CN8 / NC8 - 2023 75 CN8 / NC8 - 2023 - RO 78

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 76
ALUMINIU ȘI ARTICOLE DIN ALUMINIU

76.01 Aluminiu sub formă brută    
Aluminiu nealiat    
Brame 7601 10 10 New  
Altele 7601 10 90 New  
Aliaje de aluminiu    
Brame 7601 20 30 New  
Țagle 7601 20 40 New  
Altele 7601 20 80  
76.02 Deșeuri și resturi din aluminiu    
Deșeuri    
Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură; deșeuri de foi și de benzi subțiri, colorate, acoperite sau lipite între ele, cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără suport) 7602 00 11  
Altele (inclusiv rebuturile de fabricație) 7602 00 19  
Resturi 7602 00 90  
76.03 Pulberi și fulgi (paiete) din aluminiu    
Pulberi cu structură nelamelară 7603 10 00  
Pulberi cu structură lamelară; fulgi (paiete) 7603 20 00  
76.04 Bare, tije și profile din aluminiu    
Din aluminiu nealiat    
Bare și tije 7604 10 10  
Profile 7604 10 90  
Din aliaje de aluminiu    
Profile tubulare 7604 21 00  
Altele    
Bare și tije 7604 29 10  
Profile 7604 29 90  
76.05 Sârmă din aluminiu    
Din aluminiu nealiat    
A cărei dimensiune maximă, a secțiunii transversale, este de peste 7 mm 7605 11 00  
Altele 7605 19 00  
Din aliaje de aluminiu    
A cărei dimensiune maximă, a secțiunii transversale, este de peste 7 mm 7605 21 00  
Altele 7605 29 00  
76.06 Table și benzi de aluminiu, cu o grosime peste 0,2 mm    
De formă pătrată sau dreptunghiulară    
Din aluminiu nealiat    
Panouri compozite din aluminiu 7606 11 30 (MTK)
Altele    
Lăcuite, vopsite sau acoperite cu material plastic 7606 11 50  
Altele, cu grosimea    
Sub 3 mm 7606 11 91  
De minimum 3 mm, dar sub 6 mm 7606 11 93  
De minimum 6 mm 7606 11 99  
Din aliaje de aluminiu    
Pentru corpuri, capace și inele de doze pentru băuturi    
Pentru corpuri de doze pentru băuturi 7606 12 11  
Pentru capace și inele de doze pentru băuturi 7606 12 19  
Panouri compozite din aluminiu 7606 12 30 (MTK)
Altele    
Lăcuite, vopsite sau acoperite cu material plastic 7606 12 50  
Altele, cu grosimea    
Sub 3 mm 7606 12 92  
De minimum 3 mm, dar sub 6 mm 7606 12 93  
De minimum 6 mm 7606 12 99  
Altele    
Din aluminiu nealiat 7606 91 00  
Din aliaje de aluminiu 7606 92 00  
76.07 Folii și benzi subțiri din aluminiu (chiar imprimate sau fixate pe hârtie, pe carton, pe materiale plastice sau pe alte suporturi similare), cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără suport)    
Fără suport    
Simplu laminate    
Cu grosimea sub 0,021 mm    
În rulouri având fiecare o greutate de maximum 10 kg 7607 11 11  
Altele 7607 11 19  
Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm 7607 11 90  
Altele    
Cu grosimea sub 0,021 mm 7607 19 10  
Cu grosimea de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm 7607 19 90  
Pe suport    
Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) sub 0,021 mm 7607 20 10  
Cu grosimea (grosimea suportului nu este inclusă) de minimum 0,021 mm, dar maximum 0,2 mm    
Panouri compozite din aluminiu 7607 20 91 (MTK)
Altele 7607 20 99  
76.08 Tuburi și țevi din aluminiu    
Din aluminiu nealiat 7608 10 00  
Din aliaje de aluminiu    
Sudate 7608 20 20  
Altele    
Simplu extrudate 7608 20 81  
Altele 7608 20 89  
76.09 Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane) din aluminiu 7609 00 00  
76.10 Construcții și părți de construcții (de exemplu, poduri și elemente de poduri, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și ramele acestora, pervazuri, praguri, balustrade) din aluminiu, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; table, bare, profile, tuburi și similare, pregătite în vederea utilizării în construcții    
Uși, ferestre și ramele acestora, pervazuri și praguri 7610 10 00 (PCE)
Altele    
Poduri și elemente de poduri, turnuri și piloni 7610 90 10  
Altele 7610 90 90  
76.11 Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din aluminiu, cu o capacitate peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic 7611 00 00  
76.12 Rezervoare, butoaie, butii, bidoane, cutii și recipiente similare din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile), pentru orice substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), cu o capacitate de maximum 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic    
Recipiente tubulare flexibile 7612 10 00  
Altele    
Recipiente de tipul celor utilizate pentru aerosoli 7612 90 20 (PCE)
Fabricate din foiță cu o grosime de maximum 0,2 mm 7612 90 30  
Altele 7612 90 80  
76.13 Recipiente din aluminiu pentru gaze comprimate sau lichefiate 7613 00 00  
76.14 Toroane, cabluri, benzi împletite și articole similare, din aluminiu, neizolate electric    
Cu inimă de oțel 7614 10 00  
Altele 7614 90 00  
76.15 Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc, sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din aluminiu; bureți de sârmă, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățare, pentru lustruire sau pentru utilizări similare, din aluminiu    
Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc și părțile acestora; bureți de sârmă, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curăţare, pentru lustruire sau pentru utilizări similare    
Turnate 7615 10 10  
Fabricate din foiță cu o grosime de maximum 0,2 mm 7615 10 30  
Altele 7615 10 80  
Articole sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora 7615 20 00  
76.16 Alte articole din aluminiu    
Ținte, cuie, crampoane cu vârf, șuruburi, buloane, piulițe, cârlige cu filet, nituri, cuie spintecate, știfturi, pene, șaibe și inele și articole similare 7616 10 00  
Altele    
Pânze metalice, grilaje și plase din sârmă de aluminiu 7616 91 00  
Altele    
Turnate 7616 99 10  
Altele 7616 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.