CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - NL 31

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 30
FARMACEUTISCHE PRODUCTEN

30.01 Klieren en andere organen, voor opotherapeutisch gebruik, gedroogd, ook indien in poedervorm; extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan, voor opotherapeutisch gebruik; heparine en zouten daarvan; andere menselijke of dierlijke stoffen, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik, elders genoemd noch elders onder begrepen    
extracten van klieren of van andere organen, of van afscheidingsproducten daarvan    
van menselijke oorsprong 3001 20 10  
andere 3001 20 90  
andere    
van menselijke oorsprong 3001 90 20  
andere    
heparine en zouten daarvan 3001 90 91  
andere 3001 90 98  
30.02 Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van ge√Įmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten; celculturen, ook indien gewijzigd    
sera van ge√Įmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en immunologische producten, ook indien gewijzigd, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen    
sera van ge√Įmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties 3002 12 00  
immunologische producten, onvermengd, noch in afgemeten hoeveelheden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein 3002 13 00  
immunologische producten, vermengd, noch in afgemeten hoeveelheden noch opgemaakt voor de verkoop in het klein 3002 14 00  
immunologische producten, in afgemeten hoeveelheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein 3002 15 00  
vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten    
vaccins voor mensen    
vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen (SARS-CoV-soorten) 3002 41 10 (PCE)
andere 3002 41 90  
vaccins voor dieren 3002 42 00  
andere 3002 49 00  
celculturen, ook indien gewijzigd    
producten voor celtherapie 3002 51 00  
andere 3002 59 00  
andere    
menselijk bloed 3002 90 10  
dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen 3002 90 30  
30.03 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten¬†3002, 3005 en 3006), bestaande uit voor therapeutisch of profylactisch gebruik vermengde zelfstandigheden, niet in afgemeten hoeveelheden en niet opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan 3003 10 00  
andere, bevattende antibiotica 3003 20 00  
andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937    
bevattende insuline 3003 31 00  
andere 3003 39 00  
andere, bevattende alkalo√Įden of derivaten daarvan    
bevattende efedrine of zouten daarvan 3003 41 00  
bevattende pseudo-efedrine (INN) of zouten daarvan 3003 42 00  
bevattende norefedrine of zouten daarvan 3003 43 00  
andere 3003 49 00  
andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als omschreven in aanvullende aantekening¬†2 op dit hoofdstuk 3003 60 00  
andere 3003 90 00  
30.04 Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten¬†3002, 3005 en 3006), bestaande uit al dan niet vermengde producten voor therapeutisch of profylactisch gebruik, in afgemeten hoeveelheden (ook die in de vorm van systemen voor gereguleerde toediening door de huid), dan wel opgemaakt voor de verkoop in het klein    
bevattende penicillinen of derivaten daarvan met een structuur van penicillaanzuur, dan wel streptomycinen of derivaten daarvan 3004 10 00  
andere, bevattende antibiotica 3004 20 00  
andere, bevattende hormonen of andere producten bedoeld bij post 2937    
bevattende insuline 3004 31 00  
bevattende corticostero√Įde hormonen, alsmede derivaten daarvan en analoge structuren 3004 32 00  
andere 3004 39 00  
andere, bevattende alkalo√Įden of derivaten daarvan    
bevattende efedrine of zouten daarvan 3004 41 00  
bevattende pseudo-efedrine (INN) of zouten daarvan 3004 42 00  
bevattende norefedrine of zouten daarvan 3004 43 00  
andere 3004 49 00  
andere, bevattende vitaminen of andere producten bedoeld bij post 2936 3004 50 00  
andere, bevattende actieve bestanddelen tegen malaria als omschreven in aanvullende aantekening¬†2 op dit hoofdstuk 3004 60 00  
andere 3004 90 00  
30.05 Watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), ge√Įmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden    
hechtpleisters en andere artikelen met een klevende laag 3005 10 00  
andere    
watten en artikelen van watten 3005 90 10  
andere    
van textielstoffen    
gaas en artikelen van gaas 3005 90 31  
andere 3005 90 50  
andere 3005 90 99  
30.06 Farmaceutische artikelen, bedoeld bij aantekening¬†4 op dit hoofdstuk    
steriel catgut, dergelijk steriel hechtdraad en -garen (steriele garens die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde daaronder begrepen) en steriele kleefstoffen, voor het dichten van wonden in de chirurgie; steriele laminaria; steriele bloedstelpende artikelen, die door het lichaam worden geabsorbeerd, voor de chirurgie en voor de tandheelkunde; steriele barri√®remiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd    
steriel catgut 3006 10 10  
steriele barri√®remiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd; 3006 10 30  
andere 3006 10 90  
r√∂ntgencontrastmiddelen, alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose, bestemd om aan de pati√ęnt zelf te worden toegediend 3006 30 00  
tandcement en andere producten voor tandvulling; beendercement 3006 40 00  
tassen, dozen, trommels en dergelijke, gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken 3006 50 00  
chemische anticonceptionele preparaten van hormonen, van andere producten bedoeld bij post¬†2937 of van spermiciden 3006 60 00  
bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten 3006 70 00  
andere    
hulpmiddelen die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg 3006 91 00  
farmaceutische afvallen 3006 92 00  
placebo‚Äôs en blinde (of dubbelblinde) klinische proefkits voor een erkende klinische proef, in afgemeten hoeveelheden 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.