri tal-gass 9020 00 10 (PCE)
Oħrajn, inkluż komponenti u aċċessorji 9020 00 90  
90.21 Apparat ortopediku, inkluż krozzi, ċinturini kirurġiċi u ċinturini tal-ftuq; qassaba u apparat ieħor għall-fratturi; parts artifiċjali tal-ġisem; hearing aids u apparat ieħor li jintlibes jew jinġarr, jew li jiġi impjantat fil-ġisem, biex jagħmel tajjeb għal difett jew diżabbiltà    
Apparat ortopediku jew għall-fratturi    
Apparat ortopediku 9021 10 10  
Qassaba u apparat ieħor għall-fratturi 9021 10 90  
Snien artifiċjali u fittings dentali    
Snien artifiċjali    
Tal-plastik 9021 21 10 (CEN)
Ta’ materjali oħrajn 9021 21 90 (CEN)
Oħrajn 9021 29 00  
Parts artifiċjali oħrajn tal-ġisem    
Ġogi artifiċjali 9021 31 00  
Oħrajn    
Proteżijiet okulari 9021 39 10  
Oħrajn 9021 39 90  
Hearing aids, ħlief il-parts u l-aċċessorji 9021 40 00 (PCE)
Pacemakers biex jistimulaw il-muskoli tal-qalb, ħlief il-parts u l-aċċessorji 9021 50 00 (PCE)
Oħrajn    
Parts u aċċessorji għall-hearing aids 9021 90 10  
Oħrajn 9021 90 90  
90.22 Apparat ibbażat fuq l-użu tar-raġġi-X jew fuq ir-radjazzjonijiet alfa, beta gamma jew jonizzanti oħrajn, kemm jekk għall-użi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji u kemm jekk le, inkluż l-apparat għar-radjografija jew għar-radjoterapija, it-tubi tar-raġġi-X u ġeneraturi oħrajn tar-raġġi-X, il-ġeneraturi ta’ tensjoni għolja, il-panels u d-desks ta’ kontroll, l-iskrins, l-imwejjed, is-siġġijiet u affarijiet simili għall-eżaminazzjoni jew għat-trattament    
Apparat ibbażat fuq l-użu tar-raġġi-X, kemm jekk għall-użi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji u kemm jekk le, inkluż l-apparat għar-radjografija jew għar-radjoterapija    
Apparat għat-tomografija komputata 9022 12 00 (PCE)
Oħrajn, għall-użi dentali 9022 13 00 (PCE)
Oħrajn, għall-użi mediċi, kirurġiċi jew veterinarji 9022 14 00 (PCE)
Għal użi oħrajn 9022 19 00 (PCE)
Apparat ibbażat fuq l-użu tar-radjazzjonijiet alfa, beta gamma jew jonizzanti oħrajn, kemm jekk għall-użi mediċi, kirurġiċi, dentali jew veterinarji u kemm jekk le, inkluż l-apparat għar-radjografija jew għar-radjoterapija    
Għall-użi mediċi, kirurġiċi jew veterinarji 9022 21 00 (PCE)
Għal użi oħrajn 9022 29 00 (PCE)
Tubi tar-raġġi-X 9022 30 00 (PCE)
Oħrajn, inkluż parts u aċċessorji    
Parts u aċċessorji ta’ apparat ibbażat fuq l-użu tar-raġġi-X 9022 90 20  
Oħrajn 9022 90 80  
90.23 Strumenti, apparat u mudelli, maħsubin għall-finijiet ta’ dimostrazzjoni (eż. fl-edukazzjoni jew għall-wirjiet), mhux tajbin għal użi oħrajn    
Li jintużaw għat-tagħlim tal-fiżika, tal-kimika jew ta’ suġġetti tekniċi 9023 00 10  
Oħrajn 9023 00 80  
90.24 Magni u apparati biex jiġu ttestjati l-ebusija, is-saħħa, il-kompressibiltà, l-elastiċità jew proprjetajiet mekkaniċi oħrajn tal-materjali (eż. il-metalli, l-injam, it-tessuti, il-karta, il-plastik)    
Magni u apparati biex jiġu ttestjati l-metalli    
Universali jew għat-testijiet tat-tensjoni 9024 10 20  
Għat-testijiet tal-ebusija 9024 10 40  
Oħrajn 9024 10 80  
Magni u apparati oħrajn 9024 80 00  
Parts u aċċessorji 9024 90 00  
90.25 Idrometri u strumenti simili li jżommu f’wiċċ l-ilma, termometri, pirometri, barometri, igrometri u psikrometri, li jirreġistraw jew le, u kwalunkwe kombinament ta’ dawn l-istrumenti    
