CN8 / NC8 - 2023 38 CN8 / NC8 - 2023 - NL 40

CN8 / NC8 - 2023 - NL

I-Way To Customs

HOOFDSTUK 39
KUNSTSTOF EN WERKEN DAARVAN

I. PRIMAIRE VORMEN    
39.01 Polymeren van ethyleen, in primaire vormen    
polyethyleen met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94    
lineair polyethyleen 3901 10 10  
ander 3901 10 90  
polyethyleen met een relatieve dichtheid van 0,94 of meer    
polyethyleen in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk, met een relatieve dichtheid van 0,958 of meer bij 23¬†¬įC, en bevattende: - niet meer dan 50¬†mg/kg aluminium, - niet meer dan 2¬†mg/kg calcium, - niet meer dan 2¬†mg/kg chroom, - niet meer dan 2¬†mg/kg ijzer, - niet meer dan 2¬†mg/kg nikkel, - niet meer dan 2¬†mg/kg titaan, - niet meer dan 8¬†mg/kg vanadium,bestemd voor de vervaardiging van gechloorsulfoneerd polyethyleen 3901 20 10  
andere 3901 20 90  
copolymeren van ethyleen en vinylacetaat 3901 30 00  
copolymeren van ethyleen en alfa-olefine, met een relatieve dichtheid van minder dan 0,94 3901 40 00  
andere    
ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur; A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende niet meer dan 35¬†gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk 3901 90 30  
andere 3901 90 80  
39.02 Polymeren van propyleen of van andere olefinen, in primaire vormen    
polypropyleen 3902 10 00  
polyisobutyleen 3902 20 00  
copolymeren van propyleen 3902 30 00  
andere    
A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, een ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende niet meer dan 35¬†gewichtspercenten styreen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk 3902 90 10  
poly(but-1-een), copolymeren van but-1-een en ethyleen bevattende niet meer dan 10¬†gewichtspercenten ethyleen, en mengsels van poly(but-1-een) met polyethyleen en/of polypropyleen bevattende niet meer dan 10¬†gewichtspercenten polyethyleen en/of niet meer dan 25¬†gewichtspercenten polypropyleen, in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk 3902 90 20  
andere 3902 90 90  
39.03 Polymeren van styreen, in primaire vormen    
polystyreen    
expandeerbaar 3903 11 00  
ander 3903 19 00  
copolymeren van styreen en acrylonitril (SAN) 3903 20 00  
copolymeren van acrylonitril, butadieen en styreen (ABS) 3903 30 00  
andere    
copolymeren enkel van allylalcohol met styreen, die een acetylgetal van 175 of meer hebben 3903 90 10  
gebromeerd polystyreen, bevattende 58 of meer doch niet meer dan 71¬†gewichtspercenten broom, in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk 3903 90 20  
andere 3903 90 90  
39.04 Polymeren van vinylchloride of van andere halogeenolefinen, in primaire vormen    
poly(vinylchloride), niet gemengd met andere zelfstandigheden 3904 10 00  
andere poly(vinylchloride)    
geen weekmakers bevattend 3904 21 00  
weekmakers bevattend 3904 22 00  
copolymeren van vinylchloride en vinylacetaat 3904 30 00  
andere copolymeren van vinylchloride 3904 40 00  
polymeren van vinylideenchloride    
copolymeren van vinylideenchloride en acrylonitril, in de vorm van expandeerbare bolletjes met een diameter van 4 of meer doch niet meer dan 20¬†micrometer 3904 50 10  
andere 3904 50 90  
fluorhoudende polymeren    
polytetrafluorethyleen 3904 61 00  
andere    
poly(vinylfluoride), in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk 3904 69 10  
fluorelastomeren (FKM) 3904 69 20  
andere 3904 69 80  
andere 3904 90 00  
39.05 Polymeren van vinylacetaat of van andere vinylesters, in primaire vormen; andere vinylpolymeren in primaire vormen    
poly(vinylacetaat)    
in waterige dispersie 3905 12 00  
ander 3905 19 00  
copolymeren van vinylacetaat    
