CN8 / NC8 - 2023 73 CN8 / NC8 - 2023 - RO 75

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 74
CUPRU ȘI ARTICOLE DIN CUPRU

74.01 Mate de cupru; cupru de cementare (precipitat de cupru) 7401 00 00  
74.02 Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică 7402 00 00  
74.03 Cupru rafinat și aliaje de cupru, sub formă brută    
Cupru rafinat    
Catozi și secțiuni de catozi 7403 11 00  
Bare pentru sârmă („wire-bars”) 7403 12 00  
Țagle 7403 13 00  
Altele 7403 19 00  
Aliaje de cupru    
Pe bază de cupru-zinc (alamă) 7403 21 00  
Pe bază de cupru-staniu (bronz) 7403 22 00  
Alte aliaje de cupru (cu excepția aliajelor de bază de la poziția 7405) 7403 29 00  
74.04 Deșeuri și resturi de cupru    
De cupru rafinat 7404 00 10  
Din aliaje de cupru    
Pe bază de cupru-zinc (alamă) 7404 00 91  
Altele 7404 00 99  
74.05 Aliaje de bază, din cupru 7405 00 00  
74.06 Pulberi și fulgi (paiete) din cupru    
Pulberi cu structură nelamelară 7406 10 00  
Pulberi cu structură lamelară; fulgi (paiete) 7406 20 00  
74.07 Bare, tije și profile din cupru    
Din cupru rafinat 7407 10 00  
Din aliaje de cupru    
Pe bază de cupru-zinc (alamă)    
Bare și tije 7407 21 10  
Profile 7407 21 90  
Altele 7407 29 00  
74.08 Sârmă din cupru    
Din cupru rafinat    
A cărei dimensiune maximă a secțiunii transversale este peste 6 mm 7408 11 00  
Altele    
A căror cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale este peste 0,5 mm 7408 19 10  
A căror cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale este de maximum 0,5 mm 7408 19 90  
Din aliaje de cupru    
Pe bază de cupru-zinc (alamă) 7408 21 00  
Pe bază de cupru-nichel (cupronichel) sau de cupru-nichel-zinc (alpaca) 7408 22 00  
Altele 7408 29 00  
74.09 Tablă și bandă din cupru, cu o grosime peste 0,15 mm    
Din cupru rafinat    
În rulouri 7409 11 00  
Altele 7409 19 00  
Din aliaje pe bază de cupru-zinc (alamă)    
În rulouri 7409 21 00  
Altele 7409 29 00  
Din aliaje pe bază de cupru-staniu (bronz)    
În rulouri 7409 31 00  
Altele 7409 39 00  
Din aliaje pe bază de cupru-nichel (cupronichel) sau de cupru-nichel-zinc (alpaca) 7409 40 00  
Din alte aliaje de cupru 7409 90 00  
74.10 Folii și benzi subțiri din cupru (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe material plastic sau pe suporturi similare) cu o grosime de maximum 0,15 mm (fără suport)    
Fără suport    
Din cupru rafinat 7410 11 00  
Din aliaje de cupru 7410 12 00  
Pe suport    
Din cupru rafinat 7410 21 00  
Din aliaje de cupru 7410 22 00  
74.11 Tuburi și țevi din cupru    
Din cupru rafinat    
Drepte 7411 10 10  
Altele 7411 10 90  
Din aliaje de cupru    
Pe bază de cupru-zinc (alamă)    
Drepte 7411 21 10  
Altele 7411 21 90  
Pe bază de cupru-nichel (cupronichel) sau de cupru-nichel-zinc (alpaca) 7411 22 00  
Altele 7411 29 00  
74.12 Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, bucșe), din cupru    
Din cupru rafinat 7412 10 00  
Din aliaje de cupru 7412 20 00  
74.13 Toroane, cabluri, odgoane, benzi împletite și articole similare, din cupru, neizolate electric 7413 00 00  
74.15 Ținte, cuie, pioneze, agrafe (altele decât cele de la poziția 8305), crampoane cu vârf și articole similare, din cupru sau cu tijă din fier sau din oțel și cap din cupru; șuruburi, buloane, piulițe, cârlige filetate, nituri, cuie spintecate, știfturi, piroane, pene, șaibe, inele (inclusiv șaibele și inelele elastice de siguranță) și articole similare, din cupru    
Ținte, cuie, pioneze, agrafe, crampoane cu vârf și articole similare 7415 10 00  
Alte articole, nefiletate    
Șaibe și inele (inclusiv șaibe și inele elastice de siguranță) 7415 21 00  
Altele 7415 29 00  
Alte articole, filetate    
Șuruburi; buloane și piulițe 7415 33 00  
Altele 7415 39 00  
74.18 Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc, sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din cupru; bureți din sârmă, spălători de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, pentru lustruit sau pentru utilizări similare, din cupru    
Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc și părțile lor; bureți din sârmă, spălători de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, pentru lustruit sau pentru utilizări similare    
Aparate neelectrice pentru gătit sau pentru încălzit, de tipul celor de uz gospodăresc și părțile acestora, din cupru 7418 10 10  
Altele 7418 10 90  
Articole sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora 7418 20 00  
74.19 Alte articole din cupru    
Turnate, formate, ștanțate sau forjate, dar neprelucrate altfel 7419 20 00  
Altele    
Pânze metalice (inclusiv pânze continue sau fără sfârșit), grilaje și plase, din sârmă de cupru a cărei dimensiune maximă a secțiunii transversale nu depășește 6 mm; table și benzi expandate 7419 80 10  
Arcuri 7419 80 30  
Altele 7419 80 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.