Termometri u pirometri, mhux ikkombinati ma’ strumenti oħrajn    
Mimlijin b’likwidu, għall-qari dirett    
Termometri kliniċi jew veterinarji 9025 11 20 (PCE)
Oħrajn 9025 11 80 (PCE)
Oħrajn 9025 19 00 (PCE)
Strumenti oħrajn    
Barometri, mhux ikkombinati ma’ strumenti oħrajn 9025 80 20 (PCE)
Oħrajn    
Elettroniċi 9025 80 40  
Oħrajn 9025 80 80  
Parts u aċċessorji 9025 90 00  
90.26 Strumenti u apparati għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-fluss, tal-livell, tal-pressjoni jew kwantitajiet varjabbli oħra tal-likwidi jew tal-gassijiet (eż. il-flussimetri, il-gauges għal-livell, il-manometri, il-miters tas-sħana), ħlief l-istrumenti u l-apparat tal-intestaturi 9014, 9015, 9028 jew 9032    
Għall-kejl u għall-iċċekkjar tal-fluss jew tal-livell tal-likwidi    
Elettroniċi    
Flussimetri 9026 10 21 (PCE)
Oħrajn 9026 10 29 (PCE)
Oħrajn    
Flussimetri 9026 10 81 (PCE)
Oħrajn 9026 10 89 (PCE)
Għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-pressjoni    
Elettroniċi 9026 20 20 (PCE)
Oħrajn    
Gauges tal-pressjoni tat-tip spirali jew b’dijaframma tal-metall 9026 20 40 (PCE)
Oħrajn 9026 20 80 (PCE)
Strumenti jew apparati oħrajn    
Elettroniċi 9026 80 20  
Oħrajn 9026 80 80  
Parts u aċċessorji 9026 90 00  
90.27 Strumenti u apparati għall-analiżi fiżika jew kimika (eż. il-polarimetri, ir-rifrattometri, l-ispettrometri, l-apparat għall-analiżi tal-gassijiet jew tad-dħaħen); strumenti u apparat għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-viskożità, tal-porożità, tal-espansjoni, tat-tensjoni tas-superfiċje jew bħalhom; strumenti u apparat għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-kwantitajiet ta’ sħana, ħoss jew dawl (inkluż miters ta’ esponiment); mikrotomi    
Apparat għall-analiżi tal-gassijiet jew tad-dħaħen    
Elettroniċi 9027 10 10 (PCE)
Oħrajn 9027 10 90 (PCE)
Strumenti tal-kromatografija u tal-elettroforeżi 9027 20 00  
Spettrometri, spettrofotometri u spettrografi li jużaw ir-radjazzjoni ottika (UV, viżibbli, IR) 9027 30 00  
Strumenti u apparati oħrajn li jużaw ir-radjazzjoni ottika (UV, viżibbli, IR) 9027 50 00  
Strumenti u apparati oħrajn    
Spettrometri ta’ massa 9027 81 00 (PCE)
Oħrajn    
Miters ta’ esponiment 9027 89 10  
Miters li jkejlu l-pH, miters li jkejlu l-rH u apparat ieħor li jkejjel il-konduttività 9027 89 30  
Oħrajn 9027 89 90  
Mikrotomi; parts u aċċessorji 9027 90 00  
90.28 Miters għall-forniment jew għall-produzzjoni ta’ gassijiet, likwidi jew tal-elettriku, inkluż miters għall-kalibrar tagħhom    
Miters tal-gassijiet 9028 10 00 (PCE)
Miters tal-likwidi 9028 20 00 (PCE)
Miters tal-elettriku    
Għall-kurrent alternat    
Għall-monofażi 9028 30 11 (PCE)
Għall-multifażi 9028 30 19 (PCE)
Oħrajn 9028 30 90 (PCE)
Parts u aċċessorji    
Għall-miters tal-elettriku 9028 90 10  
Oħrajn 9028 90 90  
90.29 Kuntjaturi tar-rivoluzzjonijiet, kuntjaturi tal-produzzjoni, tassimetri, milometri, pedometri u bħalhom; indikaturi tal-veloċità u takometri, għajr dawk tal-intestatura 9014 jew 9015; stroboskopji    
Kuntjaturi tar-rivoluzzjonijiet, kuntjaturi tal-produzzjoni, tassimetri, milometri, pedometri u bħalhom 9029 10 00  
Indikaturi tal-veloċità u takometri; stroboskopji    
Indikaturi tal-veloċità u takometri    
Indikaturi tal-veloċità għall-vetturi 9029 20 31  