in waterige dispersie 3905 21 00  
andere 3905 29 00  
poly(vinylalcohol), ook indien niet-gehydrolyseerde acetaatgroepen bevattend 3905 30 00  
andere    
copolymeren 3905 91 00  
andere    
poly(vinylformal) in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk, met een molecuulgewicht van 10000 of meer doch niet meer dan 40000 en met een gehalte aan: - acetylgroepen, berekend als vinylacetaat, van 9,5 of meer doch niet meer dan 13¬†gewichtspercenten en - hydroxylgroepen, berekend als vinylalcohol, van 5 of meer doch niet meer dan 6,5¬†gewichtspercenten 3905 99 10  
andere 3905 99 90  
39.06 Acrylpolymeren in primaire vormen    
poly(methylmethacrylaat) 3906 10 00  
andere    
poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamide] 3906 90 10  
copolymeren van 2-diisopropylamino√ęthylmethacrylaat en decylmethacrylaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan copolymeer van 55 of meer gewichtspercenten 3906 90 20  
copolymeren van acrylzuur en 2-ethylhexylacrylaat, bevattende 10 of meer doch niet meer dan 11¬†gewichtspercenten 2-ethylhexylacrylaat 3906 90 30  
copolymeren van acrylonitril en methylacrylaat, gewijzigd met polybutadieenacrylonitril (NBR) 3906 90 40  
polymerisatieproducten van acrylzuur, alkylmethacrylaat en kleine hoeveelheden andere monomeren, bestemd om te worden gebruikt als verdikkingsmiddel bij de vervaardiging van pasta's voor de textieldruk 3906 90 50  
copolymeren van methylacrylaat, ethyleen en een monomeer met een niet-eindstandige carboxylgroep als substituent, bevattende 50 of meer gewichtspercenten methylacrylaat, al dan niet vermengd met siliciumdioxide 3906 90 60  
andere 3906 90 90  
39.07 Polyacetalen, andere polyethers en epoxyharsen, in primaire vormen; polycarbonaten, alkydharsen, polyallylesters en andere polyesters, in primaire vormen    
polyacetalen 3907 10 00  
andere polyethers    
bis(polyoxyethyleen)methylfosfonaat 3907 21 00  
andere    
polyetheralcoholen    
polyethyleenglycolen 3907 29 11  
andere 3907 29 20  
andere    
copolymeren van 1-chloor-2,3-epoxypropaan en ethyleenoxide 3907 29 91  
andere 3907 29 99  
epoxyharsen 3907 30 00  
polycarbonaten 3907 40 00  
alkydharsen 3907 50 00  
poly(ethyleentereftalaat)    
met een viscositeitsgetal van 78¬†ml/g of meer 3907 61 00  
andere 3907 69 00  
poly(melkzuur) 3907 70 00  
andere polyesters    
onverzadigde    
vloeibare 3907 91 10  
andere 3907 91 90  
andere    
thermoplastische aromatische vloeibare-kristal-polyester-copolymeren 3907 99 05  
poly(ethyleennaftaleen-2,6-dicarboxylaat) 3907 99 10  
andere 3907 99 80  
39.08 Polyamiden in primaire vormen    
polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 of -6,12 3908 10 00  
andere 3908 90 00  
39.09 Aminoharsen, fenolharsen en polyurethanen, in primaire vormen    
ureumharsen; thio-ureumharsen 3909 10 00  
melamineharsen 3909 20 00  
andere aminoharsen    
poly(methyleenfenylisocyanaat) (ruw MDI, polymerisch MDI) 3909 31 00  
andere 3909 39 00  
fenolharsen 3909 40 00  
polyurethanen    
polyurethaan vervaardigd van 2,2‚Ä≤-(tert-butylimino)di√ęthanol en 4,4‚Ä≤-methyleendicyclohexyldiisocyanaat, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 50 of meer gewichtspercenten 3909 50 10  
andere 3909 50 90  
39.10 Siliconen in primaire vormen 3910 00 00  
39.11 Petroleumharsen, cumaronindeenharsen, polyterpenen, polysulfiden, polysulfonen en andere producten, genoemd in aantekening¬†3 op dit hoofdstuk, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen    
petroleumharsen, cumaronharsen, indeenharsen of cumaronindeenharsen en polyterpenen 3911 10 00  
poly(1,3-fenyleenmethylfosfonaat) 3911 20 00  
andere    
polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd    
poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen), in een van de vormen bedoeld bij aantekening¬†6, onder b), op dit hoofdstuk 3911 90 11  
poly(thio-1,4-fenyleen) 3911 90 13  
andere 3911 90 19  
andere    
copolymeer van p-kresol en divinylbenzeen, opgelost in N,N-dimethylaceetamide, met een gehalte aan polymeer van 50 of meer gewichtspercenten; gehydrogeneerde copolymeren van vinyltolueen en őĪ-methylstyreen 3911 90 92  
andere 3911 90 99  
39.12 Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen    
celluloseacetaten    
geen weekmakers bevattend 3912 11 00  
weekmakers bevattend 3912 12 00  
cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen)    
geen weekmakers bevattend    
collodion en cello√Įdine 3912 20 11  
andere 3912 20 19  
weekmakers bevattend 3912 20 90  
cellulose-ethers    
carboxymethylcellulose en zouten daarvan 3912 31 00  
andere    
hydroxypropylcellulose 3912 39 20  
andere 3912 39 85  
andere    
cellulose-esters 3912 90 10  
andere 3912 90 90  
39.13 Natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld alginezuur) en gewijzigde natuurlijke polymeren (bijvoorbeeld geharde prote√Įnen, chemische derivaten van natuurlijke rubber), elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen    
alginezuur, alsmede zouten en esters daarvan 3913 10 00  
andere 3913 90 00  
39.14 Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten¬†3901 tot en met 3913, in primaire vormen 3914 00 00  
II. RESTEN EN AFVAL; HALFFABRICATEN; WERKEN    
39.15 Resten en afval, van kunststof    
van polymeren van ethyleen 3915 10 00  
van polymeren van styreen 3915 20 00  
van polymeren van vinylchloride 3915 30 00  
van andere kunststof    
van polymeren van propyleen 3915 90 11  
andere 3915 90 80  
39.16 Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1¬†mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan    
van polymeren van ethyleen 3916 10 00  
van polymeren van vinylchloride 3916 20 00  
van andere kunststof    
van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd 3916 90 10  
van polymerisatieproducten verkregen door additie 3916 90 50  
andere 3916 90 90  
39.17 Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof    
kunstdarmen van geharde prote√Įne of van cellulosekunststof    
van geharde prote√Įne 3917 10 10  
van cellulosekunststof 3917 10 90  
stijve buizen en slangen    
van polymeren van ethyleen    
naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 3917 21 10  
andere 3917 21 90  
van polymeren van propyleen    
naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 3917 22 10  
andere 3917 22 90  
van polymeren van vinylchloride    
naadloos en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan 3917 23 10  
andere 3917 23 90  
van andere kunststof 3917 29 00  
andere buizen en slangen    
flexibele buizen en slangen met een minimumdrukweerstand van 27,6¬†MPa 3917 31 00  
andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken 3917 32 00  
andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, met hulpstukken 3917 33 00  
andere 3917 39 00  
hulpstukken 3917 40 00  
39.18 Vloerbedekking van kunststof, ook indien zelfklevend, op rollen of in tegels; wand-¬†en plafondbekleding van kunststof, als bedoeld bij aantekening¬†9 op dit hoofdstuk    
van polymeren van vinylchloride    
bestaande uit een drager, ge√Įmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met poly(vinylchloride) 3918 10 10 (MTK)
andere 3918 10 90 (MTK)
van andere kunststof 3918 90 00 (MTK)
39.19 Platen, vellen, foli√ęn, stroken, strippen en andere platte producten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen    
