CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - RO 76

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 75
NICHEL ȘI ARTICOLE DIN NICHEL

75.01 Mate de nichel, „sinteri” de oxizi de nichel și alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului    
Mate de nichel 7501 10 00  
„Sinteri” de oxizi de nichel și alte produse intermediare ale metalurgiei nichelului 7501 20 00  
75.02 Nichel sub formă brută    
Nichel nealiat 7502 10 00  
Aliaje de nichel 7502 20 00  
75.03 Deșeuri și resturi din nichel    
Din nichel nealiat 7503 00 10  
Din aliaje de nichel 7503 00 90  
75.04 Pulberi și fulgi (paiete) din nichel 7504 00 00  
75.05 Bare, tije, profile și sârmă, din nichel    
Bare, tije și profile    
Din nichel nealiat 7505 11 00  
Din aliaje de nichel 7505 12 00  
Sârmă    
Din nichel nealiat 7505 21 00  
Din aliaje de nichel 7505 22 00  
75.06 Table, benzi și folii, din nichel    
Din nichel nealiat 7506 10 00  
Din aliaje de nichel 7506 20 00  
75.07 Tuburi, țevi și accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane), din nichel    
Tuburi și țevi    
Din nichel nealiat 7507 11 00  
Din aliaje de nichel 7507 12 00  
Accesorii de țevărie 7507 20 00  
75.08 Alte articole din nichel    
Pânze metalice și grilaje, din sârmă de nichel 7508 10 00  
Altele 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.