Oħrajn 9029 20 38  
Stroboskopji 9029 20 90  
Parts u aċċessorji 9029 90 00  
90.30 Oxxilloskopji, analizzaturi tal-ispettru u strumenti u apparati oħrajn għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-kwantitajiet elettriċi, ħlief il-miters tal-intestatura 9028; strumenti u apparat għall-kejl jew għad-detezzjoni tar-radjazzjoni mir-raġġi alfa, beta, gamma u r-raġġi-X, tar-radjazzjoni kożmika jew radjazzjoni jonizzanti oħra    
Strumenti u apparat għall-kejl jew għad-detezzjoni tar-radjazzjoni jonizzanti 9030 10 00  
Oxxilloskopji u oxxillografi 9030 20 00  
Strumenti u apparat oħrajn, għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-vultaġġ, tal-kurrent, tar-reżistenza jew tal-potenza elettrika (għajr dawk għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-wafers jew tal-apparati semikondutturi)    
Multimiters, mingħajr apparat ta’ reġistrazzjoni 9030 31 00  
Multimiters, b’apparat ta’ reġistrazzjoni 9030 32 00  
Oħrajn, mingħajr apparat ta’ reġistrazzjoni    
Strumenti li jkejlu r-reżistenza 9030 33 20  
Oħrajn 9030 33 70  
Oħrajn, b’apparat ta’ reġistrazzjoni 9030 39 00  
Strumenti u apparat oħrajn, maħsubin apposta għat-telekomunikazzjonijiet (eż. il-miters għad-diafonija, il-kerdometri, il-miters għal-fattur ta’ distorsjoni, il-psofometri) 9030 40 00  
Strumenti u apparat oħrajn    
Għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-wafers jew tal-apparati semikondutturi (inkluż ċirkwiti integrati) 9030 82 00  
Oħrajn, b’apparat ta’ reġistrazzjoni 9030 84 00  
Oħrajn 9030 89 00  
Parts u aċċessorji 9030 90 00  
90.31 Strumenti, apparat u magni għall-kejl jew għall-iċċekkjar, mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu; proġekters tal-profili    
Magni biex jibbilanċjaw il-parts mekkaniċi 9031 10 00  
Bankijiet tat-test 9031 20 00  
Strumenti u apparat ottiċi oħrajn    
Biex jiġu spezzjonati l-wafers jew l-apparati semikondutturi (inkluż ċirkwiti integrati) jew biex jiġu spezzjonati l-fotomaskri jew ir-retikoli użati fil-manifattura tal-apparati semikondutturi (inkluż ċirkwiti integrati) 9031 41 00  
Oħrajn    
Proġekters tal-profili 9031 49 10 (PCE)
Oħrajn 9031 49 90  
Strumenti, apparat u magni oħrajn    
Għall-kejl jew għall-iċċekkjar tal-kwantitajiet ġeometriċi 9031 80 20  
Oħrajn 9031 80 80  
Parts u aċċessorji 9031 90 00  
90.32 Strumenti u apparat awtomatiċi li jirregolaw jew jikkontrollaw    
Termostati    
Elettroniċi 9032 10 20 (PCE)
Oħrajn 9032 10 80 (PCE)
Manostati 9032 20 00 (PCE)
Strumenti u apparat oħrajn    
Idrawliċi jew pnewmatiċi 9032 81 00  
Oħrajn 9032 89 00  
Parts u aċċessorji 9032 90 00  
90.33 Parts u aċċessorji (mhux speċifikati jew inklużi banda oħra f’dan il-kapitolu) għall-magni, għall-apparat jew għall-istrumenti tal-Kapitolu 90    
Moduli ta’ retroluminazzjoni tad-dijodu li jemetti d-dawl (LED), li huma sorsi tad-dawl li jikkonsistu minn LED wieħed jew iktar, u konnettur wieħed jew iktar li jkunu mmuntati fuq ċirkwit stampat jew fuq xi substrat simili, u komponenti passivi oħra, kemm jekk ikkombinati ma’ komponenti ottiċi jew dijodi protettivi u kemm jekk le, u li jintużaw bħala retroluminazzjoni għad-displays tal-kristalli likwidi (LCDs) 9033 00 10  
Oħrajn 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.