op rollen met een breedte van niet meer dan 20¬†cm    
band waarvan het kleefmiddel bestaat uit niet-gevulkaniseerde natuurlijke of synthetische rubber    
van poly(vinylchloride) of van polyethyleen 3919 10 12  
van polypropyleen 3919 10 15  
andere 3919 10 19  
andere 3919 10 80  
andere    
zelfklevende ronde schuurlappen van de soort gebruikt voor de vervaardiging van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal 3919 90 20  
andere 3919 90 80  
39.20 Andere platen, vellen, foli√ęn, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager    
van polymeren van ethyleen    
met een dikte van niet meer dan 0,125¬†mm    
van polyethyleen met een relatieve dichtheid    
van minder dan 0,94    
foli√ęn van polyethyleen met een dikte van 20 of meer doch niet meer dan 40¬†micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotoresistfilm gebruikt bij de productie van halfgeleiders of van gedrukte schakelingen 3920 10 23  
stretchfoli√ęn, niet bedrukt 3920 10 24  
andere 3920 10 25  
van 0,94 of meer 3920 10 28  
andere 3920 10 40  
met een dikte van meer dan 0,125¬†mm    
synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, al dan niet gemengd met niet meer dan 15¬†gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel poly(vinylalcohol) opgelost in water 3920 10 81  
andere 3920 10 89  
van polymeren van propyleen    
met een dikte van niet meer dan 0,10¬†mm    
biaxiaal geori√ęnteerd 3920 20 21  
andere 3920 20 29  
met een dikte van meer dan 0,10¬†mm 3920 20 80  
van polymeren van styreen 3920 30 00  
van polymeren van vinylchloride    
bevattende 6¬†gewichtspercenten of meer weekmakers    
met een dikte van niet meer dan 1¬†mm 3920 43 10  
met een dikte van meer dan 1¬†mm 3920 43 90  
andere    
met een dikte van niet meer dan 1¬†mm 3920 49 10  
met een dikte van meer dan 1¬†mm 3920 49 90  
van acrylpolymeren    
van poly(methylmethacrylaat) 3920 51 00  
andere    
copolymeren van acryl- en methacrylesters, in de vorm van foli√ęn, met een dikte van niet meer dan 150¬†micrometer 3920 59 10  
andere 3920 59 90  
van polycarbonaten, van alkydharsen, van polyallylesters of van andere polyesters    
van polycarbonaten 3920 61 00  
van poly(ethyleentereftalaat)    
met een dikte van niet meer dan 0,35¬†mm    
foli√ęn van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 72 of meer doch niet meer dan 79¬†micrometer, bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven; foli√ęn van poly(ethyleentereftalaat), met een dikte van 100 of meer doch niet meer dan 150¬†micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten 3920 62 12  
andere 3920 62 19  
met een dikte van meer dan 0,35¬†mm 3920 62 90  
van onverzadigde polyesters 3920 63 00  
van andere polyesters 3920 69 00  
van cellulose of van chemische derivaten daarvan    
van geregenereerde cellulose 3920 71 00  
van celluloseacetaat    
films op rollen of in stroken, voor de cinematografie of voor de fotografie 3920 73 10  
andere 3920 73 80  
van andere cellulosederivaten    
van vulkanfiber 3920 79 10  
andere 3920 79 90  
van andere kunststof    
van poly(vinylbutyral) 3920 91 00  
van polyamiden 3920 92 00  
van aminoharsen 3920 93 00  
van fenolharsen 3920 94 00  
van andere kunststof    
van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd    
foli√ęn en strippen van polyimide, niet voorzien van een deklaag, of enkel voorzien van een deklaag van kunststof 3920 99 21  
andere 3920 99 28  
van polymerisatieproducten verkregen door additie    
foli√ęn van poly(vinylfluoride); biaxiaal geori√ęnteerde foli√ęn van poly(vinylalcohol), bevattende 97¬†gewichtspercenten of meer poly(vinylalcohol), niet voorzien van een deklaag, met een dikte van niet meer dan 1¬†mm 3920 99 52  
ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof, bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen 3920 99 53  
andere 3920 99 59  
andere 3920 99 90  
39.21 Andere platen, vellen, foli√ęn, stroken en strippen, van kunststof    
met celstructuur    
van polymeren van styreen 3921 11 00  
van polymeren van vinylchloride 3921 12 00  
van polyurethanen    
flexibele 3921 13 10  
andere 3921 13 90  
van geregenereerde cellulose 3921 14 00  
van andere kunststof 3921 19 00  
andere    
van polymerisatieproducten verkregen door herschikking of condensatie, ook indien chemisch gewijzigd    
van polyesters 3921 90 10  
van fenolharsen 3921 90 30  
van aminoharsen    
gelaagd    
onder hoge druk, met een decoratieve laag op een of op beide zijden 3921 90 41  
andere 3921 90 43  
andere 3921 90 49  
andere 3921 90 55  
van polymerisatieproducten verkregen door additie 3921 90 60  
andere 3921 90 90  
39.22 Badkuipen, douchebakken, gootstenen, wasbakken, bidets, closetpotten, -brillen en -deksels, stortbakken en dergelijke sanitaire artikelen, van kunststof    
badkuipen, douchebakken, gootstenen en wasbakken 3922 10 00  
closetbrillen en -deksels 3922 20 00  
andere 3922 90 00  
39.23 Artikelen voor vervoer of voor verpakking, van kunststof; stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen, van kunststof    
dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen    
dozen, bakken, kisten en dergelijke artikelen, van kunststof, speciaal gevormd of ingericht voor het vervoer of verpakken van schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal, patroonmaskers of systeemrasters (‚Äěreticles‚ÄĚ) 3923 10 10  
andere 3923 10 90  
zakken    
van polymeren van ethyleen 3923 21 00  
van andere kunststof    
van poly(vinylchloride) 3923 29 10  
andere 3923 29 90  
flessen, flacons en dergelijke artikelen    
van niet meer dan 2 l 3923 30 10 (PCE)
van meer dan 2 l 3923 30 90 (PCE)
spoelen, cops, klossen en dergelijke opwindmiddelen    
spoelen en dergelijke dragers voor fotografische of cinematografische films dan wel voor banden, films, enz., bedoeld bij post¬†8523 3923 40 10  
andere 3923 40 90  
stoppen, deksels, capsules en andere sluitingen    
capsules voor flessen 3923 50 10  
andere 3923 50 90  
andere 3923 90 00  
39.24 Tafelgerei, keukengerei, andere huishoudelijke artikelen en hygi√ęnische en toiletartikelen, van kunststof    
keuken- en tafelgerei 3924 10 00  
andere 3924 90 00  
39.25 Uitrustingsstukken voor gebouwen, van kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen    
reservoirs, tanks, vaten en dergelijke bergingsmiddelen, met een inhoudsruimte van meer dan 300¬†l 3925 10 00  
deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor en drempels voor deuren 3925 20 00 (PCE)
blinden, jaloezie√ęn, rolgordijnen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan 3925 30 00  
andere    
garnituren en beslag, om blijvend te worden bevestigd in of op deuren, vensters, trappen, muren of andere delen van gebouwen 3925 90 10  
kabelgoten voor elektrische leidingen 3925 90 20  
andere 3925 90 80  
39.26 Andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten¬†3901 tot en met 3914    
kantoor- en schoolbenodigdheden 3926 10 00  
kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen) 3926 20 00  
beslag voor meubelen, carrosserie√ęn en dergelijke 3926 30 00  
beeldjes en andere versieringsvoorwerpen 3926 40 00  
andere    
slibemmers en dergelijke artikelen voor het filtreren van water bij de ingang van rioleringen 3926 90 50  
gelaatsbeschermers /vizieren voor het beschermen van de ogen 3926 90 60 (PCE)
andere 3926 90 97  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.