CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - MT 92

CN8 / NC8 - 2023 - MT

I-Way To Customs

KAPITOLU 91
ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN JEW TAL-BUT U PARTS TAGĦHOM

91.01 Arloġġi tal-idejn, arloġġi tal-but u arloġġi żgħar oħrajn, inkluż stopwatches, bil-case magħmula minn metall prezzjuż jew minn metall imlibbes b’metall prezzjuż    
Arloġġi tal-idejn, imħaddmin b’elettriku, kemm jekk ikollhom faċilità ta’ stopwatch u kemm jekk le    
B’display mekkaniku biss 9101 11 00 (PCE)
Oħrajn 9101 19 00 (PCE)
Arloġġi tal-idejn oħrajn, kemm jekk ikollhom faċilità ta’ stopwatch u kemm jekk le    
B’ħabel awtomatiku 9101 21 00 (PCE)
Oħrajn 9101 29 00 (PCE)
Oħrajn    
Li jaħdmu bl-elettriku 9101 91 00 (PCE)
Oħrajn 9101 99 00 (PCE)
91.02 Arloġġi tal-idejn, arloġġi tal-but u arloġġi żgħar oħrajn, inkluż stopwatches, għajr dawk tal-intestatura 9101    
Arloġġi tal-idejn, imħaddmin bl elettriku, kemm jekk ikollhom faċilità ta’ stopwatch u kemm jekk le    
B’display mekkaniku biss 9102 11 00 (PCE)
B’display ottoelettroniku biss 9102 12 00 (PCE)
Oħrajn 9102 19 00 (PCE)
Arloġġi tal-idejn oħrajn, kemm jekk ikollhom faċilità ta’ stopwatch u kemm jekk le    
B’ħabel awtomatiku 9102 21 00 (PCE)
Oħrajn 9102 29 00 (PCE)
Oħrajn    
Li jaħdmu bl-elettriku 9102 91 00 (PCE)
Oħrajn 9102 99 00 (PCE)
91.03 Arloġġi b’mekkaniżmi ta’ arloġġ tal-idejn, ħlief l-arloġġi tal-intestatura 9104    
Li jaħdmu bl-elettriku 9103 10 00 (PCE)
Oħrajn 9103 90 00 (PCE)
91.04 Arloġġi tal-pannelli tal-istrumenti u arloġġi tat-tip simili għall-vetturi, għall-inġenji tal-ajru, għall-inġenji tal-ispazju jew għall-bastimenti 9104 00 00 (PCE)
91.05 Arloġġi oħrajn    
L-iżveljarini    
Li jaħdmu bl-elettriku 9105 11 00 (PCE)
Oħrajn 9105 19 00 (PCE)
Arloġġi tal-ħajt    
Li jaħdmu bl-elettriku 9105 21 00 (PCE)
Oħrajn 9105 29 00 (PCE)
Oħrajn    
Li jaħdmu bl-elettriku 9105 91 00 (PCE)
Oħrajn 9105 99 00 (PCE)
91.06 Apparat li jirreġistra l-ħin tal-ġurnata u apparat li jkejjel, jirreġistra jew jindika b’mod ieħor l-intervalli tal-ħin, b’mekkaniżmu ta’ arloġġ jew ta’ arloġġ tal-idejn jew b’mutur sinkroniku (eż. ir-reġistraturi tal-ħin, ir-rekorders tal-ħin)    
Reġistraturi tal-ħin; rekorders tal-ħin 9106 10 00 (PCE)
Oħrajn 9106 90 00 (PCE)
91.07 Swiċċijiet tal-ħin, b’mekkaniżmu ta’ arloġġ jew ta’ arloġġ tal-idejn jew b’mutur sinkroniku 9107 00 00 (PCE)
91.08 Mekkaniżmi ta’ arloġġ tal-idejn, kompluti u assemblati    
Li jaħdmu bl-elettriku    
B’display mekkaniku biss jew b’apparat li miegħu jista’ jiġi inkorporat display mekkaniku 9108 11 00 (PCE)
B’display ottoelettroniku biss 9108 12 00 (PCE)
Oħrajn 9108 19 00 (PCE)
B’ħabel awtomatiku 9108 20 00 (PCE)
Oħrajn 9108 90 00 (PCE)
91.09 Mekkaniżmi ta’ arloġġ, kompluti u assemblati    
Li jaħdmu bl-elettriku 9109 10 00 (PCE)
Oħrajn 9109 90 00 (PCE)
91.10 Mekkaniżmi sħaħ ta’ arloġġ tal-idejn jew ta’ arloġġ, mhux assemblati jew assemblati parzjalment (settijiet ta’ mekkaniżmi); mekkaniżmi mhux kompluti ta’ arloġġ tal-idejn jew ta’ arloġġ, assemblati; mekkaniżmi raffi ta’ arloġġ tal-idejn jew ta’ arloġġ    
Tal-arloġġi tal-idejn jew tal-but    
Mekkaniżmi kompluti, mhux assemblati jew assemblati parzjalment (settijiet ta’ mekkaniżmi)    
B’rota bilanċiera u molla spirali 9110 11 10 (PCE)
Oħrajn 9110 11 90 (PCE)
Mekkaniżmi mhux kompluti, assemblati 9110 12 00  
Mekkaniżmi raffi 9110 19 00  
Oħrajn 9110 90 00  
91.11 Cases tal-arloġġi tal-idejn u tal-but u l-parts tagħhom    
Cases tal-metall prezzjuż jew tal-metall imlibbes b’metall prezzjuż 9111 10 00 (PCE)
Cases tal-metall komuni, kemm jekk indurati bid-deheb jew bil-fidda u kemm jekk le 9111 20 00 (PCE)
Cases oħrajn 9111 80 00 (PCE)
Parts 9111 90 00  
91.12 Cases tal-arloġġi u cases simili għal oġġetti oħrajn ta’ dan il-kapitolu, u l-parts tagħhom    
Cases 9112 20 00 (PCE)
Parts 9112 90 00  
91.13 Ċineg tal-arloġġi tal-idejn, bands tal-arloġġi tal-idejn u brazzuletti tal-arloġġi tal-idejn, u l-parts tagħhom    
Tal-metall prezzjuż jew tal-metall imlibbes b’metall prezzjuż    
Tal-metall prezzjuż 9113 10 10  
Tal-metall imlibbes b’metall prezzjuż 9113 10 90  
Tal-metall komuni, kemm jekk indurat bid-deheb jew bil-fidda u kemm jekk le 9113 20 00  
Oħrajn 9113 90 00  
91.14 Parts oħrajn tal-arloġġi jew tal-arloġġi tal-idejn jew tal-but    
Kwadranti 9114 30 00  
Pjanċi u briġġijiet 9114 40 00  
Oħrajn    
Molol, inkluż molol spirali 9114 90 10  
Oħrajn 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.